Actualizarea din data: 17/05/2022

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 319 16/05/2022
 DECIZIE nr. 319 din 16 mai 2022
pentru stabilirea atribuţiilor secretarului de stat coordonator al Departamentului pentru evaluare integrată şi monitorizarea programelor finanţate din fonduri publice şi europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022
2. DECIZIE 320 16/05/2022
 DECIZIE nr. 320 din 16 mai 2022
pentru numirea preşedintelui şi a patru membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022
3. DECIZIE 321 16/05/2022
 DECIZIE nr. 321 din 16 mai 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Dumbravă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022
4. DECIZIE 322 16/05/2022
 DECIZIE nr. 322 din 16 mai 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Tibor Feneşi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022
5. DECIZIE 323 16/05/2022
 DECIZIE nr. 323 din 16 mai 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius-Cristian Ghincea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022
6. DECIZIE 324 16/05/2022
 DECIZIE nr. 324 din 16 mai 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Samir-Adrian Cîmpean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Sălaj

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022
7. DECIZIE 325 16/05/2022
 DECIZIE nr. 325 din 16 mai 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta-Alina Rusu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Iaşi

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022
8. DECIZIE 326 16/05/2022
 DECIZIE nr. 326 din 16 mai 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lăcrămioara Poduţ-Florian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022
9. ORDIN 80 12/05/2022
 ORDIN nr. 80 din 12 mai 2022
privind aprobarea licenţei de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 99/2019, perimetrul Valea Leucii, judeţele Alba, Arad, Bihor

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022
10. ORDIN 389 04/05/2022
 ORDIN nr. 389 din 4 mai 2022
pentru aprobarea Procedurii  privind justificarea utilizării sumelor acordate în baza contractului de finanţare, precum şi modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic

EMITENT: Ministerul Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022
11. PROCEDURĂ 04/05/2022
 PROCEDURĂ din 4 mai 2022
privind justificarea utilizării sumelor acordate în baza contractului de finanţare, precum şi modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic

EMITENT: Ministerul Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022
12. ORDIN 1108 04/05/2022
 ORDIN nr. 1.108 din 4 mai 2022
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 105/2016  pentru aprobarea Normelor  privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d)  şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , precum şi a Procedurii  privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022
JURISPRUDENTA