Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1924z1 din data: 10/06/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1924z1

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 109 10/06/2019
 DECIZIE nr. 109 din 10 iunie 2019
privind încetarea calităţii domnului Remus-Adrian Borza de consilier onorific al prim-ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 iunie 2019

2. DECIZIE 111 10/06/2019
 DECIZIE nr. 111 din 10 iunie 2019
pentru eliberarea domnului Andrei Ignat din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 iunie 2019

3. DECRET 505 07/06/2019
 DECRET nr. 505 din 7 iunie 2019
pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 7 iunie 2019

4. DECRET 506 07/06/2019
 DECRET nr. 506 din 7 iunie 2019
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 7 iunie 2019

5. DECRET 507 07/06/2019
 DECRET nr. 507 din 7 iunie 2019
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 7 iunie 2019

6. DECRET 508 07/06/2019
 DECRET nr. 508 din 7 iunie 2019
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 7 iunie 2019

7. ORDIN 856 06/06/2019
 ORDIN nr. 856 din 6 iunie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 7 iunie 2019

8. HOTĂRÂRE 23 05/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 23 din 5 iunie 2019
privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 7 iunie 2019

9. ORDIN 841 04/06/2019
 ORDIN nr. 841 din 4 iunie 2019
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 7 iunie 2019

10. ORDIN 544 04/06/2019
 ORDIN nr. 544 din 4 iunie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 7 iunie 2019

11. ORDIN 332 03/06/2019
 ORDIN nr. 332 din 3 iunie 2019
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.241/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila, în proprietatea acestor organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 10 iunie 2019

12. ORDIN 528 30/05/2019
 ORDIN nr. 528 din 30 mai 2019
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 463 din 7 iunie 2019

13. HOTĂRÂRE 354 30/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 354 din 30 mai 2019
privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 10 iunie 2019

14. HOTĂRÂRE 346 30/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 346 din 30 mai 2019
privind actualizarea descrierii tehnice şi valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi trecerea unei părţi a imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 10 iunie 2019

15. HOTĂRÂRE 348 30/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 348 din 30 mai 2019
privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile"- S.A. Constanţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 10 iunie 2019

16. HOTĂRÂRE 345 30/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 345 din 30 mai 2019
privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 iunie 2019

17. ORDIN 808 27/05/2019
 ORDIN nr. 808 din 27 mai 2019
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 7 iunie 2019

18. HOTĂRÂRE 326 23/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 326 din 23 mai 2019
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 10 iunie 2019

19. DECIZIE 60 23/05/2019
 DECIZIE nr. 60 din 23 mai 2019
privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme prevăzute în Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 120/2016, precum şi cele stabilite prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 99/2015

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 10 iunie 2019

20. ORDIN 1777 16/05/2019
 ORDIN nr. 1.777 din 16 mai 2019
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Satu Mare în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 10 iunie 2019

21. ORDIN 1764 15/05/2019
 ORDIN nr. 1.764 din 15 mai 2019
privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 10 iunie 2019

22. ORDIN 67 14/05/2019
 ORDIN nr. 67 din 14 mai 2019
privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 100/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile suplimentare privind controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit, crustaceelor, moluştelor, gasteropodelor şi batracienilor, destinate comercializării directe către consumatorul final sau procesării în alimente pentru consum uman

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 10 iunie 2019

23. ORDIN 823 10/05/2019
 ORDIN nr. 823 din 10 mai 2019
pentru aprobarea Instrucţiunilor specifice privind acreditarea şi evaluarea periodică a centrelor comunitare de învăţare permanentă

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 10 iunie 2019

24. INSTRUCŢIUNI 10/05/2019
 INSTRUCŢIUNI SPECIFICE din 10 mai 2019
privind acreditarea şi evaluarea periodică a centrelor comunitare de învăţare permanentă

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 10 iunie 2019

25. ORDIN 1746 08/05/2019
 ORDIN nr. 1.746 din 8 mai 2019
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 7 iunie 2019

26. ORDIN 1747 08/05/2019
 ORDIN nr. 1.747 din 8 mai 2019
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 25 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 10 iunie 2019

27. DECIZIE 18 06/05/2019
 DECIZIA nr. 18 din 6 mai 2019
referitoare la interpretarea art. 2 pct. 26 şi pct. 27 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 iunie 2019

28. ORDIN 3894 15/04/2019
 ORDIN nr. 3.894 din 15 aprilie 2019
pentru aprobarea Instrucţiunilor specifice privind acreditarea şi evaluarea periodică a centrelor comunitare de învăţare permanentă

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 10 iunie 2019

29. INSTRUCŢIUNI 15/04/2019
 INSTRUCŢIUNI SPECIFICE din 15 aprilie 2019
privind acreditarea şi evaluarea periodică a centrelor comunitare de învăţare permanentă

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 10 iunie 2019

30. DECIZIE 686 08/11/2018
 DECIZIA nr. 686 din 8 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 7 iunie 2019

31. HOTĂRÂRE 16/10/2018
 HOTĂRÂREA din 16 octombrie 2018
în Cauza Pop împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 7 iunie 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic