Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1923z4a din data: 06/06/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1923z4a

ACTE OFICIALE
1. COMUNICAT 05/06/2019
 COMUNICAT din 5 iunie 2019
privind lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi cărora li se pot repartiza mandate pentru Parlamentul European - 26 mai 2019

EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 5 iunie 2019

2. PROCES VERBAL 05/06/2019
 PROCES-VERBAL*)^1) din 5 iunie 2019
privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamentul European - 26 mai 2019

EMITENT: Biroul Electoral Central
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 5 iunie 2019

3. HOTĂRÂRE 21 05/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 21 din 5 iunie 2019
privind validarea unui mandat de deputat

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 5 iunie 2019

4. HOTĂRÂRE 22 05/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 22 din 5 iunie 2019
privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 5 iunie 2019

5. COMUNICAT 05/06/2019
 COMUNICAT din 5 iunie 2019
privind interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) – o) din Codul penal, în cazul dispunerii unei soluţii de condamnare la pedeapsa amenzii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 5 iunie 2019

6. DECIZIE 108 05/06/2019
 DECIZIE nr. 108 din 5 iunie 2019
privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Anton Pisaroglu

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 5 iunie 2019

7. DECRET 502 04/06/2019
 DECRET nr. 502 din 4 iunie 2019
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 6 iunie 2019

8. ORDIN 333 03/06/2019
 ORDIN nr. 333 din 3 iunie 2019
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Stăneşti-Giurgiu din judeţul Giurgiu

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 5 iunie 2019

9. HOTĂRÂRE 372 03/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 372 din 3 iunie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 5 iunie 2019

10. HOTĂRÂRE 373 03/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 373 din 3 iunie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Modernizare DN 2 km 7 + 848-km 18 + 330", judeţul Ilfov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 5 iunie 2019

11. HOTĂRÂRE 374 03/06/2019
 HOTĂRÂRE nr. 374 din 3 iunie 2019
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 5 iunie 2019

12. ORDIN 534 03/06/2019
 ORDIN nr. 534 din 3 iunie 2019
pentru completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 6 iunie 2019

13. ORDIN 328 31/05/2019
 ORDIN nr. 328 din 31 mai 2019
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 5 iunie 2019

14. HOTĂRÂRE 356 30/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 356 din 30 mai 2019
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 5 iunie 2019

15. HOTĂRÂRE 359 30/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 359 din 30 mai 2019
privind declasificarea informaţiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 5 iunie 2019

16. HOTĂRÂRE 347 30/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 347 din 30 mai 2019
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, prin scrisoarea semnată la Tokyo la 5 februarie 2019 şi la Bucureşti la 15 februarie 2019, la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni - Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 5 iunie 2019

17. ORDIN 1437 28/05/2019
 ORDIN nr. 1.437 din 28 mai 2019
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 5 iunie 2019

18. ORDIN 4044 24/05/2019
 ORDIN nr. 4.044 din 24 mai 2019
privind aprobarea Metodologiei specifice de aplicare a prevederilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 5 iunie 2019

19. METODOLOGIE 24/05/2019
 METODOLOGIE SPECIFICĂ din 24 mai 2019
de aplicare a prevederilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 5 iunie 2019

20. ORDIN 1788 21/05/2019
 ORDIN nr. 1.788 din 21 mai 2019
privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Rogova din judeţul Mehedinţi

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 6 iunie 2019

21. HOTĂRÂRE 91 21/05/2019
 HOTĂRÂRE nr. 91 din 21 mai 2019
pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 6 iunie 2019

22. REGULAMENT 21/05/2019
 REGULAMENT din 21 mai 2019
privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 6 iunie 2019

23. ORDIN 1776 16/05/2019
 ORDIN nr. 1.776 din 16 mai 2019
privind finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Coţofenii din Dos, judeţul Dolj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 6 iunie 2019

24. ORDIN 4006 14/05/2019
 ORDIN nr. 4.006 din 14 mai 2019
privind înfiinţarea domeniului de doctorat "Ingineria mediului" în cadrul Şcolii Doctorale Interdisciplinare organizate în Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 5 iunie 2019

25. DECIZIE 9 17/04/2019
 DECIZIA nr. 9 din 17 aprilie 2019
referitoare la interpretarea art. 421 pct. 2 lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 5 iunie 2019

26. DECIZIE 110 28/02/2019
 DECIZIA nr. 110 din 28 februarie 2019
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 5 iunie 2019

27. AMENDAMENT 15/02/2019
 AMENDAMENT din 15 februarie 2019
convenit între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, prin scrisoarea semnată la Tokyo la 5 februarie 2019 şi la Bucureşti la 15 februarie 2019, la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni - Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 5 iunie 2019

28. DECIZIE 789 29/11/2018
 DECIZIA nr. 789 din 29 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 451 din 5 iunie 2019

29. DECIZIE 776 29/11/2018
 DECIZIA nr. 776 din 29 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 405 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 5 iunie 2019

30. DECIZIE 788 29/11/2018
 DECIZIA nr. 788 din 29 noiembrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 5 iunie 2019

31. RECTIFICARE 290 29/11/2018
 RECTIFICARE nr. 290 din 29 noiembrie 2018
referitoare la Legea nr. 290/2018

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 5 iunie 2019


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic