Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1841z2c din data: 09/10/2018

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1841z2c

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 1051 19/09/2018
 ORDIN nr. 1.051 din 19 septembrie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 855 din 9 octombrie 2018

2. DECIZIE 321 10/05/2018
 DECIZIA nr. 321 din 10 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (8) teza întâi sub aspectul sintagmei "precum şi în situaţii temeinic justificate, menţionate în actele administrative emise în acest scop" din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 854 din 9 octombrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul (UE) 2018/1475 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018
Regulamentul (UE) 2018/1475 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1476 al Comisiei din 3 octombrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1476 al Comisiei din 3 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

3. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1477 a Comisiei din 2 octombrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1477 a Comisiei din 2 octombrie 2018 privind termenele și condițiile autorizațiilor produselor biocide care conțin etil butil acetil amino propionat, transmise de Belgia în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 6291] (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/227 al Comisiei din 9 februarie 2017
Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/227 al Comisiei din 9 februarie 2017 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește eterul de bis(pentabromfenil) (JO L 35, 10.2.2017)

5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1479 a Comisiei din 3 octombrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1479 a Comisiei din 3 octombrie 2018 de amânare a datei de expirare a aprobării substanței fluorură de sulfuril destinate utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1478 a Comisiei din 3 octombrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1478 a Comisiei din 3 octombrie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2323 în vederea actualizării Listei europene a instalațiilor de reciclare a navelor instituită în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE [COM(2017) 262 final – 2017/0102(COD)]

8. Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului
Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsurile instituțiilor

9. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 165
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL XII - EDUCAȚIA, FORMAREA PROFESIONALĂ, TINERETUL ȘI SPORTULArticolul 165 (ex-articolul 149 TCE)

10. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 166
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL XII - EDUCAȚIA, FORMAREA PROFESIONALĂ, TINERETUL ȘI SPORTULArticolul 166 (ex-articolul 150 TCE)

11. Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene (Partea a III-a)
Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 (Partea a III-a)

12. Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene (Partea a IV-a)
Adoptarea definitivă (UE, Euratom) 2016/150 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 (Partea a IV-a)

13. Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii
Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii

14. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 292
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARETITLUL I - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALECapitolul 2 - Actele juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare și alte dispozițiiSecțiunea 1 - Actele juridice ale UniuniiArticolul 292

15. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 153
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL X - POLITICA SOCIALĂArticolul 153(ex-articolul 137 TCE)

16. Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - Articolul 166
Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii EuropenePARTEA A TREIA - POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNIITITLUL XII - EDUCAȚIA, FORMAREA PROFESIONALĂ, TINERETUL ȘI SPORTULArticolul 166(ex-articolul 150 TCE)

17. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Comunicare privind politicile UE și voluntariatul: recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în UE COM(2011) 568 final


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic