Actualizarea din data: 11/05/2022

ACTE OFICIALE
1. ANEXĂ 05/05/2022
 ANEXĂ din 5 mai 2022
referitoare la modificarea şi completarea anexei  la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022  pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 bis din 9 mai 2022
2. ORDIN 1112 05/05/2022
 ORDIN nr. 1.112. din 5 mai 2022
pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020  privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022
3. HOTĂRÂRE 51 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 51 din 2 mai 2022
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Situaţia actuală privind reciprocitatea cu Statele Unite în domeniul politicii vizelor - COM(2021) 827 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022
4. HOTĂRÂRE 52 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 52 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind abordarea situaţiilor de instrumentalizare în domeniul migraţiei şi azilului - COM(2021) 890 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022
5. HOTĂRÂRE 53 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 53 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane - COM(2021) 891 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022
6. HOTĂRÂRE 54 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 54 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind cooperarea poliţienească operativă - COM(2021) 780 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022
7. ORDIN 1090 02/05/2022
 ORDIN nr. 1.090 din 2 mai 2022
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014  privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022
8. HOTĂRÂRE 599 28/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 599 din 28 aprilie 2022
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 291/2018  pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, şi termenele de clasificare aferente acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 11 mai 2022
9. ORDIN 61 27/04/2022
 ORDIN nr. 61 din 27 aprilie 2022
pentru modificarea anexei nr. 1  la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016  privind aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice  de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022
10. LEGE 113 21/04/2022
 LEGE nr. 113 din 21 aprilie 2022
pentru aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2021 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2021

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 11 mai 2022
11. DECRET 532 21/04/2022
 DECRET nr. 532 din 21 aprilie 2022
privind promulgarea Legii  pentru aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2021 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2021

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 11 mai 2022
12. ORDIN 59 21/04/2022
 ORDIN nr. 59 din 21 aprilie 2022
privind aprobarea Normei sanitar-veterinare  pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare şi de abrogare a Directivei 2001/82/CE, în ceea ce priveşte autorizaţiile de comercializare, aprobarea studiilor clinice şi farmacovigilenţa produselor medicinale veterinare

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 11 mai 2022
13. NORMĂ 21/04/2022
 NORMĂ SANITAR-VETERINARĂ din 21 aprilie 2022
pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare şi de abrogare a Directivei 2001/82/CE, în ceea ce priveşte autorizaţiile de comercializare, aprobarea studiilor clinice şi farmacovigilenţa produselor medicinale veterinare

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 11 mai 2022
14. ORDIN 915 20/04/2022
 ORDIN nr. 915 din 20 aprilie 2022
privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună şi floră sălbatice

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022
15. ORDIN 3610 20/04/2022
 ORDIN nr. 3.610 din 20 aprilie 2022
privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2022-2023

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022
16. ORDIN 511 04/04/2022
 ORDIN nr. 511 din 4 aprilie 2022
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014  privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022
JURISPRUDENTA
17. SENTINTA 1500 24/10/2019
 SENTINTA nr. 1500 din 24 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA AIUD

18. DECIZIE 1537 25/11/2019
 DECIZIE nr. 1537 din 25 noiembrie 2019
legea 10/2001
CURTEA DE APEL BUCURESTI

19. DECIZIE 1421 23/10/2019
 DECIZIE nr. 1421 din 23 octombrie 2019
drepturi salariale ale personalului din justitie
CURTEA DE APEL ALBA IULIA

20. SENTINTA 8452 29/11/2019
 SENTINTA nr. 8452 din 29 noiembrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

21. SENTINTA 3240 12/11/2019
 SENTINTA nr. 3240 din 12 noiembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TURDA

22. SENTINTA 956 10/10/2019
 SENTINTA nr. 956 din 10 octombrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA BECLEAN

23. DECIZIE 4115 04/11/2019
 DECIZIE nr. 4115 din 04 noiembrie 2019
recalculare pensie
TRIBUNALUL ARGES

24. SENTINTA 4692 24/10/2019
 SENTINTA nr. 4692 din 24 octombrie 2019
fond funciar
JUDECATORIA SUCEAVA

25. SENTINTA 1924 21/10/2019
 SENTINTA nr. 1924 din 21 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BISTRITA

26. SENTINTA 4478 13/11/2019
 SENTINTA nr. 4478 din 13 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI

27. SENTINTA 205 10/10/2019
 SENTINTA nr. 205 din 10 octombrie 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)
TRIBUNALUL ARGES

28. SENTINTA 1609 14/11/2019
 SENTINTA nr. 1609 din 14 noiembrie 2019
actiune în constatare
TRIBUNALUL ALBA

29. DECIZIE 6 14/01/2020
 DECIZIE nr. 6 din 14 ianuarie 2020
actiune în raspundere patrimoniala
CURTEA DE APEL ALBA IULIA

30. SENTINTA 45 23/01/2020
 SENTINTA nr. 45 din 23 ianuarie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial
JUDECATORIA SAVENI

31. INCHEIERE 460 13/12/2019
 INCHEIERE nr. 460 din 13 decembrie 2019
actiune în constatare
TRIBUNALUL GALATI

32. SENTINTA 177 04/02/2020
 SENTINTA nr. 177 din 04 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TURDA

33. DECIZIE 19 27/01/2020
 DECIZIE nr. 19 din 27 ianuarie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
CURTEA DE APEL CRAIOVA

34. SENTINTA 45 08/01/2020
 SENTINTA nr. 45 din 08 ianuarie 2020
somatie de plata
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

35. SENTINTA 1259 10/02/2020
 SENTINTA nr. 1259 din 10 februarie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA

36. SENTINTA 128 11/02/2020
 SENTINTA nr. 128 din 11 februarie 2020
nulitate act
TRIBUNALUL VALCEA

37. SENTINTA 1349 05/03/2020
 SENTINTA nr. 1349 din 05 martie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA

38. DECIZIE 44 05/03/2020
 DECIZIE nr. 44 din 05 martie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL BACAU

39. SENTINTA 1929 26/03/2020
 SENTINTA nr. 1929 din 26 martie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA BRASOV

40. SENTINTA 335 27/03/2020
 SENTINTA nr. 335 din 27 martie 2020
pretentii
JUDECATORIA AIUD

41. SENTINTA 3777 10/10/2019
 SENTINTA nr. 3777 din 10 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI

42. SENTINTA 3913 23/10/2019
 SENTINTA nr. 3913 din 23 octombrie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL ILFOV

43. SENTINTA 561 28/05/2020
 SENTINTA nr. 561 din 28 mai 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA TULCEA

44. SENTINTA 348 03/06/2020
 SENTINTA nr. 348 din 03 iunie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

45. DECIZIE 687 01/07/2020
 DECIZIE nr. 687 din 01 iulie 2020
Completare/lamurire dispozitiv
TRIBUNALUL CLUJ

46. SENTINTA 4307 19/06/2020
 SENTINTA nr. 4307 din 19 iunie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA

47. SENTINTA 305 08/07/2020
 SENTINTA nr. 305 din 08 iulie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial
TRIBUNALUL SATU MARE

48. SENTINTA 530 19/06/2020
 SENTINTA nr. 530 din 19 iunie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA AIUD

49. SENTINTA 2673 25/06/2020
 SENTINTA nr. 2673 din 25 iunie 2020
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

50. DECIZIE 513 19/06/2020
 DECIZIE nr. 513 din 19 iunie 2020
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL PITESTI

51. SENTINTA 3663 02/07/2020
 SENTINTA nr. 3663 din 02 iulie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

52. SENTINTA 1161 30/06/2020
 SENTINTA nr. 1161 din 30 iunie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL BUCURESTI

53. INCHEIERE 709 27/07/2020
 INCHEIERE nr. 709 din 27 iulie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL HUNEDOARA

54. SENTINTA 3862 27/07/2020
 SENTINTA nr. 3862 din 27 iulie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA PLOIESTI

55. DECIZIE 268 13/07/2020
 DECIZIE nr. 268 din 13 iulie 2020
pretentii
CURTEA DE APEL BACAU

56. SENTINTA 3230 16/07/2020
 SENTINTA nr. 3230 din 16 iulie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

57. SENTINTA 1090 19/08/2020
 SENTINTA nr. 1090 din 19 august 2020
contestatie la legea electorala
TRIBUNALUL DOLJ

58. SENTINTA 2240 15/07/2020
 SENTINTA nr. 2240 din 15 iulie 2020
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar
TRIBUNALUL BUCURESTI

59. SENTINTA 695 13/07/2020
 SENTINTA nr. 695 din 13 iulie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
JUDECATORIA DEVA

60. SENTINTA 1763 22/09/2020
 SENTINTA nr. 1763 din 22 septembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CARACAL

61. DECIZIE 771 22/09/2020
 DECIZIE nr. 771 din 22 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL IASI

62. SENTINTA 6385 02/09/2020
 SENTINTA nr. 6385 din 02 septembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CRAIOVA

63. SENTINTA 1109 10/09/2020
 SENTINTA nr. 1109 din 10 septembrie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic
JUDECATORIA URZICENI

64. SENTINTA 4772 30/07/2020
 SENTINTA nr. 4772 din 30 iulie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

65. SENTINTA 1216 07/10/2020
 SENTINTA nr. 1216 din 07 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA ORADEA

66. SENTINTA 1168 09/09/2020
 SENTINTA nr. 1168 din 09 septembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA BECLEAN

67. SENTINTA 6868 09/10/2020
 SENTINTA nr. 6868 din 09 octombrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

68. SENTINTA 7362 28/10/2020
 SENTINTA nr. 7362 din 28 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA BRASOV

69. SENTINTA 6605 07/10/2020
 SENTINTA nr. 6605 din 07 octombrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

70. SENTINTA 1057 29/10/2020
 SENTINTA nr. 1057 din 29 octombrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA NOVACI

71. SENTINTA 765 12/10/2020
 SENTINTA nr. 765 din 12 octombrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA MORENI

72. SENTINTA 5249 14/10/2020
 SENTINTA nr. 5249 din 14 octombrie 2020
pretentii
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

73. SENTINTA 8477 16/11/2020
 SENTINTA nr. 8477 din 16 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA BRASOV

74. DECIZIE 658 12/11/2020
 DECIZIE nr. 658 din 12 noiembrie 2020
abandonul de familie (art.378 NCP)
CURTEA DE APEL BRASOV

75. SENTINTA 4715 25/11/2020
 SENTINTA nr. 4715 din 25 noiembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA ARAD

76. SENTINTA 1336 15/10/2020
 SENTINTA nr. 1336 din 15 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA ALEXANDRIA

77. DECIZIE 550 04/12/2020
 DECIZIE nr. 550 din 04 decembrie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
CURTEA DE APEL PITESTI

78. SENTINTA 10407 15/12/2020
 SENTINTA nr. 10407 din 15 decembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA

79. DECIZIE 1109 06/11/2020
 DECIZIE nr. 1109 din 06 noiembrie 2020
actiune oblica
TRIBUNALUL BRASOV

80. SENTINTA 43 13/01/2021
 SENTINTA nr. 43 din 13 ianuarie 2021
ordin de protectie
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

81. SENTINTA 7311 19/11/2020
 SENTINTA nr. 7311 din 19 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

82. DECIZIE 19 14/01/2021
 DECIZIE nr. 19 din 14 ianuarie 2021
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL ALBA IULIA

83. SENTINTA 20 27/01/2021
 SENTINTA nr. 20 din 27 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA STREHAIA

84. SENTINTA 93 11/01/2021
 SENTINTA nr. 93 din 11 ianuarie 2021
Completare/lamurire dispozitiv
JUDECATORIA PITESTI

85. DECIZIE 125 20/01/2021
 DECIZIE nr. 125 din 20 ianuarie 2021
alte cereri privind executarea silita
TRIBUNALUL BUCURESTI

86. SENTINTA 10592 20/11/2020
 SENTINTA nr. 10592 din 20 noiembrie 2020
stabilire program vizitare minor
JUDECATORIA CONSTANTA

87. SENTINTA 310 10/02/2021
 SENTINTA nr. 310 din 10 februarie 2021
drepturi banesti
TRIBUNALUL DAMBOVITA

88. SENTINTA 2256 03/03/2021
 SENTINTA nr. 2256 din 03 martie 2021
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA CONSTANTA

89. SENTINTA 69 23/02/2021
 SENTINTA nr. 69 din 23 februarie 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)
JUDECATORIA FAGARAS

90. SENTINTA 272 08/03/2021
 SENTINTA nr. 272 din 08 martie 2021
hotarâre care sa tina loc de act autentic
JUDECATORIA CAREI

