Actualizarea din data: 22/09/2022

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 469 21/09/2022
 DECIZIE nr. 469 din 21 septembrie 2022
privind eliberarea domnului Iulian Alecu, la cerere, din funcţia de adjunct al directorului Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, cu rang de subsecretar de stat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022
2. DECIZIE 470 21/09/2022
 DECIZIE nr. 470 din 21 septembrie 2022
privind numirea doamnei Roxana Simona Momeu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022
3. DECIZIE 471 21/09/2022
 DECIZIE nr. 471 din 21 septembrie 2022
privind numirea domnului Eduard-Tatian Mititelu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022
4. DECIZIE 472 21/09/2022
 DECIZIE nr. 472 din 21 septembrie 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mariana Cristea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022
5. HOTĂRÂRE 1155 21/09/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.155 din 21 septembrie 2022
privind aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 927 din 21 septembrie 2022
6. HOTĂRÂRE 1157 21/09/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.157 din 21 septembrie 2022
privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 927 din 21 septembrie 2022
7. HOTĂRÂRE 1158 21/09/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.158 din 21 septembrie 2022
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 927 din 21 septembrie 2022
8. HOTĂRÂRE 1159 21/09/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1.159 din 21 septembrie 2022
pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2020  privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu şi a art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.177/2003  privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 927 din 21 septembrie 2022
9. HOTĂRÂRE 65 20/09/2022
 HOTĂRÂRE nr. 65 din 20 septembrie 2022
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un deceniu digital pentru copii şi tineri: noua strategie europeană "Un internet mai bun pentru copii" (BIK+) COM (2022) 212

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022
10. ORDIN 2783 20/09/2022
 ORDIN nr. 2.783 din 20 septembrie 2022
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022  pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022
11. ORDIN 2768 19/09/2022
 ORDIN nr. 2.768 din 19 septembrie 2022
pentru modificarea Normelor tehnice  de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022
12. ANEXĂ 16/09/2022
 ANEXE din 16 septembrie 2022
privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 918 bis din 19 septembrie 2022
13. ANEXĂ 16/09/2022
 ANEXE din 16 septembrie 2022
privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

EMITENT: Casa Naţională de Pensii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 918 bis din 19 septembrie 2022
14. ANEXĂ 16/09/2022
 ANEXE din 16 septembrie 2022
privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 918 bis din 19 septembrie 2022
15. ANEXĂ 16/09/2022
 ANEXE din 16 septembrie 2022
privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 918 bis din 19 septembrie 2022
16. ORDIN 1654 14/09/2022
 ORDIN nr. 1.654 din 14 septembrie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018  privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022
17. ORDIN 1644 13/09/2022
 ORDIN nr. 1.644 din 13 septembrie 2022
privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional şi pentru aprobarea modelului, conţinutului şi a modalităţilor de depunere pentru declaraţia informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022
18. CIRCULARĂ 28 12/09/2022
 CIRCULARĂ nr. 28 din 12 septembrie 2022
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2022

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 927 din 21 septembrie 2022
19. CIRCULARĂ 29 12/09/2022
 CIRCULARĂ nr. 29 din 12 septembrie 2022
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2022

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 927 din 21 septembrie 2022
20. HOTĂRÂRE 05/07/2022
 HOTĂRÂREA din 5 iulie 2022
în Cauza Vlad împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022
21. DECIZIE 329 26/05/2022
 DECIZIA nr. 329 din 26 mai 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 297 din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 927 din 21 septembrie 2022
22. ORDIN 201 19/04/2022
 ORDIN nr. 201 din 19 aprilie 2022
privind furnizarea de informaţii la comercializarea produselor finite/mâncărurilor furnizate de unităţile de restauraţie colective

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022
23. RECTIFICARE 1662 29/09/2020
 RECTIFICARE nr. 1.662 din 29 septembrie 2020
referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.662/2020

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 927 din 21 septembrie 2022
24. RECTIFICARE 290 29/11/2018
 RECTIFICARE nr. 290 din 29 noiembrie 2018
referitoare la Legea nr. 290/2018  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968  privind organizarea administrativă a teritoriului României

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 927 din 21 septembrie 2022
JURISPRUDENTA