Actualizarea din data: 17/11/2023

ACTE OFICIALE
1. ORD DE URGENŢĂ 99 16/11/2023
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 16 noiembrie 2023
privind unele măsuri pentru raportarea arieratelor de către instituţiile publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
2. HOTĂRÂRE 1104 16/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 1.104 din 16 noiembrie 2023
privind numirea domnului Preda Marian în funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
3. HOTĂRÂRE 1105 16/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 1.105 din 16 noiembrie 2023
privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2024

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
4. HOTĂRÂRE 1106 16/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 1.106 din 16 noiembrie 2023
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 958/2023  privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
5. HOTĂRÂRE 1107 16/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 1.107 din 16 noiembrie 2023
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
6. HOTĂRÂRE 1108 16/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 1.108 din 16 noiembrie 2023
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Serviciului de Protecţie şi Pază pe anul 2023

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
7. HOTĂRÂRE 1109 16/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 1.109 din 16 noiembrie 2023
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
8. HOTĂRÂRE 1110 16/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 1.110 din 16 noiembrie 2023
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
9. HOTĂRÂRE 1111 16/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 1.111 din 16 noiembrie 2023
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
10. DECIZIE 465 16/11/2023
 DECIZIE nr. 465 din 16 noiembrie 2023
privind eliberarea domnului Mihai-Călin Precup din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
11. DECIZIE 466 16/11/2023
 DECIZIE nr. 466 din 16 noiembrie 2023
privind numirea domnului Mihai-Călin Precup în funcţia de preşedinte al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
12. DECIZIE 467 16/11/2023
 DECIZIE nr. 467 din 16 noiembrie 2023
privind numirea domnului Ciprian Cătălin Hojda în funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
13. DECIZIE 468 16/11/2023
 DECIZIE nr. 468 din 16 noiembrie 2023
privind numirea domnului Victor Moraru în funcţia de vicepreşedinte al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
14. DECIZIE 469 16/11/2023
 DECIZIE nr. 469 din 16 noiembrie 2023
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Doina Iacoban din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
15. DECIZIE 470 16/11/2023
 DECIZIE nr. 470 din 16 noiembrie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
16. DECIZIE 471 16/11/2023
 DECIZIE nr. 471 din 16 noiembrie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Măndiţă Paula a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
17. DECIZIE 472 16/11/2023
 DECIZIE nr. 472 din 16 noiembrie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marian Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
18. DECIZIE 473 16/11/2023
 DECIZIE nr. 473 din 16 noiembrie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Melinda-Cecilia Aczél a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Covasna

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
19. DECIZIE 474 16/11/2023
 DECIZIE nr. 474 din 16 noiembrie 2023
privind revocarea domnului Adrian Haralambie Bidu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
20. DECIZIE 475 16/11/2023
 DECIZIE nr. 475 din 16 noiembrie 2023
privind numirea domnului Eugen Ioan Cozma în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
21. ORDIN 145 15/11/2023
 ORDIN nr. 145 din 15 noiembrie 2023
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 130/2023  pentru aprobarea Normelor specifice  de aplicare a Legii nr. 122/2023  privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România, precum şi pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 132/418/2023  privind aprobarea condiţiilor şi cerinţelor de biosecuritate pentru exploataţiile de creştere a porcinelor din România

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1039 din 16 noiembrie 2023
22. ORDIN 489 15/11/2023
 ORDIN nr. 489 din 15 noiembrie 2023
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 130/2023  pentru aprobarea Normelor specifice  de aplicare a Legii nr. 122/2023  privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România, precum şi pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 132/418/2023  privind aprobarea condiţiilor şi cerinţelor de biosecuritate pentru exploataţiile de creştere a porcinelor din România

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1039 din 16 noiembrie 2023
23. HOTĂRÂRE 140 13/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 140 din 13 noiembrie 2023
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional - COM (2023) 445 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1039 din 16 noiembrie 2023
24. HOTĂRÂRE 141 13/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 141 din 13 noiembrie 2023
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind plantele obţinute prin anumite noi tehnici genomice şi alimentele şi furajele derivate din ele şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 - COM (2023) 411 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1039 din 16 noiembrie 2023
25. HOTĂRÂRE 142 13/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 142 din 13 noiembrie 2023
referitoare la propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind monitorizarea şi rezilienţa solului (Legea privind monitorizarea solului) - COM (2023) 416 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1039 din 16 noiembrie 2023
26. HOTĂRÂRE 144 13/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 144 din 13 noiembrie 2023
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind contabilizarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de serviciile de transport - COM (2023) 441 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1039 din 16 noiembrie 2023
27. HOTĂRÂRE 145 13/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 145 din 13 noiembrie 2023
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind utilizarea capacităţilor de infrastructură feroviară în spaţiul feroviar unic european, de modificare a Directivei 2012/34/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 - COM (2023) 443 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1039 din 16 noiembrie 2023
28. HOTĂRÂRE 146 13/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 146 din 13 noiembrie 2023
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a cardului european pentru dizabilitate şi a cardului european de parcare pentru persoanele cu dizabilităţi - COM (2023) 512 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1039 din 16 noiembrie 2023
29. HOTĂRÂRE 147 13/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 147 din 13 noiembrie 2023
referitoare la pachetul privind Medicamentele de uz uman: propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui cod al Uniunii cu privire la medicamentele de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/83/CE şi a Directivei 2009/35/CE - COM (2023) 192 final şi propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurilor la nivelul Uniunii privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi de stabilire a normelor care reglementează Agenţia Europeană pentru Medicamente, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.394/2007 şi a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004, a Regulamentului (CE) nr. 141/2000 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.901/2006 - COM (2023) 193 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1039 din 16 noiembrie 2023
30. ORDIN 8 13/11/2023
 ORDIN nr. 8 din 13 noiembrie 2023
pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 3/2022  privind regulile de sistem ale TARGET - România

EMITENT: Banca Naţională a României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1039 din 16 noiembrie 2023
31. HOTĂRÂRE 143 13/11/2023
 HOTĂRÂRE nr. 143 din 13 noiembrie 2023
referitoare la pachetul privind asociaţiile europene transfrontaliere: propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind modificarea Regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 şi (UE) 2018/1.724 în ceea ce priveşte utilizarea Sistemului de informare al pieţei interne şi a portalului digital unic în scopul îndeplinirii anumitor cerinţe prevăzute în Directiva (UE) .../... a Parlamentului European şi a Consiliului privind asociaţiile transfrontaliere europene [COM (2023) 516)] - COM (2023) - 515 final şi propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind asociaţiile transfrontaliere europene - COM (2023) - 516 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
32. REGULAMENT 19/10/2023
 REGULAMENT din 19 octombrie 2023
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de cutremur

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1038 bis din 15 noiembrie 2023
33. REGULAMENT 20/09/2023
 REGULAMENT din 20 septembrie 2023
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de cutremur

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1038 bis din 15 noiembrie 2023
34. DECIZIE 358 27/06/2023
 DECIZIA nr. 358 din 27 iunie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1)  şi (3) din Legea nr. 3/1977  privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1039 din 16 noiembrie 2023
35. DECIZIE 356 27/06/2023
 DECIZIA nr. 356 din 27 iunie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1042 din 16 noiembrie 2023
JURISPRUDENTA
36. SENTINTA 58 22/01/2019
 SENTINTA nr. 58 din 22 ianuarie 2019
partaj judiciar
JUDECATORIA SAVENI

37. SENTINTA 351 22/01/2019
 SENTINTA nr. 351 din 22 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

38. DECIZIE 59 21/01/2019
 DECIZIE nr. 59 din 21 ianuarie 2019
omorul (art.188 NCP)
CURTEA DE APEL CRAIOVA

39. SENTINTA 313 21/01/2019
 SENTINTA nr. 313 din 21 ianuarie 2019
obligatie de a face
JUDECATORIA TARGU JIU

40. SENTINTA 66 17/01/2019
 SENTINTA nr. 66 din 17 ianuarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA IASI

41. SENTINTA 904 22/11/2019
 SENTINTA nr. 904 din 22 noiembrie 2019
drepturi banesti
TRIBUNALUL MEHEDINTI

42. DECIZIE 1195 26/09/2019
 DECIZIE nr. 1195 din 26 septembrie 2019
anulare act emis de autoritati publice locale
CURTEA DE APEL CLUJ

43. SENTINTA 5942 30/09/2019
 SENTINTA nr. 5942 din 30 septembrie 2019
partaj judiciar
JUDECATORIA TARGU JIU

44. DECIZIE 330 17/12/2019
 DECIZIE nr. 330 din 17 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL BACAU

45. DECIZIE 919 09/10/2019
 DECIZIE nr. 919 din 09 octombrie 2019
pretentii
TRIBUNALUL GIURGIU

46. DECIZIE 1370 31/10/2019
 DECIZIE nr. 1370 din 31 octombrie 2019
legea 10/2001
CURTEA DE APEL BUCURESTI

47. SENTINTA 2912 20/11/2019
 SENTINTA nr. 2912 din 20 noiembrie 2019
actiune în constatare
TRIBUNALUL PRAHOVA

48. SENTINTA 3413 13/12/2019
 SENTINTA nr. 3413 din 13 decembrie 2019
transformare amenda
JUDECATORIA BISTRITA

49. SENTINTA 1873 05/12/2019
 SENTINTA nr. 1873 din 05 decembrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA RAMNICU SARAT

50. SENTINTA 4072 21/11/2019
 SENTINTA nr. 4072 din 21 noiembrie 2019
pretentii
TRIBUNALUL BUCURESTI

51. DECIZIE 761 17/12/2019
 DECIZIE nr. 761 din 17 decembrie 2019
actiune in raspundere delictuala
CURTEA DE APEL TIMISOARA

52. DECIZIE 950 11/11/2019
 DECIZIE nr. 950 din 11 noiembrie 2019
furtul (art.228 NCP)
CURTEA DE APEL PITESTI

53. SENTINTA 2599 20/11/2019
 SENTINTA nr. 2599 din 20 noiembrie 2019
ordonanta presedintiala
TRIBUNALUL BUCURESTI

54. SENTINTA 121 19/04/2019
 SENTINTA nr. 121 din 19 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL GIURGIU

55. DECIZIE 327 11/02/2019
 DECIZIE nr. 327 din 11 februarie 2019
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL IASI

56. SENTINTA 6769 25/10/2019
 SENTINTA nr. 6769 din 25 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU JIU

57. DECIZIE 566 17/09/2019
 DECIZIE nr. 566 din 17 septembrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
CURTEA DE APEL BUCURESTI

58. SENTINTA 354 17/01/2020
 SENTINTA nr. 354 din 17 ianuarie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA

59. SENTINTA 91 30/01/2020
 SENTINTA nr. 91 din 30 ianuarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BISTRITA

60. SENTINTA 215 05/02/2020
 SENTINTA nr. 215 din 05 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA ADJUD

61. SENTINTA 577 03/02/2020
 SENTINTA nr. 577 din 03 februarie 2020
fond funciar
JUDECATORIA BACAU

62. DECIZIE 1258 12/12/2019
 DECIZIE nr. 1258 din 12 decembrie 2019
contestatie decizie de sanctionare
TRIBUNALUL BUZAU

63. DECIZIE 90 28/02/2020
 DECIZIE nr. 90 din 28 februarie 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL ALBA

64. DECIZIE 2046 28/11/2019
 DECIZIE nr. 2046 din 28 noiembrie 2019
procedura insolventei – societati pe actiuni
CURTEA DE APEL BUCURESTI

65. SENTINTA 166 09/03/2020
 SENTINTA nr. 166 din 09 martie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA DEJ

66. SENTINTA 870 21/02/2020
 SENTINTA nr. 870 din 21 februarie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGU JIU

67. SENTINTA 1495 24/02/2020
 SENTINTA nr. 1495 din 24 februarie 2020
accesiune
JUDECATORIA CRAIOVA

68. DECIZIE 30 12/02/2020
 DECIZIE nr. 30 din 12 februarie 2020
contestatie decizie de sanctionare
TRIBUNALUL TIMIS

69. DECIZIE 24 16/01/2020
 DECIZIE nr. 24 din 16 ianuarie 2020
obligatie de a face
TRIBUNALUL MURES

70. DECIZIE 99 18/02/2020
 DECIZIE nr. 99 din 18 februarie 2020
anulare act emis de autoritati publice locale
TRIBUNALUL NEAMT

71. SENTINTA 2606 22/05/2020
 SENTINTA nr. 2606 din 22 mai 2020
ordin de protectie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

72. DECIZIE 500 20/05/2020
 DECIZIE nr. 500 din 20 mai 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL TIMIS

73. SENTINTA 499 03/07/2020
 SENTINTA nr. 499 din 03 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA ZARNESTI

74. INCHEIERE 325 01/07/2020
 INCHEIERE nr. 325 din 01 iulie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA GHERLA

75. DECIZIE 488 10/06/2020
 DECIZIE nr. 488 din 10 iunie 2020
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL HUNEDOARA

76. DECIZIE 462 30/06/2020
 DECIZIE nr. 462 din 30 iunie 2020
suspendare executare act administrativ
CURTEA DE APEL PLOIESTI

77. DECIZIE 378 09/07/2020
 DECIZIE nr. 378 din 09 iulie 2020
alte cereri
CURTEA DE APEL TIMISOARA

78. SENTINTA 24 25/06/2020
 SENTINTA nr. 24 din 25 iunie 2020
partide politice
TRIBUNALUL BUCURESTI

79. DECIZIE 648 24/06/2020
 DECIZIE nr. 648 din 24 iunie 2020
drepturi banesti
TRIBUNALUL IASI

80. DECIZIE 353 10/07/2020
 DECIZIE nr. 353 din 10 iulie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari
TRIBUNALUL GORJ

81. SENTINTA 609 23/07/2020
 SENTINTA nr. 609 din 23 iulie 2020
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)
JUDECATORIA BUZAU

82. SENTINTA 255 24/06/2020
 SENTINTA nr. 255 din 24 iunie 2020
pensie întretinere
TRIBUNALUL MARAMURES

83. SENTINTA 6128 21/08/2020
 SENTINTA nr. 6128 din 21 august 2020
contestatie la legea electorala
JUDECATORIA BAIA MARE

84. DECIZIE 824 08/09/2020
 DECIZIE nr. 824 din 08 septembrie 2020
exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)
TRIBUNALUL VASLUI

85. DECIZIE 37 03/06/2020
 DECIZIE nr. 37 din 03 iunie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
TRIBUNALUL GIURGIU

86. SENTINTA 11637 14/09/2020
 SENTINTA nr. 11637 din 14 septembrie 2020
pensie întretinere
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

87. SENTINTA 1009 01/10/2020
 SENTINTA nr. 1009 din 01 octombrie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA BAILESTI

88. DECIZIE 542 02/09/2020
 DECIZIE nr. 542 din 02 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL VRANCEA

89. DECIZIE 1472 14/09/2020
 DECIZIE nr. 1472 din 14 septembrie 2020
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL BUCURESTI

90. SENTINTA 1733 13/08/2020
 SENTINTA nr. 1733 din 13 august 2020
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL BUCURESTI

91. SENTINTA 8048 20/10/2020
 SENTINTA nr. 8048 din 20 octombrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA

92. SENTINTA 12807 28/11/2019
 SENTINTA nr. 12807 din 28 noiembrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

93. SENTINTA 2842 04/11/2020
 SENTINTA nr. 2842 din 04 noiembrie 2020
alte cereri
TRIBUNALUL ARGES

94. SENTINTA 1871 13/11/2020
 SENTINTA nr. 1871 din 13 noiembrie 2020
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

95. SENTINTA 12274 05/11/2020
 SENTINTA nr. 12274 din 05 noiembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA TIMISOARA

96. DECIZIE 823 17/11/2020
 DECIZIE nr. 823 din 17 noiembrie 2020
uzucapiune
CURTEA DE APEL CRAIOVA

97. SENTINTA 8414 29/10/2020
 SENTINTA nr. 8414 din 29 octombrie 2020
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

98. DECIZIE 237 23/11/2020
 DECIZIE nr. 237 din 23 noiembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL VRANCEA

99. SENTINTA 2967 17/11/2020
 SENTINTA nr. 2967 din 17 noiembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA RADAUTI

100. SENTINTA 9124 26/11/2020
 SENTINTA nr. 9124 din 26 noiembrie 2020
succesiune
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

101. SENTINTA 3871 17/11/2020
 SENTINTA nr. 3871 din 17 noiembrie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA SUCEAVA

102. DECIZIE 87 03/12/2020
 DECIZIE nr. 87 din 03 decembrie 2020
dizolvare societate
TRIBUNALUL VRANCEA

103. SENTINTA 3145 23/06/2020
 SENTINTA nr. 3145 din 23 iunie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

104. DECIZIE 468 15/12/2020
 DECIZIE nr. 468 din 15 decembrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL BOTOSANI

105. SENTINTA 967 17/12/2020
 SENTINTA nr. 967 din 17 decembrie 2020
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
TRIBUNALUL HUNEDOARA

106. DECIZIE 14 13/01/2021
 DECIZIE nr. 14 din 13 ianuarie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

107. SENTINTA 2109 21/12/2020
 SENTINTA nr. 2109 din 21 decembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA OLTENITA

108. DECIZIE 1173 18/12/2020
 DECIZIE nr. 1173 din 18 decembrie 2020
abandonul de familie (art.378 NCP)
CURTEA DE APEL SUCEAVA

109. DECIZIE 11 21/01/2021
 DECIZIE nr. 11 din 21 ianuarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL ARAD

110. DECIZIE 162 11/02/2021
 DECIZIE nr. 162 din 11 februarie 2021
alte cereri
CURTEA DE APEL TIMISOARA

111. DECIZIE 47 04/02/2021
 DECIZIE nr. 47 din 04 februarie 2021
rezolutiune contract
CURTEA DE APEL BRASOV

112. SENTINTA 154 23/02/2021
 SENTINTA nr. 154 din 23 februarie 2021
iesire din indiviziune
JUDECATORIA MORENI

113. SENTINTA 322 24/02/2021
 SENTINTA nr. 322 din 24 februarie 2021
alte cereri
JUDECATORIA FAGARAS

114. DECIZIE 88 25/02/2021
 DECIZIE nr. 88 din 25 februarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL GIURGIU

115. SENTINTA 1146 09/03/2021
 SENTINTA nr. 1146 din 09 martie 2021
ordin de protectie
JUDECATORIA GIURGIU

116. DECIZIE 28 09/02/2021
 DECIZIE nr. 28 din 09 februarie 2021
Cereri în baza OUG 116/2009
TRIBUNALUL BRASOV

117. SENTINTA 268 09/03/2021
 SENTINTA nr. 268 din 09 martie 2021
succesiune
JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

118. DECIZIE 795 07/12/2020
 DECIZIE nr. 795 din 07 decembrie 2020
actiune in regres
CURTEA DE APEL BUCURESTI

119. SENTINTA 2957 03/12/2020
 SENTINTA nr. 2957 din 03 decembrie 2020
decadere din drepturi parintesti
JUDECATORIA VASLUI

120. DECIZIE 481 22/03/2021
 DECIZIE nr. 481 din 22 martie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
CURTEA DE APEL CRAIOVA

121. DECIZIE 419 11/02/2021
 DECIZIE nr. 419 din 11 februarie 2021
pensie întretinere
TRIBUNALUL OLT

122. SENTINTA 4299 05/12/2019
 SENTINTA nr. 4299 din 05 decembrie 2019
obligatia de a face
TRIBUNALUL BUCURESTI

123. SENTINTA 3330 15/04/2021
 SENTINTA nr. 3330 din 15 aprilie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA BRASOV

124. DECIZIE 243 22/03/2021
 DECIZIE nr. 243 din 22 martie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
TRIBUNALUL MEHEDINTI

125. DECIZIE 615 11/06/2020
 DECIZIE nr. 615 din 11 iunie 2020
obligatia de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI

126. DECIZIE 66 27/01/2021
 DECIZIE nr. 66 din 27 ianuarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL ILFOV

127. DECIZIE 208 13/05/2021
 DECIZIE nr. 208 din 13 mai 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL MEHEDINTI

128. DECIZIE 480 19/04/2021
 DECIZIE nr. 480 din 19 aprilie 2021
obligatie de a face
TRIBUNALUL BUZAU

129. SENTINTA 3884 04/06/2021
 SENTINTA nr. 3884 din 04 iunie 2021
fond funciar
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

130. SENTINTA 516 05/05/2021
 SENTINTA nr. 516 din 05 mai 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)
JUDECATORIA CONSTANTA

131. SENTINTA 8472 09/07/2021
 SENTINTA nr. 8472 din 09 iulie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA CONSTANTA

132. DECIZIE 627 19/05/2021
 DECIZIE nr. 627 din 19 mai 2021
ordonanta presedintiala
TRIBUNALUL TIMIS

133. SENTINTA 1101 21/07/2021
 SENTINTA nr. 1101 din 21 iulie 2021
partaj judiciar
JUDECATORIA HARLAU

134. SENTINTA 92 25/06/2021
 SENTINTA nr. 92 din 25 iunie 2021
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)
JUDECATORIA ALESD

135. SENTINTA 620 22/06/2021
 SENTINTA nr. 620 din 22 iunie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CORABIA

136. DECIZIE 717 25/05/2021
 DECIZIE nr. 717 din 25 mai 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BACAU

137. SENTINTA 668 13/04/2021
 SENTINTA nr. 668 din 13 aprilie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BOLINTIN VALE

138. SENTINTA 5276 09/06/2021
 SENTINTA nr. 5276 din 09 iunie 2021
fond funciar
JUDECATORIA CRAIOVA

139. SENTINTA 1351 08/07/2021
 SENTINTA nr. 1351 din 08 iulie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA ZARNESTI

140. SENTINTA 3169 22/06/2021
 SENTINTA nr. 3169 din 22 iunie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA BUZAU

141. SENTINTA 5118 03/06/2021
 SENTINTA nr. 5118 din 03 iunie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

142. SENTINTA 4131 10/05/2021
 SENTINTA nr. 4131 din 10 mai 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

143. SENTINTA 1368 22/02/2021
 SENTINTA nr. 1368 din 22 februarie 2021
actiune în constatare
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

144. SENTINTA 2096 02/09/2021
 SENTINTA nr. 2096 din 02 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CAMPULUNG

145. DECIZIE 242 30/09/2021
 DECIZIE nr. 242 din 30 septembrie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
CURTEA DE APEL TARGU MURES

146. DECIZIE 810 08/10/2021
 DECIZIE nr. 810 din 08 octombrie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari
CURTEA DE APEL ORADEA

147. SENTINTA 5226 06/05/2021
 SENTINTA nr. 5226 din 06 mai 2021
pretentii
JUDECATORIA IASI

148. SENTINTA 9758 22/10/2021
 SENTINTA nr. 9758 din 22 octombrie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

149. SENTINTA 6540 28/10/2021
 SENTINTA nr. 6540 din 28 octombrie 2021
partaj judiciar
JUDECATORIA PITESTI

150. SENTINTA 12276 05/11/2021
 SENTINTA nr. 12276 din 05 noiembrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA

151. SENTINTA 12614 11/11/2021
 SENTINTA nr. 12614 din 11 noiembrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA

152. SENTINTA 112 18/11/2021
 SENTINTA nr. 112 din 18 noiembrie 2021
omorul (art.188 NCP)
TRIBUNALUL BUZAU

153. DECIZIE 1610 11/11/2021
 DECIZIE nr. 1610 din 11 noiembrie 2021
contestatie la executare
TRIBUNALUL OLT

154. SENTINTA 12077 17/11/2021
 SENTINTA nr. 12077 din 17 noiembrie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA IASI

155. SENTINTA 11017 10/11/2021
 SENTINTA nr. 11017 din 10 noiembrie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

156. SENTINTA 18054 15/12/2021
 SENTINTA nr. 18054 din 15 decembrie 2021
obligatie de a face
JUDECATORIA BUFTEA

157. DECIZIE 866 14/12/2021
 DECIZIE nr. 866 din 14 decembrie 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie
CURTEA DE APEL TARGU MURES

158. SENTINTA 5964 07/12/2021
 SENTINTA nr. 5964 din 07 decembrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA BACAU

159. SENTINTA 9892 15/12/2021
 SENTINTA nr. 9892 din 15 decembrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CRAIOVA

160. SENTINTA 1376 03/08/2021
 SENTINTA nr. 1376 din 03 august 2021
rezolutiune contract
JUDECATORIA NASAUD

161. SENTINTA 1 03/01/2022
 SENTINTA nr. 1 din 03 ianuarie 2022
validare poprire
JUDECATORIA CONSTANTA

162. DECIZIE 257 01/02/2022
 DECIZIE nr. 257 din 01 februarie 2022
drepturi salariale ale personalului din justitie
CURTEA DE APEL PLOIESTI

163. DECIZIE 54 31/01/2019
 DECIZIE nr. 54 din 31 ianuarie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL VRANCEA

164. DECIZIE 636 19/02/2019
 DECIZIE nr. 636 din 19 februarie 2019
alte cereri
TRIBUNALUL BUCURESTI

165. DECIZIE 106 01/02/2019
 DECIZIE nr. 106 din 01 februarie 2019
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL BRASOV

166. DECIZIE 185 21/02/2019
 DECIZIE nr. 185 din 21 februarie 2019
obligatie de a face
CURTEA DE APEL CRAIOVA

167. SENTINTA 1379 11/02/2019
 SENTINTA nr. 1379 din 11 februarie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA

168. SENTINTA 534 23/01/2019
 SENTINTA nr. 534 din 23 ianuarie 2019
Cerere în anulare (OUG 119/2007)
JUDECATORIA BAIA MARE

169. SENTINTA 122 18/02/2019
 SENTINTA nr. 122 din 18 februarie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)
TRIBUNALUL TIMIS

170. SENTINTA 295 05/04/2019
 SENTINTA nr. 295 din 05 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA GHERLA

171. SENTINTA 1148 06/03/2019
 SENTINTA nr. 1148 din 06 martie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

172. SENTINTA 5399 10/05/2019
 SENTINTA nr. 5399 din 10 mai 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA

173. SENTINTA 1392 05/06/2019
 SENTINTA nr. 1392 din 05 iunie 2019
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat
JUDECATORIA GIURGIU

174. SENTINTA 1601 28/05/2019
 SENTINTA nr. 1601 din 28 mai 2019
rezolutiune contract
JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

175. DECIZIE 425 16/05/2019
 DECIZIE nr. 425 din 16 mai 2019
actiune in raspundere delictuala
TRIBUNALUL SIBIU

176. DECIZIE 554 08/05/2019
 DECIZIE nr. 554 din 08 mai 2019
sechestru asigurator
CURTEA DE APEL ALBA IULIA

177. SENTINTA 2391 26/06/2019
 SENTINTA nr. 2391 din 26 iunie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SATU MARE

