Actualizarea din data: 16/05/2022

ACTE OFICIALE
1. DECRET 795 13/05/2022
 DECRET nr. 795 din 13 mai 2022
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 13 mai 2022
2. DECRET 796 13/05/2022
 DECRET nr. 796 din 13 mai 2022
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 13 mai 2022
3. DECRET 797 13/05/2022
 DECRET nr. 797 din 13 mai 2022
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 13 mai 2022
4. DECRET 798 13/05/2022
 DECRET nr. 798 din 13 mai 2022
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 13 mai 2022
5. DECRET 799 13/05/2022
 DECRET nr. 799 din 13 mai 2022
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 13 mai 2022
6. DECRET 800 13/05/2022
 DECRET nr. 800 din 13 mai 2022
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 13 mai 2022
7. DECIZIE 310 13/05/2022
 DECIZIE nr. 310 din 13 mai 2022
privind eliberarea domnului Daniel Anghel, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 13 mai 2022
8. ORDIN 3835 13/05/2022
 ORDIN nr. 3.835 din 13 mai 2022
privind organizarea pilotării evaluării standardizate la finalul anului şcolar 2021-2022

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 13 mai 2022
9. LEGE 132 12/05/2022
 LEGE nr. 132 din 12 mai 2022
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2020  pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020  privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 , precum şi a altor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 13 mai 2022
10. DECRET 788 12/05/2022
 DECRET nr. 788 din 12 mai 2022
pentru promulgarea Legii  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2020  pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020  privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 , precum şi a altor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 13 mai 2022
11. LEGE 133 12/05/2022
 LEGE nr. 133 din 12 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 13 mai 2022
12. DECRET 789 12/05/2022
 DECRET nr. 789 din 12 mai 2022
privind promulgarea Legii  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 13 mai 2022
13. LEGE 134 12/05/2022
 LEGE nr. 134 din 12 mai 2022
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002  privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 13 mai 2022
14. DECRET 790 12/05/2022
 DECRET nr. 790 din 12 mai 2022
privind promulgarea Legii  pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002  privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 13 mai 2022
15. HOTĂRÂRE 624 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 624 din 11 mai 2022
privind aprobarea plăţii contribuţiei statutare anuale a României, pentru anul 2021, la bugetul Conferinţei miniştrilor educaţiei din statele care au în comun folosirea limbii franceze - CONFEMEN

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 13 mai 2022
16. ORDIN 4160 11/05/2022
 ORDIN nr. 4.160 din 11 mai 2022
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 3.767/2022  privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice

EMITENT: Autoritatea Vamală Română
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 13 mai 2022
17. HOTĂRÂRE 625 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 625 din 11 mai 2022
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Instituţiei Prefectului din municipiul Bucureşti şi din judeţele Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, pentru protecţia populaţiei refugiate în contextul escaladării conflictului din Ucraina

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 13 mai 2022
18. HOTĂRÂRE 627 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 627 din 11 mai 2022
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 13 mai 2022
19. HOTĂRÂRE 628 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 628 din 11 mai 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea "Avioane Craiova" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 13 mai 2022
20. ORDIN 1334 11/05/2022
 ORDIN nr. 1.334 din 11 mai 2022
privind aprobarea Planului de măsuri  pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a Listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 13 mai 2022
21. PLAN 1334 11/05/2022
 PLAN DE MĂSURI din 11 mai 2022
pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 13 mai 2022
22. HOTĂRÂRE 632 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 632 din 11 mai 2022
privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2022-2023

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 13 mai 2022
23. HOTĂRÂRE 633 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 633 din 11 mai 2022
privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru finanţarea în anul 2022 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 13 mai 2022
24. ORDIN 20496 10/05/2022
 ORDIN nr. 20.496 din 10 mai 2022
privind aprobarea procedurii de implementare şi a schemei de ajutor de stat asociate Programului INNOVATION

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 13 mai 2022
25. ORDIN 1107 04/05/2022
 ORDIN nr. 1.107 din 4 mai 2022
privind aprobarea procedurii de implementare şi a schemei de ajutor de stat asociate Programului INNOVATION

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 13 mai 2022
26. ORDIN 856 02/05/2022
 ORDIN nr. 856 din 2 mai 2022
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 13 mai 2022
27. ORDIN 74 26/04/2022
 ORDIN nr. 74 din 26 aprilie 2022
privind aprobarea Normelor fundamentale  pentru gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 13 mai 2022
28. NORMĂ 26/04/2022
 NORME FUNDAMENTALE din 26 aprilie 2022
pentru gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 13 mai 2022
29. ORDIN 776 20/04/2022
 ORDIN nr. 776 din 20 aprilie 2022
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015  pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea altor acte normative

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 13 mai 2022
30. ORDIN 1021 19/04/2022
 ORDIN nr. 1.021 din 19 aprilie 2022
privind aprobarea Instrucţiunilor  pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 13 mai 2022
31. INSTRUCŢIUNI 19/04/2022
 INSTRUCŢIUNI din 19 aprilie 2022
pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 482 din 13 mai 2022
32. HOTĂRÂRE 44 18/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 44 din 18 aprilie 2022
privind modificarea şi completarea anexei  la Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 92/2020  pentru aprobarea Procedurilor şi criteriilor  de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 13 mai 2022
33. ORDIN 138 15/04/2022
 ORDIN nr. 138 din 15 aprilie 2022
privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii APS CONSUMER FINANCE IFN - S.A.

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 477 din 13 mai 2022
34. DECIZIE 7 18/01/2022
 DECIZIA nr. 7 din 18 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi ale art. 21 din Legea nr. 500/2002  privind finanţele publice, astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. 13 din 13 iunie 2016 , pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003  privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 479 din 13 mai 2022
JURISPRUDENTA