Actualizarea din data: 12/05/2022

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 73 11/05/2022
 ORDIN nr. 73 din 11 mai 2022
pentru modificarea Regulamentului  privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de către clienţii finali mari, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2022

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 12 mai 2022
2. ORDIN 1146 09/05/2022
 ORDIN nr. 1.146 din 9 mai 2022
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.958/2020  pentru aprobarea Procedurii  privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017  privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 12 mai 2022
3. INSTRUCŢIUNI 1 06/05/2022
 INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 6 mai 2022
pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2016  privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 12 mai 2022
4. CIRCULARĂ 10 05/05/2022
 CIRCULARĂ nr. 10 din 5 mai 2022
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 350 de ani de la naşterea lui Ion Neculce

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 12 mai 2022
5. ORDIN 72 04/05/2022
 ORDIN nr. 72 din 4 mai 2022
pentru aprobarea Regulamentului  privind stocarea gazelor naturale în sistemul de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 12 mai 2022
6. REGULAMENT 04/05/2022
 REGULAMENT din 4 mai 2022
privind stocarea gazelor naturale în sistemul de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 12 mai 2022
7. ORDIN 3685 04/05/2022
 ORDIN nr. 3.685 din 4 mai 2022
pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 12 mai 2022
8. ORDIN 928 29/04/2022
 ORDIN nr. 928 din 29 aprilie 2022
pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Bison bonasus

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 12 mai 2022
9. HOTĂRÂRE 5 29/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 5 din 29 aprilie 2022
privind radierea Societăţii FINANCE ONE IFN - S.A. din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 12 mai 2022
10. HOTĂRÂRE 589 28/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 589 din 28 aprilie 2022
privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea codului de clasificaţie ale unor bunuri imobile şi mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi actualizării legislaţiei în domeniu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 12 mai 2022
11. HOTĂRÂRE 590 28/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 590 din 28 aprilie 2022
privind completarea descrierii tehnice a unui bun imobil, actualizarea valorii de inventar a acestuia ca urmare a reevaluării, trecerea unor mijloace fixe aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 12 mai 2022
12. HOTĂRÂRE 591 28/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 591 din 28 aprilie 2022
privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor tehnice pentru un imobil administrat de Ministerul Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Craiova, cuprins în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 12 mai 2022
13. ORDIN 443 28/04/2022
 ORDIN nr. 443 din 28 aprilie 2022
privind aprobarea Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier aferente drumurilor principale din administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 12 mai 2022
14. ORDIN 103 28/04/2022
 ORDIN nr. 103 din 28 aprilie 2022
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Scorţaru Vechi din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 12 mai 2022
15. ORDIN 104 28/04/2022
 ORDIN nr. 104 din 28 aprilie 2022
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP12 Vadu Paşii din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 12 mai 2022
16. ORDIN 105 28/04/2022
 ORDIN nr. 105 din 28 aprilie 2022
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Radu Negru-Călăraşi din judeţul Călăraşi, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 12 mai 2022
17. ORDIN 106 28/04/2022
 ORDIN nr. 106 din 28 aprilie 2022
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Greaca-Baranga din judeţul Giurgiu, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 12 mai 2022
18. ORDIN 107 28/04/2022
 ORDIN nr. 107 din 28 aprilie 2022
pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Podiş-SPP4 din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 474 din 12 mai 2022
19. ANEXĂ 20/04/2022
 ANEXE din 20 aprilie 2022
privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2022-2023

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 bis din 11 mai 2022
20. ORDIN 903 20/04/2022
 ORDIN nr. 903 din 20 aprilie 2022
pentru modificarea şi completarea Metodologiei  privind organizarea şi funcţionarea aplicaţiilor SUMAL 2.0, obligaţiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate şi costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoţire pentru situaţiile prevăzute la art. 11 din Normele  referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020 , aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 118/2021

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 12 mai 2022
21. DECIZIE 31 27/01/2022
 DECIZIA nr. 31 din 27 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013  privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 12 mai 2022
JURISPRUDENTA
22. SENTINTA 4374 13/11/2019
 SENTINTA nr. 4374 din 13 noiembrie 2019
calcul drepturi salariale
TRIBUNALUL ARGES

23. SENTINTA 519 16/10/2019
 SENTINTA nr. 519 din 16 octombrie 2019
contestatie
TRIBUNALUL HUNEDOARA

24. SENTINTA 11614 23/10/2019
 SENTINTA nr. 11614 din 23 octombrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA IASI

25. SENTINTA 5805 31/10/2019
 SENTINTA nr. 5805 din 31 octombrie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

26. SENTINTA 1941 19/11/2019
 SENTINTA nr. 1941 din 19 noiembrie 2019
partaj judiciar
JUDECATORIA GAESTI

27. DECIZIE 5033 28/11/2019
 DECIZIE nr. 5033 din 28 noiembrie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL ARGES

28. SENTINTA 5645 16/10/2019
 SENTINTA nr. 5645 din 16 octombrie 2019
pretentii
JUDECATORIA BACAU

29. SENTINTA 4215 22/10/2019
 SENTINTA nr. 4215 din 22 octombrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA GIURGIU

30. SENTINTA 10659 01/11/2019
 SENTINTA nr. 10659 din 01 noiembrie 2019
filiatie
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

31. SENTINTA 6591 26/11/2019
 SENTINTA nr. 6591 din 26 noiembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA ORADEA

32. DECIZIE 365 06/11/2019
 DECIZIE nr. 365 din 06 noiembrie 2019
cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5
TRIBUNALUL BRAILA

33. SENTINTA 1875 12/12/2019
 SENTINTA nr. 1875 din 12 decembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA AIUD

34. SENTINTA 935 12/11/2019
 SENTINTA nr. 935 din 12 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA VATRA DORNEI

35. SENTINTA 11571 11/11/2019
 SENTINTA nr. 11571 din 11 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BAIA MARE

36. SENTINTA 14 10/01/2020
 SENTINTA nr. 14 din 10 ianuarie 2020
alte cereri
TRIBUNALUL BRAILA

37. SENTINTA 346 23/01/2020
 SENTINTA nr. 346 din 23 ianuarie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

38. SENTINTA 3235 08/11/2019
 SENTINTA nr. 3235 din 08 noiembrie 2019
îmbogatirea fara justa cauza
TRIBUNALUL BUCURESTI

39. DECIZIE 905 21/10/2019
 DECIZIE nr. 905 din 21 octombrie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
CURTEA DE APEL SUCEAVA

40. SENTINTA 282 04/03/2020
 SENTINTA nr. 282 din 04 martie 2020
pensie întretinere
JUDECATORIA MEDGIDIA

41. SENTINTA 404 25/02/2020
 SENTINTA nr. 404 din 25 februarie 2020
obligatie de a face
JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

42. SENTINTA 135 27/02/2020
 SENTINTA nr. 135 din 27 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU SECUIESC

43. SENTINTA 3948 20/11/2019
 SENTINTA nr. 3948 din 20 noiembrie 2019
nulitate act juridic
TRIBUNALUL BUCURESTI

44. DECIZIE 1578 19/12/2019
 DECIZIE nr. 1578 din 19 decembrie 2019
pretentii
TRIBUNALUL GALATI

45. SENTINTA 188 03/03/2020
 SENTINTA nr. 188 din 03 martie 2020
drepturi banesti
TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

46. SENTINTA 2955 27/03/2020
 SENTINTA nr. 2955 din 27 martie 2020
obligatie de a face
JUDECATORIA CONSTANTA

47. DECIZIE 171 22/04/2020
 DECIZIE nr. 171 din 22 aprilie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL PRAHOVA

48. SENTINTA 151 10/03/2020
 SENTINTA nr. 151 din 10 martie 2020
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)
JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

49. DECIZIE 317 14/05/2020
 DECIZIE nr. 317 din 14 mai 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL IASI

50. SENTINTA 2666 24/06/2020
 SENTINTA nr. 2666 din 24 iunie 2020
reexaminare taxe de timbru
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

51. SENTINTA 2305 15/06/2020
 SENTINTA nr. 2305 din 15 iunie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

52. SENTINTA 2070 22/05/2020
 SENTINTA nr. 2070 din 22 mai 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

53. SENTINTA 2512 13/07/2020
 SENTINTA nr. 2512 din 13 iulie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BACAU

54. DECIZIE 487 09/07/2020
 DECIZIE nr. 487 din 09 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUZAU

55. SENTINTA 675 03/06/2020
 SENTINTA nr. 675 din 03 iunie 2020
încuviintarea executarii silite
TRIBUNALUL BUCURESTI

56. DECIZIE 160 08/07/2020
 DECIZIE nr. 160 din 08 iulie 2020
contestatie
CURTEA DE APEL GALATI

57. SENTINTA 5929 28/07/2020
 SENTINTA nr. 5929 din 28 iulie 2020
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA CRAIOVA

58. SENTINTA 2479 23/07/2020
 SENTINTA nr. 2479 din 23 iulie 2020
fond funciar
JUDECATORIA ARAD

59. SENTINTA 8152 08/07/2020
 SENTINTA nr. 8152 din 08 iulie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

60. SENTINTA 8137 08/07/2020
 SENTINTA nr. 8137 din 08 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

61. INCHEIERE 1230 06/08/2020
 INCHEIERE nr. 1230 din 06 august 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA BISTRITA

62. DECIZIE 442 20/08/2020
 DECIZIE nr. 442 din 20 august 2020
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)
TRIBUNALUL BACAU

63. SENTINTA 288 02/09/2020
 SENTINTA nr. 288 din 02 septembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL BRASOV

64. SENTINTA 1664 10/09/2020
 SENTINTA nr. 1664 din 10 septembrie 2020
alte cereri
TRIBUNALUL CLUJ

65. SENTINTA 4452 14/08/2020
 SENTINTA nr. 4452 din 14 august 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA PLOIESTI

66. DECIZIE 1891 23/07/2020
 DECIZIE nr. 1891 din 23 iulie 2020
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI

67. SENTINTA 2442 11/09/2020
 SENTINTA nr. 2442 din 11 septembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

68. SENTINTA 1039 02/09/2020
 SENTINTA nr. 1039 din 02 septembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA MOTRU

69. SENTINTA 215 15/09/2020
 SENTINTA nr. 215 din 15 septembrie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL IASI

70. SENTINTA 1090 18/09/2020
 SENTINTA nr. 1090 din 18 septembrie 2020
ordin de protectie
JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

71. INCHEIERE 265 16/09/2020
 INCHEIERE nr. 265 din 16 septembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA MOLDOVA-NOUA

72. SENTINTA 4132 18/09/2020
 SENTINTA nr. 4132 din 18 septembrie 2020
actiune în constatare
TRIBUNALUL BUCURESTI

73. SENTINTA 1683 07/07/2020
 SENTINTA nr. 1683 din 07 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

74. SENTINTA 5774 11/09/2020
 SENTINTA nr. 5774 din 11 septembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

75. SENTINTA 1747 07/10/2020
 SENTINTA nr. 1747 din 07 octombrie 2020
Plângere împotriva rezolutiei directorului ORC
TRIBUNALUL BUCURESTI

76. DECIZIE 900 24/09/2020
 DECIZIE nr. 900 din 24 septembrie 2020
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL VASLUI

77. SENTINTA 2287 09/09/2020
 SENTINTA nr. 2287 din 09 septembrie 2020
desfiintare înscrisuri (art.315 lit. d NCPP)
JUDECATORIA TIMISOARA

78. DECIZIE 195 21/09/2020
 DECIZIE nr. 195 din 21 septembrie 2020
procedura insolventei
CURTEA DE APEL CONSTANTA

79. SENTINTA 3680 29/10/2020
 SENTINTA nr. 3680 din 29 octombrie 2020
fond funciar
JUDECATORIA GIURGIU

80. SENTINTA 7861 14/10/2020
 SENTINTA nr. 7861 din 14 octombrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA

81. DECIZIE 1344 14/10/2020
 DECIZIE nr. 1344 din 14 octombrie 2020
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL TIMIS

82. DECIZIE 974 07/10/2020
 DECIZIE nr. 974 din 07 octombrie 2020
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)
CURTEA DE APEL TIMISOARA

83. SENTINTA 2613 07/10/2020
 SENTINTA nr. 2613 din 07 octombrie 2020
amânarea executarii pedepsei/contestatie (art.589 NCPP)
JUDECATORIA TIMISOARA

84. DECIZIE 1319 21/10/2020
 DECIZIE nr. 1319 din 21 octombrie 2020
plângere contraventionala
TRIBUNALUL VASLUI

85. SENTINTA 9689 06/11/2020
 SENTINTA nr. 9689 din 06 noiembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA IASI

86. DECIZIE 3405 18/11/2020
 DECIZIE nr. 3405 din 18 noiembrie 2020
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI

87. SENTINTA 9288 30/10/2020
 SENTINTA nr. 9288 din 30 octombrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA IASI

88. SENTINTA 5064 12/11/2020
 SENTINTA nr. 5064 din 12 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA ORADEA

89. SENTINTA 279 06/11/2020
 SENTINTA nr. 279 din 06 noiembrie 2020
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar
TRIBUNALUL ALBA

90. SENTINTA 1659 10/11/2020
 SENTINTA nr. 1659 din 10 noiembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA URZICENI

91. SENTINTA 811 23/11/2020
 SENTINTA nr. 811 din 23 noiembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA GURA HUMORULUI

92. SENTINTA 5828 11/11/2020
 SENTINTA nr. 5828 din 11 noiembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA BRAILA

93. SENTINTA 2119 16/12/2020
 SENTINTA nr. 2119 din 16 decembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA DETA

94. DECIZIE 456 17/09/2020
 DECIZIE nr. 456 din 17 septembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL GIURGIU

95. SENTINTA 4 25/01/2021
 SENTINTA nr. 4 din 25 ianuarie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA LIESTI

96. SENTINTA 564 02/02/2021
 SENTINTA nr. 564 din 02 februarie 2021
recalculare pensie
TRIBUNALUL ARGES

97. SENTINTA 9641 09/12/2020
 SENTINTA nr. 9641 din 09 decembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

98. DECIZIE 1230 13/11/2020
 DECIZIE nr. 1230 din 13 noiembrie 2020
încaierarea (art.198 NCP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI

99. SENTINTA 137 10/02/2021
 SENTINTA nr. 137 din 10 februarie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA AIUD

100. DECIZIE 163 02/10/2020
 DECIZIE nr. 163 din 02 octombrie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL SATU MARE

101. SENTINTA 1466 15/03/2021
 SENTINTA nr. 1466 din 15 martie 2021
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL ARGES

102. SENTINTA 220 10/03/2021
 SENTINTA nr. 220 din 10 martie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA PATARLAGELE

103. DECIZIE 98 09/03/2021
 DECIZIE nr. 98 din 09 martie 2021
contestatie la executare
TRIBUNALUL COVASNA

104. SENTINTA 273 24/03/2021
 SENTINTA nr. 273 din 24 martie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC

105. SENTINTA 497 04/03/2021
 SENTINTA nr. 497 din 04 martie 2021
pensie întretinere
JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

106. DECIZIE 276 03/03/2021
 DECIZIE nr. 276 din 03 martie 2021
recalculare pensie
CURTEA DE APEL CLUJ

107. SENTINTA 619 23/03/2021
 SENTINTA nr. 619 din 23 martie 2021
alte cereri
JUDECATORIA FAGARAS

108. DECIZIE 37 29/03/2021
 DECIZIE nr. 37 din 29 martie 2021
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)
TRIBUNALUL HARGHITA

109. SENTINTA 4968 13/11/2020
 SENTINTA nr. 4968 din 13 noiembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA SIBIU

110. DECIZIE 117 09/02/2021
 DECIZIE nr. 117 din 09 februarie 2021
actiune în constatare
TRIBUNALUL TIMIS

111. DECIZIE 279 22/04/2021
 DECIZIE nr. 279 din 22 aprilie 2021
constatare nulitate act
CURTEA DE APEL CRAIOVA

112. DECIZIE 90 18/05/2021
 DECIZIE nr. 90 din 18 mai 2021
pretentii
CURTEA DE APEL PITESTI

113. SENTINTA 1106 21/04/2021
 SENTINTA nr. 1106 din 21 aprilie 2021
fond funciar
JUDECATORIA BARLAD

114. INCHEIERE 1128 28/04/2021
 INCHEIERE nr. 1128 din 28 aprilie 2021
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

115. DECIZIE 537 16/04/2021
 DECIZIE nr. 537 din 16 aprilie 2021
pretentii
TRIBUNALUL BRASOV

116. SENTINTA 5353 07/05/2021
 SENTINTA nr. 5353 din 07 mai 2021
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial
JUDECATORIA CONSTANTA

117. SENTINTA 3290 25/06/2021
 SENTINTA nr. 3290 din 25 iunie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA BUZAU

118. SENTINTA 1427 23/07/2021
 SENTINTA nr. 1427 din 23 iulie 2021
actiune in raspundere contractuala
JUDECATORIA ZARNESTI

119. SENTINTA 5670 12/07/2021
 SENTINTA nr. 5670 din 12 iulie 2021
pretentii
JUDECATORIA PLOIESTI

120. DECIZIE 775 03/06/2021
 DECIZIE nr. 775 din 03 iunie 2021
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL TIMISOARA

121. SENTINTA 7684 10/06/2021
 SENTINTA nr. 7684 din 10 iunie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA TIMISOARA

122. SENTINTA 750 15/06/2021
 SENTINTA nr. 750 din 15 iunie 2021
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)
JUDECATORIA ORADEA

123. SENTINTA 2646 17/05/2021
 SENTINTA nr. 2646 din 17 mai 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA ORADEA

124. SENTINTA 972 08/06/2021
 SENTINTA nr. 972 din 08 iunie 2021
alte cereri
JUDECATORIA GAESTI

125. SENTINTA 5473 12/05/2021
 SENTINTA nr. 5473 din 12 mai 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA

126. SENTINTA 843 24/06/2021
 SENTINTA nr. 843 din 24 iunie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA AIUD

127. SENTINTA 2601 16/06/2021
 SENTINTA nr. 2601 din 16 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA SUCEAVA

128. SENTINTA 579 14/07/2021
 SENTINTA nr. 579 din 14 iulie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA MORENI

129. SENTINTA 1922 17/08/2021
 SENTINTA nr. 1922 din 17 august 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

130. SENTINTA 217 01/09/2021
 SENTINTA nr. 217 din 01 septembrie 2021
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)
JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

131. SENTINTA 569 17/09/2021
 SENTINTA nr. 569 din 17 septembrie 2021
exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine)
TRIBUNALUL CLUJ

132. SENTINTA 10937 01/07/2021
 SENTINTA nr. 10937 din 01 iulie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA BUFTEA

133. SENTINTA 1179 16/09/2021
 SENTINTA nr. 1179 din 16 septembrie 2021
tutela - autorizari date tutorelui
JUDECATORIA AIUD

134. DECIZIE 955 23/08/2021
 DECIZIE nr. 955 din 23 august 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL TIMIS

135. SENTINTA 9729 29/09/2021
 SENTINTA nr. 9729 din 29 septembrie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

136. DECIZIE 584 07/10/2021
 DECIZIE nr. 584 din 07 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL HARGHITA

137. SENTINTA 2334 01/10/2021
 SENTINTA nr. 2334 din 01 octombrie 2021
contestatie la executare
TRIBUNALUL BUCURESTI

138. SENTINTA 4017 20/10/2021
 SENTINTA nr. 4017 din 20 octombrie 2021
anulare act
TRIBUNALUL ARGES

139. SENTINTA 5110 03/11/2021
 SENTINTA nr. 5110 din 03 noiembrie 2021
pretentii
JUDECATORIA BACAU

140. SENTINTA 10416 20/10/2021
 SENTINTA nr. 10416 din 20 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA GALATI

141. SENTINTA 8625 22/10/2021
 SENTINTA nr. 8625 din 22 octombrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

142. DECIZIE 706 15/12/2021
 DECIZIE nr. 706 din 15 decembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
CURTEA DE APEL BRASOV

143. SENTINTA 3355 13/12/2021
 SENTINTA nr. 3355 din 13 decembrie 2021
asigurari sociale
TRIBUNALUL DAMBOVITA

144. INCHEIERE 714 13/12/2021
 INCHEIERE nr. 714 din 13 decembrie 2021
încuviintarea executarii silite
TRIBUNALUL NEAMT

145. DECIZIE 1253 24/09/2021
 DECIZIE nr. 1253 din 24 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BRASOV

146. DECIZIE 625 17/12/2021
 DECIZIE nr. 625 din 17 decembrie 2021
alte cereri
TRIBUNALUL BACAU

147. SENTINTA 1125 14/12/2021
 SENTINTA nr. 1125 din 14 decembrie 2021
fond funciar
JUDECATORIA CALAFAT

148. SENTINTA 438 15/12/2021
 SENTINTA nr. 438 din 15 decembrie 2021
evacuare
JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI

149. SENTINTA 13619 15/12/2021
 SENTINTA nr. 13619 din 15 decembrie 2021
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

150. SENTINTA 14981 17/12/2021
 SENTINTA nr. 14981 din 17 decembrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA TIMISOARA

151. SENTINTA 3 10/01/2022
 SENTINTA nr. 3 din 10 ianuarie 2022
pretentii
TRIBUNALUL TIMIS

152. DECIZIE 22 12/01/2022
 DECIZIE nr. 22 din 12 ianuarie 2022
pretentii
CURTEA DE APEL IASI

153. DECIZIE 86 25/01/2022
 DECIZIE nr. 86 din 25 ianuarie 2022
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL CONSTANTA

154. DECIZIE 932 07/05/2021
 DECIZIE nr. 932 din 07 mai 2021
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL BUCURESTI

155. DECIZIE 194 21/02/2022
 DECIZIE nr. 194 din 21 februarie 2022
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL CONSTANTA

156. SENTINTA 96 11/01/2019
 SENTINTA nr. 96 din 11 ianuarie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA PASCANI

157. DECIZIE 193 18/02/2019
 DECIZIE nr. 193 din 18 februarie 2019
pretentii
TRIBUNALUL CONSTANTA

158. DECIZIE 225 26/02/2019
 DECIZIE nr. 225 din 26 februarie 2019
partaj judiciar
TRIBUNALUL VALCEA

159. DECIZIE 222 28/02/2019
 DECIZIE nr. 222 din 28 februarie 2019
anulare act
CURTEA DE APEL GALATI

160. SENTINTA 27 25/01/2019
 SENTINTA nr. 27 din 25 ianuarie 2019
radiere
TRIBUNALUL SUCEAVA

161. SENTINTA 789 20/02/2019
 SENTINTA nr. 789 din 20 februarie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA BUZAU

162. SENTINTA 66 08/03/2019
 SENTINTA nr. 66 din 08 martie 2019
pretentii
TRIBUNALUL BRASOV

163. SENTINTA 1741 18/02/2019
 SENTINTA nr. 1741 din 18 februarie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CRAIOVA

164. SENTINTA 261 20/02/2019
 SENTINTA nr. 261 din 20 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BISTRITA

165. DECIZIE 23 26/02/2019
 DECIZIE nr. 23 din 26 februarie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL DAMBOVITA

166. DECIZIE 249 12/02/2019
 DECIZIE nr. 249 din 12 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL VRANCEA

167. SENTINTA 917 02/04/2019
 SENTINTA nr. 917 din 02 aprilie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

168. SENTINTA 2740 11/06/2019
 SENTINTA nr. 2740 din 11 iunie 2019
recalculare pensie
TRIBUNALUL ARGES

169. SENTINTA 363 22/03/2019
 SENTINTA nr. 363 din 22 martie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA ORADEA

170. DECIZIE 763 23/05/2019
 DECIZIE nr. 763 din 23 mai 2019
revendicare imobiliara
TRIBUNALUL GORJ

171. DECIZIE 508 01/07/2019
 DECIZIE nr. 508 din 01 iulie 2019
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL MEHEDINTI

172. SENTINTA 1028 10/06/2019
 SENTINTA nr. 1028 din 10 iunie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BRAILA

173. SENTINTA 3398 11/06/2019
 SENTINTA nr. 3398 din 11 iunie 2019
drepturi banesti
TRIBUNALUL BUCURESTI

174. SENTINTA 624 13/06/2019
 SENTINTA nr. 624 din 13 iunie 2019
pensie întretinere
JUDECATORIA PANCIU

175. SENTINTA 411 08/07/2019
 SENTINTA nr. 411 din 08 iulie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)
TRIBUNALUL GALATI

176. SENTINTA 583 12/08/2019
 SENTINTA nr. 583 din 12 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA MOINESTI

177. DECIZIE 607 04/07/2019
 DECIZIE nr. 607 din 04 iulie 2019
servitute
TRIBUNALUL SIBIU

178. SENTINTA 2481 15/05/2019
 SENTINTA nr. 2481 din 15 mai 2019
autorizare desfiintare lucrari (legea 50/1991)
JUDECATORIA BUZAU

179. DECIZIE 9 16/10/2019
 DECIZIE nr. 9 din 16 octombrie 2019
Cerere în anulare (OUG 119/2007)
TRIBUNALUL GORJ

180. SENTINTA 10779 09/10/2019
 SENTINTA nr. 10779 din 09 octombrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA IASI

181. SENTINTA 5810 09/10/2019
 SENTINTA nr. 5810 din 09 octombrie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

182. DECIZIE 841 17/09/2019
 DECIZIE nr. 841 din 17 septembrie 2019
suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC
TRIBUNALUL BACAU

183. INCHEIERE 11663 12/09/2019
 INCHEIERE nr. 11663 din 12 septembrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

184. SENTINTA 5623 22/08/2019
 SENTINTA nr. 5623 din 22 august 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

185. DECIZIE 81 14/08/2019
 DECIZIE nr. 81 din 14 august 2019
infractiuni la alte legi speciale
TRIBUNALUL IALOMITA

186. SENTINTA 1081 23/07/2019
 SENTINTA nr. 1081 din 23 iulie 2019
alte cereri privind judecata în fond
JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

187. SENTINTA 678 15/07/2019
 SENTINTA nr. 678 din 15 iulie 2019
contestatie
TRIBUNALUL PRAHOVA

188. SENTINTA 4621 02/07/2019
 SENTINTA nr. 4621 din 02 iulie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

189. SENTINTA 900 27/06/2019
 SENTINTA nr. 900 din 27 iunie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BOLINTIN VALE

190. DECIZIE 481 25/06/2019
 DECIZIE nr. 481 din 25 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
TRIBUNALUL SALAJ

191. SENTINTA 188 21/06/2019
 SENTINTA nr. 188 din 21 iunie 2019
marturia mincinoasa (art.273 NCP)
JUDECATORIA TARGOVISTE

192. SENTINTA 2439 10/06/2019
 SENTINTA nr. 2439 din 10 iunie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGOVISTE

193. SENTINTA 301 25/04/2019
 SENTINTA nr. 301 din 25 aprilie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA SUCEAVA

194. SENTINTA 512 19/04/2019
 SENTINTA nr. 512 din 19 aprilie 2019
pretentii
TRIBUNALUL VALCEA

195. SENTINTA 475 22/03/2019
 SENTINTA nr. 475 din 22 martie 2019
ultrajul (art.257 NCP)
JUDECATORIA VASLUI

196. SENTINTA 1206 14/03/2019
 SENTINTA nr. 1206 din 14 martie 2019
obligatie de a face
JUDECATORIA ARAD

197. SENTINTA 392 06/03/2019
 SENTINTA nr. 392 din 06 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

198. SENTINTA 287 27/02/2019
 SENTINTA nr. 287 din 27 februarie 2019
actiune în constatare
TRIBUNALUL ALBA

199. DECIZIE 369 26/02/2019
 DECIZIE nr. 369 din 26 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL VRANCEA

200. DECIZIE 758 15/02/2019
 DECIZIE nr. 758 din 15 februarie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL ARGES