178. SENTINTA 860 26/06/2019
 SENTINTA nr. 860 din 26 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA PATARLAGELE

179. SENTINTA 177 14/05/2019
 SENTINTA nr. 177 din 14 mai 2019
contestatie decizie de concediere
TRIBUNALUL GIURGIU

180. DECIZIE 845 10/06/2019
 DECIZIE nr. 845 din 10 iunie 2019
legea 10/2001
CURTEA DE APEL BUCURESTI

181. SENTINTA 4458 24/06/2019
 SENTINTA nr. 4458 din 24 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU JIU

182. SENTINTA 846 16/09/2019
 SENTINTA nr. 846 din 16 septembrie 2019
plângere conform art. 56 din Legea 254/2013
JUDECATORIA TARGU MURES

183. SENTINTA 451 28/08/2019
 SENTINTA nr. 451 din 28 august 2019
deschiderea procedurii la cererea creditorului
TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

184. DECIZIE 1405 16/10/2019
 DECIZIE nr. 1405 din 16 octombrie 2019
pretentii
TRIBUNALUL BRASOV

185. DECIZIE 443 08/10/2019
 DECIZIE nr. 443 din 08 octombrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL SUCEAVA

186. DECIZIE 805 27/09/2019
 DECIZIE nr. 805 din 27 septembrie 2019
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL TIMIS

187. SENTINTA 4906 24/09/2019
 SENTINTA nr. 4906 din 24 septembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA BACAU

188. DECIZIE 1259 18/09/2019
 DECIZIE nr. 1259 din 18 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL CLUJ

189. SENTINTA 1358 18/09/2019
 SENTINTA nr. 1358 din 18 septembrie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)
JUDECATORIA GALATI

190. SENTINTA 131 20/08/2019
 SENTINTA nr. 131 din 20 august 2019
conflict de competenta
CURTEA DE APEL GALATI

191. SENTINTA 2675 05/07/2019
 SENTINTA nr. 2675 din 05 iulie 2019
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

192. SENTINTA 2503 24/06/2019
 SENTINTA nr. 2503 din 24 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CAMPINA

193. SENTINTA 2052 28/05/2019
 SENTINTA nr. 2052 din 28 mai 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGU MURES

194. SENTINTA 201 21/05/2019
 SENTINTA nr. 201 din 21 mai 2019
drepturi banesti
TRIBUNALUL VRANCEA

195. DECIZIE 315 16/05/2019
 DECIZIE nr. 315 din 16 mai 2019
nulitate act
CURTEA DE APEL IASI

196. SENTINTA 2271 16/05/2019
 SENTINTA nr. 2271 din 16 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA SUCEAVA

197. SENTINTA 532 10/05/2019
 SENTINTA nr. 532 din 10 mai 2019
drepturi banesti
TRIBUNALUL GALATI

198. SENTINTA 2344 23/04/2019
 SENTINTA nr. 2344 din 23 aprilie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

199. DECIZIE 2023 16/04/2019
 DECIZIE nr. 2023 din 16 aprilie 2019
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI

200. SENTINTA 344 16/04/2019
 SENTINTA nr. 344 din 16 aprilie 2019
obligatie de a face
JUDECATORIA MORENI

201. DECIZIE 536 12/04/2019
 DECIZIE nr. 536 din 12 aprilie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL GORJ

202. DECIZIE 321 10/04/2019
 DECIZIE nr. 321 din 10 aprilie 2019
obligatie de a face
TRIBUNALUL SIBIU

203. SENTINTA 412 03/04/2019
 SENTINTA nr. 412 din 03 aprilie 2019
marturia mincinoasa (art.273 NCP)
JUDECATORIA CONSTANTA

204. SENTINTA 585 02/04/2019
 SENTINTA nr. 585 din 02 aprilie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
JUDECATORIA BRASOV

205. DECIZIE 307 20/03/2019
 DECIZIE nr. 307 din 20 martie 2019
actiune în constatare
CURTEA DE APEL BACAU

206. DECIZIE 118 13/02/2019
 DECIZIE nr. 118 din 13 februarie 2019
actiune în constatare
TRIBUNALUL BRAILA

207. DECIZIE 59 04/02/2019
 DECIZIE nr. 59 din 04 februarie 2019
actiune în constatare
TRIBUNALUL CARAS SEVERIN