Nou ! Daca sunteti client CTCE S.A. puteti plati ON-Line facturile de abonament LEGIS la adresa magazin-online.ctce.ro. Pentru a avea acces la facturi si plati trebuie sa creati un cont aici
inchide mesajul

20100715_Legal-Notice

Prin utilizarea aplicatiilor CTCE puteti deveni colaboratorul nostru pe multiple planuri si va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si promptitudine

 


Pana in prezent avem un numar de peste 8000 de beneficiari: institutii publice si de stat, ministere, societati comerciale, societati cu capital mixt si strain, banci, birouri de avocatura si de consultanta, camere de comert, consilii judetene, locale, firme de consultanta si audit etc.

 

Autentificare

Actualizarea nr: 1746z2 din data: 14/11/2017

Posted in Actualizari


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

Actualizarea 1746z2

ACTE OFICIALE
1. LEGE 213 10/11/2017
 LEGE nr. 213 din 10 noiembrie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017

2. DECRET 984 10/11/2017
 DECRET nr. 984 din 10 noiembrie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017

3. DECRET 983 10/11/2017
 DECRET nr. 983 din 10 noiembrie 2017
privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017

4. DECIZIE 410 13/06/2017
 DECIZIA nr. 410 din 13 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 170 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017

5. HOTĂRÂRE 806 08/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 806 din 8 noiembrie 2017
privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Slatina, judeţul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017

6. ORDIN 1291 03/11/2017
 ORDIN nr. 1.291 din 3 noiembrie 2017
pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017

7. ORDIN 1372 24/10/2017
 ORDIN nr. 1.372 din 24 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017

8. ORDIN 1537 19/10/2017
 ORDIN nr. 1.537 din 19 octombrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017

9. ORDIN 2836 31/10/2017
 ORDIN nr. 2.836 din 31 octombrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017

10. ORDIN 1847 23/10/2017
 ORDIN nr. 1.847 din 23 octombrie 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societăţii Comerciale ROFERSPED - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. deţine o participaţie majoritară

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 13 noiembrie 2017

11. DECIZIE 458 22/06/2017
 DECIZIA nr. 458 din 22 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, raportate la art. 13^2 din acelaşi act normativ, cu referire la infracţiunea de abuz în serviciu

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 13 noiembrie 2017

12. HOTĂRÂRE 808 08/11/2017
 HOTĂRÂRE nr. 808 din 8 noiembrie 2017
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 13 noiembrie 2017

13. ORDIN 324 03/10/2017
 ORDIN nr. 324 din 3 octombrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii şi zone

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 13 noiembrie 2017

14. ORDIN 1379 03/11/2017
 ORDIN nr. 1.379 din 3 noiembrie 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii şi zone

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 13 noiembrie 2017

15. ORDIN 1257 30/10/2017
 ORDIN nr. 1.257 din 30 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.242/2007 pentru aprobarea standardelor privind selecţia şi evaluarea donatorului de ţesuturi şi celule, sistemele de alertă şi procedurile de urgenţă, calificarea personalului din băncile de ţesuturi şi celule, sistemul de calitate, importul şi exportul de ţesuturi şi celule umane, relaţiile între băncile de ţesuturi şi celule şi terţe părţi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 13 noiembrie 2017

16. LEGE 212 10/11/2017
 LEGE nr. 212 din 10 noiembrie 2017
pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017

17. DECRET 982 09/11/2017
 DECRET nr. 982 din 9 noiembrie 2017
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017

18. DECIZIE 676 13/11/2017
 DECIZIE nr. 676 din 13 noiembrie 2017
privind eliberarea doamnei Ramona-Ioana Lohan din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017

19. DECIZIE 677 13/11/2017
 DECIZIE nr. 677 din 13 noiembrie 2017
privind numirea doamnei Ramona-Ioana Lohan în funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017

20. DECIZIE 678 13/11/2017
 DECIZIE nr. 678 din 13 noiembrie 2017
privind revocarea domnului Constantin Gheorghe din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017

21. DECIZIE 679 13/11/2017
 DECIZIE nr. 679 din 13 noiembrie 2017
privind revocarea domnului Iulian Offenberg din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017

22. DECIZIE 680 13/11/2017
 DECIZIE nr. 680 din 13 noiembrie 2017
privind numirea domnului Iulian Offenberg în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017

23. DECIZIE 681 13/11/2017
 DECIZIE nr. 681 din 13 noiembrie 2017
privind numirea domnului Vasile Guşatu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017

24. ORDIN 1228 10/11/2017
 ORDIN nr. 1.228 din 10 noiembrie 2017
privind modificarea valorii aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere prevăzute în anexa la Ordinul ministrului economiei nr. 743/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş-Smârdan"

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017

25. ORDIN 11 01/11/2017
 ORDIN nr. 11 din 1 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 891 din 13 noiembrie 2017

26. PROCEDURĂ 30/10/2017
 PROCEDURILE din 30 octombrie 2017
de verificare a standardelor echivalente în materie de calitate şi de siguranţă ale ţesuturilor şi/sau celulelor de origine umană importate

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 890 din 13 noiembrie 2017

27. ORDIN 1364 31/10/2017
 ORDIN nr. 1.364 din 31 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 893 din 14 noiembrie 2017

28. ORDIN 1379 26/10/2017
 ORDIN nr. 1.379 din 26 octombrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 893 din 14 noiembrie 2017

29. ORDIN 2693 23/10/2017
 ORDIN nr. 2.693 din 23 octombrie 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 893 din 14 noiembrie 2017

30. ORD DE URGENŢĂ 79 08/11/2017
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017

31. ORDIN 1591 01/11/2017
 ORDIN nr. 1.591 din 1 noiembrie 2017
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.723/2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-ATS "Serviciile de trafic aerian", ediţia 3.0/2014

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 888 din 13 noiembrie 2017


Pentru a vizualiza textul complet, trebuie sa va abonati.

© 2013 LegisPlus - S.C.CTCE S.A.
CTCE - Solutii Software

Orice reproducere partiala sau integrala a continutului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare.

CTCE - Centrul Teritorial de Calcul Economic