Actualizarea din data: 13/05/2022

ACTE OFICIALE
1. ORD DE URGENŢĂ 65 11/05/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 11 mai 2022
privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 12 mai 2022
2. ORD DE URGENŢĂ 66 11/05/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 11 mai 2022
pentru completarea Legii nr. 16/2017  privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 12 mai 2022
3. HOTĂRÂRE 620 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 620 din 11 mai 2022
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil din domeniul public al statului, precum şi pentru schimbarea titularului dreptului de administrare al acestuia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 12 mai 2022
4. HOTĂRÂRE 621 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 621 din 11 mai 2022
pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 12 mai 2022
5. HOTĂRÂRE 622 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 622 din 11 mai 2022
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014  privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 12 mai 2022
6. HOTĂRÂRE 623 11/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 623 din 11 mai 2022
privind trecerea unei părţi din imobilul 370 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Sălaj şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 12 mai 2022
7. ANEXĂ 05/05/2022
 ANEXE din 5 mai 2022
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 bis din 11 mai 2022
8. DECIZIE 839 09/12/2021
 DECIZIA nr. 839 din 9 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 , ale art. 4 alin. (1) , art. 5 alin. (1)  şi (3) , art. 7 alin. (1)  şi (2)  şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016  privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 476 din 12 mai 2022
JURISPRUDENTA