Actualizarea din data: 24/05/2024

ACTE OFICIALE
1. DECRET 881 23/05/2024
 DECRET nr. 881 din 23 mai 2024
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 23 mai 2024
2. DECRET 882 23/05/2024
 DECRET nr. 882 din 23 mai 2024
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu două stele, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 23 mai 2024
3. DECRET 883 23/05/2024
 DECRET nr. 883 din 23 mai 2024
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 23 mai 2024
4. DECRET 884 23/05/2024
 DECRET nr. 884 din 23 mai 2024
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, a unui general de brigadă cu o stea, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 23 mai 2024
5. DECRET 885 23/05/2024
 DECRET nr. 885 din 23 mai 2024
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de război din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 23 mai 2024
6. DECRET 886 23/05/2024
 DECRET nr. 886 din 23 mai 2024
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 23 mai 2024
7. HOTĂRÂRE 541 23/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 541 din 23 mai 2024
pentru aprobarea unui ajutor de stat individual de restructurare pentru Societatea "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. şi pentru alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 23 mai 2024
8. HOTĂRÂRE 542 23/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 542 din 23 mai 2024
privind acordarea finanţării, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru proiectul "Consolidarea capacităţilor de gestionare a situaţiilor de ordine publică - faza I" propus de Republica Moldova în baza Acordului  dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 11 februarie 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 23 mai 2024
9. DECIZIE 176 23/05/2024
 DECIZIE nr. 176 din 23 mai 2024
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihail Spătărelu Puţintei a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 23 mai 2024
10. DECIZIE 177 23/05/2024
 DECIZIE nr. 177 din 23 mai 2024
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 295/2021  privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 23 mai 2024
11. ORDIN 12 22/05/2024
 ORDIN nr. 12 din 22 mai 2024
privind modificarea Metodologiei  de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2022

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 mai 2024
12. ORDIN 13 22/05/2024
 ORDIN nr. 13 din 22 mai 2024
privind modificarea alin. (11) al art. 46 din Metodologia  de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2022

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 mai 2024
13. HOTĂRÂRE 64 21/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 64 din 21 mai 2024
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 al Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului - COM (2023) 770 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 mai 2024
14. HOTĂRÂRE 65 21/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 65 din 21 mai 2024
referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de soluţionare a obstacolelor juridice şi administrative în context transfrontalier - COM (2023) 790 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 mai 2024
15. HOTĂRÂRE 66 21/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 66 din 21 mai 2024
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2021/522, (UE) 2021/1.057, (UE) 2021/1.060, (UE) 2021/1.139, (UE) 2021/1.229 şi (UE) 2021/1.755 în ceea ce priveşte modificările cuantumurilor fondurilor pentru anumite programe şi fonduri - COM (2024) 100 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 mai 2024
16. HOTĂRÂRE 67 21/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 67 din 21 mai 2024
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind examinarea investiţiilor străine în Uniune şi de abrogare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului - COM (2024) 23 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 mai 2024
17. HOTĂRÂRE 68 21/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 68 din 21 mai 2024
referitoare la Cartea Albă privind opţiunile de consolidare a sprijinului pentru cercetarea şi dezvoltarea care implică tehnologii cu potenţial de dublă utilizare - COM (2024) 27 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 mai 2024
18. HOTĂRÂRE 69 21/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 69 din 21 mai 2024
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu privind reformele şi revizuirea politicilor înainte de extindere - COM (2024) 146 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 mai 2024
19. HOTĂRÂRE 70 21/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 70 din 21 mai 2024
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea UE prin reforme şi investiţii ambiţioase - COM (2024) 82 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 mai 2024
20. HOTĂRÂRE 71 21/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 71 din 21 mai 2024
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Asigurarea unui echilibru privind migraţia: o abordare justă şi totodată fermă - COM (2024) 126 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 mai 2024
21. HOTĂRÂRE 72 21/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 72 din 21 mai 2024
referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O nouă strategie privind industria europeană de apărare: asigurarea capacităţii de reacţie rapidă a UE prin intermediul unei industrii europene de apărare reactive şi reziliente - JOIN (2024) 10 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 mai 2024
22. STRATEGIE 16/05/2024
 STRATEGIE NAŢIONALĂ din 16 mai 2024
împotriva traficului de persoane pentru perioada 2024-2028

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 bis din 21 mai 2024
23. HOTĂRÂRE 517 16/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 517 din 16 mai 2024
privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 23 mai 2024
24. HOTĂRÂRE 518 16/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 518 din 16 mai 2024
privind actualizarea denumirii persoanei juridice care administrează bunul imobil identificat cu nr. MF 27822 şi a denumirii acestuia, a datelor tehnice şi valorii de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea şi Clubul Sportiv Şcolar Focşani, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii acestora în cartea funciară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 23 mai 2024
25. HOTĂRÂRE 519 16/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 519 din 16 mai 2024
privind actualizarea valorii de inventar pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 23 mai 2024
26. HOTĂRÂRE 520 16/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 520 din 16 mai 2024
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Bacău, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în domeniul public al comunei Măgura, judeţul Bacău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 23 mai 2024
27. HOTĂRÂRE 526 16/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 526 din 16 mai 2024
privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil, divizarea unei părţi din acesta, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva - Direcţia de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor R.A. în domeniul public al comunei Perişoru, judeţul Călăraşi, şi modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi înscrierii în cartea funciară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 23 mai 2024
28. HOTĂRÂRE 527 16/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 527 din 16 mai 2024
privind actualizarea codului de clasificaţie, a descrierii tehnice şi a valorii de inventar, precum şi scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a pieirii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 23 mai 2024
29. HOTĂRÂRE 528 16/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 528 din 16 mai 2024
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii - Institutul Naţional de Sănătate Publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 23 mai 2024
30. ORDIN 1103 22/04/2024
 ORDIN nr. 1.103 din 22 aprilie 2024
privind modificarea şi completarea Procedurii de implementare  a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 598/2023

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 23 mai 2024
31. DECIZIE 16 08/04/2024
 DECIZIA nr. 16 din 8 aprilie 2024
referitoare la interpretarea art. 55 alin. (2)  corelat cu art. 192 alin. (1) din Legea nr. 263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 23 mai 2024
32. DECIZIE 45 30/01/2024
 DECIZIA nr. 45 din 30 ianuarie 2024
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  şi ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 23 mai 2024
JURISPRUDENTA