Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 2027z3a din data: 01/07/2020

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 2027z3a

ACTE OFICIALE
1. HOTĂRÂRE 20 30/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 20 din 30 iunie 2020
privind numirea unor membri în Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 30 iunie 2020

2. HOTĂRÂRE 21 30/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 21 din 30 iunie 2020
privind numirea unor consilieri de conturi, a unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi şi a unui vicepreşedinte la Autoritatea de Audit

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 30 iunie 2020

3. DECIZIE 4 30/06/2020
 DECIZIE nr. 4 din 30 iunie 2020
privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 30 iunie 2020

4. DECRET 342 30/06/2020
 DECRET nr. 342 din 30 iunie 2020
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 30 iunie 2020

5. DECRET 343 30/06/2020
 DECRET nr. 343 din 30 iunie 2020
privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 30 iunie 2020

6. DECRET 344 30/06/2020
 DECRET nr. 344 din 30 iunie 2020
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 30 iunie 2020

7. DECRET 346 30/06/2020
 DECRET nr. 346 din 30 iunie 2020
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 30 iunie 2020

8. DECRET 347 30/06/2020
 DECRET nr. 347 din 30 iunie 2020
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 30 iunie 2020

9. ORDIN 1190 30/06/2020
 ORDIN nr. 1.190 din 30 iunie 2020
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 30 iunie 2020

10. ORDIN 2073 30/06/2020
 ORDIN nr. 2.073 din 30 iunie 2020
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 30 iunie 2020

11. ORDIN 2072 29/06/2020
 ORDIN nr. 2.072 din 29 iunie 2020
pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 30 iunie 2020

12. ORD DE URGENŢĂ 104 25/06/2020
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 25 iunie 2020
pentru modificarea art. 36 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 30 iunie 2020

13. HOTĂRÂRE 487 25/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 487 din 25 iunie 2020
privind desfiinţarea Unităţii de prestări servicii şi alimentaţie a Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 30 iunie 2020

14. HOTĂRÂRE 488 25/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 488 din 25 iunie 2020
pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2020 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 30 iunie 2020

15. HOTĂRÂRE 496 25/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 496 din 25 iunie 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 30 iunie 2020

16. HOTĂRÂRE 497 25/06/2020
 HOTĂRÂRE nr. 497 din 25 iunie 2020
pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 570 din 30 iunie 2020

17. NORMĂ 25/06/2020
 NORME din 25 iunie 2020
referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 570 din 30 iunie 2020

18. ORDIN 3325 24/06/2020
 ORDIN nr. 3.325 din 24 iunie 2020
pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 30 iunie 2020

19. ORDIN 742 19/06/2020
 ORDIN nr. 742 din 19 iunie 2020
privind completarea anexei 8-c la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 881/2018 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 571 din 30 iunie 2020

20. DECIZIE 9 15/06/2020
 DECIZIE nr. 9 din 15 iunie 2020
privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 1.572/2000 pentru exploatarea huilei în perimetrul Petrila Nord, judeţul Hunedoara, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 318/2004

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 30 iunie 2020

21. METODOLOGIE 09/06/2020
 METODOLOGIE din 9 iunie 2020
pentru organizarea acţiunilor caselor de cultură ale studenţilor şi ale Complexului Cultural Sportiv Studenţesc Tei

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 563 bis din 29 iunie 2020

22. DECIZIE 286 09/06/2020
 DECIZIA nr. 286 din 9 iunie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 30 iunie 2020

23. RECTIFICARE 456 03/06/2020
 RECTIFICARE nr. 456 din 3 iunie 2020
referitoare la Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 456/2020

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 569 din 30 iunie 2020

24. DECIZIE 7 10/03/2020
 DECIZIA nr. 7 din 10 martie 2020
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 281 alin. (3) din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 568 din 30 iunie 2020

25. DECIZIE 134 10/03/2020
 DECIZIA nr. 134 din 10 martie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse la nr. crt. 1, 2 şi 5-12 din capitolul II "Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor" din anexa nr. V "Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 38 alin. (6) din acelaşi act normativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 567 din 30 iunie 2020

26. DECIZIE 722 05/11/2019
 DECIZIA nr. 722 din 5 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) lit. b), art. 15 alin. (2) şi art. 16 alin. (2) lit. a) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iunie 2020


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic