Actualizarea din data: 23/05/2024

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 167 22/05/2024
 DECIZIE nr. 167 din 22 mai 2024
privind constatarea încetării mandatului de preşedinte, cu rang de secretar de stat, în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie al doamnei Gabriela Lenghel

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 22 mai 2024
2. DECIZIE 168 22/05/2024
 DECIZIE nr. 168 din 22 mai 2024
privind eliberarea domnului Silviu-Gabriel Barbu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 22 mai 2024
3. DECIZIE 169 22/05/2024
 DECIZIE nr. 169 din 22 mai 2024
privind numirea domnului Silviu-Gabriel Barbu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 22 mai 2024
4. DECIZIE 170 22/05/2024
 DECIZIE nr. 170 din 22 mai 2024
privind numirea doamnei Ana-Claudia Ţapardel în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 22 mai 2024
5. DECIZIE 171 22/05/2024
 DECIZIE nr. 171 din 22 mai 2024
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Rela-Nicoleta Ştefănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 22 mai 2024
6. DECIZIE 172 22/05/2024
 DECIZIE nr. 172 din 22 mai 2024
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius-Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 22 mai 2024
7. DECIZIE 173 22/05/2024
 DECIZIE nr. 173 din 22 mai 2024
pentru revocarea doamnei Felicia-Ancuţa Dunca din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente pentru Reglementarea Operaţiunilor Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 22 mai 2024
8. DECIZIE 174 22/05/2024
 DECIZIE nr. 174 din 22 mai 2024
pentru numirea doamnei Florina-Andreea Hlevca în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente pentru Reglementarea Operaţiunilor Offshore la Marea Neagră

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 22 mai 2024
9. DECIZIE 175 22/05/2024
 DECIZIE nr. 175 din 22 mai 2024
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Radu Renga, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 22 mai 2024
10. LEGE 146 21/05/2024
 LEGE nr. 146 din 21 mai 2024
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 mai 2024
11. DECRET 873 21/05/2024
 DECRET nr. 873 din 21 mai 2024
privind promulgarea Legii  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 mai 2024
12. LEGE 145 21/05/2024
 LEGE nr. 145 din 21 mai 2024
privind modificarea şi completarea Legii nr. 158/2020  pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 mai 2024
13. DECRET 872 21/05/2024
 DECRET nr. 872 din 21 mai 2024
pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 mai 2024
14. ORDIN 2600 16/05/2024
 ORDIN nr. 2.600 din 16 mai 2024
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014  privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 mai 2024
15. HOTĂRÂRE 535 16/05/2024
 HOTĂRÂRE nr. 535 din 16 mai 2024
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, înscrierea lor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 472 din 22 mai 2024
16. ORDIN 4394 07/05/2024
 ORDIN nr. 4.394 din 7 mai 2024
privind aprobarea Codului  drepturilor şi obligaţiilor studentului

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 mai 2024
17. CODUL STUD 07/05/2024
 COD din 7 mai 2024
al drepturilor şi obligaţiilor studentului

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 mai 2024
18. ORDIN 537 30/04/2024
 ORDIN nr. 537 din 30 aprilie 2024
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014  privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 mai 2024
19. DECIZIE 15 08/04/2024
 DECIZIA nr. 15 din 8 aprilie 2024
referitoare la interpretarea art. IV din Legea nr. 42/2020

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 mai 2024
20. DECIZIE 760 14/12/2023
 DECIZIA nr. 760 din 14 decembrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 mai 2024
21. DECIZIE 734 14/12/2023
 DECIZIA nr. 734 din 14 decembrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (7)  şi (8) din Legea nr. 263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 22 mai 2024
22. DECIZIE 655 28/11/2023
 DECIZIA nr. 655 din 28 noiembrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 , ale art. 345 alin. (3)  şi ale art. 346 alin. (3)  şi (4) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 22 mai 2024
23. DECIZIE 672 28/11/2023
 DECIZIA nr. 672 din 28 noiembrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. 2  şi 3 din Legea nr. 58/1934  asupra cambiei şi biletului la ordin, precum şi ale art. 718 din Codul de procedură civilă  raportat la art. 483 alin. (2) teza a doua din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 22 mai 2024
24. DECIZIE 610 21/11/2023
 DECIZIA nr. 610 din 21 noiembrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (2) din Legea nr. 304/2004  privind organizarea judiciară

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 22 mai 2024
JURISPRUDENTA
25. SENTINTA 2480 09/04/2019
 SENTINTA nr. 2480 din 09 aprilie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
TRIBUNALUL BUCURESTI

26. SENTINTA 287 09/04/2019
 SENTINTA nr. 287 din 09 aprilie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA BECLEAN

27. DECIZIE 422 02/04/2019
 DECIZIE nr. 422 din 02 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL IASI

28. SENTINTA 324 02/04/2019
 SENTINTA nr. 324 din 02 aprilie 2019
anulare act
JUDECATORIA REGHIN

29. SENTINTA 737 28/03/2019
 SENTINTA nr. 737 din 28 martie 2019
Cerere în anulare (OUG 119/2007)
JUDECATORIA DETA

30. SENTINTA 933 19/03/2019
 SENTINTA nr. 933 din 19 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TURDA

31. SENTINTA 1464 08/03/2019
 SENTINTA nr. 1464 din 08 martie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA PITESTI

32. DECIZIE 209 06/03/2019
 DECIZIE nr. 209 din 06 martie 2019
pretentii
TRIBUNALUL SUCEAVA

33. SENTINTA 1391 27/02/2019
 SENTINTA nr. 1391 din 27 februarie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

34. SENTINTA 315 15/02/2019
 SENTINTA nr. 315 din 15 februarie 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
JUDECATORIA PASCANI

35. SENTINTA 794 07/02/2019
 SENTINTA nr. 794 din 07 februarie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

36. SENTINTA 853 31/01/2019
 SENTINTA nr. 853 din 31 ianuarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

37. SENTINTA 129 30/01/2019
 SENTINTA nr. 129 din 30 ianuarie 2019
fond funciar
JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

38. SENTINTA 1629 08/11/2019
 SENTINTA nr. 1629 din 08 noiembrie 2019
contestatie decizie modificare unilaterala contract de munca
TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

39. SENTINTA 11325 24/10/2019
 SENTINTA nr. 11325 din 24 octombrie 2019
pensie întretinere
JUDECATORIA CRAIOVA

40. SENTINTA 1832 17/12/2019
 SENTINTA nr. 1832 din 17 decembrie 2019
evacuare
JUDECATORIA MANGALIA

41. SENTINTA 2360 15/10/2019
 SENTINTA nr. 2360 din 15 octombrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BARLAD

42. SENTINTA 1768 10/12/2019
 SENTINTA nr. 1768 din 10 decembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA URZICENI

43. SENTINTA 815 19/11/2019
 SENTINTA nr. 815 din 19 noiembrie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)
JUDECATORIA SUCEAVA

44. DECIZIE 1668 26/11/2019
 DECIZIE nr. 1668 din 26 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL VRANCEA

45. SENTINTA 15052 30/12/2019
 SENTINTA nr. 15052 din 30 decembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA IASI

46. SENTINTA 3259 19/12/2019
 SENTINTA nr. 3259 din 19 decembrie 2019
Despagubiri Legea nr.221/2009
TRIBUNALUL PRAHOVA

47. SENTINTA 7390 24/10/2019
 SENTINTA nr. 7390 din 24 octombrie 2019
obligatie de a face
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

48. DECIZIE 1492 29/10/2019
 DECIZIE nr. 1492 din 29 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL VRANCEA

49. SENTINTA 1696 09/12/2019
 SENTINTA nr. 1696 din 09 decembrie 2019
transformare amenda
JUDECATORIA HOREZU

50. SENTINTA 2915 31/10/2019
 SENTINTA nr. 2915 din 31 octombrie 2019
actiune in raspundere delictuala
JUDECATORIA RADAUTI

51. DECIZIE 2586 24/10/2019
 DECIZIE nr. 2586 din 24 octombrie 2019
obligatie de a face
CURTEA DE APEL PLOIESTI

52. DECIZIE 981 22/10/2019
 DECIZIE nr. 981 din 22 octombrie 2019
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL GALATI

53. SENTINTA 8108 15/11/2019
 SENTINTA nr. 8108 din 15 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

54. SENTINTA 4080 28/06/2019
 SENTINTA nr. 4080 din 28 iunie 2019
alte cereri privind executarea silita
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

55. SENTINTA 1713 11/12/2019
 SENTINTA nr. 1713 din 11 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

56. SENTINTA 142 01/02/2019
 SENTINTA nr. 142 din 01 februarie 2019
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL BRASOV

57. SENTINTA 1611 28/11/2019
 SENTINTA nr. 1611 din 28 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL CONSTANTA

58. DECIZIE 1445 18/12/2019
 DECIZIE nr. 1445 din 18 decembrie 2019
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL TIMIS

59. DECIZIE 30 20/01/2020
 DECIZIE nr. 30 din 20 ianuarie 2020
recalculare pensie
TRIBUNALUL ARAD

60. SENTINTA 48 05/02/2020
 SENTINTA nr. 48 din 05 februarie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA BAILESTI

61. SENTINTA 401 06/02/2020
 SENTINTA nr. 401 din 06 februarie 2020
ordin de protectie
JUDECATORIA BUZAU

62. SENTINTA 29 27/01/2020
 SENTINTA nr. 29 din 27 ianuarie 2020
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)
JUDECATORIA TECUCI

63. DECIZIE 16 21/01/2020
 DECIZIE nr. 16 din 21 ianuarie 2020
contestatie act administrativ fiscal
TRIBUNALUL OLT

64. SENTINTA 999 11/07/2019
 SENTINTA nr. 999 din 11 iulie 2019
actiune in regres
JUDECATORIA URZICENI

65. SENTINTA 676 23/01/2020
 SENTINTA nr. 676 din 23 ianuarie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA TIMISOARA

66. INCHEIERE 243 25/03/2020
 INCHEIERE nr. 243 din 25 martie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA RUPEA

67. DECIZIE 345 10/04/2020
 DECIZIE nr. 345 din 10 aprilie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BRASOV

68. SENTINTA 3 07/01/2020
 SENTINTA nr. 3 din 07 ianuarie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA RAMNICU SARAT

69. SENTINTA 323 07/02/2020
 SENTINTA nr. 323 din 07 februarie 2020
fond funciar
JUDECATORIA VASLUI

70. DECIZIE 136 15/05/2020
 DECIZIE nr. 136 din 15 mai 2020
procedura insolventei
TRIBUNALUL SUCEAVA

71. SENTINTA 2794 20/05/2020
 SENTINTA nr. 2794 din 20 mai 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA CRAIOVA

72. SENTINTA 1324 24/06/2020
 SENTINTA nr. 1324 din 24 iunie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGOVISTE

73. SENTINTA 1123 19/06/2020
 SENTINTA nr. 1123 din 19 iunie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA SLOBOZIA

74. DECIZIE 788 03/07/2020
 DECIZIE nr. 788 din 03 iulie 2020
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)
CURTEA DE APEL CLUJ

75. INCHEIERE 512 22/06/2020
 INCHEIERE nr. 512 din 22 iunie 2020
exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)
TRIBUNALUL BUCURESTI

76. DECIZIE 398 28/07/2020
 DECIZIE nr. 398 din 28 iulie 2020
contestatie la executare
CURTEA DE APEL BUCURESTI

77. DECIZIE 2016 08/07/2020
 DECIZIE nr. 2016 din 08 iulie 2020
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL BUCURESTI

78. SENTINTA 5134 12/08/2020
 SENTINTA nr. 5134 din 12 august 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

79. DECIZIE 767 17/06/2020
 DECIZIE nr. 767 din 17 iunie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
CURTEA DE APEL BUCURESTI

80. SENTINTA 1942 28/07/2020
 SENTINTA nr. 1942 din 28 iulie 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL BUCURESTI

81. SENTINTA 4506 20/08/2020
 SENTINTA nr. 4506 din 20 august 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

82. SENTINTA 4660 21/09/2020
 SENTINTA nr. 4660 din 21 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA FOCSANI

83. DECIZIE 1552 30/09/2020
 DECIZIE nr. 1552 din 30 septembrie 2020
contestatie act administrativ fiscal
CURTEA DE APEL BUCURESTI

84. SENTINTA 716 07/10/2020
 SENTINTA nr. 716 din 07 octombrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA PANCIU

85. DECIZIE 857 15/10/2020
 DECIZIE nr. 857 din 15 octombrie 2020
actiune în constatare
TRIBUNALUL IALOMITA

86. SENTINTA 10383 02/10/2020
 SENTINTA nr. 10383 din 02 octombrie 2020
pretentii
JUDECATORIA TIMISOARA

87. SENTINTA 12525 25/11/2019
 SENTINTA nr. 12525 din 25 noiembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

88. DECIZIE 676 14/07/2020
 DECIZIE nr. 676 din 14 iulie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI

89. SENTINTA 579 13/10/2020
 SENTINTA nr. 579 din 13 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

90. SENTINTA 855 28/10/2020
 SENTINTA nr. 855 din 28 octombrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA MORENI

91. SENTINTA 7647 28/10/2020
 SENTINTA nr. 7647 din 28 octombrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

92. SENTINTA 1344 27/11/2020
 SENTINTA nr. 1344 din 27 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA FOCSANI

93. SENTINTA 2112 16/03/2020
 SENTINTA nr. 2112 din 16 martie 2020
stare civila
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

94. SENTINTA 233 19/01/2021
 SENTINTA nr. 233 din 19 ianuarie 2021
pretentii
TRIBUNALUL BUCURESTI

95. DECIZIE 6 12/01/2021
 DECIZIE nr. 6 din 12 ianuarie 2021
recalculare pensie
CURTEA DE APEL ALBA IULIA

96. DECIZIE 1046 10/12/2020
 DECIZIE nr. 1046 din 10 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BACAU

97. DECIZIE 14 12/01/2021
 DECIZIE nr. 14 din 12 ianuarie 2021
procedura insolventei
CURTEA DE APEL TIMISOARA

98. SENTINTA 9811 11/12/2020
 SENTINTA nr. 9811 din 11 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

99. SENTINTA 1 14/01/2021
 SENTINTA nr. 1 din 14 ianuarie 2021
drepturi banesti
CURTEA DE APEL TARGU MURES

100. SENTINTA 517 26/06/2020
 SENTINTA nr. 517 din 26 iunie 2020
succesiune
JUDECATORIA COSTESTI

101. DECIZIE 131 26/01/2021
 DECIZIE nr. 131 din 26 ianuarie 2021
contestatie act administrativ fiscal
CURTEA DE APEL BUCURESTI

102. DECIZIE 1375 10/12/2020
 DECIZIE nr. 1375 din 10 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL CLUJ

103. SENTINTA 1346 25/02/2021
 SENTINTA nr. 1346 din 25 februarie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA PITESTI

104. DECIZIE 183 26/01/2021
 DECIZIE nr. 183 din 26 ianuarie 2021
obligatie de a face
TRIBUNALUL SUCEAVA

105. SENTINTA 2682 10/03/2021
 SENTINTA nr. 2682 din 10 martie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CONSTANTA

106. SENTINTA 36 22/03/2021
 SENTINTA nr. 36 din 22 martie 2021
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)
JUDECATORIA PUCIOASA

107. SENTINTA 2052 10/03/2021
 SENTINTA nr. 2052 din 10 martie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA PLOIESTI

108. SENTINTA 1747 05/04/2021
 SENTINTA nr. 1747 din 05 aprilie 2021
alte cereri
JUDECATORIA GIURGIU

109. SENTINTA 4205 17/03/2021
 SENTINTA nr. 4205 din 17 martie 2021
actiune in regres
JUDECATORIA BUFTEA

110. SENTINTA 3661 01/04/2021
 SENTINTA nr. 3661 din 01 aprilie 2021
actiune în constatare
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

111. SENTINTA 2527 14/04/2021
 SENTINTA nr. 2527 din 14 aprilie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

112. SENTINTA 2617 02/04/2021
 SENTINTA nr. 2617 din 02 aprilie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

113. DECIZIE 97 01/03/2021
 DECIZIE nr. 97 din 01 martie 2021
actiune în constatare
CURTEA DE APEL CONSTANTA

114. SENTINTA 564 23/02/2021
 SENTINTA nr. 564 din 23 februarie 2021
contestatie la executare
TRIBUNALUL BUCURESTI

115. SENTINTA 228 17/02/2021
 SENTINTA nr. 228 din 17 februarie 2021
actiune în constatare
JUDECATORIA DOROHOI

116. SENTINTA 55 25/03/2021
 SENTINTA nr. 55 din 25 martie 2021
distrugerea (art.253 NCP)
JUDECATORIA STREHAIA

117. DECIZIE 1903 27/04/2021
 DECIZIE nr. 1903 din 27 aprilie 2021
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL PITESTI

118. INCHEIERE 1415 15/03/2021
 INCHEIERE nr. 1415 din 15 martie 2021
recalculare pensie
CURTEA DE APEL BUCURESTI

119. SENTINTA 4430 11/12/2020
 SENTINTA nr. 4430 din 11 decembrie 2020
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA SUCEAVA

120. SENTINTA 1200 28/07/2021
 SENTINTA nr. 1200 din 28 iulie 2021
validare poprire
JUDECATORIA RESITA

121. DECIZIE 634 02/10/2020
 DECIZIE nr. 634 din 02 octombrie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL MURES

122. SENTINTA 1486 23/06/2021
 SENTINTA nr. 1486 din 23 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA VASLUI

123. SENTINTA 6172 28/06/2021
 SENTINTA nr. 6172 din 28 iunie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

124. SENTINTA 328 10/08/2021
 SENTINTA nr. 328 din 10 august 2021
omorul (art.188 NCP)
TRIBUNALUL IASI

125. SENTINTA 3242 06/05/2021
 SENTINTA nr. 3242 din 06 mai 2021
despagubiri
TRIBUNALUL BUCURESTI

126. SENTINTA 1618 22/06/2021
 SENTINTA nr. 1618 din 22 iunie 2021
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial
JUDECATORIA CALARASI

127. SENTINTA 757 26/05/2021
 SENTINTA nr. 757 din 26 mai 2021
modificare masuri privind copilul
JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

128. SENTINTA 996 28/06/2021
 SENTINTA nr. 996 din 28 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA HARLAU

129. SENTINTA 1975 05/07/2021
 SENTINTA nr. 1975 din 05 iulie 2021
contestatie decizie de sanctionare
TRIBUNALUL CLUJ

130. SENTINTA 887 05/07/2021
 SENTINTA nr. 887 din 05 iulie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA AIUD

131. SENTINTA 246 26/04/2021
 SENTINTA nr. 246 din 26 aprilie 2021
ordonanta presedintiala
TRIBUNALUL MARAMURES

132. SENTINTA 6662 18/08/2021
 SENTINTA nr. 6662 din 18 august 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CRAIOVA

133. SENTINTA 1512 23/06/2021
 SENTINTA nr. 1512 din 23 iunie 2021
fond funciar
JUDECATORIA ALBA IULIA

134. DECIZIE 81 07/09/2021
 DECIZIE nr. 81 din 07 septembrie 2021
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)
TRIBUNALUL GORJ

135. SENTINTA 1526 13/09/2021
 SENTINTA nr. 1526 din 13 septembrie 2021
Completare/lamurire dispozitiv
TRIBUNALUL SUCEAVA

136. SENTINTA 768 16/09/2021
 SENTINTA nr. 768 din 16 septembrie 2021
contestatie la executare
TRIBUNALUL ALBA

137. SENTINTA 9223 20/09/2021
 SENTINTA nr. 9223 din 20 septembrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

138. SENTINTA 6632 08/09/2021
 SENTINTA nr. 6632 din 08 septembrie 2021
rectificare carte funciara
JUDECATORIA PLOIESTI

139. DECIZIE 1218 15/09/2021
 DECIZIE nr. 1218 din 15 septembrie 2021
despagubire
CURTEA DE APEL BUCURESTI

140. DECIZIE 3599 27/09/2021
 DECIZIE nr. 3599 din 27 septembrie 2021
pretentii
TRIBUNALUL ARGES

141. SENTINTA 2146 22/09/2021
 SENTINTA nr. 2146 din 22 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL PRAHOVA

142. DECIZIE 90 21/01/2021
 DECIZIE nr. 90 din 21 ianuarie 2021
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL BUCURESTI

143. DECIZIE 269 25/10/2021
 DECIZIE nr. 269 din 25 octombrie 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)
TRIBUNALUL BRAILA

144. DECIZIE 428 02/04/2021
 DECIZIE nr. 428 din 02 aprilie 2021
succesiune
TRIBUNALUL CLUJ

145. SENTINTA 581 19/10/2021
 SENTINTA nr. 581 din 19 octombrie 2021
calcul drepturi salariale
TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

146. SENTINTA 7043 23/06/2021
 SENTINTA nr. 7043 din 23 iunie 2021
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

147. SENTINTA 11057 25/10/2021
 SENTINTA nr. 11057 din 25 octombrie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA IASI

148. DECIZIE 540 12/10/2021
 DECIZIE nr. 540 din 12 octombrie 2021
deschiderea procedurii la cererea debitorului
CURTEA DE APEL CLUJ

149. SENTINTA 5090 05/11/2021
 SENTINTA nr. 5090 din 05 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA BRAILA

150. SENTINTA 11764 10/11/2021
 SENTINTA nr. 11764 din 10 noiembrie 2021
granituire
JUDECATORIA IASI

151. DECIZIE 962 23/11/2021
 DECIZIE nr. 962 din 23 noiembrie 2021
plângere contraventionala
TRIBUNALUL SALAJ

152. DECIZIE 604 01/11/2021
 DECIZIE nr. 604 din 01 noiembrie 2021
pretentii
TRIBUNALUL BRASOV

153. SENTINTA 1779 07/12/2021
 SENTINTA nr. 1779 din 07 decembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA HARLAU

154. DECIZIE 1735 10/11/2021
 DECIZIE nr. 1735 din 10 noiembrie 2021
reziliere contract
TRIBUNALUL VASLUI

155. DECIZIE 3553 23/11/2021
 DECIZIE nr. 3553 din 23 noiembrie 2021
pretentii
TRIBUNALUL ILFOV

156. DECIZIE 401 16/11/2021
 DECIZIE nr. 401 din 16 noiembrie 2021
obligatie de a face
CURTEA DE APEL CONSTANTA

157. DECIZIE 1173 28/09/2021
 DECIZIE nr. 1173 din 28 septembrie 2021
drepturi banesti
TRIBUNALUL HUNEDOARA

158. DECIZIE 291 16/12/2021
 DECIZIE nr. 291 din 16 decembrie 2021
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)
TRIBUNALUL BACAU

159. DECIZIE 338 09/12/2021
 DECIZIE nr. 338 din 09 decembrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL ARGES

160. SENTINTA 913 20/12/2021
 SENTINTA nr. 913 din 20 decembrie 2021
vatamarea corporala din culpa (art.196 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

161. DECIZIE 261 16/11/2021
 DECIZIE nr. 261 din 16 noiembrie 2021
pretentii
TRIBUNALUL BUCURESTI

162. DECIZIE 100 15/02/2021
 DECIZIE nr. 100 din 15 februarie 2021
obligatie de a face
CURTEA DE APEL BACAU

163. DECIZIE 441 04/03/2022
 DECIZIE nr. 441 din 04 martie 2022
anulare acte administrativ cu caracter normativ
CURTEA DE APEL BUCURESTI

164. DECIZIE 174 16/01/2019
 DECIZIE nr. 174 din 16 ianuarie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
CURTEA DE APEL BUCURESTI

