Actualizarea din data: 12/05/2022

ACTE OFICIALE
1. DECRET 783 11/05/2022
 DECRET nr. 783 din 11 mai 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022
2. DECRET 784 11/05/2022
 DECRET nr. 784 din 11 mai 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022
3. DECRET 787 11/05/2022
 DECRET nr. 787 din 11 mai 2022
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022
4. DECIZIE 307 11/05/2022
 DECIZIE nr. 307 din 11 mai 2022
privind eliberarea domnului Vasile-Cristian Roman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022
5. DECIZIE 308 11/05/2022
 DECIZIE nr. 308 din 11 mai 2022
privind eliberarea, la cerere, a doamnei Cornelia Nagy din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022
6. DECIZIE 309 11/05/2022
 DECIZIE nr. 309 din 11 mai 2022
pentru eliberarea domnului Andrei Baciu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022
7. DECRET 785 11/05/2022
 DECRET nr. 785 din 11 mai 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022
8. DECRET 786 11/05/2022
 DECRET nr. 786 din 11 mai 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022
9. ORD DE URGENŢĂ 64 09/05/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 9 mai 2022
privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 472 din 11 mai 2022
10. ORDIN 74 05/05/2022
 ORDIN nr. 74 din 5 mai 2022
privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022
11. ORDIN 260 05/05/2022
 ORDIN nr. 260 din 5 mai 2022
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017  privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 , cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022
12. ORDIN 878 03/05/2022
 ORDIN nr. 878 din 3 mai 2022
privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 10 mai 2022
13. PROCEDURĂ 03/05/2022
 PROCEDURĂ din 3 mai 2022
de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă către instituţiile de credit a actelor de executare silită, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 10 mai 2022
14. HOTĂRÂRE 55 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 55 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind schimbul de informaţii dintre autorităţile de aplicare a legii din statele membre şi de abrogare a Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului - COM(2021) 782 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022
15. HOTĂRÂRE 56 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 56 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind schimbul automatizat de date în scopul cooperării poliţieneşti („Prüm II“), de modificare a Deciziilor 2008/615/JAI şi 2008/616/JAI ale Consiliului şi a Regulamentelor (UE) 2018/1.726, 2019/817 şi 2019/818 ale Parlamentului European şi ale Consiliului - COM(2021) 784 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022
16. HOTĂRÂRE 57 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 57 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei platforme de colaborare pentru sprijinirea funcţionării echipelor comune de anchetă şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.726 - COM(2021) 756 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022
17. HOTĂRÂRE 58 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 58 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.727 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul de informaţii digitale în cazurile de terorism - COM(2021) 757 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022
18. HOTĂRÂRE 59 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 59 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind digitalizarea cooperării judiciare şi a accesului la justiţie în cadrul procedurilor transfrontaliere în materie civilă, comercială şi penală şi de modificare a anumitor acte din domeniul cooperării judiciare - COM(2021) 759 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022
19. HOTĂRÂRE 60 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 60 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/8/CE a Consiliului, a Deciziilor-cadru 2002/465/JAI, 2002/584/JAI, 2003/577/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI, 2008/947/JAI, 2009/829/JAI şi 2009/948/JAI ale Consiliului şi a Directivei 2014/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte digitalizarea cooperării judiciare - COM(2021) 760 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022
20. ORDIN 20473 02/05/2022
 ORDIN nr. 20.473 din 2 mai 2022
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 498/2021  privind aprobarea componenţei nominale şi a Regulamentului  de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022
21. DECIZIE 52 15/02/2022
 DECIZIA nr. 52 din 15 februarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii" din cuprinsul art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018 , pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022
22. DECIZIE 38 27/01/2022
 DECIZIA nr. 38 din 27 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020  privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2020  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020  privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018  privind reglementarea activităţii de telemuncă şi a Legii nr. 55/2020 , în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 472 din 11 mai 2022
23. DECIZIE 755 04/11/2021
 DECIZIA nr. 755 din 4 noiembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 , ale art. 8 alin. (5)  şi ale art. 10 din Legea nr. 77/2016  privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, precum şi a legii, în ansamblul său

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 472 din 11 mai 2022
24. DECIZIE 633 07/10/2021
 DECIZIA nr. 633 din 7 octombrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013  privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 472 din 11 mai 2022
JURISPRUDENTA