Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1937z2 din data: 10/09/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1937z2

ACTE OFICIALE
1. HOTĂRÂRE 649 09/09/2019
 HOTĂRÂRE nr. 649 din 9 septembrie 2019
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 737 din 9 septembrie 2019

2. DECIZIE 219 09/09/2019
 DECIZIE nr. 219 din 9 septembrie 2019
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Viorel Timotei Florentie Oprea-Stoian din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 737 din 9 septembrie 2019

3. DECIZIE 218 09/09/2019
 DECIZIE nr. 218 din 9 septembrie 2019
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Huzău din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 737 din 9 septembrie 2019

4. DECIZIE 217 09/09/2019
 DECIZIE nr. 217 din 9 septembrie 2019
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marius Dumitraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 737 din 9 septembrie 2019

5. DECIZIE 220 09/09/2019
 DECIZIE nr. 220 din 9 septembrie 2019
privind eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Guşatu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 737 din 9 septembrie 2019

6. DECIZIE 221 09/09/2019
 DECIZIE nr. 221 din 9 septembrie 2019
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Claudiu-Sorin Roşu-Mareş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 737 din 9 septembrie 2019

7. REGULAMENT 2 06/09/2019
 REGULAMENT nr. 2 din 6 septembrie 2019
privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 9 septembrie 2019

8. ORDIN 112 03/09/2019
 ORDIN nr. 112 din 3 septembrie 2019
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

9. ORDIN 2883 03/09/2019
 ORDIN nr. 2.883 din 3 septembrie 2019
pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

10. DECIZIE 66 02/09/2019
 DECIZIE nr. 66 din 2 septembrie 2019
privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 2.192/2001 de concesiune pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş în perimetrul Topolniţa-Izvorul Bârzei, judeţul Mehedinţi, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială MESACONS - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2004

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

11. ORDIN 5090 30/08/2019
 ORDIN nr. 5.090 din 30 august 2019
pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 9 septembrie 2019

12. METODOLOGIE 30/08/2019
 METODOLOGIE din 30 august 2019
privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 9 septembrie 2019

13. ORDIN 1323 30/08/2019
 ORDIN nr. 1.323 din 30 august 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 476/2017 privind organizarea şi funcţionarea structurilor care acordă asistenţă medicală şi îngrijirea bolnavilor cu arsuri

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 737 din 9 septembrie 2019

14. ORDIN 1296 28/08/2019
 ORDIN nr. 1.296 din 28 august 2019
privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 9 septembrie 2019

15. ORDIN 102 28/08/2019
 ORDIN nr. 102 din 28 august 2019
privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 487/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind acţiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală şi de supraveghere a unităţilor, ale căror cheltuieli se suportă de către agenţii economici, persoane fizice şi juridice

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

16. ORDIN 5033 28/08/2019
 ORDIN nr. 5.033 din 28 august 2019
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", profilul "real", specializarea "ştiinţe ale naturii" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Şcoala Mea" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

17. ORDIN 183 28/08/2019
 ORDIN nr. 183 din 28 august 2019
privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

18. HOTĂRÂRE 6 27/08/2019
 HOTĂRÂRE nr. 6 din 27 august 2019
privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

19. ORDIN 4910 23/08/2019
 ORDIN nr. 4.910 din 23 august 2019
privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 737 din 9 septembrie 2019

20. ORDIN 2828 19/08/2019
 ORDIN nr. 2.828 din 19 august 2019
pentru reacreditarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

21. ORDIN 835 14/08/2019
 ORDIN nr. 835 din 14 august 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 553/2019 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

22. ORDIN 1241 09/08/2019
 ORDIN nr. 1.241 din 9 august 2019
privind aprobarea ghidurilor pentru obstetrică-ginecologie

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

23. ORDIN 2626 19/06/2019
 ORDIN nr. 2.626 din 19 iunie 2019
privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat cu denumirea Halele Uzinei "Malaxa"/Fabrica de Ţevi "Republica", situat în bd. Basarabia nr. 256, sectorul 3, Bucureşti, având codul LMI B-II-a-A-18091/B-II-a-A-18092, respectiv declasarea Lotului 5

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019

24. RECTIFICARE 3419 24/03/2015
 RECTIFICARE nr. 3.419 din 24 martie 2015
referitoare la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.419/2015

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 10 septembrie 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic