Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1832z1a din data: 06/08/2018

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1832z1a

ACTE OFICIALE
1. DECRET 651 03/08/2018
 DECRET nr. 651 din 3 august 2018
privind trecerea în rezervă a unui general cu patru stele din Serviciul de Informaţii Externe

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 3 august 2018

2. DECIZIE 250 03/08/2018
 DECIZIE nr. 250 din 3 august 2018
privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Daniela Mincu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 3 august 2018

3. DECRET 647 02/08/2018
 DECRET nr. 647 din 2 august 2018
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 3 august 2018

4. LEGE 231 02/08/2018
 LEGE nr. 231 din 2 august 2018
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 6 august 2018

5. DECRET 649 02/08/2018
 DECRET nr. 649 din 2 august 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 6 august 2018

6. LEGE 232 02/08/2018
 LEGE nr. 232 din 2 august 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 6 august 2018

7. DECRET 650 02/08/2018
 DECRET nr. 650 din 2 august 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 6 august 2018

8. LEGE 229 02/08/2018
 LEGE nr. 229 din 2 august 2018
privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 680 din 6 august 2018

9. LEGE 227 01/08/2018
 LEGE nr. 227 din 1 august 2018
privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 3 august 2018

10. DECRET 639 01/08/2018
 DECRET nr. 639 din 1 august 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 3 august 2018

11. DECRET 640 01/08/2018
 DECRET nr. 640 din 1 august 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 3 august 2018

12. DECRET 642 01/08/2018
 DECRET nr. 642 din 1 august 2018
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 3 august 2018

13. DECRET 643 01/08/2018
 DECRET nr. 643 din 1 august 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 3 august 2018

14. DECRET 644 01/08/2018
 DECRET nr. 644 din 1 august 2018
privind conferirea Ordinului "Virtutea Militară"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 3 august 2018

15. DECRET 641 01/08/2018
 DECRET nr. 641 din 1 august 2018
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 3 august 2018

16. ORDIN 2604 01/08/2018
 ORDIN nr. 2.604 din 1 august 2018
pentru modificarea art. 27 alin. (1) şi (2) din Ghidul privind procedura de selecţie a manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial, formulate şi asumate de entităţi persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.319/2018

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 3 august 2018

17. DECRET 646 01/08/2018
 DECRET nr. 646 din 1 august 2018
pentru promulgarea Legii privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 680 din 6 august 2018

18. ORDIN 160 01/08/2018
 ORDIN nr. 160 din 1 august 2018
privind desemnarea părţii responsabile cu prognoza în zona de echilibrare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a modelului de furnizare de informaţii privind ieşirile contorizate cu o frecvenţă care nu este zilnică

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 680 din 6 august 2018

19. DECRET 638 31/07/2018
 DECRET nr. 638 din 31 iulie 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 3 august 2018

20. ORDIN 4174 27/07/2018
 ORDIN nr. 4.174 din 27 iulie 2018
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 680 din 6 august 2018

21. ORDIN 4154 23/07/2018
 ORDIN nr. 4.154 din 23 iulie 2018
privind înfiinţarea domeniilor de doctorat în cadrul instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 678 din 3 august 2018

22. HOTĂRÂRE 118 29/06/2018
 HOTĂRÂRE nr. 118 din 29 iunie 2018
privind modificarea anexei nr. 11 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

EMITENT: Consiliul de Mediere
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 6 august 2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1090 al Comisiei din 31 iulie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1090 al Comisiei din 31 iulie 2018 privind autorizarea unui preparat de endo-1,4-beta-xilanază și endo-1,3(4)-beta-glucanază produs de Komagataella pastoris (CBS 25376) și Komagataella pastoris (CBS 26469) ca aditiv destinat hranei puilor pentru îngrășare, a puicuțelor crescute pentru ouat, a curcanilor pentru îngrășare, a tuturor speciilor avicole crescute pentru ouat sau pentru reproducere, a purceilor înțărcați și a speciilor porcine minore (înțărcate) (titularul autorizației: Kaesler Nutrition GmbH) (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1076 al Comisiei din 30 iulie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1076 al Comisiei din 30 iulie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării substanței izofluran în ceea ce privește limita maximă de reziduuri (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1075 al Comisiei din 27 iulie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1075 al Comisiei din 27 iulie 2018 de reînnoire a aprobării substanței active Ampelomyces quisqualis tulpina AQ10, ca substanță activă cu risc redus, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1079 al Comisiei din 30 iulie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1079 al Comisiei din 30 iulie 2018 privind autorizarea unui preparat de Bacillus subtilis DSM 28343 ca aditiv pentru hrana purceilor înțărcați (titularul autorizației: Lactosan GmbH & Co. KG) (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1073 al Consiliului din 30 iulie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1073 al Consiliului din 30 iulie 2018 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1077 al Comisiei din 30 iulie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1077 al Comisiei din 30 iulie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1072 al Consiliului din 30 iulie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1072 al Consiliului din 30 iulie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1078 al Comisiei din 30 iulie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1078 al Comisiei din 30 iulie 2018 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 iunie 2018 și 29 septembrie 2018 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1074 al Consiliului din 30 iulie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1074 al Consiliului din 30 iulie 2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

10. Rectificare la Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013
Rectificare la Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (JO L 147, 1.6.2013)

11. Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012
Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 (JO L 16, 19.1.2012)

12. 1999/70/CE: Decizia Consiliului din 25 ianuarie 1999 (consolidată la 23 aprilie 2018)
1999/70/CE: Decizia Consiliului din 25 ianuarie 1999 privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale (consolidată la 23 aprilie 2018)


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic