Actualizarea din data: 24/05/2024

ACTE OFICIALE
1. CUANTUM TOTAL 24/05/2024
 CUANTUM TOTAL din 24 mai 2024
publicat în temeiul Legii nr. 334/2006  privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 24 mai 2024
2. CUANTUM TOTAL 24/05/2024
 CUANTUM TOTAL din 24 mai 2024
publicat în temeiul Legii nr. 334/2006  privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 24 mai 2024
3. CUANTUM TOTAL 24/05/2024
 CUANTUM TOTAL din 24 mai 2024
publicat în temeiul Legii nr. 334/2006  privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 24 mai 2024
4. COMUNICAT 22/05/2024
 COMUNICAT din 22 mai 2024
privind desemnarea administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 0 din 22 mai 2024
5. ORDIN 11 22/05/2024
 ORDIN nr. 11 din 22 mai 2024
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2020  privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din ţările învecinate României

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 24 mai 2024
6. ORDIN 99 20/05/2024
 ORDIN nr. M.99 din 20 mai 2024
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019  pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor  de recrutare, precum şi a instrucţiunilor  privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare, selecţie şi formare profesională iniţială a candidaţilor la profesia militară

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 24 mai 2024
7. HOTĂRÂRE 532 16/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 532 din 16 mai 2024
privind aprobarea modificării descrierii tehnice şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 24 mai 2024
8. ORDIN 66 08/04/2024
 ORDIN nr. 66 din 8 aprilie 2024
pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid tehnic  pentru reglementarea circulaţiei rutiere în soluţie 2+1 (benzi de circulaţie) pe drumurile naţionale aflate în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.", indicativ AND 617-2023

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 24 mai 2024
9. GHID 08/04/2024
 GHID TEHNIC din 8 aprilie 2024
pentru reglementarea circulaţiei rutiere în soluţie 2+1 (benzi de circulaţie) pe drumurile naţionale aflate în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., indicativ AND 617-2023

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 24 mai 2024
10. DECIZIE 58 01/02/2024
 DECIZIA nr. 58 din 1 februarie 2024
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 264/2021  pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 , precum şi pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 , în ansamblul ei, precum şi a dispoziţiilor art. I pct. 20  din lege

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 24 mai 2024
11. DECIZIE 731 14/12/2023
 DECIZIA nr. 731 din 14 decembrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112  şi art. 120 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii , ale art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017  privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi ale art. 35 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018  privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 24 mai 2024
12. ORDIN 1707 20/09/2023
 ORDIN nr. 1.707 din 20 septembrie 2023
pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid tehnic  pentru reglementarea circulaţiei rutiere în soluţie 2+1 (benzi de circulaţie) pe drumurile naţionale aflate în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.", indicativ AND 617-2023

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 24 mai 2024
13. GHID 20/09/2023
 GHID TEHNIC din 20 septembrie 2023
pentru reglementarea circulaţiei rutiere în soluţie 2+1 (benzi de circulaţie) pe drumurile naţionale aflate în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., indicativ AND 617-2023

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 24 mai 2024
JURISPRUDENTA