Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 2013z6 din data: 28/03/2020

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 2013z6

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 431 27/03/2020
 ORDIN nr. 431 din 27 martie 2020
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 255 din 27 martie 2020

2. HOTĂRÂRE 223 26/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 223 din 26 martie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Zelincă Rodica

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 27 martie 2020

3. HOTĂRÂRE 224 26/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 224 din 26 martie 2020
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către doamna Vîlcu Vasilica

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 27 martie 2020

4. ORDIN 502 26/03/2020
 ORDIN nr. 502 din 26 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 27 martie 2020

5. ORDIN 503 26/03/2020
 ORDIN nr. 503 din 26 martie 2020
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 27 martie 2020

6. ORD DE URGENŢĂ 31 26/03/2020
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 26 martie 2020
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 255 din 27 martie 2020

7. ORDIN 501 26/03/2020
 ORDIN nr. 501 din 26 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 255 din 27 martie 2020

8. HOTĂRÂRE 229 26/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 229 din 26 martie 2020
privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în insolvenţă, pentru anul 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 27 martie 2020

9. HOTĂRÂRE 230 26/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 230 din 26 martie 2020
privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., pentru anul 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 27 martie 2020

10. ORDIN 803 26/03/2020
 ORDIN nr. 803 din 26 martie 2020
privind stabilirea unor măsuri aplicabile beneficiarilor programelor naţionale gestionate de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 27 martie 2020

11. CIRCULARĂ 9 25/03/2020
 CIRCULARĂ nr. 9 din 25 martie 2020
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2020

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 27 martie 2020

12. ORDIN 816 24/03/2020
 ORDIN nr. 816 din 24 martie 2020
pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 255 din 27 martie 2020

13. PROCEDURĂ 24/03/2020
 PROCEDURĂ din 24 martie 2020
de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie de înregistrare a contractelor de fiducie"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 255 din 27 martie 2020

14. REGULAMENT 3 24/03/2020
 REGULAMENT nr. 3 din 24 martie 2020
pentru reglementarea unor măsuri privind aplicarea prevederilor Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară pe perioada stării de urgenţă generate de răspândirea COVID-19

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 27 martie 2020

15. ORDIN 417 23/03/2020
 ORDIN nr. 417 din 23 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 27 martie 2020

16. ORDIN (A) 487 23/03/2020
 ORDIN nr. 487 din 23 martie 2020
pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 242 din 24 martie 2020

17. HOTĂRÂRE 28 19/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 28 din 19 martie 2020
privind amânarea organizării Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 25 aprilie 2020

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 27 martie 2020

18. HOTĂRÂRE 29 19/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 29 din 19 martie 2020
privind constatarea vacantării unui loc în cadrul Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România în urma demisiei din funcţia de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România a doamnei Laura Vorniceanu

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 27 martie 2020

19. HOTĂRÂRE 218 18/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 218 din 18 martie 2020
privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 255 din 27 martie 2020

20. HOTĂRÂRE 219 18/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 219 din 18 martie 2020
privind închirierea unor spaţii aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 255 din 27 martie 2020

21. HOTĂRÂRE 222 18/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 222 din 18 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 255 din 27 martie 2020

22. NORMĂ 15 17/03/2020
 NORMĂ nr. 15 din 17 martie 2020
pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementărilor contabile aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 27 martie 2020

23. ORDIN 75 12/03/2020
 ORDIN nr. 75 din 12 martie 2020
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.205/2018 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 27 martie 2020

24. ORDIN 394 06/03/2020
 ORDIN nr. 394 din 6 martie 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 255 din 27 martie 2020

25. DECIZIE 852 12/12/2019
 DECIZIA nr. 852 din 12 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) şi (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 253 din 27 martie 2020


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic