Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1802z1 din data: 08/01/2018

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1802z1

ACTE OFICIALE
1. HOTĂRÂRE 942 20/12/2017
 HOTĂRÂRE nr. 942 din 20 decembrie 2017
privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2018

2. HOTĂRÂRE 949 28/12/2017
 HOTĂRÂRE nr. 949 din 28 decembrie 2017
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2018

3. NORMĂ 28/12/2017
 NORME METODOLOGICE din 28 decembrie 2017
pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2018

4. HOTĂRÂRE 952 28/12/2017
 HOTĂRÂRE nr. 952 din 28 decembrie 2017
privind trecerea unor părţi de imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi transmiterea acestora în folosinţa gratuită a Asociaţiei Române pentru Transparenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2018

5. ORDIN 2824 08/12/2017
 ORDIN nr. 2.824 din 8 decembrie 2017
pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2018

6. ORDIN 3725 06/12/2017
 ORDIN nr. 3.725/C din 6 decembrie 2017
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2018

7. REGULAMENT 06/12/2017
 REGULAMENT din 6 decembrie 2017
de organizare şi funcţionare a Bazei de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2018

8. ORDIN 5645 12/12/2017
 ORDIN nr. 5.645 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2018

9. METODOLOGIE 12/12/2017
 METODOLOGIE din 12 decembrie 2017
de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 11 din 5 ianuarie 2018

10. HOTĂRÂRE 928 20/12/2017
 HOTĂRÂRE nr. 928 din 20 decembrie 2017
privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 şi 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2018

11. AMENDAMENT 20/12/2017
 AMENDAMENT din 27 septembrie 2017
convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 şi 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2018

12. HOTĂRÂRE 962 28/12/2017
 HOTĂRÂRE nr. 962 din 28 decembrie 2017
privind aprobarea tarifului pentru unele operaţiuni efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2018

13. HOTĂRÂRE 963 28/12/2017
 HOTĂRÂRE nr. 963 din 28 decembrie 2017
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Drum de legătură DN 5 - Şoseaua de Centură - Pod Prieteniei km 61+400", judeţul Giurgiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2018

14. ORDIN 1565 12/12/2017
 ORDIN nr. 1.565 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2018

15. ORDIN 3254 19/12/2017
 ORDIN nr. 3.254 din 19 decembrie 2017
privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2018

16. ORDIN 5658 14/12/2017
 ORDIN nr. 5.658 din 14 decembrie 2017
privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.315/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de către inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2018

17. HOTĂRÂRE 935 20/12/2017
 HOTĂRÂRE nr. 935 din 20 decembrie 2017
privind actualizarea valorii de inventar şi a denumirii imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Psihiatrie Gătaia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 5 ianuarie 2018

18. HOTĂRÂRE 941 20/12/2017
 HOTĂRÂRE nr. 941 din 20 decembrie 2017
privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 5 ianuarie 2018

19. ORDIN 1569 13/12/2017
 ORDIN nr. 1.569 din 13 decembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 5 ianuarie 2018

20. ORDIN 1849 28/12/2017
 ORDIN nr. 1.849 din 28 decembrie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2017 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 5 ianuarie 2018

21. REGULAMENT 2 17/11/2017
 REGULAMENT nr. 2 din 17 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 12 din 5 ianuarie 2018

22. ORDIN 1506 23/11/2017
 ORDIN nr. 1.506 din 23 noiembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 13 din 5 ianuarie 2018

23. REGULAMENT 2 09/10/2017
 REGULAMENT nr. 2 din 9 octombrie 2017
privind metodologia şi procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital şi sfera de aplicare a acestor instrumente

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 13 din 5 ianuarie 2018

24. ORDIN 1566 12/12/2017
 ORDIN nr. 1.566 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 16 din 8 ianuarie 2018

25. HOTĂRÂRE 953 28/12/2017
 HOTĂRÂRE nr. 953 din 28 decembrie 2017
privind modificarea, după caz, a descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, din portul Isaccea, portul Tulcea şi portul Măcin, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 15 din 8 ianuarie 2018

26. ORDIN 1560 11/12/2017
 ORDIN nr. 1.560 din 11 decembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 15 din 8 ianuarie 2018

27. ORDIN 1562 12/12/2017
 ORDIN nr. 1.562 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 15 din 8 ianuarie 2018

28. ORDIN 1563 12/12/2017
 ORDIN nr. 1.563 din 12 decembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 15 din 8 ianuarie 2018

29. ORDIN 5638 11/12/2017
 ORDIN nr. 5.638 din 11 decembrie 2017
privind aprobarea programei şcolare a disciplinei opţionale pentru învăţământul liceal "Adolescenţă şi autocunoaştere - clasele IX-XII"

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 15 din 8 ianuarie 2018


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic