Actualizarea din data: 20/05/2022

ACTE OFICIALE
1. HOTĂRÂRE 657 18/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 657 din 18 mai 2022
privind aprobarea conţinutului şi a metodologiei de colectare şi raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul unic de boli transmisibile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 497 din 19 mai 2022
2. ORDIN 74 18/05/2022
 ORDIN nr. 74 din 18 mai 2022
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 149/2020  privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2 şi de stabilire a unor măsuri privind aplicabilitatea acestuia

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 497 din 19 mai 2022
3. ORDIN 75 18/05/2022
 ORDIN nr. 75 din 18 mai 2022
pentru prorogarea termenelor prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2021  privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 497 din 19 mai 2022
4. HOTĂRÂRE 659 18/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 659 din 18 mai 2022
privind aprobarea acceptării pentru statul român, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a unei donaţii de măşti faciale de uz medical, făcută de Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., şi darea în administrare a măştilor faciale de uz medical Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru constituirea ca stoc de urgenţă medicală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 19 mai 2022
5. ORDIN 116 17/05/2022
 ORDIN nr. 116 din 17 mai 2022
pentru modificarea Instrucţiunilor  privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 147/2020

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 19 mai 2022
6. ORDIN 56 16/05/2022
 ORDIN nr. 56 din 16 mai 2022
pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011  privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 19 mai 2022
7. ORDIN 1405 13/05/2022
 ORDIN nr. 1.405 din 13 mai 2022
privind completarea metodologiei  de încadrare a riscului infecţios pentru persoanele decedate cu boli infecţioase, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.533/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 497 din 19 mai 2022
8. HOTĂRÂRE 639 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 639 din 11 mai 2022
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării sau casării, după caz, în condiţiile legii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 19 mai 2022
9. HOTĂRÂRE 640 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 640 din 11 mai 2022
privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Mureş din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi declararea lui ca bun de interes public naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 498 din 19 mai 2022
10. DECIZIE 10 21/03/2022
 DECIZIA nr. 10 din 21 martie 2022
referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2.523 din Codul civil

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 497 din 19 mai 2022
11. DECIZIE 837 09/12/2021
 DECIZIA nr. 837 din 9 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 790 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 497 din 19 mai 2022
JURISPRUDENTA