Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 2021z4a din data: 21/05/2020

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 2021z4a

ACTE OFICIALE
1. COMUNICAT 20/05/2020
 COMUNICAT din 20 mai 2020
privind momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de a constata contravenţiile prevăzute de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 şi de a aplica amenda prevăzută de alin. (2) al aceluiaşi articol, în cazul construcţiilor edificate fără autorizaţie de construire, în sensul de a se stabili dacă acesta este data terminării în fapt a construcţiei sau data la care autoritatea competentă a constatat săvârşirea faptei.

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 mai 2020

2. COMUNICAT 20/05/2020
 COMUNICAT din 20 mai 2020
privind instanţa competentă material să soluţioneze contestaţiile la executare, cererile de suspendare a executării silite şi cererile de suspendare provizorie a executărilor silite individuale începute de creditorii bugetari, respectiv admisibilitatea cererilor de ordonanţă preşedinţială având ca obiect ridicarea, suspendarea şi suspendarea provizorie a măsurilor de executare silită luate de organele de executare fiscală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 20 mai 2020

3. LEGE 63 20/05/2020
 LEGE nr. 63 din 20 mai 2020
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 424 din 21 mai 2020

4. DECRET 270 20/05/2020
 DECRET nr. 270 din 20 mai 2020
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 424 din 21 mai 2020

5. ORDIN 80 20/05/2020
 ORDIN nr. 80 din 20 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 424 din 21 mai 2020

6. LEGE 62 20/05/2020
 LEGE nr. 62 din 20 mai 2020
privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 21 mai 2020

7. DECRET 269 20/05/2020
 DECRET nr. 269 din 20 mai 2020
pentru promulgarea Legii privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 21 mai 2020

8. ORDIN 843 19/05/2020
 ORDIN nr. 843 din 19 mai 2020
privind desemnarea din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a coordonatorilor pentru gestionarea situaţiei COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 21 mai 2020

9. ORDIN 134 18/05/2020
 ORDIN nr. 134 din 18 mai 2020
privind aprobarea Criteriilor de autorizare a stupinelor de elită şi a stupinelor de multiplicare

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 424 din 21 mai 2020

10. CRITERII 18/05/2020
 CRITERII din 18 mai 2020
de autorizare a stupinelor de elită şi a stupinelor de multiplicare

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 424 din 21 mai 2020

11. ORDIN 4261 15/05/2020
 ORDIN nr. 4.261 din 15 mai 2020
pentru modificarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.307/2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 424 din 21 mai 2020

12. HOTĂRÂRE 382 14/05/2020
 HOTĂRÂRE nr. 382 din 14 mai 2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 21 mai 2020

13. ORDIN 983 14/05/2020
 ORDIN nr. 983 din 14 mai 2020
pentru modificarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, şi pentru modificarea şi completarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 21 mai 2020

14. ORDIN 1496 14/05/2020
 ORDIN nr. 1.496 din 14 mai 2020
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.088/2019 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în perioada 2019-2021

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 21 mai 2020

15. ORDIN 960 08/05/2020
 ORDIN nr. 960 din 8 mai 2020
pentru modificarea unor acte normative cu privire la prevederile referitoare la profesiile reglementate pentru care Regia Autonomă "Registrul Auto Român" este autoritate competentă

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 424 din 21 mai 2020

16. DECIZIE 95 25/02/2020
 DECIZIA nr. 95 din 25 februarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 20 mai 2020

17. DECIZIE 19 21/01/2020
 DECIZIA nr. 19 din 21 ianuarie 2020
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 21 mai 2020

18. ORDIN 282 21/01/2020
 ORDIN nr. 282 din 21 ianuarie 2020
pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.422(98) a Comitetului de siguranţă maritimă din 15 iunie 2017

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 21 mai 2020

19. ORDIN 283 21/01/2020
 ORDIN nr. 283 din 21 ianuarie 2020
pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008) - textul consolidat al amendamentelor adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.414(97) şi MSC.444(99) ale Comitetului de siguranţă maritimă

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 21 mai 2020

20. ORDIN 284 21/01/2020
 ORDIN nr. 284 din 21 ianuarie 2020
privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.424(98) şi Rezoluţia MSC.439(99) ale Comitetului de siguranţă maritimă din 15 iunie 2017, respectiv 24 mai 2018

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 21 mai 2020

21. ORDIN 285 21/01/2020
 ORDIN nr. 285 din 21 ianuarie 2020
privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.425(98) a Comitetului de siguranţă maritimă din 15 iunie 2017

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 21 mai 2020

22. REZOLUŢIE 444 24/05/2018
 REZOLUŢIE MSC.444(99) din 24 mai 2018
privind amendamentele la Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008)

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 21 mai 2020

23. REZOLUŢIE 439 24/05/2018
 REZOLUŢIE MSC.439(99) din 24 mai 2018
privind amendamentele la Codul HSC 2000

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 21 mai 2020

24. REZOLUŢIE 422 15/06/2017
 REZOLUŢIE MSC.422 (98) din 15 iunie 2017
privind amendamentele la Codul internaţional privind siguranţa navelor care utilizează gaze sau alţi combustibili cu punct de aprindere scăzut (Codul IGF)

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 21 mai 2020

25. REZOLUŢIE 424 15/06/2017
 REZOLUŢIE MSC.424(98) din 15 iunie 2017
privind amendamentele la Codul internaţional din 2000 pentru siguranţa navelor de mare viteză (Codul HSC 2000)

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 21 mai 2020

26. REZOLUŢIE 425 15/06/2017
 REZOLUŢIE MSC.425(98) din 15 iunie 2017
privind amendamentele la Codul internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA)

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 din 21 mai 2020


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic