Actualizarea din data: 18/05/2022

ACTE OFICIALE
1. LEGE 139 17/05/2022
 LEGE nr. 139 din 17 mai 2022
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021  privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000  privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 17 mai 2022
2. DECRET 801 17/05/2022
 DECRET nr. 801 din 17 mai 2022
privind promulgarea Legii  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021  privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000  privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 17 mai 2022
3. DECIZIE 327 17/05/2022
 DECIZIE nr. 327 din 17 mai 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Alexandra-Cerasela Pană a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 17 mai 2022
4. LEGE 135 13/05/2022
 LEGE nr. 135 din 13 mai 2022
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 17 mai 2022
5. DECRET 791 13/05/2022
 DECRET nr. 791 din 13 mai 2022
privind promulgarea Legii  pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 17 mai 2022
6. ORDIN 1211 13/05/2022
 ORDIN nr. 1.211 din 13 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008  privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului  de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor  referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, precum şi pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.909/2019  pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare, a componenţei şi procedurii de lucru  a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum şi a componenţei echipei de specialişti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice  de aplicare a Legii nr. 165/2018  privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 17 mai 2022
7. CRITERII 13/05/2022
 CRITERII din 13 mai 2022
de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 17 mai 2022
8. ORDIN 1376 12/05/2022
 ORDIN nr. 1.376 din 12 mai 2022
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007  privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 17 mai 2022
9. ORDIN 1199 12/05/2022
 ORDIN nr. 1.199 din 12 mai 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Tipografice "Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 17 mai 2022
10. ORDIN 1198 12/05/2022
 ORDIN nr. 1.198 din 12 mai 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii "Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje" - C.F.R. IRLU - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 17 mai 2022
11. HOTĂRÂRE 635 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 635 din 11 mai 2022
privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 17 mai 2022
12. ORDIN 713 05/05/2022
 ORDIN nr. 713 din 5 mai 2022
privind actualizarea sumelor pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, conform Programului Termoficare

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 17 mai 2022
13. ORDIN 3691 05/05/2022
 ORDIN nr. 3.691 din 5 mai 2022
pentru modificarea Metodologiei  de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obţinute în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.630/2018 , şi pentru adoptarea unor măsuri privind recunoaşterea calificărilor persoanelor care beneficiază de o formă de protecţie internaţională pe teritoriul României

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 17 mai 2022
14. ORDIN 734 02/05/2022
 ORDIN nr. 734 din 2 mai 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Tipografice "Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 17 mai 2022
15. ORDIN 733 02/05/2022
 ORDIN nr. 733 din 2 mai 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii "Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje" - C.F.R. IRLU - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 17 mai 2022
16. ORDIN 20465 28/04/2022
 ORDIN nr. 20.465 din 28 aprilie 2022
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat  "Atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare", asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9, 2021-2026

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 17 mai 2022
17. SCHEMĂ 28/04/2022
 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 28 aprilie 2022
privind "Atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare", asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9, 2021-2026

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 17 mai 2022
18. ORDIN 434 21/04/2022
 ORDIN nr. 434 din 21 aprilie 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Tipografice "Filaret" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 17 mai 2022
19. ORDIN 435 21/04/2022
 ORDIN nr. 435 din 21 aprilie 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii "Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje" - C.F.R. IRLU - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 490 din 17 mai 2022
20. ORDIN 887 14/04/2022
 ORDIN nr. 887 din 14 aprilie 2022
privind aprobarea Planului de management al Parcului Natural Comana

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 17 mai 2022
21. CONTRACT MUNCĂ 523 13/04/2022
 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 523 din 13 aprilie 2022
la nivel de grup de unităţi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anii 2022-2024, înregistrat la M.M.S.S. - D.D.S.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 1 din 16 mai 2022
22. ORDIN 2749 17/03/2022
 ORDIN nr. 2.749 din 17 martie 2022
privind clasarea Ruinelor cetăţii bastionare din secolul al XVII-lea şi a Ansamblului abaţiei romano-catolice în categoria a - ansamblu, cu trei componente - Reşedinţa abaţiei romano-catolice, Biserica abaţială a parohiei romano-catolice, Moara abaţiei, situate în satul Sâniob, comuna Sâniob, judeţul Bihor, în Lista monumentelor istorice, toate în grupa B

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 489 din 17 mai 2022
JURISPRUDENTA