Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1941z2 din data: 08/10/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1941z2

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 501 07/10/2019
 ORDIN nr. 501 din 7 octombrie 2019
pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2019-30 iunie 2019, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 813 din 8 octombrie 2019

2. LEGE 168 07/10/2019
 LEGE nr. 168 din 7 octombrie 2019
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

3. DECRET 725 07/10/2019
 DECRET nr. 725 din 7 octombrie 2019
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

4. LEGE 169 07/10/2019
 LEGE nr. 169 din 7 octombrie 2019
pentru modificarea şi completarea art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

5. DECRET 726 07/10/2019
 DECRET nr. 726 din 7 octombrie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

6. LEGE 170 07/10/2019
 LEGE nr. 170 din 7 octombrie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

7. DECRET 727 07/10/2019
 DECRET nr. 727 din 7 octombrie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

8. LEGE 171 07/10/2019
 LEGE nr. 171 din 7 octombrie 2019
privind exonerarea de la plată a unor obligaţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

9. DECRET 728 07/10/2019
 DECRET nr. 728 din 7 octombrie 2019
pentru promulgarea Legii privind exonerarea de la plată a unor obligaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

10. LEGE 172 07/10/2019
 LEGE nr. 172 din 7 octombrie 2019
pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

11. DECRET 729 07/10/2019
 DECRET nr. 729 din 7 octombrie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

12. LEGE 173 07/10/2019
 LEGE nr. 173 din 7 octombrie 2019
pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

13. DECRET 730 07/10/2019
 DECRET nr. 730 din 7 octombrie 2019
privind promulgarea Legii pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 815 din 8 octombrie 2019

14. HOTĂRÂRE 717 02/10/2019
 HOTĂRÂRE nr. 717 din 2 octombrie 2019
privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Braşov, Cluj, Buzău, Mureş, Argeş, Vâlcea, Bihor, Sibiu, Galaţi, Arad, Mehedinţi şi municipiul Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 7 octombrie 2019

15. HOTĂRÂRE 718 02/10/2019
 HOTĂRÂRE nr. 718 din 2 octombrie 2019
privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru administraţiile bazinale de apă Argeş-Vedea, Banat şi Buzău-Ialomiţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 7 octombrie 2019

16. HOTĂRÂRE 723 02/10/2019
 HOTĂRÂRE nr. 723 din 2 octombrie 2019
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 7 octombrie 2019

17. HOTĂRÂRE 726 02/10/2019
 HOTĂRÂRE nr. 726 din 2 octombrie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire Galaţi", judeţul Galaţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 7 octombrie 2019

18. HOTĂRÂRE 722 02/10/2019
 HOTĂRÂRE nr. 722 din 2 octombrie 2019
privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilul înscris la nr. MF 154589, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 813 din 8 octombrie 2019

19. ORDIN 1483 01/10/2019
 ORDIN nr. 1.483 din 1 octombrie 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 7 octombrie 2019

20. ORDIN 884 30/09/2019
 ORDIN nr. 884 din 30 septembrie 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 7 octombrie 2019

21. ORDIN 3198 30/09/2019
 ORDIN nr. 3.198 din 30 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Pirochim Victoria - S.A., filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 814 din 8 octombrie 2019

22. ORDIN 1477 30/09/2019
 ORDIN nr. 1.477 din 30 septembrie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.202/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 813 din 8 octombrie 2019

23. DECIZIE 683 25/09/2019
 DECIZIE nr. 683 din 25 septembrie 2019
privind stabilirea valorilor unitare ale compensaţiei pentru transportul feroviar public de călători şi a volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul obligaţiei de serviciu public, pentru care aceştia primesc compensaţii de la bugetul de stat în anul 2019, ca urmare a Ordonanţei Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 şi în conformitate cu bugetul Autorităţii pentru Reformă Feroviară pe anul 2019, aprobat de ordonatorul principal de credite conform anexei de la Adresa MT-DE nr. 3.998/34.044/03.09.2019

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 813 din 8 octombrie 2019

24. ORDIN 2978 25/09/2019
 ORDIN nr. 2.978 din 25 septembrie 2019
pentru modificarea Normelor metodologice privind elaborarea şi derularea Programului naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, şi gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.765/2016

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 813 din 8 octombrie 2019

25. DECIZIE 76 23/09/2019
 DECIZIE nr. 76 din 23 septembrie 2019
privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.663/2001 pentru exploatarea loessului în perimetrul Urziceni-Manasia, judeţul Ialomiţa, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea SOCERAM - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2008

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 813 din 8 octombrie 2019

26. ORDIN 1302 20/09/2019
 ORDIN nr. 1.302 din 20 septembrie 2019
privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. pentru a modifica preţurile unitare ale Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XVI contractual şi de a semna un act adiţional în acest sens

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 813 din 8 octombrie 2019

27. ORDIN 1381 17/09/2019
 ORDIN nr. 1.381 din 17 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Pirochim Victoria - S.A., filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 814 din 8 octombrie 2019

28. ORDIN 1138 12/09/2019
 ORDIN nr. 1.138 din 12 septembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Pirochim Victoria - S.A., filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 814 din 8 octombrie 2019

29. ORDIN 1218 09/08/2019
 ORDIN nr. 1.218 din 9 august 2019
pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 814 din 8 octombrie 2019

30. STANDARD 09/08/2019
 STANDARDE SPECIFICE MINIME OBLIGATORII DE CALITATE din 9 august 2019
privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 814 din 8 octombrie 2019

31. DECIZIE 375 28/05/2019
 DECIZIA nr. 375 din 28 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215^1 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 813 din 8 octombrie 2019

32. DECIZIE 352 23/05/2019
 DECIZIA nr. 352 din 23 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 813 din 8 octombrie 2019

33. DECIZIE 21 20/05/2019
 DECIZIA nr. 21 din 20 mai 2019
referitoare la interpretarea art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, în sensul că prevederile permit instanţei de drept comun, sesizate de o persoană cu privire la care Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a constatat că a fost supusă unei discriminări prin concediere, să dispună restabilirea situaţiei anterioare discriminării în sensul reintegrării în funcţia deţinută anterior concedierii şi anularea deciziei de concediere, chiar şi atunci când această decizie a fost contestată anterior, potrivit procedurii speciale prevăzute de Codul muncii, iar contestaţia a fost respinsă ca urmare a constatării existenţei unei cauze reale şi serioase a concedierii sau, într-o astfel de situaţie, este posibilă numai acordarea unor despăgubiri

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 812 din 7 octombrie 2019

34. DECIZIE 281 23/04/2019
 DECIZIA nr. 281 din 23 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală cu referire la art. 6 din Codul penal şi ale art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 814 din 8 octombrie 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic