Actualizarea din data: 10/07/2024

ACTE OFICIALE
1. LEGE 215 09/07/2024
 LEGE nr. 215 din 9 iulie 2024
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2023  pentru modificarea art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005  privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 9 iulie 2024
2. LEGE 216 09/07/2024
 LEGE nr. 216 din 9 iulie 2024
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2023  pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018  privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 9 iulie 2024
3. LEGE 217 09/07/2024
 LEGE nr. 217 din 9 iulie 2024
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2023  privind reglementarea standardelor pentru instrumentele financiare ecologice dedicate sprijinirii măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice în industrie, precum şi pentru modificarea Legii nr. 121/2014  privind eficienţa energetică

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 iulie 2024
4. LEGE 218 09/07/2024
 LEGE nr. 218 din 9 iulie 2024
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2019  pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 iulie 2024
5. DECRET 1006 08/07/2024
 DECRET nr. 1.006 din 8 iulie 2024
pentru promulgarea Legii  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2023  pentru modificarea art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005  privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 9 iulie 2024
6. DECRET 1007 08/07/2024
 DECRET nr. 1.007 din 8 iulie 2024
pentru promulgarea Legii  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2023  pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018  privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 9 iulie 2024
7. DECRET 1008 08/07/2024
 DECRET nr. 1.008 din 8 iulie 2024
privind promulgarea Legii  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2023  privind reglementarea standardelor pentru instrumentele financiare ecologice dedicate sprijinirii măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice în industrie, precum şi pentru modificarea Legii nr. 121/2014  privind eficienţa energetică

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 iulie 2024
8. DECRET 1009 08/07/2024
 DECRET nr. 1.009 din 8 iulie 2024
pentru promulgarea Legii  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2019  pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 iulie 2024
9. HOTĂRÂRE 774 04/07/2024
 HOTĂRÂRE nr. 774 din 4 iulie 2024
privind suplimentarea pe anul 2024 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti", precum şi modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 9 iulie 2024
10. ORDIN 3784 04/07/2024
 ORDIN nr. 3.784 din 4 iulie 2024
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014  privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 9 iulie 2024
11. HOTĂRÂRE 790 04/07/2024
 HOTĂRÂRE nr. 790 din 4 iulie 2024
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Cooperare Tehnologică şi Industrială pentru Securitate şi Apărare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 9 iulie 2024
12. ORDIN 274 04/07/2024
 ORDIN nr. 274 din 4 iulie 2024
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Goicea Vale din judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 9 iulie 2024
13. ORDIN 275 04/07/2024
 ORDIN nr. 275 din 4 iulie 2024
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Cudalbi Plot 50 din judeţul Galaţi, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 9 iulie 2024
14. ORDIN 276 04/07/2024
 ORDIN nr. 276 din 4 iulie 2024
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Bârca Vale din judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 9 iulie 2024
15. ORDIN 3098 04/07/2024
 ORDIN nr. 3.098 din 4 iulie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Direcţiei de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzută la pct. 24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009  privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 iulie 2024
16. ORDIN 1783 03/07/2024
 ORDIN nr. 1.783 din 3 iulie 2024
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1  şi 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013  pentru aprobarea Normelor  privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor  privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei  de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei  de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 9 iulie 2024
17. ORDIN 801 28/06/2024
 ORDIN nr. 801 din 28 iunie 2024
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014  privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 9 iulie 2024
18. ORDIN 1750 28/06/2024
 ORDIN nr. 1.750 din 28 iunie 2024
privind inspecţiile de siguranţă efectuate navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate, terminalelor de operare a mărfurilor periculoase (produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate), precum şi inspecţiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 9 iulie 2024
19. INSTRUCŢIUNI 28/06/2024
 INSTRUCŢIUNI din 28 iunie 2024
privind inspecţiile de siguranţă efectuate navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate, terminalelor de operare a mărfurilor periculoase (produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate) şi verificarea operării în siguranţă a navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 9 iulie 2024
20. INSTRUCŢIUNI 28/06/2024
 INSTRUCŢIUNI din 28 iunie 2024
privind inspecţia navelor maritime şi de navigaţie interioară în vederea emiterii certificatului de gas free

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 9 iulie 2024
21. INSTRUCŢIUNI 28/06/2024
 INSTRCUŢIUNI din 28 iunie 2024
privind inspecţia navelor maritime şi de navigaţie interioară în vederea emiterii certificatului de hot work

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 9 iulie 2024
22. ORDIN 1150 27/06/2024
 ORDIN nr. 1.150 din 27 iunie 2024
pentru aprobarea Regulamentului-cadru  privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 iulie 2024
23. REGULAMENT 27/06/2024
 REGULAMENT-CADRU din 27 iunie 2024
privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute pentru funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 iulie 2024
24. ORDIN 874 26/06/2024
 ORDIN nr. 874 din 26 iunie 2024
privind reglementarea modalităţilor de certificare a copiilor documentelor care atestă vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 şi a copiilor documentelor care atestă perioadele asimilate, precum şi a existenţei beneficiarilor nerezidenţi

EMITENT: Casa Naţională de Pensii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 9 iulie 2024
25. ORDIN 1052 22/05/2024
 ORDIN nr. 1.052 din 22 mai 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Direcţiei de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzută la pct. 24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009  privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 iulie 2024
26. ORDIN 1080 15/05/2024
 ORDIN nr. 1.080 din 15 mai 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Direcţiei de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzută la pct. 24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009  privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 iulie 2024
27. DECIZIE 99 05/03/2024
 DECIZIA nr. 99 din 5 martie 2024
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1)-(5) din Legea nr. 304/2004  privind organizarea judiciară

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 iulie 2024
28. DECIZIE 68 01/02/2024
 DECIZIA nr. 68 din 1 februarie 2024
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (8) , ale art. 173 alin. (4) , ale art. 177 alin. (4)  şi ale art. 179 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 9 iulie 2024
29. DECIZIE 3741 13/07/2023
 DECIZIA nr. 3.741 din 13 iulie 2023
referitoare la soluţionarea recursului declarat de pârâtul Guvernul României prin Secretariatul General al Guvernului împotriva Sentinţei civile nr. 1 din 4 ianuarie 2022  a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal şi a Încheierii de şedinţă din 14 iulie 2022  privind îndreptarea erorii materiale, precum şi a recursului formulat de pârâtul Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă prin reprezentant legal Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne împotriva Sentinţei civile nr. 1 din 4 ianuarie 2022  a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a de contencios administrativ şi fiscal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 9 iulie 2024
30. ÎNCHEIERE 1 29/06/2023
 ÎNCHEIERE din 29 iunie 2023
referitoare la soluţionarea recursului declarat de pârâtul Guvernul României prin Secretariatul General al Guvernului împotriva Sentinţei civile nr. 1 din 4 ianuarie 2022  a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal şi a Încheierii de şedinţă din 14 iulie 2022  privind îndreptarea erorii materiale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 9 iulie 2024
31. ÎNCHEIERE 1 22/06/2023
 ÎNCHEIERE din 22 iunie 2023
referitoare la soluţionarea recursului declarat de pârâtul Guvernul României prin Secretariatul General al Guvernului împotriva Sentinţei civile nr. 1 din 4 ianuarie 2022  a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal şi a Încheierii de şedinţă din 14 iulie 2022  privind îndreptarea erorii materiale

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 9 iulie 2024
32. ÎNCHEIERE 1 14/07/2022
 ÎNCHEIERE din 14 iulie 2022
referitoare la soluţionarea cererii formulate de petentul X privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în minuta Sentinţei civile nr. 1 din data de 4.01.2022

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 9 iulie 2024
33. ÎNCHEIERE 1 09/03/2022
 ÎNCHEIERE din 9 martie 2022
referitoare la soluţionarea cererii formulate de petentul X privind îndreptarea de eroare materială strecurată în minuta Sentinţei civile nr. 1 din data de 4.01.2022

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 9 iulie 2024
34. SENTINŢĂ 1 04/01/2022
 SENTINŢA CIVILĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2022
referitoare la soluţionarea acţiunii în contencios administrativ şi fiscal, având ca obiect "ordonanţă preşedinţială"

EMITENT: Curtea de Apel Bucureşti-Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 9 iulie 2024
JURISPRUDENTA