Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1814z4 din data: 05/04/2018

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1814z4

ACTE OFICIALE
1. HOTĂRÂRE 175 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 175 din 4 aprilie 2018
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 4 aprilie 2018

2. HOTĂRÂRE 176 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 176 din 4 aprilie 2018
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru oraşul Seini, judeţul Maramureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 4 aprilie 2018

3. HOTĂRÂRE 177 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 177 din 4 aprilie 2018
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 4 aprilie 2018

4. HOTĂRÂRE 178 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 178 din 4 aprilie 2018
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţele Buzău, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman şi Vâlcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 4 aprilie 2018

5. HOTĂRÂRE 179 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 179 din 4 aprilie 2018
privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, în vederea achiziţionării de autovehicule de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 4 aprilie 2018

6. HOTĂRÂRE 18 04/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 18 din 4 aprilie 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 5 aprilie 2018

7. HOTĂRÂRE 48 03/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 48 din 3 aprilie 2018
privind revocarea din funcţie a secretarului general al Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 5 aprilie 2018

8. HOTĂRÂRE 49 03/04/2018
 HOTĂRÂRE nr. 49 din 3 aprilie 2018
privind numirea secretarului general al Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 5 aprilie 2018

9. DECRET 332 03/04/2018
 DECRET nr. 332 din 3 aprilie 2018
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 5 aprilie 2018

10. ORDIN 414 02/04/2018
 ORDIN nr. 414 din 2 aprilie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 4 aprilie 2018

11. LEGE 83 30/03/2018
 LEGE nr. 83 din 30 martie 2018
pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 307 din 5 aprilie 2018

12. LEGE 85 30/03/2018
 LEGE nr. 85 din 30 martie 2018
privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 5 aprilie 2018

13. ORDIN 839 29/03/2018
 ORDIN nr. 839 din 29 martie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 4 aprilie 2018

14. DECRET 328 29/03/2018
 DECRET nr. 328 din 29 martie 2018
privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, adoptat la Kingston la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 307 din 5 aprilie 2018

15. DECRET 330 29/03/2018
 DECRET nr. 330 din 29 martie 2018
pentru promulgarea Legii privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 5 aprilie 2018

16. HOTĂRÂRE 156 29/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 156 din 29 martie 2018
pentru aprobarea Amendamentului nr. 8 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 decembrie 2017 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2017, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 5 aprilie 2018

17. HOTĂRÂRE 169 29/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 169 din 29 martie 2018
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 5 aprilie 2018

18. HOTĂRÂRE 171 29/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 171 din 29 martie 2018
privind actualizarea datelor unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii, şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Brăila, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 5 aprilie 2018

19. HOTĂRÂRE 45 28/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 45 din 28 martie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) - COM (2017) 753 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 4 aprilie 2018

20. HOTĂRÂRE 47 28/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 47 din 28 martie 2018
referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Elemente ale strategiei UE privind Irakul - JOIN (2018) 1 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 4 aprilie 2018

21. HOTĂRÂRE 46 28/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 46 din 28 martie 2018
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a unor dispoziţii de consolidare a responsabilităţii fiscal-bugetare şi a orientării bugetare pe termen mediu în statele membre - COM (2017) 824 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 4 aprilie 2018

22. ORDIN 383 23/03/2018
 ORDIN nr. 383 din 23 martie 2018
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 5 aprilie 2018

23. ORDIN 540 23/03/2018
 ORDIN nr. 540 din 23 martie 2018
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 68/2017 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice", prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, şi pentru măsura 214 "Plăţi de agromediu" prevăzută în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2017

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 5 aprilie 2018

24. HOTĂRÂRE 295 20/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 295 din 20 martie 2018
pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2007

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 4 aprilie 2018

25. HOTĂRÂRE 317 20/03/2018
 HOTĂRÂRE nr. 317 din 20 martie 2018
pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 4 aprilie 2018

26. CIRCULARĂ 9 16/03/2018
 CIRCULARĂ nr. 9 din 16 martie 2018
privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei monede din alamă, pentru colecţionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 4 aprilie 2018

27. ORDIN 229 08/03/2018
 ORDIN nr. 229 din 8 martie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 5 aprilie 2018

28. ORDIN 218 06/03/2018
 ORDIN nr. 218 din 6 martie 2018
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 5 aprilie 2018

29. DECIZIE 17 05/03/2018
 DECIZIA nr. 17 din 5 martie 2018
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 123 raportat la art. 120 şi art. 112 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 126 lit. b) prin raportare la art. 125 din Codul muncii; art. 137 alin. (3) din Codul muncii; art. 142 alin. (2) din Codul muncii

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 306 din 5 aprilie 2018

30. ORDIN 38 05/03/2018
 ORDIN nr. M.38 din 5 martie 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind descrierea, compunerea şi portul, pe timp de pace, al uniformelor militare ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 307 din 5 aprilie 2018

31. DECIZIE 2 08/02/2018
 DECIZIA nr. 2 din 8 februarie 2018
referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 307 din 5 aprilie 2018

32. DECIZIE 4 18/01/2018
 DECIZIA nr. 4 din 18 ianuarie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 4 aprilie 2018

33. AMENDAMENT 8 19/12/2017
 AMENDAMENT nr. 8 din 19 decembrie 2017
convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 decembrie 2017 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2017, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 5 aprilie 2018

34. DECIZIE 847 14/12/2017
 DECIZIA nr. 847 din 14 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cât şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 306 din 5 aprilie 2018

35. DECIZIE 822 12/12/2017
 DECIZIA nr. 822 din 12 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 309 din 5 aprilie 2018

36. DECIZIE 790 05/12/2017
 DECIZIA nr. 790 din 5 decembrie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 306 din 5 aprilie 2018

37. PROTOCOL 27/03/1998
 PROTOCOL din 27 martie 1998
referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 307 din 5 aprilie 2018


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic