Actualizarea din data: 20/11/2023

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 476 17/11/2023
 DECIZIE nr. 476 din 17 noiembrie 2023
pentru modificarea şi completarea Deciziei prim-ministrului nr. 5/2022  privind constituirea Comitetului de coordonare pentru extinderea programului nuclear civil din România

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 17 noiembrie 2023
2. HOTĂRÂRE 1112 16/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 1.112 din 16 noiembrie 2023
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Drum expres Arad-Oradea", judeţele Arad şi Bihor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
3. HOTĂRÂRE 1113 16/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 1.113 din 16 noiembrie 2023
pentru aprobarea Actului constitutiv  al Băncii de Investiţii şi Dezvoltare - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1045 din 17 noiembrie 2023
4. ACT 16/11/2023
 ACT CONSTITUTIV din 16 noiembrie 2023
al Băncii de Investiţii şi Dezvoltare - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1045 din 17 noiembrie 2023
5. ORD DE URGENŢĂ 100 16/11/2023
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 16 noiembrie 2023
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022  privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 17 noiembrie 2023
6. ORD DE URGENŢĂ 101 16/11/2023
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 16 noiembrie 2023
privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 17 noiembrie 2023
7. HOTĂRÂRE 1114 16/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 1.114 din 16 noiembrie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 17 noiembrie 2023
8. HOTĂRÂRE 1115 16/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 1.115 din 16 noiembrie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 17 noiembrie 2023
9. ORDIN 1882 13/11/2023
 ORDIN nr. 1.882 din 13 noiembrie 2023
pentru completarea anexei nr. 1.a la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018  privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
10. CIRCULARĂ 53 13/11/2023
 CIRCULARĂ nr. 53 din 13 noiembrie 2023
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 200 de ani de la naşterea lui Lascăr Catargiu

EMITENT: Banca Naţională a României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 17 noiembrie 2023
11. HOTĂRÂRE 1095 09/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 1.095 din 9 noiembrie 2023
privind aprobarea stemei oraşului Băile Tuşnad, judeţul Harghita

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
12. HOTĂRÂRE 1096 09/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 1.096 din 9 noiembrie 2023
privind aprobarea stemei comunei Eremitu, judeţul Mureş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
13. HOTĂRÂRE 1097 09/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 1.097 din 9 noiembrie 2023
privind aprobarea stemei comunei Robeasca, judeţul Buzău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
14. HOTĂRÂRE 1098 09/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 1.098 din 9 noiembrie 2023
privind aprobarea modelului steagului comunei Suhaia, judeţul Teleorman

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
15. REGLEMENTĂRI 08/11/2023
 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-DEMO din 8 noiembrie 2023
Demonstraţii aeriene, ediţia 2/2023

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1040 bis din 16 noiembrie 2023
16. ORDIN 403 08/11/2023
 ORDIN nr. 403 din 8 noiembrie 2023
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
17. ORDIN 404 08/11/2023
 ORDIN nr. 404 din 8 noiembrie 2023
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe

EMITENT: Serviciul de Informaţii Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
18. ORDIN 4902 08/11/2023
 ORDIN nr. 4.902 din 8 noiembrie 2023
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului finanţelor, al directorului general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023  privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022  privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
19. RECTIFICARE 1010 20/10/2023
 RECTIFICARE nr. 1.010 din 20 octombrie 2023
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2023

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
20. ORDIN 2114 16/10/2023
 ORDIN nr. 2.114 din 16 octombrie 2023
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului finanţelor, al directorului general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023  privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022  privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
21. ORDIN 413 06/10/2023
 ORDIN nr. 413 din 6 octombrie 2023
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 232/2023  pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Dârvari TM20 + TM21 din judeţul Dolj, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
22. ORDIN 414 06/10/2023
 ORDIN nr. 414 din 6 octombrie 2023
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 9/2022  pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 9 Gulianca din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
23. ORDIN 349848 15/09/2023
 ORDIN nr. 3.498.489 din 15 septembrie 2023
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului finanţelor, al directorului general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023  privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022  privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
24. ORDIN 5885 30/08/2023
 ORDIN nr. 5.885 din 30 august 2023
privind acordarea acreditării S.C. Gomştef Group - S.R.L. pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Micul Prinţ" din municipiul Craiova, judeţul Dolj

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
25. ORDIN 5889 30/08/2023
 ORDIN nr. 5.889 din 30 august 2023
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" din municipiul Deva, judeţul Hunedoara

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
26. ORDIN 442 29/08/2023
 ORDIN nr. 442 din 29 august 2023
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului finanţelor, al directorului general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023  privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022  privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
27. ORDIN 1150 20/07/2023
 ORDIN nr. 1.150 din 20 iulie 2023
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului finanţelor, al directorului general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023  privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022  privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
28. ORDIN 2768 11/07/2023
 ORDIN nr. 2.768 din 11 iulie 2023
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului finanţelor, al directorului general al Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor, al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023  privind termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022  privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
29. DECIZIE 404 04/07/2023
 DECIZIA nr. 404 din 4 iulie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. 2 din Codul penal din 1969  şi ale art. 192 alin. (2) fraza întâi din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1046 din 17 noiembrie 2023
30. RECTIFICARE 822 23/06/2022
 RECTIFICARE nr. 822 din 23 iunie 2022
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 822/2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1044 din 17 noiembrie 2023
JURISPRUDENTA
31. SENTINTA 260 25/01/2019
 SENTINTA nr. 260 din 25 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA BUZAU

32. SENTINTA 297 18/01/2019
 SENTINTA nr. 297 din 18 ianuarie 2019
validare poprire
JUDECATORIA IASI

33. SENTINTA 1327 24/10/2019
 SENTINTA nr. 1327 din 24 octombrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA ADJUD

34. DECIZIE 3093 04/10/2019
 DECIZIE nr. 3093 din 04 octombrie 2019
obligatie de a face
TRIBUNALUL BUCURESTI

35. SENTINTA 11127 30/10/2019
 SENTINTA nr. 11127 din 30 octombrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

36. SENTINTA 1459 05/11/2019
 SENTINTA nr. 1459 din 05 noiembrie 2019
infractiuni la legea privind energia electrica (Legea nr. 318/2003)
JUDECATORIA CONSTANTA

37. SENTINTA 3449 04/12/2019
 SENTINTA nr. 3449 din 04 decembrie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA RADAUTI

38. SENTINTA 1430 19/11/2019
 SENTINTA nr. 1430 din 19 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU NEAMT

39. INCHEIERE 3356 12/12/2019
 INCHEIERE nr. 3356 din 12 decembrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA BISTRITA

40. SENTINTA 1114 04/12/2019
 SENTINTA nr. 1114 din 04 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA DEJ

41. SENTINTA 1790 07/10/2019
 SENTINTA nr. 1790 din 07 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA MEDIAS

42. SENTINTA 7 07/01/2020
 SENTINTA nr. 7 din 07 ianuarie 2020
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

43. SENTINTA 3751 24/10/2019
 SENTINTA nr. 3751 din 24 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BAIA MARE

44. SENTINTA 11524 23/10/2019
 SENTINTA nr. 11524 din 23 octombrie 2019
tutela - autorizari date tutorelui
JUDECATORIA IASI

45. SENTINTA 143 21/01/2020
 SENTINTA nr. 143 din 21 ianuarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA PATARLAGELE

46. DECIZIE 405 20/11/2019
 DECIZIE nr. 405 din 20 noiembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI

47. SENTINTA 29 14/01/2020
 SENTINTA nr. 29 din 14 ianuarie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA TOPLITA

48. SENTINTA 8805 17/12/2019
 SENTINTA nr. 8805 din 17 decembrie 2019
despagubire
TRIBUNALUL BUCURESTI

49. SENTINTA 43 09/01/2020
 SENTINTA nr. 43 din 09 ianuarie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA ONESTI

50. SENTINTA 589 30/01/2020
 SENTINTA nr. 589 din 30 ianuarie 2020
anulare somatie de plata
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

51. SENTINTA 1476 05/11/2019
 SENTINTA nr. 1476 din 05 noiembrie 2019
opozitie la executare
TRIBUNALUL HUNEDOARA

52. SENTINTA 947 03/02/2020
 SENTINTA nr. 947 din 03 februarie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CONSTANTA

53. SENTINTA 109 20/02/2020
 SENTINTA nr. 109 din 20 februarie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA REGHIN

54. SENTINTA 1011 21/02/2020
 SENTINTA nr. 1011 din 21 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA BRASOV

55. SENTINTA 219 26/02/2020
 SENTINTA nr. 219 din 26 februarie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA TULCEA

56. SENTINTA 886 25/02/2020
 SENTINTA nr. 886 din 25 februarie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA PLOIESTI

57. SENTINTA 400 18/02/2020
 SENTINTA nr. 400 din 18 februarie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

58. SENTINTA 1313 04/03/2020
 SENTINTA nr. 1313 din 04 martie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA

59. SENTINTA 233 10/03/2020
 SENTINTA nr. 233 din 10 martie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic
JUDECATORIA URZICENI

60. SENTINTA 354 10/03/2020
 SENTINTA nr. 354 din 10 martie 2020
violenta în familie (art.199 NCP)
JUDECATORIA BRASOV

61. SENTINTA 431 11/03/2020
 SENTINTA nr. 431 din 11 martie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA DEVA

62. SENTINTA 54 31/03/2020
 SENTINTA nr. 54 din 31 martie 2020
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)
TRIBUNALUL BIHOR

63. DECIZIE 80 29/04/2020
 DECIZIE nr. 80 din 29 aprilie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL SATU MARE

64. SENTINTA 2182 28/05/2020
 SENTINTA nr. 2182 din 28 mai 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA FOCSANI

65. DECIZIE 84 28/05/2020
 DECIZIE nr. 84 din 28 mai 2020
expropriere
TRIBUNALUL GORJ

66. SENTINTA 590 12/06/2020
 SENTINTA nr. 590 din 12 iunie 2020
obligatie de a face
TRIBUNALUL BUCURESTI

67. DECIZIE 295 04/06/2020
 DECIZIE nr. 295 din 04 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL SIBIU

68. DECIZIE 251 08/07/2020
 DECIZIE nr. 251 din 08 iulie 2020
partaj judiciar
CURTEA DE APEL BRASOV

69. SENTINTA 2706 18/06/2020
 SENTINTA nr. 2706 din 18 iunie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA FOCSANI

70. SENTINTA 1532 13/07/2020
 SENTINTA nr. 1532 din 13 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CAMPINA

71. SENTINTA 1837 23/07/2020
 SENTINTA nr. 1837 din 23 iulie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGOVISTE

72. SENTINTA 2579 28/07/2020
 SENTINTA nr. 2579 din 28 iulie 2020
pretentii
JUDECATORIA ARAD

73. SENTINTA 2421 08/07/2020
 SENTINTA nr. 2421 din 08 iulie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA BACAU

74. DECIZIE 652 06/08/2020
 DECIZIE nr. 652 din 06 august 2020
tâlharie (art.233 NCP)
CURTEA DE APEL GALATI

75. DECIZIE 2045 07/09/2020
 DECIZIE nr. 2045 din 07 septembrie 2020
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI

76. SENTINTA 3810 30/07/2020
 SENTINTA nr. 3810 din 30 iulie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA PITESTI

77. SENTINTA 2297 21/09/2020
 SENTINTA nr. 2297 din 21 septembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CAMPINA

78. SENTINTA 927 30/07/2020
 SENTINTA nr. 927 din 30 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA ALEXANDRIA

79. DECIZIE 365 30/09/2020
 DECIZIE nr. 365 din 30 septembrie 2020
abandonul de familie (art.378 NCP)
CURTEA DE APEL TARGU MURES

80. DECIZIE 96 30/09/2020
 DECIZIE nr. 96 din 30 septembrie 2020
conflict de competenta
CURTEA DE APEL BUCURESTI

81. SENTINTA 946 01/10/2020
 SENTINTA nr. 946 din 01 octombrie 2020
fond funciar
JUDECATORIA NEGRESTI-OAS

82. INCHEIERE 3150 08/10/2020
 INCHEIERE nr. 3150 din 08 octombrie 2020
pretentii
JUDECATORIA SUCEAVA

83. SENTINTA 5771 17/07/2020
 SENTINTA nr. 5771 din 17 iulie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

84. SENTINTA 350 12/06/2020
 SENTINTA nr. 350 din 12 iunie 2020
tâlharie calificata (art.234 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

85. SENTINTA 2603 03/11/2020
 SENTINTA nr. 2603 din 03 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

86. SENTINTA 1350 23/10/2020
 SENTINTA nr. 1350 din 23 octombrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA GALATI

87. SENTINTA 383 16/10/2020
 SENTINTA nr. 383 din 16 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL SATU MARE

88. SENTINTA 3239 02/12/2020
 SENTINTA nr. 3239 din 02 decembrie 2020
încuviintarea executarii silite
TRIBUNALUL ARGES

89. SENTINTA 6361 25/11/2020
 SENTINTA nr. 6361 din 25 noiembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA BRAILA

90. SENTINTA 2584 14/10/2020
 SENTINTA nr. 2584 din 14 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

91. SENTINTA 2986 08/07/2020
 SENTINTA nr. 2986 din 08 iulie 2020
pensie întretinere
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

92. DECIZIE 2525 10/11/2020
 DECIZIE nr. 2525 din 10 noiembrie 2020
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL CRAIOVA

93. SENTINTA 6721 02/12/2020
 SENTINTA nr. 6721 din 02 decembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

94. SENTINTA 633 02/10/2020
 SENTINTA nr. 633 din 02 octombrie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL MURES

95. SENTINTA 4778 18/12/2020
 SENTINTA nr. 4778 din 18 decembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA GIURGIU

96. SENTINTA 14435 17/12/2020
 SENTINTA nr. 14435 din 17 decembrie 2020
obligatie de a face
JUDECATORIA TIMISOARA

97. SENTINTA 6063 17/12/2020
 SENTINTA nr. 6063 din 17 decembrie 2020
rectificare carte funciara
JUDECATORIA ORADEA

98. SENTINTA 11271 20/11/2020
 SENTINTA nr. 11271 din 20 noiembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

99. SENTINTA 130 29/01/2021
 SENTINTA nr. 130 din 29 ianuarie 2021
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

100. DECIZIE 59 29/01/2021
 DECIZIE nr. 59 din 29 ianuarie 2021
opozitie
CURTEA DE APEL PITESTI

101. DECIZIE 3 12/01/2021
 DECIZIE nr. 3 din 12 ianuarie 2021
obligatie de a face
CURTEA DE APEL TIMISOARA

102. SENTINTA 38 14/01/2021
 SENTINTA nr. 38 din 14 ianuarie 2021
fond funciar
TRIBUNALUL NEAMT

103. SENTINTA 803 24/02/2021
 SENTINTA nr. 803 din 24 februarie 2021
ordin de protectie
JUDECATORIA GIURGIU

104. DECIZIE 53 02/02/2021
 DECIZIE nr. 53 din 02 februarie 2021
actiune în constatare
TRIBUNALUL VRANCEA

105. DECIZIE 117 01/03/2021
 DECIZIE nr. 117 din 01 martie 2021
conflict de competenta
TRIBUNALUL ARGES

106. SENTINTA 173 09/02/2021
 SENTINTA nr. 173 din 09 februarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA TARGU JIU

107. SENTINTA 356 10/03/2021
 SENTINTA nr. 356 din 10 martie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
JUDECATORIA PITESTI

108. SENTINTA 71 24/02/2021
 SENTINTA nr. 71 din 24 februarie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA BAILESTI

109. DECIZIE 133 18/02/2021
 DECIZIE nr. 133 din 18 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL ARAD

110. SENTINTA 3367 09/03/2021
 SENTINTA nr. 3367 din 09 martie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA

111. SENTINTA 399 24/03/2021
 SENTINTA nr. 399 din 24 martie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA FOCSANI

112. SENTINTA 237 04/03/2021
 SENTINTA nr. 237 din 04 martie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA COSTESTI

113. SENTINTA 48 15/04/2021
 SENTINTA nr. 48 din 15 aprilie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC

114. INCHEIERE 31 02/04/2021
 INCHEIERE nr. 31 din 02 aprilie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA AGNITA

115. DECIZIE 746 23/04/2021
 DECIZIE nr. 746 din 23 aprilie 2021
opozitie
CURTEA DE APEL BUCURESTI

116. DECIZIE 19 11/03/2021
 DECIZIE nr. 19 din 11 martie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
CURTEA DE APEL IASI

117. SENTINTA 6021 13/04/2021
 SENTINTA nr. 6021 din 13 aprilie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA

118. SENTINTA 452 06/05/2021
 SENTINTA nr. 452 din 06 mai 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC

119. SENTINTA 996 04/12/2020
 SENTINTA nr. 996 din 04 decembrie 2020
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

120. SENTINTA 4885 27/04/2021
 SENTINTA nr. 4885 din 27 aprilie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA IASI

121. DECIZIE 453 12/04/2021
 DECIZIE nr. 453 din 12 aprilie 2021
legea 10/2001
TRIBUNALUL NEAMT

122. SENTINTA 606 02/06/2021
 SENTINTA nr. 606 din 02 iunie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA CONSTANTA

123. DECIZIE 214 27/04/2021
 DECIZIE nr. 214 din 27 aprilie 2021
cautiune
TRIBUNALUL SATU MARE

124. SENTINTA 452 14/05/2021
 SENTINTA nr. 452 din 14 mai 2021
dizolvare societate
TRIBUNALUL GALATI

125. DECIZIE 19 17/06/2021
 DECIZIE nr. 19 din 17 iunie 2021
stramutare (art. 55 CPP s.u./art.72 s.u. NCPP)
CURTEA DE APEL IASI

126. DECIZIE 143 18/05/2021
 DECIZIE nr. 143 din 18 mai 2021
alte cereri privind executarea
TRIBUNALUL SUCEAVA

127. DECIZIE 629 01/07/2021
 DECIZIE nr. 629 din 01 iulie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL IASI

128. DECIZIE 1447 21/10/2020
 DECIZIE nr. 1447 din 21 octombrie 2020
pretentii
TRIBUNALUL DOLJ

129. SENTINTA 1314 28/06/2021
 SENTINTA nr. 1314 din 28 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

130. SENTINTA 3502 30/06/2021
 SENTINTA nr. 3502 din 30 iunie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA ORADEA

131. SENTINTA 4266 24/06/2021
 SENTINTA nr. 4266 din 24 iunie 2021
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial
JUDECATORIA TARGU JIU

132. SENTINTA 603 06/07/2021
 SENTINTA nr. 603 din 06 iulie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA STREHAIA

133. SENTINTA 7366 30/06/2021
 SENTINTA nr. 7366 din 30 iunie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

134. SENTINTA 5811 29/06/2021
 SENTINTA nr. 5811 din 29 iunie 2021
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

135. SENTINTA 7675 24/08/2021
 SENTINTA nr. 7675 din 24 august 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

136. DECIZIE 4196 14/09/2021
 DECIZIE nr. 4196 din 14 septembrie 2021
despagubiri
CURTEA DE APEL BUCURESTI

137. SENTINTA 3607 27/09/2021
 SENTINTA nr. 3607 din 27 septembrie 2021
obligatia de a face
TRIBUNALUL ARGES

138. SENTINTA 13398 29/09/2021
 SENTINTA nr. 13398 din 29 septembrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA

139. DECIZIE 267 20/10/2021
 DECIZIE nr. 267 din 20 octombrie 2021
actiune in raspundere contractuala
CURTEA DE APEL CONSTANTA

140. SENTINTA 596 28/10/2021
 SENTINTA nr. 596 din 28 octombrie 2021
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA DEJ

141. SENTINTA 7475 28/10/2021
 SENTINTA nr. 7475 din 28 octombrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA FOCSANI

142. SENTINTA 317 27/10/2021
 SENTINTA nr. 317 din 27 octombrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA BARLAD

143. INCHEIERE 3598 11/11/2021
 INCHEIERE nr. 3598 din 11 noiembrie 2021
desemnarea persoanei care îl va supraveghea pe minor (art.67 alin.3 si art.68 alin.5 Legea 253/2013)
JUDECATORIA BAIA MARE

144. SENTINTA 10697 15/10/2021
 SENTINTA nr. 10697 din 15 octombrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

145. INCHEIERE 495 17/11/2021
 INCHEIERE nr. 495 din 17 noiembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA RESITA

146. SENTINTA 10534 08/12/2021
 SENTINTA nr. 10534 din 08 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA BRASOV

147. DECIZIE 1367 10/12/2021
 DECIZIE nr. 1367 din 10 decembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
CURTEA DE APEL TIMISOARA

148. DECIZIE 3900 10/12/2021
 DECIZIE nr. 3900 din 10 decembrie 2021
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL CRAIOVA

149. DECIZIE 1014 24/08/2021
 DECIZIE nr. 1014 din 24 august 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie
TRIBUNALUL HUNEDOARA

150. DECIZIE 773 16/12/2021
 DECIZIE nr. 773 din 16 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BRAILA

151. SENTINTA 1497 26/11/2021
 SENTINTA nr. 1497 din 26 noiembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA GAESTI

152. SENTINTA 5773 17/12/2021
 SENTINTA nr. 5773 din 17 decembrie 2021
obligatie de a face
JUDECATORIA BRAILA

153. SENTINTA 9256 26/11/2021
 SENTINTA nr. 9256 din 26 noiembrie 2021
obligatie de a face
JUDECATORIA PLOIESTI

154. SENTINTA 1715 02/06/2021
 SENTINTA nr. 1715 din 02 iunie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA TULCEA

155. SENTINTA 602 11/03/2021
 SENTINTA nr. 602 din 11 martie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA TULCEA

156. DECIZIE 1159 21/12/2021
 DECIZIE nr. 1159 din 21 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL MURES

157. DECIZIE 10 10/01/2022
 DECIZIE nr. 10 din 10 ianuarie 2022
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
CURTEA DE APEL PITESTI

158. SENTINTA 21 14/01/2019
 SENTINTA nr. 21 din 14 ianuarie 2019
ordonanta presedintiala
TRIBUNALUL BUCURESTI

159. SENTINTA 34 21/01/2019
 SENTINTA nr. 34 din 21 ianuarie 2019
contestatie act administrativ fiscal
TRIBUNALUL BUZAU

160. SENTINTA 25 21/01/2019
 SENTINTA nr. 25 din 21 ianuarie 2019
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)
JUDECATORIA CALARASI

161. DECIZIE 157 13/03/2019
 DECIZIE nr. 157 din 13 martie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

162. DECIZIE 366 21/03/2019
 DECIZIE nr. 366 din 21 martie 2019
plângere contraventionala
TRIBUNALUL VASLUI

163. DECIZIE 77 12/03/2019
 DECIZIE nr. 77 din 12 martie 2019
procedura insolventei
CURTEA DE APEL ORADEA

164. DECIZIE 322 19/03/2019
 DECIZIE nr. 322 din 19 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BACAU

165. DECIZIE 172 27/02/2019
 DECIZIE nr. 172 din 27 februarie 2019
pretentii
TRIBUNALUL SIBIU

166. SENTINTA 633 22/03/2019
 SENTINTA nr. 633 din 22 martie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SLOBOZIA

167. SENTINTA 1155 16/05/2019
 SENTINTA nr. 1155 din 16 mai 2019
partaj judiciar
JUDECATORIA SLOBOZIA

168. SENTINTA 424 04/04/2019
 SENTINTA nr. 424 din 04 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BOTOSANI

169. DECIZIE 1110 12/04/2019
 DECIZIE nr. 1110 din 12 aprilie 2019
validare poprire
TRIBUNALUL BUCURESTI

170. DECIZIE 215 10/05/2019
 DECIZIE nr. 215 din 10 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL MEHEDINTI

171. SENTINTA 1218 22/04/2019
 SENTINTA nr. 1218 din 22 aprilie 2019
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA PETROSANI

172. DECIZIE 501 05/06/2019
 DECIZIE nr. 501 din 05 iunie 2019
pretentii
CURTEA DE APEL TIMISOARA

173. DECIZIE 631 21/05/2019
 DECIZIE nr. 631 din 21 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BACAU

174. SENTINTA 1280 12/03/2019
 SENTINTA nr. 1280 din 12 martie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

175. DECIZIE 629 04/09/2019
 DECIZIE nr. 629 din 04 septembrie 2019
actiune în constatare
CURTEA DE APEL BUCURESTI

176. SENTINTA 301 29/01/2019
 SENTINTA nr. 301 din 29 ianuarie 2019
anulare somatie de plata
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

177. SENTINTA 5275 14/08/2019
 SENTINTA nr. 5275 din 14 august 2019
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

178. SENTINTA 5608 10/07/2019
 SENTINTA nr. 5608 din 10 iulie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA PLOIESTI

179. SENTINTA 5820 08/10/2019
 SENTINTA nr. 5820 din 08 octombrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA PITESTI

180. SENTINTA 10400 02/10/2019
 SENTINTA nr. 10400 din 02 octombrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA

181. DECIZIE 2128 23/09/2019
 DECIZIE nr. 2128 din 23 septembrie 2019
asigurari sociale
CURTEA DE APEL PLOIESTI

182. DECIZIE 976 20/09/2019
 DECIZIE nr. 976 din 20 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL MARAMURES

183. SENTINTA 69 16/09/2019
 SENTINTA nr. 69 din 16 septembrie 2019
anulare act emis de autoritati publice locale
CURTEA DE APEL SUCEAVA

184. SENTINTA 8965 30/07/2019
 SENTINTA nr. 8965 din 30 iulie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA IASI

185. SENTINTA 52 22/07/2019
 SENTINTA nr. 52 din 22 iulie 2019
mandat european de arestare
CURTEA DE APEL IASI

186. DECIZIE 3477 20/06/2019
 DECIZIE nr. 3477 din 20 iunie 2019
contestatie act administrativ fiscal
CURTEA DE APEL BUCURESTI

187. DECIZIE 139 14/06/2019
 DECIZIE nr. 139 din 14 iunie 2019
obligatie de a face
TRIBUNALUL ARGES

188. DECIZIE 315 07/06/2019
 DECIZIE nr. 315 din 07 iunie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL SATU MARE

189. SENTINTA 847 28/05/2019
 SENTINTA nr. 847 din 28 mai 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA GALATI

190. SENTINTA 493 21/05/2019
 SENTINTA nr. 493 din 21 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA BECLEAN

191. DECIZIE 673 16/05/2019
 DECIZIE nr. 673 din 16 mai 2019
contestatie act administrativ fiscal
CURTEA DE APEL PITESTI

192. SENTINTA 1310 13/05/2019
 SENTINTA nr. 1310 din 13 mai 2019
validare poprire
JUDECATORIA ALBA IULIA

193. SENTINTA 661 23/04/2019
 SENTINTA nr. 661 din 23 aprilie 2019
obligatia de a face
TRIBUNALUL DOLJ

194. DECIZIE 256 04/04/2019
 DECIZIE nr. 256 din 04 aprilie 2019
alte cereri
CURTEA DE APEL BRASOV

195. DECIZIE 553 19/03/2019
 DECIZIE nr. 553 din 19 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL VRANCEA

196. SENTINTA 636 15/03/2019
 SENTINTA nr. 636 din 15 martie 2019
granituire
JUDECATORIA ALEXANDRIA