Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1849z5b din data: 07/12/2018

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1849z5b

ACTE OFICIALE
1. LEGE 297 03/12/2018
 LEGE nr. 297 din 3 decembrie 2018
privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1040 din 7 decembrie 2018

2. DECRET 1139 03/12/2018
 DECRET nr. 1.139 din 3 decembrie 2018
pentru promulgarea Legii privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1040 din 7 decembrie 2018

3. ORDIN 1805 26/11/2018
 ORDIN nr. 1.805 din 26 noiembrie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1039 din 7 decembrie 2018

4. REGULAMENT 13 19/11/2018
 REGULAMENT nr. 13 din 19 noiembrie 2018
privind locurile de tranzacţionare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1040 din 7 decembrie 2018

5. ORDIN 1615 19/11/2018
 ORDIN nr. 1.615 din 19 noiembrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 28 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1039 din 7 decembrie 2018

6. RECTIFICARE 913 15/11/2018
 RECTIFICARE nr. 913 din 15 noiembrie 2018
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 913/2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1039 din 7 decembrie 2018

7. LEGE 255 08/11/2018
 LEGE nr. 255 din 8 noiembrie 2018
pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 2017

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1040 din 7 decembrie 2018

8. DECRET 882 08/11/2018
 DECRET nr. 882 din 8 noiembrie 2018
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 24 noiembrie 2017

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1040 din 7 decembrie 2018

9. DECIZIE 69 15/10/2018
 DECIZIA nr. 69 din 15 octombrie 2018
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1037 din 6 decembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1892 a Comisiei din 3 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1892 a Comisiei din 3 decembrie 2018 privind o măsură luată de Letonia, în conformitate cu Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de interzicere a introducerii pe piață a unei mașini de tuns iarba fabricate de GGP Italy SpA [notificată cu numărul C(2018) 7656] (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1891 a Comisiei din 30 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1891 a Comisiei din 30 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/403/UE privind acordarea de derogări statelor membre în ceea ce privește transmiterea de date statistice în temeiul Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană [notificată cu numărul C(2018) 7943] (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1889 al Comisiei din 4 decembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1889 al Comisiei din 4 decembrie 2018 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Decizia (UE) 2018/1890 a Consiliului din 29 noiembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1890 a Consiliului din 29 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorii externi ai De Nederlandsche Bank

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei din 3 decembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei din 3 decembrie 2018 privind aplicarea anumitor norme de prevenire și control al bolilor în cazul categoriilor de boli listate și de stabilire a unei liste a speciilor și a grupurilor de specii care prezintă un risc considerabil de răspândire a bolilor listate respective (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Regulamentul (UE) 2018/1881 al Comisiei din 3 decembrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1881 al Comisiei din 3 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexele I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI și XII, pentru a aborda nanoformele substanțelor (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2018/1887 a Comisiei din 30 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2018/1887 a Comisiei din 30 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei 90/176/Euratom, CEE de autorizare a Franței să nu țină seama de anumite categorii de operațiuni și să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii provenite din TVA [notificată cu numărul C(2018) 7866]

8. Rectificare la Decizia 2000/204/CE, CECO a Consiliului și a Comisiei din 24 ianuarie 2000
Rectificare la Decizia 2000/204/CE, CECO a Consiliului și a Comisiei din 24 ianuarie 2000 privind încheierea Acordului euro-mediteranean de constituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (JO L 70, 18.3.2000) (Ediția specială în limba română, cap. 11, vol. 20, p. 184)

9. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1888 a Comisiei din 3 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1888 a Comisiei din 3 decembrie 2018 de stabilire a faptului că o suspendare temporară a taxei vamale preferențiale în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 19/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 20/2013 al Parlamentului European și al Consiliului nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Guatemala și Peru

10. Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2018/1885 a Comisiei din 30 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2018/1885 a Comisiei din 30 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei 96/566/Euratom, CE de autorizare a Finlandei să nu țină seama de anumite categorii de operațiuni și să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii provenite din TVA [notificată cu numărul C(2018) 7840]

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1883 al Comisiei din 3 decembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1883 al Comisiei din 3 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 468/2010 de stabilire a listei UE a navelor care practică activități de pescuit ilicite, nedeclarate și nereglementate

12. Decizia (PESC) 2018/1884 a Consiliului din 3 decembrie 2018
Decizia (PESC) 2018/1884 a Consiliului din 3 decembrie 2018 de prelungire și modificare a Deciziei 2010/452/PESC privind misiunea de monitorizare a Uniunii Europene în Georgia, EUMM Georgia

13. Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2018/1886 a Comisiei din 30 noiembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE, Euratom) 2018/1886 a Comisiei din 30 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei 90/184/Euratom, CEE de autorizare a Danemarcei să nu țină seama de anumite categorii de operațiuni și să utilizeze anumite estimări aproximative pentru calculul bazei resurselor proprii provenite din TVA [notificată cu numărul C(2018) 7854]

14. Avizul nr. 8/2015 [prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) TFUE]
Avizul nr. 8/2015 [prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) TFUE] referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/323 din 2 martie 2015 privind Regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare

15. Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei (consolidat la 12 noiembrie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul (consolidat la 12 noiembrie 2018)

16. Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 (consolidat la 23 noiembrie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (reformare) (consolidat la 23 noiembrie 2018)


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic