Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1815z2 din data: 10/04/2018

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1815z2

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 171 05/04/2018
 DECIZIE nr. 171 din 5 aprilie 2018
privind numirea domnului Constantin Gheorghe în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 310 din 5 aprilie 2018

2. DECIZIE 172 05/04/2018
 DECIZIE nr. 172 din 5 aprilie 2018
privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Ion Anghel, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 310 din 5 aprilie 2018

3. ORDIN 556 05/04/2018
 ORDIN nr. 556 din 5 aprilie 2018
pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

4. LEGE 87 04/04/2018
 LEGE nr. 87 din 4 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

5. DECRET 334 04/04/2018
 DECRET nr. 334 din 4 aprilie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

6. HOTĂRÂRE 180 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 180 din 4 aprilie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Stănişoară Andrei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

7. HOTĂRÂRE 181 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 181 din 4 aprilie 2018
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Jugan Iulian

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

8. HOTĂRÂRE 182 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 182 din 4 aprilie 2018
privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Tuţu Dumitru Octavian din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Mehedinţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

9. HOTĂRÂRE 183 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 183 din 4 aprilie 2018
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Ungureanu Nicolae-Doru

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

10. ORDIN 554 04/04/2018
 ORDIN nr. 554 din 4 aprilie 2018
privind completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

11. LEGE 86 04/04/2018
 LEGE nr. 86 din 4 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 10 aprilie 2018

12. DECRET 333 04/04/2018
 DECRET nr. 333 din 4 aprilie 2018
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 10 aprilie 2018

13. ORDIN 1741 03/04/2018
 ORDIN nr. 1.741 din 3 aprilie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 10 aprilie 2018

14. ORDIN 118 30/03/2018
 ORDIN nr. 118 din 30 martie 2018
privind aprobarea criteriilor pentru selecţia membrilor Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor şi a procedurilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor pentru desemnarea membrilor Comisiei de audiere a sportivilor şi personalului asistent al sportivilor

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 310 din 5 aprilie 2018

15. PROCEDURĂ 30/03/2018
 PROCEDURĂ DE SELECŢIE din 30 martie 2018
a candidaţilor care urmează a fi desemnaţi membri în Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 310 din 5 aprilie 2018

16. PROCEDURĂ 30/03/2018
 PROCEDURĂ DE SOLUŢIONARE din 30 martie 2018
a contestaţiilor formulate de candidaţii care urmează a fi desemnaţi membri în Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor

EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 310 din 5 aprilie 2018

17. HOTĂRÂRE 157 29/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 157 din 29 martie 2018
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Letonă privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 5 aprilie 2018

18. HOTĂRÂRE 168 29/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 168 din 29 martie 2018
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare şi reabilitare pavilion A din cazarma 928 Bucureşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 310 din 5 aprilie 2018

19. HOTĂRÂRE 170 29/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 170 din 29 martie 2018
privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţile din subordine

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 310 din 5 aprilie 2018

20. HOTĂRÂRE 159 29/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 159 din 29 martie 2018
privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

21. ORDIN 71 26/03/2018
 ORDIN nr. 71 din 26 martie 2018
privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 96/2018

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 10 aprilie 2018

22. ORDIN 48 26/03/2018
 ORDIN nr. M.48 din 26 martie 2018
pentru modificarea, completarea, abrogarea şi suspendarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 313 din 10 aprilie 2018

23. ORDIN 246 19/03/2018
 ORDIN nr. 246 din 19 martie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vaslui

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 10 aprilie 2018

24. ORDIN 3344 16/03/2018
 ORDIN nr. 3.344 din 16 martie 2018
pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2017-2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

25. ORDIN 1171 14/03/2018
 ORDIN nr. 1.171 din 14 martie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 10 aprilie 2018

26. ORDIN 235 12/03/2018
 ORDIN nr. 235 din 12 martie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ciurila din judeţul Cluj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 10 aprilie 2018

27. ORDIN 236 12/03/2018
 ORDIN nr. 236 din 12 martie 2018
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Călăraşi din judeţul Botoşani

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 10 aprilie 2018

28. ORDIN 301 06/03/2018
 ORDIN nr. 301 din 6 martie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 312 din 10 aprilie 2018

29. ACORD 18/12/2017
 ACORD din 18 decembrie 2017
între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Letonă privind cooperarea în domeniul militar

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 5 aprilie 2018

30. DECIZIE 851 14/12/2017
 DECIZIA nr. 851 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi a dispoziţiilor art. 33 alin. (1) şi (2) şi art. 166 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 310 din 5 aprilie 2018

31. DECIZIE 823 12/12/2017
 DECIZIA nr. 823 din 12 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 367 alin. (6) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 310 din 5 aprilie 2018

32. DECIZIE 818 07/12/2017
 DECIZIA nr. 818 din 7 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi ale prevederilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic