Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1836z5 din data: 07/09/2018

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1836z5

ACTE OFICIALE
1. HOTĂRÂRE 47 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 47 din 5 septembrie 2018
privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 6 septembrie 2018

2. HOTĂRÂRE 682 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 682 din 5 septembrie 2018
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 6 septembrie 2018

3. ORDIN 165 05/09/2018
 ORDIN nr. 165 din 5 septembrie 2018
pentru aprobarea tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distribuţie din sectorul gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 6 septembrie 2018

4. HOTĂRÂRE 683 05/09/2018
 HOTĂRÂRE nr. 683 din 5 septembrie 2018
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 770 din 6 septembrie 2018

5. DECIZIE 255 05/09/2018
 DECIZIE nr. 255 din 5 septembrie 2018
privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Iulia Cîrcei din funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 771 din 6 septembrie 2018

6. DECIZIE 256 05/09/2018
 DECIZIE nr. 256 din 5 septembrie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă de către domnul Marcel-Dumitru Miclău

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 771 din 6 septembrie 2018

7. DECIZIE 257 05/09/2018
 DECIZIE nr. 257 din 5 septembrie 2018
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Corina Silvia Pop din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 771 din 6 septembrie 2018

8. ORDIN 151 31/08/2018
 ORDIN nr. 151 din 31 august 2018
privind aprobarea structurii organizatorice a instituţiei Avocatul Poporului

EMITENT: Avocatul Poporului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 6 septembrie 2018

9. ORDIN 4827 30/08/2018
 ORDIN nr. 4.827 din 30 august 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 770 din 6 septembrie 2018

10. NORMĂ 30/08/2018
 NORME METODOLOGICE din 30 august 2018
privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 770 din 6 septembrie 2018

11. ORDIN 1307 29/08/2018
 ORDIN nr. 1.307 din 29 august 2018
pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CPPZI "Cerinţe privind proiectarea şi aprobarea procedurilor de zbor instrumental", ediţia 2/2018

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 7 septembrie 2018

12. REGLEMENTĂRI 29/08/2018
 REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ din 29 august 2018
RACR-CPPZI "Cerinţe privind proiectarea şi aprobarea procedurilor de zbor instrumental", ediţia 2/2018

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 7 septembrie 2018

13. ORDIN 5549 28/08/2018
 ORDIN nr. 5.549 din 28 august 2018
pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 770 din 6 septembrie 2018

14. DECIZIE 1008 22/08/2018
 DECIZIE nr. 1.008 din 22 august 2018
privind sancţionarea Societăţii RKA-BURG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 6 septembrie 2018

15. DECIZIE 431 21/06/2018
 DECIZIA nr. 431 din 21 iunie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 6 septembrie 2018

16. DECIZIE 378 31/05/2018
 DECIZIA nr. 378 din 31 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în ansamblul său, în special ale art. 3, art. 4 şi art. 5 alin. (3) din acest act normativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 771 din 6 septembrie 2018

17. DECIZIE 336 22/05/2018
 DECIZIA nr. 336 din 22 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (2) cu referire la art. 229 alin. (1) lit. b) şi d) şi alin. (2) lit. b) teza a doua din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 770 din 6 septembrie 2018

18. RECTIFICARE 47 11/05/2018
 RECTIFICARE nr. 47 din 11 mai 2018
referitoare la Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 47/2018

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 769 din 6 septembrie 2018

19. DECIZIE 326 10/05/2018
 DECIZIA nr. 326 din 10 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 770 din 6 septembrie 2018

20. DECIZIE 328 10/05/2018
 DECIZIA nr. 328 din 10 mai 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 770 din 6 septembrie 2018

21. DECIZIE 39 30/01/2018
 DECIZIA nr. 39 din 30 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi ale legii în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 7 septembrie 2018

22. DECIZIE 29 23/01/2018
 DECIZIA nr. 29 din 23 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6, art. 7, art. 8 şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 771 din 6 septembrie 2018

23. ORDIN 2864 27/12/2017
 ORDIN nr. 2.864 din 27 decembrie 2017
privind declasarea monumentului istoric Depozit, situat în str. Griviţa nr. 179, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, categoria m - monument, II - arhitectură, grupă valorică B, având cod LMI CL-II-m-B-14641 din Lista monumentelor istorice

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 7 septembrie 2018

24. ORDIN 2865 27/12/2017
 ORDIN nr. 2.865 din 27 decembrie 2017
privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B a Conacului Stîrcea din comuna Văleni, judeţul Neamţ, şi a două subcomponente, Conacul şi Parc dendrologic, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B, situate în extravilanul comunei Văleni, judeţul Neamţ

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 772 din 7 septembrie 2018

25. LEGE (R) 56 19/03/2010
 LEGEA nr. 56 din 19 martie 2010 (*republicată*)
privind accesibilizarea fondului forestier naţional*)

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 770 din 6 septembrie 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic