Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 2013z2b din data: 24/03/2020

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 2013z2b

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 486 23/03/2020
 ORDIN nr. 486 din 23 martie 2020
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 24 martie 2020

2. HOTĂRÂRE 204 18/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 204 din 18 martie 2020
privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 24 martie 2020

3. HOTĂRÂRE 207 18/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 207 din 18 martie 2020
pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C "Alte cheltuieli de investiţii" care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 24 martie 2020

4. HOTĂRÂRE 208 18/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 208 din 18 martie 2020
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 24 martie 2020

5. NORMĂ 13 16/03/2020
 NORMĂ nr. 13 din 16 martie 2020
privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 24 martie 2020

6. NORMĂ 11 13/03/2020
 NORMĂ nr. 11 din 13 martie 2020
privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 24 martie 2020

7. HOTĂRÂRE 192 10/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 192 din 10 martie 2020
privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 24 martie 2020

8. DECIZIE 388 10/03/2020
 DECIZIE nr. 388 din 10 martie 2020
privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 240 din 24 martie 2020

9. HOTĂRÂRE 13 09/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 13 din 9 martie 2020
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziţie justă COM (2020) 22 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 24 martie 2020

10. HOTĂRÂRE 14 09/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 14 din 9 martie 2020
referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil şi migraţie, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului pentru managementul frontierelor şi vize COM (2020) 23 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 24 martie 2020

11. HOTĂRÂRE 15 09/03/2020
 HOTĂRÂRE nr. 15 din 9 martie 2020
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei pentru 2020 COM (2020) 37 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 24 martie 2020

12. ORDIN 743 05/03/2020
 ORDIN nr. 743 din 5 martie 2020
pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă operatorilor care efectuează numai manevră feroviară pe căile ferate din România

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 238 din 24 martie 2020

13. ORDIN 40 05/03/2020
 ORDIN nr. 40 din 5 martie 2020
privind aprobarea Procedurii de notificare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 240 din 24 martie 2020

14. PROCEDURĂ 05/03/2020
 PROCEDURĂ DE NOTIFICARE din 5 martie 2020
a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 240 din 24 martie 2020

15. ORDIN 39 05/03/2020
 ORDIN nr. 39 din 5 martie 2020
privind aprobarea Procedurii de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 24 martie 2020

16. PROCEDURĂ 05/03/2020
 PROCEDURĂ DE NOTIFICARE din 5 martie 2020
a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 24 martie 2020

17. NORMĂ 9 27/02/2020
 NORMĂ nr. 9 din 27 februarie 2020
privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 24 martie 2020

18. ORDIN 1176 20/12/2019
 ORDIN nr. 1.176 din 20 decembrie 2019
privind aprobarea Procedurii de notificare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 240 din 24 martie 2020

19. PROCEDURĂ 20/12/2019
 PROCEDURĂ DE NOTIFICARE din 20 decembrie 2019
a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 240 din 24 martie 2020

20. ORDIN 1175 20/12/2019
 ORDIN nr. 1.175 din 20 decembrie 2019
privind aprobarea Procedurii de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 24 martie 2020

21. PROCEDURĂ 20/12/2019
 PROCEDURĂ DE NOTIFICARE din 20 decembrie 2019
a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 24 martie 2020

22. DECIZIE 848 12/12/2019
 DECIZIA nr. 848 din 12 decembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40, în ansamblu, şi ale art. 40 pct. 4, 5 şi 6, în special, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 23 martie 2020

23. DECIZIE 762 28/11/2019
 DECIZIA nr. 762 din 28 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 152, art. 344 alin. (2) şi ale art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 237 din 24 martie 2020

24. DECIZIE 725 05/11/2019
 DECIZIA nr. 725 din 5 noiembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 236 din 23 martie 2020

25. DECIZIE 498 17/09/2019
 DECIZIA nr. 498 din 17 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă din 1865

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 240 din 24 martie 2020

26. DECIZIE 490 17/09/2019
 DECIZIA nr. 490 din 17 septembrie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 24 martie 2020


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic