Actualizarea din data: 13/05/2022

ACTE OFICIALE
1. CUANTUM TOTAL 13/05/2022
 CUANTUM TOTAL din 13 mai 2022
publicat în temeiul Legii nr. 334/2006  privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022
2. GHID 10/05/2022
 GHID SPECIFIC din 10 mai 2022
privind Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local

EMITENT: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 bis din 10 mai 2022
3. HOTĂRÂRE 619 04/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 619 din 4 mai 2022
privind trecerea unei părţi dintr-un imobil, în suprafaţă totală de 11.039 mp, din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al statului, precum şi înscrierea acesteia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 - km 100+900 - sector Centură Sud km 52+700 - km 100+900"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022
4. ORDIN 323 03/05/2022
 ORDIN nr. 323 din 3 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007  privind aprobarea Metodologiei  de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022
5. ORDIN 674 29/04/2022
 ORDIN nr. 674 din 29 aprilie 2022
pentru aprobarea componenţei şi a procedurii de lucru  a Comisiei tehnice comune care emite îndrumări privind modul de interpretare şi aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022
6. PROCEDURĂ 29/04/2022
 PROCEDURĂ DE LUCRU din 29 aprilie 2022
a Comisiei tehnice comune

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022
7. ORDIN 4008 15/03/2022
 ORDIN nr. 4.008/I.G. din 15 martie 2022
pentru aprobarea componenţei şi a procedurii de lucru  a Comisiei tehnice comune care emite îndrumări privind modul de interpretare şi aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu

EMITENT: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022
8. PROCEDURĂ 15/03/2022
 PROCEDURĂ DE LUCRU din 15 martie 2022
a Comisiei tehnice comune

EMITENT: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022
9. DECIZIE 82 03/03/2022
 DECIZIA nr. 82 din 3 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (6)  şi ale capitolului II  "Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor" din anexa nr. V "Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională" la Legea-cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022
10. ORDIN 2681 01/03/2022
 ORDIN nr. 2.681 din 1 martie 2022
privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea Casă, situat la adresa poştală str. Buna Vestire 7, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, având codul LMI IS-II-m-B-03762

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022
JURISPRUDENTA