91. DECIZIE 94 23/02/2021
 DECIZIE nr. 94 din 23 februarie 2021
pretentii
CURTEA DE APEL ALBA IULIA

92. SENTINTA 1383 26/02/2021
 SENTINTA nr. 1383 din 26 februarie 2021
dizolvare persoana juridica
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

93. DECIZIE 61 31/03/2021
 DECIZIE nr. 61 din 31 martie 2021
cautiune
CURTEA DE APEL BUCURESTI

94. SENTINTA 3364 31/03/2021
 SENTINTA nr. 3364 din 31 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA GALATI

95. SENTINTA 926 10/03/2021
 SENTINTA nr. 926 din 10 martie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGOVISTE

96. DECIZIE 314 07/04/2021
 DECIZIE nr. 314 din 07 aprilie 2021
despagubiri
CURTEA DE APEL SUCEAVA

97. DECIZIE 477 14/04/2021
 DECIZIE nr. 477 din 14 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
TRIBUNALUL GORJ

98. SENTINTA 1550 05/03/2021
 SENTINTA nr. 1550 din 05 martie 2021
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

99. SENTINTA 98 05/02/2021
 SENTINTA nr. 98 din 05 februarie 2021
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
TRIBUNALUL BRASOV

100. DECIZIE 164 10/02/2021
 DECIZIE nr. 164 din 10 februarie 2021
drepturi banesti
TRIBUNALUL BOTOSANI

101. DECIZIE 505 02/11/2020
 DECIZIE nr. 505 din 02 noiembrie 2020
obligatie de a face
TRIBUNALUL BACAU

102. SENTINTA 388 27/04/2021
 SENTINTA nr. 388 din 27 aprilie 2021
calcul drepturi salariale
TRIBUNALUL COVASNA

103. SENTINTA 449 05/04/2021
 SENTINTA nr. 449 din 05 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA ADJUD

104. SENTINTA 1505 08/04/2021
 SENTINTA nr. 1505 din 08 aprilie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA SUCEAVA

105. SENTINTA 1571 12/04/2021
 SENTINTA nr. 1571 din 12 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA SUCEAVA

106. SENTINTA 63 15/04/2021
 SENTINTA nr. 63 din 15 aprilie 2021
ucidere din culpa (art.192 NCP)
JUDECATORIA PODU TURCULUI

107. INCHEIERE 820 07/05/2021
 INCHEIERE nr. 820 din 07 mai 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
TRIBUNALUL CONSTANTA

108. SENTINTA 1234 22/07/2021
 SENTINTA nr. 1234 din 22 iulie 2021
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat
JUDECATORIA GALATI

109. INCHEIERE 804 12/05/2021
 INCHEIERE nr. 804 din 12 mai 2021
revocare donatie
TRIBUNALUL NEAMT

110. SENTINTA 2444 08/06/2021
 SENTINTA nr. 2444 din 08 iunie 2021
actiune în constatare
JUDECATORIA SUCEAVA

111. DECIZIE 106 02/06/2021
 DECIZIE nr. 106 din 02 iunie 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)
CURTEA DE APEL CLUJ

112. SENTINTA 949 10/06/2021
 SENTINTA nr. 949 din 10 iunie 2021
anulare act
JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

113. SENTINTA 382 12/05/2021
 SENTINTA nr. 382 din 12 mai 2021
furtul calificat (art.229 NCP)
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

114. SENTINTA 3947 15/06/2021
 SENTINTA nr. 3947 din 15 iunie 2021
Completare/lamurire dispozitiv
JUDECATORIA PITESTI

115. SENTINTA 1898 29/06/2021
 SENTINTA nr. 1898 din 29 iunie 2021
amenintarea (art.206 NCP)
JUDECATORIA TIMISOARA

116. SENTINTA 3958 07/05/2021
 SENTINTA nr. 3958 din 07 mai 2021
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

117. SENTINTA 1868 25/05/2021
 SENTINTA nr. 1868 din 25 mai 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI

118. SENTINTA 6380 09/07/2021
 SENTINTA nr. 6380 din 09 iulie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA BRASOV

119. SENTINTA 676 24/06/2021
 SENTINTA nr. 676 din 24 iunie 2021
pensie întretinere
JUDECATORIA DRAGASANI

120. SENTINTA 6114 25/06/2021
 SENTINTA nr. 6114 din 25 iunie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

121. SENTINTA 936 24/09/2021
 SENTINTA nr. 936 din 24 septembrie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA DEVA

122. SENTINTA 685 23/09/2021
 SENTINTA nr. 685 din 23 septembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA SAVENI

123. SENTINTA 1531 05/10/2021
 SENTINTA nr. 1531 din 05 octombrie 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)
JUDECATORIA BRASOV

124. DECIZIE 670 13/10/2021
 DECIZIE nr. 670 din 13 octombrie 2021
reziliere contract
CURTEA DE APEL IASI

125. DECIZIE 903 06/10/2021
 DECIZIE nr. 903 din 06 octombrie 2021
contestatie act administrativ fiscal
CURTEA DE APEL ALBA IULIA

126. SENTINTA 966 05/11/2021
 SENTINTA nr. 966 din 05 noiembrie 2021
tâlharie (art.233 NCP)
JUDECATORIA BUZAU

127. DECIZIE 921 25/10/2021
 DECIZIE nr. 921 din 25 octombrie 2021
pretentii
TRIBUNALUL MEHEDINTI

128. SENTINTA 2638 13/10/2021
 SENTINTA nr. 2638 din 13 octombrie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA CAMPINA

129. SENTINTA 2471 19/10/2021
 SENTINTA nr. 2471 din 19 octombrie 2021
schimbare masura educativa a internarii (art.516 si art. 517 NCPP)
JUDECATORIA CRAIOVA

130. DECIZIE 1139 16/11/2021
 DECIZIE nr. 1139 din 16 noiembrie 2021
traficul de droguri (Legea 143/2000 art. 2)
CURTEA DE APEL PLOIESTI

131. DECIZIE 4502 18/09/2020
 DECIZIE nr. 4502 din 18 septembrie 2020
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL BUCURESTI

132. DECIZIE 2457 18/11/2021
 DECIZIE nr. 2457 din 18 noiembrie 2021
obligatia de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI

133. SENTINTA 16296 18/11/2021
 SENTINTA nr. 16296 din 18 noiembrie 2021
actiune in regres
JUDECATORIA BUFTEA

134. DECIZIE 1584 06/12/2021
 DECIZIE nr. 1584 din 06 decembrie 2021
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL BRASOV

135. DECIZIE 520 13/09/2021
 DECIZIE nr. 520 din 13 septembrie 2021
actiune în constatare
TRIBUNALUL BUZAU

136. SENTINTA 2459 08/12/2021
 SENTINTA nr. 2459 din 08 decembrie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA RADAUTI

137. DECIZIE 1217 20/10/2021
 DECIZIE nr. 1217 din 20 octombrie 2021
revendicare imobiliara
TRIBUNALUL GIURGIU

138. SENTINTA 417 26/03/2021
 SENTINTA nr. 417 din 26 martie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA TULCEA

139. SENTINTA 1815 28/12/2021
 SENTINTA nr. 1815 din 28 decembrie 2021
drepturi banesti
TRIBUNALUL BUZAU

140. DECIZIE 3003 15/12/2021
 DECIZIE nr. 3003 din 15 decembrie 2021
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL PRAHOVA

141. SENTINTA 17 17/01/2019
 SENTINTA nr. 17 din 17 ianuarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA ZIMNICEA

142. DECIZIE 139 05/02/2019
 DECIZIE nr. 139 din 05 februarie 2019
înselaciunea (art.244 NCP)
CURTEA DE APEL CLUJ

143. DECIZIE 127 31/01/2019
 DECIZIE nr. 127 din 31 ianuarie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI

144. DECIZIE 228 21/02/2019
 DECIZIE nr. 228 din 21 februarie 2019
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL TIMISOARA

145. DECIZIE 954 02/04/2019
 DECIZIE nr. 954 din 02 aprilie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic
TRIBUNALUL BUCURESTI

146. DECIZIE 143 18/03/2019
 DECIZIE nr. 143 din 18 martie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)
CURTEA DE APEL CLUJ

147. DECIZIE 42 17/01/2019
 DECIZIE nr. 42 din 17 ianuarie 2019
validare poprire
TRIBUNALUL DOLJ

148. SENTINTA 2116 10/05/2019
 SENTINTA nr. 2116 din 10 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA SUCEAVA

149. DECIZIE 177 18/02/2019
 DECIZIE nr. 177 din 18 februarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
TRIBUNALUL BUCURESTI

150. DECIZIE 905 09/04/2019
 DECIZIE nr. 905 din 09 aprilie 2019
obligatia de a face
CURTEA DE APEL CRAIOVA

151. DECIZIE 2273 19/04/2019
 DECIZIE nr. 2273 din 19 aprilie 2019
recalculare pensie
CURTEA DE APEL BUCURESTI

152. DECIZIE 586 15/05/2019
 DECIZIE nr. 586 din 15 mai 2019
plângere contraventionala
TRIBUNALUL VASLUI

153. DECIZIE 1907 02/07/2019
 DECIZIE nr. 1907 din 02 iulie 2019
drepturi salariale ale personalului din justitie
CURTEA DE APEL CRAIOVA

154. SENTINTA 2913 14/05/2019
 SENTINTA nr. 2913 din 14 mai 2019
contestatie
TRIBUNALUL BUCURESTI

155. SENTINTA 2975 28/06/2019
 SENTINTA nr. 2975 din 28 iunie 2019
anulare act
JUDECATORIA GIURGIU

156. SENTINTA 1305 28/08/2019
 SENTINTA nr. 1305 din 28 august 2019
uzucapiune
JUDECATORIA MOINESTI

157. DECIZIE 2169 28/06/2019
 DECIZIE nr. 2169 din 28 iunie 2019
uzucapiune
TRIBUNALUL BUCURESTI

158. SENTINTA 524 31/01/2019
 SENTINTA nr. 524 din 31 ianuarie 2019
procedura insolventei - societati cu raspundere limitata
TRIBUNALUL BUCURESTI

159. SENTINTA 2345 10/10/2019
 SENTINTA nr. 2345 din 10 octombrie 2019
Completare/lamurire dispozitiv
JUDECATORIA BISTRITA

160. SENTINTA 8796 07/10/2019
 SENTINTA nr. 8796 din 07 octombrie 2019
validare poprire
JUDECATORIA BRASOV

161. SENTINTA 236 17/09/2019
 SENTINTA nr. 236 din 17 septembrie 2019
actiune în constatare
CURTEA DE APEL TIMISOARA

162. SENTINTA 47 12/09/2019
 SENTINTA nr. 47 din 12 septembrie 2019
reintegrare în familie
TRIBUNALUL ALBA

163. SENTINTA 3051 10/09/2019
 SENTINTA nr. 3051 din 10 septembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SATU MARE

164. SENTINTA 1242 22/08/2019
 SENTINTA nr. 1242 din 22 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA VASLUI

165. SENTINTA 1042 03/07/2019
 SENTINTA nr. 1042 din 03 iulie 2019
drepturi banesti
TRIBUNALUL IASI

166. SENTINTA 852 06/06/2019
 SENTINTA nr. 852 din 06 iunie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

167. DECIZIE 1136 08/05/2019
 DECIZIE nr. 1136 din 08 mai 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
CURTEA DE APEL CRAIOVA

168. SENTINTA 5004 02/05/2019
 SENTINTA nr. 5004 din 02 mai 2019
validare poprire
JUDECATORIA IASI

169. SENTINTA 4814 24/04/2019
 SENTINTA nr. 4814 din 24 aprilie 2019
pretentii
JUDECATORIA CONSTANTA

170. DECIZIE 330 19/04/2019
 DECIZIE nr. 330 din 19 aprilie 2019
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)
TRIBUNALUL DOLJ

171. SENTINTA 609 17/04/2019
 SENTINTA nr. 609 din 17 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA VASLUI

172. SENTINTA 3685 10/04/2019
 SENTINTA nr. 3685 din 10 aprilie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

173. SENTINTA 193 19/03/2019
 SENTINTA nr. 193 din 19 martie 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

174. DECIZIE 1014 11/03/2019
 DECIZIE nr. 1014 din 11 martie 2019
obligatie de a face
TRIBUNALUL ILFOV

175. INCHEIERE 59 07/03/2019
 INCHEIERE nr. 59 din 07 martie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
TRIBUNALUL BIHOR

176. DECIZIE 121 14/01/2019
 DECIZIE nr. 121 din 14 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL PRAHOVA