Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1904z1 din data: 21/01/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1904z1

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 116 18/01/2019
 ORDIN nr. 116 din 18 ianuarie 2019
privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2019, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 50 din 18 ianuarie 2019

2. ORDIN 2 16/01/2019
 ORDIN nr. 2 din 16 ianuarie 2019
privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 51 din 21 ianuarie 2019

3. ORDIN 3 16/01/2019
 ORDIN nr. 3 din 16 ianuarie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2015 privind aprobareaProcedurii de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 51 din 21 ianuarie 2019

4. ORDIN 5 09/01/2019
 ORDIN nr. 5 din 9 ianuarie 2019
pentru aprobarea licenţelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 97/2018

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 52 din 21 ianuarie 2019

5. ORDIN 3015 08/01/2019
 ORDIN nr. 3.015 din 8 ianuarie 2019
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 50 din 18 ianuarie 2019

6. ORDIN 3 08/01/2019
 ORDIN nr. 3 din 8 ianuarie 2019
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 52 din 21 ianuarie 2019

7. ORDIN 235 27/12/2018
 ORDIN nr. M.235 din 27 decembrie 2018
pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2016 privind stabilirea datelor publice obţinute din activitatea hidrografică maritimă care se pun la dispoziţia utilizatorilor, a activităţilor hidrografice, cartografice şi de publicare ce se pot desfăşura contra cost, precum şi a tarifelor aferente acestora

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 52 din 21 ianuarie 2019

8. HOTĂRÂRE 1014 20/12/2018
 HOTĂRÂRE nr. 1.014 din 20 decembrie 2018
privind aprobarea stemei comunei Beclean, judeţul Braşov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 52 din 21 ianuarie 2019

9. ORDIN 5695 14/12/2018
 ORDIN nr. 5.695 din 14 decembrie 2018
privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru stabilirea criteriilor şi procedurilor de evaluare şi certificare ale evaluatorilor de competenţe profesionale, evaluatorilor de evaluatori şi evaluatorilor externi, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.629/2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 50 din 18 ianuarie 2019

10. DECIZIE 684 06/11/2018
 DECIZIA nr. 684 din 6 noiembrie 2018
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic [cu referire la art. 109 alin. (3), (4), (6)-(11), (13) şi (14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002] din Legea pentru modificarea art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 50 din 18 ianuarie 2019

11. DECIZIE 655 30/10/2018
 DECIZIA nr. 655 din 30 octombrie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale anexelor la această lege, ale art. 2-6, art. 9, art. 13 şi art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, ale art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale anexelor nr. 2 şi 3 la această lege

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 52 din 21 ianuarie 2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Rata de schimb a monedei euro - 17 ianuarie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 17 ianuarie 2019

2. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.8951
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.8951 – Suzano Papel e Celulose/Fibria Celulose) (Text cu relevanță pentru SEE.)

3. Raportul special nr. 2/2019 – Pericolele chimice din hrana noastră
Raportul special nr. 2/2019 – Pericolele chimice din hrana noastră: politica UE în materie de siguranță alimentară ne protejează, dar se confruntă cu provocări

4. Recomandarea Băncii Centrale Europene din 7 decembrie 2018
Recomandarea Băncii Centrale Europene din 7 decembrie 2018 privind Registrul de date privind instituțiile și companiile afiliate (BCE/2018/36)

5. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9202 – Bain Capital/Oscar Holding)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9202 – Bain Capital/Oscar Holding) (Text cu relevanță pentru SEE.)

6. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9268
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9268 – Macquarie/JERA Power International/Ørsted InvestCo/Swancor/Formosa I Wind Power) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

7. Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9046 – Taiyo Nippon Sanso/Praxair EEA Business)
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.9046 – Taiyo Nippon Sanso/Praxair EEA Business) (Text cu relevanță pentru SEE.)

8. Catalogul comun al soiurilor de plante agricole — cea de a 37-a ediție completă (Partea a II-a)
Catalogul comun al soiurilor de plante agricole — cea de a 37-a ediție completă (Partea a II-a)

9. Rezoluția Comitetului European al Regiunilor
Rezoluția Comitetului European al Regiunilor – Politicile economice ale zonei euro și în perspectiva analizei anuale a creșterii pentru 2019

10. Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Reflecții asupra Europei
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema Reflecții asupra Europei: vocea autorităților locale și regionale în serviciul restabilirii încrederii în Uniunea Europeană

11. Avizul Comitetului European al Regiunilor – Instituirea unei Autorități Europene a Muncii
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Instituirea unei Autorități Europene a Muncii

12. Hotărârea Curții din 17 septembrie 2018 în cauza E-10/17
Hotărârea Curții din 17 septembrie 2018 în cauza E-10/17 – Nye Kystlink AS/Color Group AS și Color Line AS (Articolul 53 din Acordul privind SEE – Articolul 54 din Acordul privind SEE – Principiul echivalenței – Principiul eficacității – Norme naționale privind termenul de prescripție pentru acțiunile în despăgubiri)

13. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9094 – Amcor/Bemis)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9094 – Amcor/Bemis) (Text cu relevanță pentru SEE.)

14. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9202 – Bain Capital/Oscar Holding)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9202 – Bain Capital/Oscar Holding) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

15. Decizia nr. 60/2017 a Comitetului mixt al SEE din 17 martie 2017
Decizia nr. 60/2017 a Comitetului mixt al SEE din 17 martie 2017 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2018/1824]

16. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8951 – Suzano Papel e Celulose/Fibria Celulose)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8951 – Suzano Papel e Celulose/Fibria Celulose) (Text cu relevanță pentru SEE.)

17. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9046 – Taiyo Nippon Sanso/Praxair EEA Business)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9046 – Taiyo Nippon Sanso/Praxair EEA Business) (Text cu relevanță pentru SEE.)

18. Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

19. Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen)

20. Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

21. Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

22. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (consolidat la 17 noiembrie 2018)
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (consolidat la 17 noiembrie 2018)


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic