Actualizarea din data: 19/05/2022

ACTE OFICIALE
1. HOTĂRÂRE 40 18/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 40 din 18 mai 2022
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind solul pentru 2030. Valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase pentru fiinţele umane, alimentaţie, natură şi climă - COM(2021) 699

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
2. HOTĂRÂRE 41 18/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 41 din 18 mai 2022
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind o abordare europeană a microcertificatelor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi capacitatea de inserţie profesională - COM(2021) 770

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
3. HOTĂRÂRE 42 18/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 42 din 18 mai 2022
privind propunerea de Recomandare a Consiliului privind conturile personale de învăţare - COM(2021) 773

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
4. HOTĂRÂRE 43 18/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 43 din 18 mai 2022
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei economii în serviciul cetăţenilor: un plan de acţiune pentru economia socială - COM(2021) 778

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
5. DECRET 803 18/05/2022
 DECRET nr. 803 din 18 mai 2022
privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
6. DECRET 804 18/05/2022
 DECRET nr. 804 din 18 mai 2022
privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
7. DECRET 805 18/05/2022
 DECRET nr. 805 din 18 mai 2022
privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
8. DECRET 806 18/05/2022
 DECRET nr. 806 din 18 mai 2022
privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
9. DECRET 807 18/05/2022
 DECRET nr. 807 din 18 mai 2022
privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
10. DECRET 808 18/05/2022
 DECRET nr. 808 din 18 mai 2022
privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
11. DECRET 809 18/05/2022
 DECRET nr. 809 din 18 mai 2022
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
12. DECRET 810 18/05/2022
 DECRET nr. 810 din 18 mai 2022
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
13. CIRCULARĂ 13 17/05/2022
 CIRCULARĂ nr. 13 din 17 mai 2022
privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2022

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
14. CIRCULARĂ 14 17/05/2022
 CIRCULARĂ nr. 14 din 17 mai 2022
privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2022

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
15. LISTĂ 16/05/2022
 LISTĂ din 16 mai 2022
aferentă trimestrului I 2022, ce conţine clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piaţă în România

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 492 bis din 18 mai 2022
16. ORDIN 1402 13/05/2022
 ORDIN nr. 1.402 din 13 mai 2022
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
17. HOTĂRÂRE 637 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 637 din 11 mai 2022
privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Harghita, precum şi transmiterea unei părţi dintr-un bun imobil în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
18. HOTĂRÂRE 638 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 638 din 11 mai 2022
privind trecerea unei suprafeţe de 5,1059 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
19. HOTĂRÂRE 649 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 649 din 11 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 993/2020  privind aprobarea Metodologiei  de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
20. ORDIN 281 09/05/2022
 ORDIN nr. 281 din 9 mai 2022
pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021  privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei  de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022
21. ORDIN 1973 06/05/2022
 ORDIN nr. 1.973/C din 6 mai 2022
privind aprobarea Regulamentului  de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 496 din 19 mai 2022
22. REGULAMENT 06/05/2022
 REGULAMENT din 6 mai 2022
de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 496 din 19 mai 2022
JURISPRUDENTA
23. DECIZIE 24 22/10/2019
 DECIZIE nr. 24 din 22 octombrie 2019
fond funciar
TRIBUNALUL COVASNA

24. DECIZIE 152 10/10/2019
 DECIZIE nr. 152 din 10 octombrie 2019
cerere reexaminare ajutor public judiciar
TRIBUNALUL ARAD

25. DECIZIE 766 24/10/2019
 DECIZIE nr. 766 din 24 octombrie 2019
partaj judiciar
TRIBUNALUL MEHEDINTI

26. DECIZIE 561 18/11/2019
 DECIZIE nr. 561 din 18 noiembrie 2019
contestatie la executare
CURTEA DE APEL BACAU

27. DECIZIE 1309 04/12/2019
 DECIZIE nr. 1309 din 04 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL SUCEAVA

28. SENTINTA 3446 20/12/2019
 SENTINTA nr. 3446 din 20 decembrie 2019
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat
JUDECATORIA IASI

29. SENTINTA 2775 28/11/2019
 SENTINTA nr. 2775 din 28 noiembrie 2019
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)
JUDECATORIA MEDGIDIA

30. SENTINTA 1341 03/10/2019
 SENTINTA nr. 1341 din 03 octombrie 2019
legea 10/2001
CURTEA DE APEL BUCURESTI

31. SENTINTA 1317 27/11/2019
 SENTINTA nr. 1317 din 27 noiembrie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)
JUDECATORIA DEVA

32. SENTINTA 9770 14/10/2019
 SENTINTA nr. 9770 din 14 octombrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

33. SENTINTA 10775 05/11/2019
 SENTINTA nr. 10775 din 05 noiembrie 2019
actiune în constatare
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

34. SENTINTA 1350 20/11/2019
 SENTINTA nr. 1350 din 20 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA RUPEA

35. SENTINTA 9155 18/12/2019
 SENTINTA nr. 9155 din 18 decembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

36. DECIZIE 696 05/11/2019
 DECIZIE nr. 696 din 05 noiembrie 2019
suspendare executare silita
TRIBUNALUL BACAU

37. DECIZIE 866 15/11/2019
 DECIZIE nr. 866 din 15 noiembrie 2019
succesiune
TRIBUNALUL HUNEDOARA

38. SENTINTA 4841 18/12/2019
 SENTINTA nr. 4841 din 18 decembrie 2019
tutela
JUDECATORIA TARGOVISTE

39. SENTINTA 2736 06/11/2019
 SENTINTA nr. 2736 din 06 noiembrie 2019
anulare act
JUDECATORIA ALBA IULIA

40. DECIZIE 5193 14/11/2019
 DECIZIE nr. 5193 din 14 noiembrie 2019
recalculare pensie
CURTEA DE APEL BUCURESTI

41. DECIZIE 5084 19/12/2019
 DECIZIE nr. 5084 din 19 decembrie 2019
actiune în constatare
CURTEA DE APEL PITESTI

42. SENTINTA 270 30/10/2019
 SENTINTA nr. 270 din 30 octombrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA OLTENITA

43. SENTINTA 1174 01/10/2019
 SENTINTA nr. 1174 din 01 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL CONSTANTA

44. SENTINTA 370 21/01/2020
 SENTINTA nr. 370 din 21 ianuarie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

45. DECIZIE 5435 26/11/2019
 DECIZIE nr. 5435 din 26 noiembrie 2019
obligatie de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI

46. SENTINTA 278 20/01/2020
 SENTINTA nr. 278 din 20 ianuarie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

47. SENTINTA 260 06/02/2020
 SENTINTA nr. 260 din 06 februarie 2020
obligatie de a face
JUDECATORIA SLOBOZIA

48. DECIZIE 38 27/01/2020
 DECIZIE nr. 38 din 27 ianuarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL BRASOV

49. SENTINTA 245 28/02/2020
 SENTINTA nr. 245 din 28 februarie 2020
Comisie rogatorie internationala
JUDECATORIA HARLAU

50. SENTINTA 113 17/02/2020
 SENTINTA nr. 113 din 17 februarie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL VALCEA

51. DECIZIE 125 21/02/2020
 DECIZIE nr. 125 din 21 februarie 2020
drepturi banesti
CURTEA DE APEL GALATI

52. SENTINTA 1413 26/02/2020
 SENTINTA nr. 1413 din 26 februarie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

53. SENTINTA 3294 16/03/2020
 SENTINTA nr. 3294 din 16 martie 2020
pretentii
JUDECATORIA TIMISOARA

54. SENTINTA 3132 26/03/2020
 SENTINTA nr. 3132 din 26 martie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA IASI

55. SENTINTA 486 10/04/2020
 SENTINTA nr. 486 din 10 aprilie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA TARGU JIU

56. SENTINTA 3272 22/04/2020
 SENTINTA nr. 3272 din 22 aprilie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA CONSTANTA

57. SENTINTA 4657 09/05/2019
 SENTINTA nr. 4657 din 09 mai 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

58. SENTINTA 521 21/04/2020
 SENTINTA nr. 521 din 21 aprilie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA TARGU JIU

59. SENTINTA 642 15/04/2020
 SENTINTA nr. 642 din 15 aprilie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA ARAD

60. SENTINTA 1344 12/05/2020
 SENTINTA nr. 1344 din 12 mai 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA PITESTI

61. SENTINTA 2205 03/06/2020
 SENTINTA nr. 2205 din 03 iunie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

62. SENTINTA 546 10/06/2020
 SENTINTA nr. 546 din 10 iunie 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL PRAHOVA

63. DECIZIE 583 25/06/2020
 DECIZIE nr. 583 din 25 iunie 2020
suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC
TRIBUNALUL GORJ

64. SENTINTA 5659 22/07/2020
 SENTINTA nr. 5659 din 22 iulie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA IASI

65. DECIZIE 454 06/08/2020
 DECIZIE nr. 454 din 06 august 2020
litigiu privind achizitiile publice
TRIBUNALUL BUZAU

66. SENTINTA 2933 26/06/2020
 SENTINTA nr. 2933 din 26 iunie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA PLOIESTI

67. SENTINTA 856 12/08/2020
 SENTINTA nr. 856 din 12 august 2020
contestatie la legea electorala
JUDECATORIA RACARI

68. DECIZIE 1389 11/06/2020
 DECIZIE nr. 1389 din 11 iunie 2020
nulitate act
CURTEA DE APEL BUCURESTI

69. INCHEIERE 282 01/09/2020
 INCHEIERE nr. 282 din 01 septembrie 2020
dizolvare societate
TRIBUNALUL GALATI

70. SENTINTA 3552 09/09/2020
 SENTINTA nr. 3552 din 09 septembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA BUZAU

71. SENTINTA 4494 17/09/2020
 SENTINTA nr. 4494 din 17 septembrie 2020
Completare/lamurire dispozitiv
JUDECATORIA PITESTI

72. DECIZIE 127 21/09/2020
 DECIZIE nr. 127 din 21 septembrie 2020
constituirea unui grup infractional organizat (art.367 NCP)
TRIBUNALUL VRANCEA

73. SENTINTA 2332 13/10/2020
 SENTINTA nr. 2332 din 13 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

74. DECIZIE 836 24/09/2020
 DECIZIE nr. 836 din 24 septembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
CURTEA DE APEL SUCEAVA

75. SENTINTA 1010 25/09/2020
 SENTINTA nr. 1010 din 25 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA RAMNICU SARAT

76. INCHEIERE 1100 25/09/2020
 INCHEIERE nr. 1100 din 25 septembrie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA ALEXANDRIA

77. DECIZIE 1187 21/10/2020
 DECIZIE nr. 1187 din 21 octombrie 2020
vatamarea corporala din culpa (art.196 NCP)
CURTEA DE APEL CLUJ

78. DECIZIE 674 21/10/2020
 DECIZIE nr. 674 din 21 octombrie 2020
constatare nulitate act
TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

79. SENTINTA 1211 26/10/2020
 SENTINTA nr. 1211 din 26 octombrie 2020
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)
JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

80. DECIZIE 784 09/11/2020
 DECIZIE nr. 784 din 09 noiembrie 2020
reziliere contract
CURTEA DE APEL IASI

81. SENTINTA 5084 07/10/2020
 SENTINTA nr. 5084 din 07 octombrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA PITESTI

82. SENTINTA 6781 25/11/2020
 SENTINTA nr. 6781 din 25 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA FOCSANI

83. SENTINTA 8744 20/11/2020
 SENTINTA nr. 8744 din 20 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA BRASOV

84. SENTINTA 2049 09/09/2020
 SENTINTA nr. 2049 din 09 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA RADAUTI

85. DECIZIE 1475 12/11/2020
 DECIZIE nr. 1475 din 12 noiembrie 2020
recalculare pensie
CURTEA DE APEL ALBA IULIA

86. SENTINTA 2348 18/11/2020
 SENTINTA nr. 2348 din 18 noiembrie 2020
actiune în constatare
JUDECATORIA PETROSANI

87. DECIZIE 1457 19/11/2020
 DECIZIE nr. 1457 din 19 noiembrie 2020
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)
CURTEA DE APEL CRAIOVA

88. DECIZIE 325 27/10/2020
 DECIZIE nr. 325 din 27 octombrie 2020
pretentii
TRIBUNALUL GORJ

89. DECIZIE 1117 07/12/2020
 DECIZIE nr. 1117 din 07 decembrie 2020
tulburarea de posesie (art.256 NCP)
CURTEA DE APEL SUCEAVA

90. DECIZIE 365 04/12/2020
 DECIZIE nr. 365 din 04 decembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

91. SENTINTA 124 20/11/2020
 SENTINTA nr. 124 din 20 noiembrie 2020
ucidere din culpa (art.192 NCP)
JUDECATORIA PUCIOASA

92. SENTINTA 41 13/01/2020
 SENTINTA nr. 41 din 13 ianuarie 2020
obligatia de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI

93. SENTINTA 5365 03/12/2020
 SENTINTA nr. 5365 din 03 decembrie 2020
Angajarea raspunderii conform art.138 din Legea 85/2006
TRIBUNALUL BUCURESTI

94. SENTINTA 8120 15/12/2020
 SENTINTA nr. 8120 din 15 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

95. SENTINTA 6864 14/12/2020
 SENTINTA nr. 6864 din 14 decembrie 2020
validare poprire
JUDECATORIA BRAILA

96. SENTINTA 36 21/01/2021
 SENTINTA nr. 36 din 21 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA RACARI

97. SENTINTA 680 29/09/2020
 SENTINTA nr. 680 din 29 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BACAU

98. DECIZIE 438 04/02/2021
 DECIZIE nr. 438 din 04 februarie 2021
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI

99. DECIZIE 14 19/01/2021
 DECIZIE nr. 14 din 19 ianuarie 2021
contestatie
CURTEA DE APEL ALBA IULIA

100. SENTINTA 407 15/02/2021
 SENTINTA nr. 407 din 15 februarie 2021
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL PRAHOVA

101. DECIZIE 107 04/02/2021
 DECIZIE nr. 107 din 04 februarie 2021
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL GALATI

102. DECIZIE 76 27/01/2021
 DECIZIE nr. 76 din 27 ianuarie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
CURTEA DE APEL PLOIESTI

103. SENTINTA 8276 09/11/2020
 SENTINTA nr. 8276 din 09 noiembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

104. SENTINTA 3077 11/12/2020
 SENTINTA nr. 3077 din 11 decembrie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA VASLUI

105. DECIZIE 264 25/02/2021
 DECIZIE nr. 264 din 25 februarie 2021
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL GORJ

106. SENTINTA 523 24/02/2021
 SENTINTA nr. 523 din 24 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL PRAHOVA

107. DECIZIE 318 05/03/2021
 DECIZIE nr. 318 din 05 martie 2021
suspendare executare act administrativ
CURTEA DE APEL BUCURESTI

108. SENTINTA 1474 22/07/2020
 SENTINTA nr. 1474 din 22 iulie 2020
pretentii
TRIBUNALUL BUCURESTI

109. SENTINTA 955 18/02/2021
 SENTINTA nr. 955 din 18 februarie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA TARGU JIU

110. SENTINTA 3861 24/03/2021
 SENTINTA nr. 3861 din 24 martie 2021
uzucapiune
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

111. DECIZIE 1922 30/10/2020
 DECIZIE nr. 1922 din 30 octombrie 2020
contestatie act administrativ fiscal
CURTEA DE APEL BUCURESTI

112. SENTINTA 531 24/03/2021
 SENTINTA nr. 531 din 24 martie 2021
marturia mincinoasa (art.273 NCP)
JUDECATORIA GALATI

113. SENTINTA 97 25/03/2021
 SENTINTA nr. 97 din 25 martie 2021
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)
TRIBUNALUL CLUJ

114. SENTINTA 687 15/04/2021
 SENTINTA nr. 687 din 15 aprilie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA GALATI

115. SENTINTA 3003 09/04/2021
 SENTINTA nr. 3003 din 09 aprilie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA PLOIESTI

116. SENTINTA 1700 16/04/2021
 SENTINTA nr. 1700 din 16 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL ARGES

117. DECIZIE 319 20/04/2021
 DECIZIE nr. 319 din 20 aprilie 2021
suspendare executare act administrativ
TRIBUNALUL OLT

118. DECIZIE 1647 04/05/2021
 DECIZIE nr. 1647 din 04 mai 2021
actiune in raspundere contractuala
TRIBUNALUL ILFOV

119. SENTINTA 2028 28/04/2021
 SENTINTA nr. 2028 din 28 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

120. INCHEIERE 5252 21/07/2021
 INCHEIERE nr. 5252 din 21 iulie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

121. SENTINTA 787 23/07/2021
 SENTINTA nr. 787 din 23 iulie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA TARGU MURES

122. INCHEIERE 1096 06/08/2021
 INCHEIERE nr. 1096 din 06 august 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

123. DECIZIE 297 21/05/2021
 DECIZIE nr. 297 din 21 mai 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL SATU MARE

124. SENTINTA 7022 28/04/2021
 SENTINTA nr. 7022 din 28 aprilie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA

125. SENTINTA 7340 30/06/2021
 SENTINTA nr. 7340 din 30 iunie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

126. SENTINTA 4645 09/06/2021
 SENTINTA nr. 4645 din 09 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA PLOIESTI

127. SENTINTA 2754 22/04/2021
 SENTINTA nr. 2754 din 22 aprilie 2021
rectificare carte funciara
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

128. SENTINTA 602 25/08/2021
 SENTINTA nr. 602 din 25 august 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA MORENI

129. DECIZIE 567 14/07/2021
 DECIZIE nr. 567 din 14 iulie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL ILFOV

130. SENTINTA 69 20/09/2021
 SENTINTA nr. 69 din 20 septembrie 2021
plângere contestatie tergiversare
TRIBUNALUL CONSTANTA

131. SENTINTA 1434 26/08/2021
 SENTINTA nr. 1434 din 26 august 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA GAESTI

132. DECIZIE 518 23/09/2021
 DECIZIE nr. 518 din 23 septembrie 2021
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL OLT

133. SENTINTA 4798 29/07/2021
 SENTINTA nr. 4798 din 29 iulie 2021
anulare act administrativ
TRIBUNALUL BUCURESTI

134. SENTINTA 1564 07/10/2021
 SENTINTA nr. 1564 din 07 octombrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA PLOIESTI

135. INCHEIERE 93 12/10/2021
 INCHEIERE nr. 93 din 12 octombrie 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)
TRIBUNALUL NEAMT

136. SENTINTA 1514 11/10/2021
 SENTINTA nr. 1514 din 11 octombrie 2021
obligatie de a face
JUDECATORIA RESITA

137. DECIZIE 114 25/10/2021
 DECIZIE nr. 114 din 25 octombrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL HARGHITA

138. SENTINTA 2476 30/09/2021
 SENTINTA nr. 2476 din 30 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CAMPULUNG

139. SENTINTA 2111 25/10/2021
 SENTINTA nr. 2111 din 25 octombrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA GIURGIU

140. DECIZIE 1292 19/10/2021
 DECIZIE nr. 1292 din 19 octombrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
TRIBUNALUL HUNEDOARA

141. SENTINTA 1361 02/11/2021
 SENTINTA nr. 1361 din 02 noiembrie 2021
înselaciunea (art.244 NCP)
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

142. SENTINTA 1736 01/10/2021
 SENTINTA nr. 1736 din 01 octombrie 2021
încuviintare nume minor
JUDECATORIA ONESTI

143. SENTINTA 8812 07/10/2021
 SENTINTA nr. 8812 din 07 octombrie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

144. SENTINTA 2584 18/11/2021
 SENTINTA nr. 2584 din 18 noiembrie 2021
drepturi banesti
TRIBUNALUL GORJ

145. DECIZIE 4788 17/11/2021
 DECIZIE nr. 4788 din 17 noiembrie 2021
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI

146. DECIZIE 4352 28/10/2021
 DECIZIE nr. 4352 din 28 octombrie 2021
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI

147. SENTINTA 521 14/12/2021
 SENTINTA nr. 521 din 14 decembrie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari
TRIBUNALUL BOTOSANI

