Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1837z2 din data: 11/09/2018

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1837z2

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 258 10/09/2018
 DECIZIE nr. 258 din 10 septembrie 2018
pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 185/2018 privind constituirea Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 11 septembrie 2018

2. DECRET 799 06/09/2018
 DECRET nr. 799 din 6 septembrie 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 10 septembrie 2018

3. DECRET 800 06/09/2018
 DECRET nr. 800 din 6 septembrie 2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 10 septembrie 2018

4. ORDIN 1110 05/09/2018
 ORDIN nr. 1.110 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 10 septembrie 2018

5. HOTĂRÂRE 695 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 695 din 5 septembrie 2018
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 iunie 2018 şi la Paris la 9 iulie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018

6. HOTĂRÂRE 698 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 698 din 5 septembrie 2018
privind transmiterea mijlocului fix "Sistem de semnalizare la trecerea la nivel cu calea ferată tip SAT SPIACT BRAŞOV - EFACEC" din domeniul public al oraşului Mioveni şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Mioveni în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018

7. HOTĂRÂRE 700 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 700 din 5 septembrie 2018
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deşeuri din judeţul Satu Mare" cuprins în Proiectul nr. 4 - "Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu" din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018

8. HOTĂRÂRE 701 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 701 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018

9. HOTĂRÂRE 702 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 702 din 5 septembrie 2018
privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecţiei Judiciare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018

10. HOTĂRÂRE 705 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 705 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018

11. HOTĂRÂRE 708 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 708 din 5 septembrie 2018
privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială pentru aceste imobile şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018

12. HOTĂRÂRE 685 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 685 din 5 septembrie 2018
privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 11 septembrie 2018

13. HOTĂRÂRE 687 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 687 din 5 septembrie 2018
privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Bucureşti în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 11 septembrie 2018

14. HOTĂRÂRE 689 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 689 din 5 septembrie 2018
privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba (U.M. 0338 Alba Iulia)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 11 septembrie 2018

15. HOTĂRÂRE 690 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 690 din 5 septembrie 2018
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă în domeniul public al comunei Lipniţa şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 11 septembrie 2018

16. HOTĂRÂRE 693 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 693 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteză

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 11 septembrie 2018

17. HOTĂRÂRE 696 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 696 din 5 septembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 11 septembrie 2018

18. ORDIN 1228 31/08/2018
 ORDIN nr. 1.228 din 31 august 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 776 din 10 septembrie 2018

19. HOTĂRÂRE 657 29/08/2018
 HOTĂRÂRE nr. 657 din 29 august 2018
pentru modificarea anexelor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 10 septembrie 2018

20. HOTĂRÂRE 680 29/08/2018
 HOTĂRÂRE nr. 680
 din 29 august 2018

privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru măsura de promovare a vinurilor în ţări terţe, aferentă Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018

21. ORDIN 879 27/08/2018
 ORDIN nr. 879 din 27 august 2018
privind aprobarea Regulamentului ariilor naturale protejate ROSPA0012 Braţul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaştina de la Feteşti, IV. 34 Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Borduşani - Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova)

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 11 septembrie 2018

22. REGULAMENT 27/08/2018
 REGULAMENT din 27 august 2018
al ariilor naturale protejate ROSPA0012 Braţul Borcea, împreună cu ROSCI0319 Mlaştina de la Feteşti, IV. 34 Pădurea Canton Hăţiş şi ROSCI0278 Borduşani - Borcea (fără partea care se suprapune cu ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova)

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 11 septembrie 2018

23. ORDIN 880 27/08/2018
 ORDIN nr. 880 din 27 august 2018
privind aprobarea Regulamentului ariei naturale protejate ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei împreună cu rezervaţia naturală B6. Lacul Rodeanu

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 11 septembrie 2018

24. REGULAMENT 27/08/2018
 REGULAMENT din 27 august 2018
al ariei naturale protejate ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei împreună cu rezervaţia naturală B6. Lacul Rodeanu

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 779 din 11 septembrie 2018

25. DECIZIE 428 21/06/2018
 DECIZIA nr. 428 din 21 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 2, 4, 6-10, 12, 14 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 11 septembrie 2018

26. AMENDAMENT 19/06/2018
 AMENDAMENT din 19 iunie 2018
convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 iunie 2018 şi la Paris la 9 iulie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 777 din 10 septembrie 2018

27. DECIZIE 383 31/05/2018
 DECIZIA nr. 383 din 31 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5) şi art. 10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 775 din 10 septembrie 2018

28. DECIZIE 177 29/03/2018
 DECIZIA nr. 177 din 29 martie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6-8 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a Legii nr. 77/2016, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 11 septembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1218 al Comisiei din 6 septembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1218 al Comisiei din 6 septembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1217 al Comisiei din 6 septembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1217 al Comisiei din 6 septembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2080 în ceea ce privește data intrării în depozit a laptelui praf degresat vândut printr-o procedură de licitație

3. Decizia (UE) 2018/1220 a Comisiei din 6 septembrie 2018
Decizia (UE) 2018/1220 a Comisiei din 6 septembrie 2018 privind regulamentul de procedură al comitetului menționat la articolul 143 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului

4. Regulamentul (UE) nr. 1302/2014 al Comisiei (consolidat la 4 iulie 2018)
Regulamentul (UE) nr. 1302/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind o specificație tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul material rulant – material rulant de călători și locomotive al sistemului feroviar din Uniunea Europeană (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 4 iulie 2018)

5. Regulamentul (UE) nr. 1301/2014 al Comisiei (consolidat la 4 iulie 2018)
Regulamentul (UE) nr. 1301/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul energie al sistemului feroviar din Uniune (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 4 iulie 2018)

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 885/2014 (consolidat la 6 iulie 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 885/2014 al Comisiei din 13 august 2014 de stabilire a unor condiții specifice aplicabile importurilor de bame și de frunze de curry din India și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 91/2013 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 6 iulie 2018)

7. Decizia 2014/450/PESC a Consiliului din 10 iulie 2014 (consolidată la 28 martie 2018)
Decizia 2014/450/PESC a Consiliului din 10 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudan și de abrogare a Deciziei 2011/423/PESC (consolidată la 28 martie 2018)

8. Decizia 2014/119/PESC a Consiliului din 5 martie 2014 (consolidată la 6 martie 2018)
Decizia 2014/119/PESC a Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (consolidată la 6 martie 2018)

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 180/2014 al Comisiei (consolidat la 2 iulie 2018)
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 180/2014 al Comisiei din 20 februarie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (consolidat la 2 iulie 2018)

10. Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 (consolidat la 4 iulie 2018)
Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și a Directivei 2009/16/CE (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 4 iulie 2018)

11. Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei (consolidat la 6 iulie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidat la 6 iulie 2018)


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic