Actualizarea din data: 16/05/2022

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 311 16/05/2022
 DECIZIE nr. 311 din 16 mai 2022
pentru numirea domnului Ion Găman în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 16 mai 2022
2. DECIZIE 312 16/05/2022
 DECIZIE nr. 312 din 16 mai 2022
privind numirea domnului Ioan-Cristian Haiduc în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 16 mai 2022
3. DECIZIE 313 16/05/2022
 DECIZIE nr. 313 din 16 mai 2022
privind eliberarea domnului Dumitru Drăgan din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 16 mai 2022
4. DECIZIE 314 16/05/2022
 DECIZIE nr. 314 din 16 mai 2022
privind numirea domnului Adrian Petcu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 16 mai 2022
5. DECIZIE 315 16/05/2022
 DECIZIE nr. 315 din 16 mai 2022
privind eliberarea domnului Marian-Cătălin Burcescu din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 16 mai 2022
6. DECIZIE 316 16/05/2022
 DECIZIE nr. 316 din 16 mai 2022
privind numirea domnului Marian-Octavian Şerbănescu în funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 16 mai 2022
7. DECIZIE 317 16/05/2022
 DECIZIE nr. 317 din 16 mai 2022
privind numirea domnului Dragoş Tohănean în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii pentru Digitalizarea României

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 16 mai 2022
8. DECIZIE 318 16/05/2022
 DECIZIE nr. 318 din 16 mai 2022
privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Daniel Anghel

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 16 mai 2022
9. LEGE 136 13/05/2022
 LEGE nr. 136 din 13 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004  şi pentru modificarea art. III alin. (1) , (1^1)  şi (3) din Legea nr. 269/2015  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015  pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011  privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 16 mai 2022
10. DECRET 792 13/05/2022
 DECRET nr. 792 din 13 mai 2022
privind promulgarea Legii  pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004  şi pentru modificarea art. III alin. (1) , (1^1)  şi (3) din Legea nr. 269/2015  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015  pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011  privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 16 mai 2022
11. LEGE 137 13/05/2022
 LEGE nr. 137 din 13 mai 2022
privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilorLegii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii nr. 169/1997

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 16 mai 2022
12. DECRET 793 13/05/2022
 DECRET nr. 793 din 13 mai 2022
pentru promulgarea Legii  privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii nr. 169/1997

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 16 mai 2022
13. LEGE 138 13/05/2022
 LEGE nr. 138 din 13 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004  privind protecţia animalelor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 16 mai 2022
14. DECRET 794 13/05/2022
 DECRET nr. 794 din 13 mai 2022
privind promulgarea Legii  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004  privind protecţia animalelor

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 16 mai 2022
15. HOTĂRÂRE 629 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 629 din 11 mai 2022
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Port Brăila - Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 16 mai 2022
16. HOTĂRÂRE 630 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 630 din 11 mai 2022
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 12/1992  privind reglementarea eliberării bonurilor de valoare pentru benzină şi motorină

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 16 mai 2022
17. HOTĂRÂRE 626 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 626 din 11 mai 2022
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Realizare pasaj rutier la intersecţia DN 1 cu DN 73A (Predeal)", judeţul Braşov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 16 mai 2022
18. ORDIN 1113 05/05/2022
 ORDIN nr. 1.113 din 5 mai 2022
pentru completarea Procedurii  de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 16 mai 2022
19. HOTĂRÂRE 612 04/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 612 din 4 mai 2022
privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 16 mai 2022
20. HOTĂRÂRE 618 04/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 618 din 4 mai 2022
privind actualizarea valorii de inventar, modificarea datelor tehnice şi a adresei unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Ialomiţa, şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcţia Judeţeană de Sport Ialomiţa, ca urmare a înscrierii în cartea funciară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 485 din 16 mai 2022
21. ORDIN 483 03/05/2022
 ORDIN nr. 483 din 3 mai 2022
pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor  privind individualizarea sancţiunilor prevăzute la art. 68 alin. (1^1) lit. a)  şi b)  pentru contravenţiile prevăzute la art. 67^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999  privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 16 mai 2022
22. INSTRUCŢIUNI 03/05/2022
 INSTRUCŢIUNI din 3 mai 2022
privind individualizarea sancţiunilor prevăzute la art. 68 alin. (1^1) lit. a)  şi b)  pentru contravenţiile prevăzute la art. 67^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999  privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 483 din 16 mai 2022
23. RECTIFICARE 710 01/04/2022
 RECTIFICARE nr. 710 din 1 aprilie 2022
referitoare la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 710/2022  pentru aprobarea Ghidului de finanţare  a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 16 mai 2022
24. DECIZIE 7 07/03/2022
 DECIZIA nr. 7 din 7 martie 2022
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 488^6 alin. (1) din Codul de procedură penală  raportat la art. 285  din acelaşi cod şi art. 154 din Codul penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 16 mai 2022
25. DECIZIE 838 09/12/2021
 DECIZIA nr. 838 din 9 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă din 1865

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 16 mai 2022
JURISPRUDENTA
26. DECIZIE 2655 14/11/2019
 DECIZIE nr. 2655 din 14 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL PRAHOVA

27. SENTINTA 1416 26/09/2019
 SENTINTA nr. 1416 din 26 septembrie 2019
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat
JUDECATORIA GALATI

28. DECIZIE 1469 13/11/2019
 DECIZIE nr. 1469 din 13 noiembrie 2019
fond funciar
CURTEA DE APEL BUCURESTI

29. SENTINTA 1103 26/09/2019
 SENTINTA nr. 1103 din 26 septembrie 2019
succesiune
JUDECATORIA SIGHISOARA

30. SENTINTA 3700 11/06/2019
 SENTINTA nr. 3700 din 11 iunie 2019
rezolutiune contract
JUDECATORIA BUFTEA

31. SENTINTA 4620 27/11/2019
 SENTINTA nr. 4620 din 27 noiembrie 2019
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL ARGES

32. SENTINTA 420 23/12/2019
 SENTINTA nr. 420 din 23 decembrie 2019
furtul (art.228 NCP)
JUDECATORIA TARGOVISTE

33. SENTINTA 4756 19/12/2019
 SENTINTA nr. 4756 din 19 decembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CAMPINA

34. SENTINTA 2127 12/11/2019
 SENTINTA nr. 2127 din 12 noiembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA MOTRU

35. DECIZIE 555 01/11/2019
 DECIZIE nr. 555 din 01 noiembrie 2019
deschiderea procedurii la cererea creditorului
TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

36. SENTINTA 8434 25/11/2019
 SENTINTA nr. 8434 din 25 noiembrie 2019
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

37. SENTINTA 1595 08/11/2019
 SENTINTA nr. 1595 din 08 noiembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA VASLUI

38. SENTINTA 8136 04/12/2019
 SENTINTA nr. 8136 din 04 decembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA FOCSANI

39. DECIZIE 356 16/10/2019
 DECIZIE nr. 356 din 16 octombrie 2019
dizolvare societate
TRIBUNALUL BRAILA

40. DECIZIE 1377 14/10/2019
 DECIZIE nr. 1377 din 14 octombrie 2019
pretentii
CURTEA DE APEL BRASOV

41. SENTINTA 1131 08/10/2019
 SENTINTA nr. 1131 din 08 octombrie 2019
actiune în constatare
JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

42. SENTINTA 185 03/10/2019
 SENTINTA nr. 185 din 03 octombrie 2019
ucidere din culpa (art.192 NCP)
JUDECATORIA CORABIA

43. DECIZIE 983 18/07/2019
 DECIZIE nr. 983 din 18 iulie 2019
drepturi salariale ale personalului din justitie
TRIBUNALUL MURES

44. SENTINTA 10540 14/11/2019
 SENTINTA nr. 10540 din 14 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA BRASOV

45. SENTINTA 5167 11/09/2019
 SENTINTA nr. 5167 din 11 septembrie 2019
obligatie de a face
JUDECATORIA PITESTI

46. SENTINTA 683 03/09/2019
 SENTINTA nr. 683 din 03 septembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA TARGU SECUIESC

47. DECIZIE 510 28/10/2019
 DECIZIE nr. 510 din 28 octombrie 2019
antrenare raspundere
TRIBUNALUL OLT

48. SENTINTA 618 14/11/2019
 SENTINTA nr. 618 din 14 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA ORASTIE

49. DECIZIE 103 22/01/2020
 DECIZIE nr. 103 din 22 ianuarie 2020
obligatie de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI

50. SENTINTA 3902 22/10/2019
 SENTINTA nr. 3902 din 22 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL ILFOV

51. SENTINTA 2159 18/12/2019
 SENTINTA nr. 2159 din 18 decembrie 2019
ordonanta presedintiala
TRIBUNALUL GORJ

52. SENTINTA 1350 12/02/2020
 SENTINTA nr. 1350 din 12 februarie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA IASI

53. SENTINTA 114 06/02/2020
 SENTINTA nr. 114 din 06 februarie 2020
obligatie de a face
TRIBUNALUL ALBA

54. SENTINTA 262 27/02/2020
 SENTINTA nr. 262 din 27 februarie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic
JUDECATORIA MEDGIDIA

55. SENTINTA 477 27/02/2020
 SENTINTA nr. 477 din 27 februarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

56. DECIZIE 18 03/03/2020
 DECIZIE nr. 18 din 03 martie 2020
conflict de competenta
CURTEA DE APEL BUCURESTI

57. SENTINTA 7359 18/12/2019
 SENTINTA nr. 7359 din 18 decembrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
TRIBUNALUL BUCURESTI

58. DECIZIE 106 18/02/2020
 DECIZIE nr. 106 din 18 februarie 2020
plângere contraventionala
TRIBUNALUL SALAJ

59. DECIZIE 44 26/02/2020
 DECIZIE nr. 44 din 26 februarie 2020
dizolvare societate
TRIBUNALUL BACAU

60. SENTINTA 9312 20/12/2019
 SENTINTA nr. 9312 din 20 decembrie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

61. SENTINTA 411 09/03/2020
 SENTINTA nr. 411 din 09 martie 2020
partaj judiciar
JUDECATORIA CARACAL

62. SENTINTA 14693 20/12/2019
 SENTINTA nr. 14693 din 20 decembrie 2019
pretentii
JUDECATORIA IASI

63. SENTINTA 338 06/03/2020
 SENTINTA nr. 338 din 06 martie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA CONSTANTA

64. SENTINTA 225 26/03/2020
 SENTINTA nr. 225 din 26 martie 2020
reexaminare taxe de timbru
TRIBUNALUL BRASOV

65. SENTINTA 270 18/02/2020
 SENTINTA nr. 270 din 18 februarie 2020
pretentii
JUDECATORIA ONESTI

66. SENTINTA 2735 13/03/2020
 SENTINTA nr. 2735 din 13 martie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA IASI

67. DECIZIE 92 21/01/2020
 DECIZIE nr. 92 din 21 ianuarie 2020
legea 10/2001
CURTEA DE APEL BUCURESTI

68. DECIZIE 369 19/05/2020
 DECIZIE nr. 369 din 19 mai 2020
exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)
TRIBUNALUL TIMIS

69. SENTINTA 266 17/01/2020
 SENTINTA nr. 266 din 17 ianuarie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

70. INCHEIERE 6 19/05/2020
 INCHEIERE nr. 6 din 19 mai 2020
pretentii
TRIBUNALUL BUCURESTI

71. SENTINTA 2147 28/05/2020
 SENTINTA nr. 2147 din 28 mai 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

72. SENTINTA 1904 30/06/2020
 SENTINTA nr. 1904 din 30 iunie 2020
pretentii
JUDECATORIA GALATI

73. SENTINTA 500 05/06/2020
 SENTINTA nr. 500 din 05 iunie 2020
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)
JUDECATORIA AIUD

74. SENTINTA 1562 17/06/2020
 SENTINTA nr. 1562 din 17 iunie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA ARAD

75. SENTINTA 874 02/07/2020
 SENTINTA nr. 874 din 02 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA NASAUD

76. DECIZIE 167 16/06/2020
 DECIZIE nr. 167 din 16 iunie 2020
pretentii
CURTEA DE APEL IASI

77. SENTINTA 636 08/07/2020
 SENTINTA nr. 636 din 08 iulie 2020
nulitate act
TRIBUNALUL SATU MARE

78. SENTINTA 1698 23/07/2020
 SENTINTA nr. 1698 din 23 iulie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA RADAUTI

79. SENTINTA 581 27/07/2020
 SENTINTA nr. 581 din 27 iulie 2020
uzucapiune
JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

80. SENTINTA 610 02/07/2020
 SENTINTA nr. 610 din 02 iulie 2020
pretentii
JUDECATORIA FAGARAS

81. DECIZIE 769 16/09/2020
 DECIZIE nr. 769 din 16 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL IALOMITA

82. SENTINTA 1747 04/09/2020
 SENTINTA nr. 1747 din 04 septembrie 2020
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL ARGES

83. DECIZIE 787 10/09/2020
 DECIZIE nr. 787 din 10 septembrie 2020
ucidere din culpa (art.192 NCP)
CURTEA DE APEL PLOIESTI

84. DECIZIE 236 21/09/2020
 DECIZIE nr. 236 din 21 septembrie 2020
traficul de migranti (art.263 NCP)
TRIBUNALUL ARAD

85. SENTINTA 1854 21/09/2020
 SENTINTA nr. 1854 din 21 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA SLOBOZIA

86. DECIZIE 788 11/09/2020
 DECIZIE nr. 788 din 11 septembrie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL SUCEAVA

87. SENTINTA 1041 20/07/2020
 SENTINTA nr. 1041 din 20 iulie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA BISTRITA

88. SENTINTA 5352 09/07/2020
 SENTINTA nr. 5352 din 09 iulie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

89. DECIZIE 1947 21/09/2020
 DECIZIE nr. 1947 din 21 septembrie 2020
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL CRAIOVA

90. INCHEIERE 683 15/10/2020
 INCHEIERE nr. 683 din 15 octombrie 2020
furtul (art.228 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

91. SENTINTA 797 08/10/2020
 SENTINTA nr. 797 din 08 octombrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

92. SENTINTA 1590 12/10/2020
 SENTINTA nr. 1590 din 12 octombrie 2020
actiune în constatare
TRIBUNALUL PRAHOVA

93. SENTINTA 1054 30/09/2020
 SENTINTA nr. 1054 din 30 septembrie 2020
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)
JUDECATORIA BACAU

94. SENTINTA 828 09/09/2020
 SENTINTA nr. 828 din 09 septembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA DOROHOI

95. SENTINTA 5473 30/10/2020
 SENTINTA nr. 5473 din 30 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA BRAILA

96. SENTINTA 916 09/11/2020
 SENTINTA nr. 916 din 09 noiembrie 2020
procedura insolventei
TRIBUNALUL SALAJ

97. DECIZIE 720 30/09/2020
 DECIZIE nr. 720 din 30 septembrie 2020
recalculare pensie
TRIBUNALUL BRASOV

98. SENTINTA 7264 21/10/2020
 SENTINTA nr. 7264 din 21 octombrie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

99. SENTINTA 7759 02/11/2020
 SENTINTA nr. 7759 din 02 noiembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

100. SENTINTA 4143 18/11/2020
 SENTINTA nr. 4143 din 18 noiembrie 2020
validare poprire
JUDECATORIA GIURGIU

101. SENTINTA 3311 05/11/2020
 SENTINTA nr. 3311 din 05 noiembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGOVISTE

102. SENTINTA 6808 27/10/2020
 SENTINTA nr. 6808 din 27 octombrie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

103. DECIZIE 894 10/11/2020
 DECIZIE nr. 894 din 10 noiembrie 2020
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL GALATI

104. SENTINTA 767 16/12/2020
 SENTINTA nr. 767 din 16 decembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

105. SENTINTA 6776 25/11/2020
 SENTINTA nr. 6776 din 25 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA FOCSANI

106. DECIZIE 1245 23/09/2020
 DECIZIE nr. 1245 din 23 septembrie 2020
asigurari sociale
TRIBUNALUL DAMBOVITA

107. DECIZIE 1012 25/11/2020
 DECIZIE nr. 1012 din 25 noiembrie 2020
reconstituire vechime
CURTEA DE APEL TIMISOARA

108. SENTINTA 2 06/01/2021
 SENTINTA nr. 2 din 06 ianuarie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA RADAUTI

109. SENTINTA 23 12/01/2021
 SENTINTA nr. 23 din 12 ianuarie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

110. SENTINTA 5425 29/09/2020
 SENTINTA nr. 5425 din 29 septembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

111. DECIZIE 16 21/01/2021
 DECIZIE nr. 16 din 21 ianuarie 2021
pretentii
CURTEA DE APEL TARGU MURES

112. DECIZIE 307 19/11/2020
 DECIZIE nr. 307 din 19 noiembrie 2020
actiune în constatare
CURTEA DE APEL PLOIESTI

113. SENTINTA 104 29/01/2021
 SENTINTA nr. 104 din 29 ianuarie 2021
Comisie rogatorie internationala
JUDECATORIA AIUD

114. DECIZIE 56 22/02/2021
 DECIZIE nr. 56 din 22 februarie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
TRIBUNALUL ALBA

115. SENTINTA 1045 04/02/2021
 SENTINTA nr. 1045 din 04 februarie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA IASI

116. SENTINTA 131 05/02/2021
 SENTINTA nr. 131 din 05 februarie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)
JUDECATORIA FOCSANI

117. SENTINTA 1679 20/11/2020
 SENTINTA nr. 1679 din 20 noiembrie 2020
vatamarea corporala din culpa (art.196 NCP)
JUDECATORIA BRASOV

118. SENTINTA 2336 23/02/2021
 SENTINTA nr. 2336 din 23 februarie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA

119. SENTINTA 343 10/03/2021
 SENTINTA nr. 343 din 10 martie 2021
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL PRAHOVA

120. DECIZIE 142 03/03/2021
 DECIZIE nr. 142 din 03 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL IASI

121. SENTINTA 485 04/03/2021
 SENTINTA nr. 485 din 04 martie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CAMPINA

122. SENTINTA 1260 15/03/2021
 SENTINTA nr. 1260 din 15 martie 2021
fond funciar
JUDECATORIA GIURGIU

123. DECIZIE 267 25/03/2021
 DECIZIE nr. 267 din 25 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL ALBA

124. SENTINTA 1038 07/12/2020
 SENTINTA nr. 1038 din 07 decembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA FETESTI

125. SENTINTA 12230 23/12/2020
 SENTINTA nr. 12230 din 23 decembrie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial
JUDECATORIA IASI

126. SENTINTA 3252 13/04/2021
 SENTINTA nr. 3252 din 13 aprilie 2021
pretentii
JUDECATORIA BRASOV

127. DECIZIE 1398 26/10/2020
 DECIZIE nr. 1398 din 26 octombrie 2020
obligatie de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI

128. DECIZIE 503 22/04/2021
 DECIZIE nr. 503 din 22 aprilie 2021
alte cereri
CURTEA DE APEL TIMISOARA

129. DECIZIE 388 27/04/2021
 DECIZIE nr. 388 din 27 aprilie 2021
contestatie privind alte drepturi de asigurari sociale
CURTEA DE APEL GALATI

130. SENTINTA 983 11/05/2021
 SENTINTA nr. 983 din 11 mai 2021
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)
JUDECATORIA GIURGIU

131. SENTINTA 4372 28/04/2021
 SENTINTA nr. 4372 din 28 aprilie 2021
transformare amenda
JUDECATORIA GALATI

132. SENTINTA 3322 26/04/2021
 SENTINTA nr. 3322 din 26 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA FOCSANI

133. SENTINTA 445 22/03/2019
 SENTINTA nr. 445 din 22 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BIHOR

134. DECIZIE 354 23/03/2021
 DECIZIE nr. 354 din 23 martie 2021
contestatie la executare
TRIBUNALUL TIMIS

135. DECIZIE 804 19/10/2020
 DECIZIE nr. 804 din 19 octombrie 2020
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
TRIBUNALUL IASI

136. DECIZIE 277 01/04/2021
 DECIZIE nr. 277 din 01 aprilie 2021
cerere de ajutor public judiciar
TRIBUNALUL BOTOSANI

137. SENTINTA 7310 04/05/2021
 SENTINTA nr. 7310 din 04 mai 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA BUFTEA

138. SENTINTA 3682 27/05/2021
 SENTINTA nr. 3682 din 27 mai 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

139. DECIZIE 746 01/07/2021
 DECIZIE nr. 746 din 01 iulie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL SIBIU

140. SENTINTA 5250 29/06/2021
 SENTINTA nr. 5250 din 29 iunie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA PLOIESTI

141. DECIZIE 1016 07/06/2021
 DECIZIE nr. 1016 din 07 iunie 2021
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL TIMIS

142. SENTINTA 1853 20/07/2021
 SENTINTA nr. 1853 din 20 iulie 2021
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)
JUDECATORIA CRAIOVA

143. DECIZIE 2771 09/06/2021
 DECIZIE nr. 2771 din 09 iunie 2021
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI

144. SENTINTA 401 10/03/2021
 SENTINTA nr. 401 din 10 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL NEAMT

145. DECIZIE 477 02/06/2021
 DECIZIE nr. 477 din 02 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL SUCEAVA

146. SENTINTA 1376 22/06/2021
 SENTINTA nr. 1376 din 22 iunie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA BAILESTI

147. SENTINTA 7349 30/06/2021
 SENTINTA nr. 7349 din 30 iunie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

148. DECIZIE 7 14/07/2021
 DECIZIE nr. 7 din 14 iulie 2021
actiune în daune contractuale
TRIBUNALUL BUZAU

149. SENTINTA 2902 15/07/2021
 SENTINTA nr. 2902 din 15 iulie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA TARGOVISTE

150. SENTINTA 5548 15/06/2021
 SENTINTA nr. 5548 din 15 iunie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CRAIOVA

151. SENTINTA 8802 03/09/2021
 SENTINTA nr. 8802 din 03 septembrie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

152. SENTINTA 916 10/09/2021
 SENTINTA nr. 916 din 10 septembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA TARGU MURES

153. SENTINTA 1953 22/09/2021
 SENTINTA nr. 1953 din 22 septembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA MEDGIDIA

154. DECIZIE 1892 20/09/2021
 DECIZIE nr. 1892 din 20 septembrie 2021
asigurari sociale
CURTEA DE APEL PLOIESTI

155. DECIZIE 194 22/09/2021
 DECIZIE nr. 194 din 22 septembrie 2021
contestatie la executare
TRIBUNALUL SATU MARE

156. DECIZIE 1045 14/09/2021
 DECIZIE nr. 1045 din 14 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL GORJ

157. DECIZIE 112 27/09/2021
 DECIZIE nr. 112 din 27 septembrie 2021
litigiu privind magistratii
CURTEA DE APEL ORADEA

158. DECIZIE 1370 08/09/2021
 DECIZIE nr. 1370 din 08 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
TRIBUNALUL NEAMT

159. SENTINTA 8608 01/10/2021
 SENTINTA nr. 8608 din 01 octombrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

160. SENTINTA 6984 14/07/2021
 SENTINTA nr. 6984 din 14 iulie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

161. SENTINTA 2592 28/09/2021
 SENTINTA nr. 2592 din 28 septembrie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA TIMISOARA

162. SENTINTA 563 14/06/2021
 SENTINTA nr. 563 din 14 iunie 2021
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL BIHOR

163. DECIZIE 272 19/10/2021
 DECIZIE nr. 272 din 19 octombrie 2021
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL MEHEDINTI

164. SENTINTA 11294 28/10/2021
 SENTINTA nr. 11294 din 28 octombrie 2021
actiune in raspundere delictuala
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

165. SENTINTA 4475 21/10/2021
 SENTINTA nr. 4475 din 21 octombrie 2021
pretentii
TRIBUNALUL BUCURESTI

166. DECIZIE 5542 05/11/2021
 DECIZIE nr. 5542 din 05 noiembrie 2021
plata asigurari sociale
CURTEA DE APEL BUCURESTI

167. SENTINTA 2353 03/11/2021
 SENTINTA nr. 2353 din 03 noiembrie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA MEDGIDIA

168. DECIZIE 214 08/12/2021
 DECIZIE nr. 214 din 08 decembrie 2021
stramutare (art. 55 CPP s.u./art.72 s.u. NCPP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI

169. SENTINTA 1045 07/12/2021
 SENTINTA nr. 1045 din 07 decembrie 2021
contestatie creante
TRIBUNALUL SALAJ

170. DECIZIE 6236 03/12/2021
 DECIZIE nr. 6236 din 03 decembrie 2021
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL BUCURESTI

171. DECIZIE 926 21/12/2021
 DECIZIE nr. 926 din 21 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL GIURGIU

172. DECIZIE 1314 03/11/2021
 DECIZIE nr. 1314 din 03 noiembrie 2021
acordare personalitate juridica
TRIBUNALUL GIURGIU

173. SENTINTA 984 20/12/2021
 SENTINTA nr. 984 din 20 decembrie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
JUDECATORIA VISEU DE SUS

174. DECIZIE 10 19/01/2022
 DECIZIE nr. 10 din 19 ianuarie 2022
obligatie de a face
CURTEA DE APEL GALATI

175. DECIZIE 58 19/01/2022
 DECIZIE nr. 58 din 19 ianuarie 2022
obligare emitere act administrativ
CURTEA DE APEL BUCURESTI

176. DECIZIE 109 11/02/2019
 DECIZIE nr. 109 din 11 februarie 2019
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial
TRIBUNALUL BACAU

177. SENTINTA 164 22/02/2019
 SENTINTA nr. 164 din 22 februarie 2019
pretentii
JUDECATORIA TOPOLOVENI

178. SENTINTA 1531 13/03/2019
 SENTINTA nr. 1531 din 13 martie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGU JIU

179. DECIZIE 132 14/03/2019
 DECIZIE nr. 132 din 14 martie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL CONSTANTA

180. DECIZIE 363 01/02/2019
 DECIZIE nr. 363 din 01 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI

181. SENTINTA 3493 12/06/2019
 SENTINTA nr. 3493 din 12 iunie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA BACAU

182. SENTINTA 1637 09/05/2019
 SENTINTA nr. 1637 din 09 mai 2019
pretentii
JUDECATORIA CAMPINA

183. SENTINTA 386 31/05/2019
 SENTINTA nr. 386 din 31 mai 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

184. DECIZIE 2616 23/05/2019
 DECIZIE nr. 2616 din 23 mai 2019
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI

185. SENTINTA 1205 20/05/2019
 SENTINTA nr. 1205 din 20 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA GIURGIU

186. SENTINTA 537 20/03/2019
 SENTINTA nr. 537 din 20 martie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA PASCANI

187. SENTINTA 665 21/05/2019
 SENTINTA nr. 665 din 21 mai 2019
dizolvare societate (registrul comertului)
TRIBUNALUL BRASOV

188. DECIZIE 816 10/06/2019
 DECIZIE nr. 816 din 10 iunie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
CURTEA DE APEL BUCURESTI

189. SENTINTA 3364 04/06/2019
 SENTINTA nr. 3364 din 04 iunie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

190. SENTINTA 275 19/06/2019
 SENTINTA nr. 275 din 19 iunie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA PODU TURCULUI

191. SENTINTA 4630 27/06/2019
 SENTINTA nr. 4630 din 27 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU JIU

192. SENTINTA 4713 15/07/2019
 SENTINTA nr. 4713 din 15 iulie 2019
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA PITESTI

193. SENTINTA 383 10/07/2019
 SENTINTA nr. 383 din 10 iulie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)
TRIBUNALUL OLT

194. SENTINTA 1796 02/09/2019
 SENTINTA nr. 1796 din 02 septembrie 2019
recalculare pensie
TRIBUNALUL CLUJ

195. DECIZIE 2268 12/08/2019
 DECIZIE nr. 2268 din 12 august 2019
ordin de protectie
TRIBUNALUL IASI

196. SENTINTA 383 07/08/2019
 SENTINTA nr. 383 din 07 august 2019
tâlharie (art.233 NCP)
JUDECATORIA SIBIU

197. SENTINTA 314 09/07/2019
 SENTINTA nr. 314 din 09 iulie 2019
plângere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 NCPP)
JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

198. SENTINTA 887 11/09/2019
 SENTINTA nr. 887 din 11 septembrie 2019
evacuare
JUDECATORIA LIESTI

199. SENTINTA 1324 14/08/2019
 SENTINTA nr. 1324 din 14 august 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA GAESTI

200. DECIZIE 3659 08/10/2019
 DECIZIE nr. 3659 din 08 octombrie 2019
ordin de protectie
TRIBUNALUL ILFOV

201. DECIZIE 3543 01/10/2019
 DECIZIE nr. 3543 din 01 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI

202. SENTINTA 6436 26/09/2019
 SENTINTA nr. 6436 din 26 septembrie 2019
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

203. SENTINTA 2762 25/09/2019
 SENTINTA nr. 2762 din 25 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

204. DECIZIE 1132 24/09/2019
 DECIZIE nr. 1132 din 24 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL MURES

205. SENTINTA 982 18/09/2019
 SENTINTA nr. 982 din 18 septembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA COSTESTI

206. SENTINTA 1916 16/09/2019
 SENTINTA nr. 1916 din 16 septembrie 2019
constatare nulitate act juridic
TRIBUNALUL BUCURESTI

207. SENTINTA 1314 09/09/2019
 SENTINTA nr. 1314 din 09 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BRAILA

208. SENTINTA 3231 24/07/2019
 SENTINTA nr. 3231 din 24 iulie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA BOTOSANI

209. SENTINTA 445 25/06/2019
 SENTINTA nr. 445 din 25 iunie 2019
tâlharie (art.233 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

210. SENTINTA 540 20/06/2019
 SENTINTA nr. 540 din 20 iunie 2019
drepturi banesti
TRIBUNALUL SUCEAVA

211. SENTINTA 3730 12/06/2019
 SENTINTA nr. 3730 din 12 iunie 2019
anulare act
JUDECATORIA BUFTEA

212. SENTINTA 1506 30/05/2019
 SENTINTA nr. 1506 din 30 mai 2019
actiune in raspundere delictuala
JUDECATORIA RADAUTI

213. SENTINTA 1341 23/05/2019
 SENTINTA nr. 1341 din 23 mai 2019
actiune în constatare
TRIBUNALUL DOLJ

214. SENTINTA 8 18/04/2019
 SENTINTA nr. 8 din 18 aprilie 2019
traficul de minori (art.211 NCP)
TRIBUNALUL DAMBOVITA

215. SENTINTA 58 11/04/2019
 SENTINTA nr. 58 din 11 aprilie 2019
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)
TRIBUNALUL NEAMT

216. DECIZIE 5 28/03/2019
 DECIZIE nr. 5 din 28 martie 2019
exceptie de neconstitutionalitate
CURTEA DE APEL BUCURESTI

217. SENTINTA 1001 28/03/2019
 SENTINTA nr. 1001 din 28 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CAMPINA

218. DECIZIE 398 20/03/2019
 DECIZIE nr. 398 din 20 martie 2019
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)
CURTEA DE APEL BUCURESTI

219. SENTINTA 84 14/03/2019
 SENTINTA nr. 84 din 14 martie 2019
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)
JUDECATORIA NOVACI

220. SENTINTA 2357 11/03/2019
 SENTINTA nr. 2357 din 11 martie 2019
obligatie de a face
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

221. DECIZIE 124 11/03/2019
 DECIZIE nr. 124 din 11 martie 2019
asigurari sociale
CURTEA DE APEL TIMISOARA

222. SENTINTA 120 01/03/2019
 SENTINTA nr. 120 din 01 martie 2019
drepturi banesti
TRIBUNALUL NEAMT

223. INCHEIERE 383 28/02/2019
 INCHEIERE nr. 383 din 28 februarie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL CONSTANTA

224. SENTINTA 30 20/02/2019
 SENTINTA nr. 30 din 20 februarie 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)
JUDECATORIA MEDIAS

225. DECIZIE 450 30/01/2019
 DECIZIE nr. 450 din 30 ianuarie 2019
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL ARGES

226. DECIZIE 27 28/01/2019
 DECIZIE nr. 27 din 28 ianuarie 2019
pretentii
CURTEA DE APEL PITESTI

227. SENTINTA 86 18/01/2019
 SENTINTA nr. 86 din 18 ianuarie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA GIURGIU

228. SENTINTA 264 17/01/2019
 SENTINTA nr. 264 din 17 ianuarie 2019
anulare act
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

229. DECIZIE 10 17/01/2019
 DECIZIE nr. 10 din 17 ianuarie 2019
întoarcere executare
TRIBUNALUL BUCURESTI