148. DECIZIE 456 08/12/2021
 DECIZIE nr. 456 din 08 decembrie 2021
dizolvare societate
CURTEA DE APEL ALBA IULIA

149. SENTINTA 18218 16/12/2021
 SENTINTA nr. 18218 din 16 decembrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA

150. SENTINTA 2043 04/11/2021
 SENTINTA nr. 2043 din 04 noiembrie 2021
pretentii
JUDECATORIA DEVA

151. SENTINTA 3737 03/12/2021
 SENTINTA nr. 3737 din 03 decembrie 2021
pensie întretinere
JUDECATORIA BOTOSANI

152. DECIZIE 83 26/01/2022
 DECIZIE nr. 83 din 26 ianuarie 2022
legea 10/2001
CURTEA DE APEL BUCURESTI

153. SENTINTA 716 07/02/2019
 SENTINTA nr. 716 din 07 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA BACAU

154. DECIZIE 459 30/01/2019
 DECIZIE nr. 459 din 30 ianuarie 2019
pretentii
CURTEA DE APEL PITESTI

155. DECIZIE 157 20/02/2019
 DECIZIE nr. 157 din 20 februarie 2019
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL BRASOV

156. DECIZIE 68 18/01/2019
 DECIZIE nr. 68 din 18 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL TIMIS

157. DECIZIE 169 04/03/2019
 DECIZIE nr. 169 din 04 martie 2019
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL TIMIS

158. DECIZIE 248 11/03/2019
 DECIZIE nr. 248 din 11 martie 2019
obligatie de a face
CURTEA DE APEL BACAU

159. DECIZIE 45 28/02/2019
 DECIZIE nr. 45 din 28 februarie 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)
TRIBUNALUL BOTOSANI

160. SENTINTA 143 02/05/2019
 SENTINTA nr. 143 din 02 mai 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL ARGES

161. SENTINTA 5006 06/05/2019
 SENTINTA nr. 5006 din 06 mai 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA BAIA MARE

162. DECIZIE 186 15/02/2019
 DECIZIE nr. 186 din 15 februarie 2019
actiune în constatare
TRIBUNALUL CONSTANTA

163. DECIZIE 3 18/04/2019
 DECIZIE nr. 3 din 18 aprilie 2019
obligatia de a face
CURTEA DE APEL BRASOV

164. DECIZIE 254 23/05/2019
 DECIZIE nr. 254 din 23 mai 2019
contestatie la executare
CURTEA DE APEL PLOIESTI

165. INCHEIERE 4227 21/06/2019
 INCHEIERE nr. 4227 din 21 iunie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

166. DECIZIE 1422 08/05/2019
 DECIZIE nr. 1422 din 08 mai 2019
suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC
TRIBUNALUL BUCURESTI

167. SENTINTA 1418 03/06/2019
 SENTINTA nr. 1418 din 03 iunie 2019
actiune în raspundere patrimoniala
TRIBUNALUL CONSTANTA

168. DECIZIE 764 21/05/2019
 DECIZIE nr. 764 din 21 mai 2019
pensie întretinere
TRIBUNALUL NEAMT

169. SENTINTA 1137 20/06/2019
 SENTINTA nr. 1137 din 20 iunie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA GAESTI

170. SENTINTA 223 11/07/2019
 SENTINTA nr. 223 din 11 iulie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA NOVACI

171. SENTINTA 2818 13/06/2019
 SENTINTA nr. 2818 din 13 iunie 2019
pretentii
JUDECATORIA SUCEAVA

172. SENTINTA 4160 09/04/2019
 SENTINTA nr. 4160 din 09 aprilie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA

173. SENTINTA 4691 12/07/2019
 SENTINTA nr. 4691 din 12 iulie 2019
pensie întretinere
JUDECATORIA PITESTI

174. SENTINTA 947 12/02/2019
 SENTINTA nr. 947 din 12 februarie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

175. SENTINTA 1285 13/08/2019
 SENTINTA nr. 1285 din 13 august 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA MOINESTI

176. SENTINTA 1386 15/03/2019
 SENTINTA nr. 1386 din 15 martie 2019
procedura insolventei - societati cu raspundere limitata
TRIBUNALUL BUCURESTI

177. SENTINTA 219 14/05/2019
 SENTINTA nr. 219 din 14 mai 2019
procedura insolventei - societati cu raspundere limitata
TRIBUNALUL GALATI

178. SENTINTA 1228 15/10/2019
 SENTINTA nr. 1228 din 15 octombrie 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA SATU MARE

179. SENTINTA 1997 08/10/2019
 SENTINTA nr. 1997 din 08 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA HARLAU

180. SENTINTA 1743 23/09/2019
 SENTINTA nr. 1743 din 23 septembrie 2019
pretentii
JUDECATORIA DEVA

181. DECIZIE 1174 19/09/2019
 DECIZIE nr. 1174 din 19 septembrie 2019
expropriere
CURTEA DE APEL ALBA IULIA

182. SENTINTA 3258 18/09/2019
 SENTINTA nr. 3258 din 18 septembrie 2019
ucidere din culpa (art.192 NCP)
JUDECATORIA BAIA MARE

183. SENTINTA 6122 05/08/2019
 SENTINTA nr. 6122 din 05 august 2019
încuviintare executare silita
JUDECATORIA PLOIESTI

184. SENTINTA 748 05/08/2019
 SENTINTA nr. 748 din 05 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA GHERLA

185. SENTINTA 5351 28/05/2019
 SENTINTA nr. 5351 din 28 mai 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

186. DECIZIE 2237 24/05/2019
 DECIZIE nr. 2237 din 24 mai 2019
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL ILFOV

187. SENTINTA 51 24/05/2019
 SENTINTA nr. 51 din 24 mai 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA NEGRESTI-OAS

188. SENTINTA 3667 13/05/2019
 SENTINTA nr. 3667 din 13 mai 2019
ordin de protectie
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

189. SENTINTA 1370 04/04/2019
 SENTINTA nr. 1370 din 04 aprilie 2019
pretentii
JUDECATORIA BOTOSANI

190. SENTINTA 454 29/03/2019
 SENTINTA nr. 454 din 29 martie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
JUDECATORIA FOCSANI

191. DECIZIE 50 28/03/2019
 DECIZIE nr. 50 din 28 martie 2019
fond funciar
TRIBUNALUL VALCEA

192. SENTINTA 958 26/03/2019
 SENTINTA nr. 958 din 26 martie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

193. SENTINTA 2612 26/03/2019
 SENTINTA nr. 2612 din 26 martie 2019
pretentii
JUDECATORIA BRASOV

194. DECIZIE 334 22/03/2019
 DECIZIE nr. 334 din 22 martie 2019
pretentii
TRIBUNALUL ALBA

195. SENTINTA 2621 15/03/2019
 SENTINTA nr. 2621 din 15 martie 2019
obligatie de a face
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

196. SENTINTA 2193 14/03/2019
 SENTINTA nr. 2193 din 14 martie 2019
pretentii
JUDECATORIA BRASOV

197. SENTINTA 980 13/03/2019
 SENTINTA nr. 980 din 13 martie 2019
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL BUCURESTI

198. SENTINTA 1199 13/03/2019
 SENTINTA nr. 1199 din 13 martie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUZAU

199. SENTINTA 36 11/03/2019
 SENTINTA nr. 36 din 11 martie 2019
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)
TRIBUNALUL VRANCEA

200. SENTINTA 1780 06/03/2019
 SENTINTA nr. 1780 din 06 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA PLOIESTI

201. SENTINTA 194 13/02/2019
 SENTINTA nr. 194 din 13 februarie 2019
pretentii
TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

202. SENTINTA 483 13/02/2019
 SENTINTA nr. 483 din 13 februarie 2019
actiune în constatare
JUDECATORIA TARGU MURES

203. SENTINTA 541 12/02/2019
 SENTINTA nr. 541 din 12 februarie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

204. SENTINTA 541 22/01/2019
 SENTINTA nr. 541 din 22 ianuarie 2019
cautiune
JUDECATORIA CONSTANTA

205. SENTINTA 7324 31/10/2019
 SENTINTA nr. 7324 din 31 octombrie 2019
suspendare executare act administrativ
TRIBUNALUL BUCURESTI