165. SENTINTA 63 22/01/2019
 SENTINTA nr. 63 din 22 ianuarie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

166. SENTINTA 2194 28/02/2019
 SENTINTA nr. 2194 din 28 februarie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA CONSTANTA

167. SENTINTA 1863 27/02/2019
 SENTINTA nr. 1863 din 27 februarie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

168. SENTINTA 418 15/03/2019
 SENTINTA nr. 418 din 15 martie 2019
fond funciar
JUDECATORIA GAESTI

169. SENTINTA 441 08/04/2019
 SENTINTA nr. 441 din 08 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL IASI

170. SENTINTA 830 19/03/2019
 SENTINTA nr. 830 din 19 martie 2019
actiune in raspundere delictuala
JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

171. SENTINTA 5724 15/05/2019
 SENTINTA nr. 5724 din 15 mai 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CRAIOVA

172. DECIZIE 286 08/05/2019
 DECIZIE nr. 286 din 08 mai 2019
drepturi banesti
CURTEA DE APEL IASI

173. DECIZIE 1297 09/05/2019
 DECIZIE nr. 1297 din 09 mai 2019
actiune în constatare
CURTEA DE APEL PLOIESTI

174. SENTINTA 4924 14/05/2019
 SENTINTA nr. 4924 din 14 mai 2019
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

175. DECIZIE 1682 06/06/2019
 DECIZIE nr. 1682 din 06 iunie 2019
reexaminare amenda judiciara
TRIBUNALUL BUCURESTI

176. SENTINTA 1954 06/06/2019
 SENTINTA nr. 1954 din 06 iunie 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)
JUDECATORIA TIMISOARA

177. SENTINTA 1770 19/06/2019
 SENTINTA nr. 1770 din 19 iunie 2019
pensie întretinere
JUDECATORIA TULCEA

178. SENTINTA 1425 20/06/2019
 SENTINTA nr. 1425 din 20 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

179. SENTINTA 2713 18/07/2019
 SENTINTA nr. 2713 din 18 iulie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA VASLUI

180. DECIZIE 681 20/06/2019
 DECIZIE nr. 681 din 20 iunie 2019
obligare emitere act administrativ
CURTEA DE APEL GALATI

181. DECIZIE 1631 04/06/2019
 DECIZIE nr. 1631 din 04 iunie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL BUCURESTI

182. SENTINTA 6053 14/10/2019
 SENTINTA nr. 6053 din 14 octombrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA

183. DECIZIE 1235 01/10/2019
 DECIZIE nr. 1235 din 01 octombrie 2019
actiune în raspundere patrimoniala
CURTEA DE APEL ALBA IULIA

184. SENTINTA 2234 18/09/2019
 SENTINTA nr. 2234 din 18 septembrie 2019
actiune in raspundere delictuala
JUDECATORIA RADAUTI

185. SENTINTA 9436 09/09/2019
 SENTINTA nr. 9436 din 09 septembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA IASI

186. SENTINTA 1382 16/07/2019
 SENTINTA nr. 1382 din 16 iulie 2019
pretentii
JUDECATORIA PASCANI

187. DECIZIE 850 18/06/2019
 DECIZIE nr. 850 din 18 iunie 2019
litigiu privind achizitiile publice
CURTEA DE APEL PLOIESTI

188. SENTINTA 7234 12/06/2019
 SENTINTA nr. 7234 din 12 iunie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA CRAIOVA

189. SENTINTA 2317 06/06/2019
 SENTINTA nr. 2317 din 06 iunie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)
JUDECATORIA BAIA MARE

190. DECIZIE 652 05/06/2019
 DECIZIE nr. 652 din 05 iunie 2019
actiune in raspundere contractuala
TRIBUNALUL GIURGIU

191. SENTINTA 314 25/04/2019
 SENTINTA nr. 314 din 25 aprilie 2019
drepturi banesti
TRIBUNALUL GORJ

192. SENTINTA 1444 23/04/2019
 SENTINTA nr. 1444 din 23 aprilie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CAMPINA