Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1901z5b din data: 04/01/2019

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1901z5b

ACTE OFICIALE
1. LEGE 351 27/12/2018
 LEGE nr. 351 din 27 decembrie 2018
privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 2019

2. DECRET 1300 27/12/2018
 DECRET nr. 1.300 din 27 decembrie 2018
pentru promulgarea Legii privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 2019

3. LEGE 358 27/12/2018
 LEGE nr. 358 din 27 decembrie 2018
pentru completarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 4 ianuarie 2019

4. DECRET 1307 27/12/2018
 DECRET nr. 1.307 din 27 decembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 4 ianuarie 2019

5. HOTĂRÂRE 1033 21/12/2018
 HOTĂRÂRE nr. 1.033 din 21 decembrie 2018
privind transmiterea imobilelor 2407 şi 5036 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Jegălia, judeţul Călăraşi, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 4 ianuarie 2019

6. HOTĂRÂRE 1034 21/12/2018
 HOTĂRÂRE nr. 1.034 din 21 decembrie 2018
privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a tribunalelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 4 ianuarie 2019

7. HOTĂRÂRE 993 13/12/2018
 HOTĂRÂRE nr. 993 din 13 decembrie 2018
privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în administrarea Serviciului Român de Informaţii şi comasarea unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 2019

8. ORDIN 6385 06/12/2018
 ORDIN nr. 6.385 din 6 decembrie 2018
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul-cadru al proiectului-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 4 ianuarie 2019

9. INSTRUCŢIUNI 06/12/2018
 INSTRUCŢIUNI din 6 decembrie 2018
privind conţinutul-cadru al proiectului-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 9 din 4 ianuarie 2019

10. DECIZIE 375 31/05/2018
 DECIZIA nr. 375 din 31 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (2) lit. b) şi art. 226 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Actualizare, începând din 1 ianuarie 2019
Actualizare, începând din 1 ianuarie 2019, a ratei efective de calculare a dobânzii compuse, în conformitate cu articolul 12 din anexa XII la Statutul funcționarilor

2. Rata de schimb a monedei euro - 31 decembrie 2018
Rata de schimb a monedei euro - 31 decembrie 2018

3. Rata de schimb a monedei euro - 28 decembrie 2018
Rata de schimb a monedei euro - 28 decembrie 2018

4. Rata de schimb a monedei euro - 2 ianuarie 2019
Rata de schimb a monedei euro - 2 ianuarie 2019

5. Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018
Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Directiva (UE) 2018/2002 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018
Directiva (UE) 2018/2002 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Regulamentul (UE) 2018/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește reangajarea sumelor rămase angajate pentru a sprijini punerea în aplicare a Deciziilor (UE) 2015/1523 și (UE) 2015/1601 ale Consiliului sau alocarea acestor sume pentru alte acțiuni din cadrul programelor naționale

8. Recomandarea Consiliului din 4 decembrie 2018
Recomandarea Consiliului din 4 decembrie 2018 în scopul corectării abaterii semnificative constatate de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu în România

9. Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Decizia (PESC) 2018/2054 a Consiliului din 21 decembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/2054 a Consiliului din 21 decembrie 2018 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei

11. Decizia (PESC) 2018/2055 a Consiliului din 21 decembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/2055 a Consiliului din 21 decembrie 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/778 privind o operație militară a Uniunii Europene în zona central-sudică a Mării Mediterane (EUNAVFOR MED operația SOPHIA)

12. Recomandarea Consiliului din 4 decembrie 2018
Recomandarea Consiliului din 4 decembrie 2018 în scopul corectării abaterii semnificative constatate de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu în Ungaria

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2053 al Consiliului din 21 decembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2053 al Consiliului din 21 decembrie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive instituite împotriva Myanmar/Birmaniei

14. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al Ungariei pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Ungariei pentru 2018

15. Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018
Recomandarea Consiliului din 13 iulie 2018 privind Programul național de reformă al României pentru 2018 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2018

16. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Guvernanța uniunii energetice și energia curată

17. Avizul Comitetului European al Regiunilor – Eficiența energetică și clădirile
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Eficiența energetică și clădirile

18. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Energia din surse regenerabile și piața internă a energiei electrice

19. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) [COM(2016) 767 final – 2016/0382/(COD)]

20. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică [COM(2016) 761 final – 2016/0376 (COD)]

21. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 [COM(2016) 759 final – 2016/0375(COD)]

22. Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 19 ; JO C 153, 6.7.2007, p. 22 ; JO C 182, 4.8.2007, p. 18 ; JO C 57, 1.3.2008, p. 38 ; JO C 134, 31.5.2008, p. 19 ; JO C 37, 14.2.2009, p. 8 ; JO C 35, 12.2.2010, p. 7 ; JO C 304, 10.11.2010, p. 5 ; JO C 24, 26.1.2011, p. 6 ; JO C 157, 27.5.2011, p. 8 ; JO C 203, 9.7.2011, p. 16 ; JO C 11, 13.1.2012, p. 13 ; JO C 72, 10.3.2012, p. 44 ; JO C 199, 7.7.2012, p. 8)

23. Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 19 ; JO C 153, 6.7.2007, p. 22 ; JO C 182, 4.8.2007, p. 18 ; JO C 57, 1.3.2008, p. 38 ; JO C 134, 31.5.2008, p. 19 ; JO C 37, 14.2.2009, p. 8 ; JO C 35, 12.2.2010, p. 7 ; JO C 304, 10.11.2010, p. 5 ; JO C 24, 26.1.2011, p. 6 ; JO C 157, 27.5.2011, p. 8 ; JO C 203, 9.7.2011, p. 16 ; JO C 11, 13.1.2012, p. 13 ; JO C 72, 10.3.2012, p. 44)

24. Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 19 ; JO C 153, 6.7.2007, p. 22 ; JO C 182, 4.8.2007, p. 18 ; JO C 57, 1.3.2008, p. 38 ; JO C 134, 31.5.2008, p. 19 ; JO C 37, 14.2.2009, p. 8 ; JO C 35, 12.2.2010, p. 7 ; JO C 304, 10.11.2010, p. 5 ; JO C 24, 26.1.2011, p. 6 ; JO C 157, 27.5.2011, p. 8 ; JO C 203, 9.7.2011, p. 16 ; JO C 11, 13.1.2012, p. 13)

25. Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 19 ; JO C 153, 6.7.2007, p. 22 ; JO C 182, 4.8.2007, p. 18 ; JO C 57, 1.3.2008, p. 38 ; JO C 134, 31.5.2008, p. 19 ; JO C 37, 14.2.2009, p. 8 ; JO C 35, 12.2.2010, p. 7 ; JO C 304, 10.11.2010, p. 5 ; JO C 24, 26.1.2011, p. 6 ; JO C 157, 27.5.2011, p. 8 ; JO C 203, 9.7.2011, p. 16)

26. Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 19 ; JO C 153, 6.7.2007, p. 22 ; JO C 182, 4.8.2007, p. 18 ; JO C 57, 1.3.2008, p. 38 ; JO C 134, 31.5.2008, p. 19 ; JO C 37, 14.2.2009, p. 8 ; JO C 35, 12.2.2010, p. 7 ; JO C 304, 10.11.2010, p. 5 ; JO C 24, 26.1.2011, p. 6 ; JO C 157, 27.5.2011, p. 8)

27. Actualizare a listei permiselor de ședere
Actualizare a listei permiselor de ședere menționate la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

28. Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 19 ; JO C 153, 6.7.2007, p. 22 ; JO C 182, 4.8.2007, p. 18 ; JO C 57, 1.3.2008, p. 38 ; JO C 134, 31.5.2008, p. 19 ; JO C 37, 14.2.2009, p. 8 ; JO C 35, 12.2.2010, p. 7 ; JO C 304, 10.11.2010, p. 5 ; JO C 24, 26.1.2011, p. 6)

29. Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizarea sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 19 , JO C 153, 6.7.2007, p. 22 , JO C 182, 4.8.2007, p. 18 , JO C 57, 1.3.2008, p. 38 , JO C 134, 31.5.2008, p. 19 , JO C 37, 14.2.2009, p. 8 , JO C 98, 29.4.2009, p. 11 , JO C 35, 12.2.2010, p. 7 , JO C 304, 10.11.2010, p. 5)

30. Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 19 , JO C 153, 6.7.2007, p. 22 , JO C 182, 4.8.2007, p. 18 , JO C 57, 1.3.2008, p. 38 , JO C 134, 31.5.2008, p. 19 , JO C 37, 14.2.2009, p. 8 , JO C 35, 12.2.2010, p. 7)

31. Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 19 ; JO C 153, 6.7.2007, p. 22 ; JO C 182, 4.8.2007, p. 18 ; JO C 57, 1.3.2008, p. 38 ; JO C 134, 31.5.2008, p. 19 ; JO C 37, 14.2.2009, p. 8)

32. Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 19 , JO C 153, 6.7.2007, p. 22 , JO C 182, 4.8.2007, p. 18 , JO C 57, 1.3.2008, p. 38 , JO C 134, 31.5.2008, p. 19 )

33. Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 19 , JO C 153, 6.7.2007, p. 22 , JO C 182, 4.8.2007, p. 18 , JO C 57, 1.3.2008, p. 38)

34. Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) ( JO C 247, 13.10.2006, p. 19 , JO C 153, 6.7.2007, p. 22 , JO C 182, 4.8.2007, p. 18)

35. Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe
Actualizare a sumelor de referință pentru trecerea frontierelor externe, astfel cum au fost menționate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

36. Actualizare a sumelor de referinţă pentru trecerea frontierelor externe
Actualizare a sumelor de referinţă pentru trecerea frontierelor externe, astfel cum au fost menţionate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), astfel cum au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 247 din 13 octombrie 2006, p. 1

37. Notificare a României către Comisia Europeană
Notificare a României către Comisia Europeană conform prevederilor articolului 34 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic