Actualizarea din data: 20/01/2023

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 14 19/01/2023
 DECIZIE nr. 14 din 19 ianuarie 2023
privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023
2. ORDIN 140 19/01/2023
 ORDIN nr. 140 din 19 ianuarie 2023
privind aprobarea Listei medicamentelor antibiotice şi antitermice cu administrare orală, a căror distribuţie în afara teritoriului României se suspendă temporar pe o perioadă de 3 luni

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2023
3. ORDONANŢĂ 4 18/01/2023
 ORDONANŢĂ nr. 4 din 18 ianuarie 2023
privind stabilirea destinaţiei unor sume restituite în contul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023
4. HOTĂRÂRE 37 18/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 37 din 18 ianuarie 2023
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Reparaţie capitală Pod pe DN 3B km 0 + 822 peste Canal la Călăraşi", judeţul Călăraşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023
5. HOTĂRÂRE 38 18/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 38 din 18 ianuarie 2023
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia", judeţul Ilfov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023
6. HOTĂRÂRE 41 18/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 41 din 18 ianuarie 2023
privind modificarea şi completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 936/2020  pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023
7. HOTĂRÂRE 42 18/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 42 din 18 ianuarie 2023
privind scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, în vederea asigurării protecţiei populaţiei în contextul conflictului din Ucraina

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023
8. HOTĂRÂRE 43 18/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 43 din 18 ianuarie 2023
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Realizare conexiune feroviară cu Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara", lucrare de utilitate publică de interes naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023
9. ORDIN 743 18/01/2023
 ORDIN nr. 743 din 18 ianuarie 2023
pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 4.505/2022  privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2023

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023
10. ORDIN 3 18/01/2023
 ORDIN nr. 3 din 18 ianuarie 2023
pentru aprobarea Normei tehnice  privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru instalaţiile de stocare a energiei electrice şi procedura de notificare pentru racordarea instalaţiilor de stocare a energiei electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023
11. NORMĂ 18/01/2023
 NORMĂ TEHNICĂ din 18 ianuarie 2023
privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru instalaţiile de stocare a energiei electrice şi procedura de notificare pentru racordarea instalaţiilor de stocare a energiei electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023
12. ORDONANŢĂ 5 18/01/2023
 ORDONANŢĂ nr. 5 din 18 ianuarie 2023
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010  privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2023
13. ORDONANŢĂ 6 18/01/2023
 ORDONANŢĂ nr. 6 din 18 ianuarie 2023
pentru modificarea Legii nr. 212/2022  privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2023
14. HOTĂRÂRE 47 18/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 47 din 18 ianuarie 2023
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016  privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2023
15. HOTĂRÂRE 48 18/01/2023
 HOTĂRÂRE nr. 48 din 18 ianuarie 2023
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013  privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 55 din 19 ianuarie 2023
16. ORDIN 30 11/01/2023
 ORDIN nr. 30 din 11 ianuarie 2023
pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2022"

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023
17. DECIZIE 502 02/11/2022
 DECIZIA nr. 502 din 2 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (4)  şi ale art. 465 din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 53 din 19 ianuarie 2023
JURISPRUDENTA