Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1821z1 din data: 21/05/2018

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1821z1

ACTE OFICIALE
1. LEGE 112 17/05/2018
 LEGE nr. 112 din 17 mai 2018
pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

2. LEGE 113 17/05/2018
 LEGE nr. 113 din 17 mai 2018
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

3. LEGE 114 17/05/2018
 LEGE nr. 114 din 17 mai 2018
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

4. LEGE 115 17/05/2018
 LEGE nr. 115 din 17 mai 2018
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

5. LEGE 116 17/05/2018
 LEGE nr. 116 din 17 mai 2018
pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

6. ORDIN 4857 17/05/2018
 ORDIN nr. 4.857 din 17 mai 2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

7. REGULAMENT 17/05/2018
 REGULAMENT din 17 mai 2018
de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

8. DECRET 410 16/05/2018
 DECRET nr. 410 din 16 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

9. DECRET 411 16/05/2018
 DECRET nr. 411 din 16 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

10. DECRET 412 16/05/2018
 DECRET nr. 412 din 16 mai 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

11. DECRET 413 16/05/2018
 DECRET nr. 413 din 16 mai 2018
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

12. DECRET 414 16/05/2018
 DECRET nr. 414 din 16 mai 2018
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

13. HOTĂRÂRE 338 16/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 338 din 16 mai 2018
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Transporturilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 18 mai 2018

14. HOTĂRÂRE 341 16/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 341 din 16 mai 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională "PLAFAR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 18 mai 2018

15. HOTĂRÂRE 342 16/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 342 din 16 mai 2018
privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru înlăturarea efectelor incendiului produs în data de 11 aprilie 2018 la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 18 mai 2018

16. ORDIN 540 15/05/2018
 ORDIN nr. 540 din 15 mai 2018
privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

17. ORD DE URGENŢĂ 39 10/05/2018
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 10 mai 2018
privind parteneriatul public-privat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 18 mai 2018

18. HOTĂRÂRE 323 10/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 323 din 10 mai 2018
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Vaslui şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 18 mai 2018

19. HOTĂRÂRE 307 10/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 307 din 10 mai 2018
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 21 mai 2018

20. ORDIN 3638 04/05/2018
 ORDIN nr. 3.638 din 4 mai 2018
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfântul Dumitru - Mavrogheni" din municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

21. HOTĂRÂRE 306 03/05/2018
 HOTĂRÂRE nr. 306 din 3 mai 2018
privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dulbanu, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 21 mai 2018

22. ORDIN 577 02/05/2018
 ORDIN nr. 577 din 2 mai 2018
privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 399/2006 pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului caracteristicilor produsului şi informaţiilor privind etichetarea pentru medicamentele autorizate de punere pe piaţă în România

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 21 mai 2018

23. ORDIN 3499 29/03/2018
 ORDIN nr. 3.499 din 29 martie 2018
privind aprobarea standardului de pregătire profesională, a planului de învăţământ şi a programelor şcolare pentru calificarea profesională Asistent medical generalist, nivel 5, al Cadrului naţional al calificărilor pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar postliceal

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 21 mai 2018

24. ORDIN 450 26/03/2018
 ORDIN nr. 450 din 26 martie 2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

25. REGULAMENT 26/03/2018
 REGULAMENT din 26 martie 2018
de organizare şi funcţionare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic