Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1932z5a din data: 09/08/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1932z5a

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 186 08/08/2019
 DECIZIE nr. 186 din 8 august 2019
privind stabilirea atribuţiilor domnului Bangu Corvin-Laurenţiu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 8 august 2019

2. HOTĂRÂRE 564 08/08/2019
 HOTĂRÂRE nr. 564 din 8 august 2019
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Dumitru Florin

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 8 august 2019

3. DECIZIE 187 08/08/2019
 DECIZIE nr. 187 din 8 august 2019
pentru eliberarea domnului Mergeani Nicea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 8 august 2019

4. DECIZIE 188 08/08/2019
 DECIZIE nr. 188 din 8 august 2019
pentru numirea domnului Cătălin-Marian Tutilescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 8 august 2019

5. DECIZIE 189 08/08/2019
 DECIZIE nr. 189 din 8 august 2019
privind eliberarea domnului Marius Pîrvu din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 8 august 2019

6. DECIZIE 190 08/08/2019
 DECIZIE nr. 190 din 8 august 2019
privind numirea domnului Horia-Miron Constantinescu în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 8 august 2019

7. DECRET 661 07/08/2019
 DECRET nr. 661 din 7 august 2019
privind numirea unui judecător în funcţia de procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 8 august 2019

8. DECRET 662 07/08/2019
 DECRET nr. 662 din 7 august 2019
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 8 august 2019

9. DECRET 663 07/08/2019
 DECRET nr. 663 din 7 august 2019
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 8 august 2019

10. ORDIN 2668 06/08/2019
 ORDIN nr. 2.668 din 06 august 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Radioactiv Mineral - S.A. Măgurele

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 8 august 2019

11. ORDIN 1223 05/08/2019
 ORDIN nr. 1.223 din 5 august 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 8 august 2019

12. ORDIN 289 01/08/2019
 ORDIN nr. 289 din 1 august 2019
privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 29 iulie 2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 8 august 2019

13. ORDIN 715 31/07/2019
 ORDIN nr. 715 din 31 iulie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 8 august 2019

14. ORDIN 1094 26/07/2019
 ORDIN nr. 1.094 din 26 iulie 2019
privind desemnarea Autorităţii Aeronautice Civile Române în calitate de autoritate competentă pentru exercitarea atribuţiilor privind certificarea şi supravegherea persoanelor şi organizaţiilor care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 1.976/2018 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.139/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 9 august 2019

15. ORDIN 1132 25/07/2019
 ORDIN nr. 1.132 din 27 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Radioactiv Mineral - S.A. Măgurele

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 8 august 2019

16. ORDIN 1168 25/07/2019
 ORDIN nr. 1.168 din 25 iulie 2019
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.469/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 9 august 2019

17. ORDIN 898 16/07/2019
 ORDIN nr. 898 din 16 iulie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Radioactiv Mineral - S.A. Măgurele

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 8 august 2019

18. ORDIN 390 16/07/2019
 ORDIN nr. 390 din 16 iulie 2019
privind aprobarea Procedurii preliminare de înregistrare şi protecţie la nivel naţional a cererilor de protecţie a unei indicaţii geografice şi de transmitere către Comisia Europeană a declaraţiei privind cererile de protecţie a indicaţiilor geografice pentru produsele vitivinicole aromatizate

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 9 august 2019

19. PROCEDURĂ 16/07/2019
 PROCEDURĂ PRELIMINARĂ din 16 iulie 2019
de înregistrare şi protecţie la nivel naţional a cererilor de protecţie a unei indicaţii geografice şi de transmitere către Comisia Europeană a declaraţiei privind cererile de protecţie a indicaţiilor geografice pentru produsele vitivinicole aromatizate

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 9 august 2019

20. DECIZIE 15 11/07/2019
 DECIZIE nr. 15/2CN din 11 iulie 2019
privind stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor stomatologi care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani

EMITENT: Colegiul Medicilor Stomatologi din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 8 august 2019

21. DECIZIE 307 07/05/2019
 DECIZIA nr. 307 din 7 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi ale art. 40 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 8 august 2019

22. DECIZIE 308 07/05/2019
 DECIZIA nr. 308 din 7 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 8 august 2019

23. DECIZIE 309 07/05/2019
 DECIZIA nr. 309 din 7 mai 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 8 august 2019

24. DECIZIE 235 16/04/2019
 DECIZIA nr. 235 din 16 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 8 august 2019

25. DECIZIE 236 16/04/2019
 DECIZIA nr. 236 din 16 aprilie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) teza finală din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 8 august 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic