Actualizarea din data: 11/05/2022

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 999 10/05/2022
 ORDIN nr. 999 din 10 mai 2022
pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022
2. HOTĂRÂRE 39 10/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 39 din 10 mai 2022
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020  pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022
3. CIRCULARĂ 11 10/05/2022
 CIRCULARĂ nr. 11 din 10 mai 2022
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022
4. LEGE 131 09/05/2022
 LEGE nr. 131 din 9 mai 2022
pentru ratificarea Acordului  dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021 la Amman

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022
5. DECRET 781 09/05/2022
 DECRET nr. 781 din 9 mai 2022
privind promulgarea Legii  pentru ratificarea Acordului  dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021 la Amman

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022
6. ORD DE URGENŢĂ 63 09/05/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 9 mai 2022
privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022
7. ORDIN 4140 09/05/2022
 ORDIN nr. 4.140 din 9 mai 2022
pentru stabilirea birourilor vamale de frontieră abilitate să efectueze formalităţi vamale de punere în liberă circulaţie a benzinelor şi motorinelor

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022
8. ORDIN 1260 03/05/2022
 ORDIN nr. 1.260 din 3 mai 2022
pentru modificarea pct. 57 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009  privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 10 mai 2022
9. HOTĂRÂRE 70 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 70 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/760 în ceea ce priveşte sfera activelor şi investiţiilor eligibile, structura portofoliului şi cerinţele de diversificare, împrumutul de numerar şi alte reguli ale fondurilor şi în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la autorizarea, politicile de investiţii şi condiţiile de funcţionare ale fondurilor europene de investiţii pe termen lung - COM(2021) 722 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 10 mai 2022
10. HOTĂRÂRE 71 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 71 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informaţiile puse la dispoziţia publicului, relevante pentru serviciile financiare, pentru pieţele de capital şi pentru durabilitate - COM(2021) 723 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 10 mai 2022
11. HOTĂRÂRE 72 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 72 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a anumitor directive în ceea ce priveşte instituirea şi funcţionarea punctului unic de acces european - COM(2021) 724 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 10 mai 2022
12. HOTĂRÂRE 73 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 73 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a anumitor regulamente în ceea ce priveşte instituirea şi funcţionarea punctului unic de acces european - COM(2021) 725 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 10 mai 2022
13. HOTĂRÂRE 74 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 74 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru de măsuri pentru consolidarea ecosistemului european al semiconductorilor (Actul privind cipurile) - COM(2022) 46 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 10 mai 2022
14. HOTĂRÂRE 75 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 75 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Droguri a Uniunii Europene - COM(2022) 18 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 10 mai 2022
15. HOTĂRÂRE 76 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 76 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor tranzitorii privind ambalarea şi etichetarea produselor medicinale veterinare autorizate în conformitate cu Directiva 2001/82/CE şi cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 - COM(2022) 76 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 10 mai 2022
16. HOTĂRÂRE 67 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 67 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru lucrul pe platforme - COM(2021) 762 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022
17. HOTĂRÂRE 68 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 68 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/25/CE în ceea ce priveşte includerea unor cerinţe de stabilitate îmbunătăţite şi alinierea directivei la cerinţele de stabilitate definite de Organizaţia Maritimă Internaţională - COM(2022) 53 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022
18. HOTĂRÂRE 69 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 69 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2011/61/UE şi 2009/65/CE în ceea ce priveşte dispoziţiile privind delegarea, administrarea riscului de lichiditate, raportarea în scopuri de supraveghere, furnizarea de servicii de depozitar şi de custodie şi iniţierea de împrumuturi de către fondurile de investiţii alternative - COM(2021) 721 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022
19. HOTĂRÂRE 77 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 77 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului Uniunii privind conectivitatea securizată pentru perioada 2023-2027 - COM(2022) 57 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022
20. HOTĂRÂRE 78 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 78 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 549/2013 şi de abrogare a 11 acte juridice ale Uniunii în domeniul conturilor naţionale - COM(2021) 776 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022
21. HOTĂRÂRE 79 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 79 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru punerea în aplicare şi asigurarea respectării Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi a Acordului comercial şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte - COM(2022) 89 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022
22. HOTĂRÂRE 80 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 80 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.628 în ceea ce priveşte prelungirea competenţei conferite Comisiei pentru a adopta acte delegate - COM(2022) 113 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022
23. HOTĂRÂRE 61 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 61 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte alinierea acesteia la normele Uniunii privind protecţia datelor cu caracter personal - COM(2021) 767 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022
24. HOTĂRÂRE 62 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 62 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru pieţele interne ale gazelor din surse regenerabile, gazelor naturale şi hidrogenului - COM(2021) 803 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022
25. HOTĂRÂRE 63 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 63 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a unor norme pentru prevenirea utilizării abuzive în scopuri fiscale a entităţilor fictive şi de modificare a Directivei 2011/16/UE - COM(2021) 565 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022
26. HOTĂRÂRE 64 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 64 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor multinaţionale în Uniune - COM(2021) 823 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022
27. HOTĂRÂRE 65 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 65 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opţional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri şi prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă şi a mecanismului de reacţie rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA - COM(2022) 39 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022
28. HOTĂRÂRE 66 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 66 din 2 mai 2022
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului european şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.025/2012 în ceea ce priveşte deciziile organizaţiilor de standardizare europene privind standardele europene şi documentele de standardizare europeană - COM(2022) 32 final

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 468 din 10 mai 2022
29. REGULAMENT 9 28/04/2022
 REGULAMENT nr. 9 din 28 aprilie 2022
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013  privind acţiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 44/2013

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022
30. ORDIN 855 04/04/2022
 ORDIN nr. 855 din 4 aprilie 2022
pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2624 (2022)

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 10 mai 2022
31. DECIZIE 9 21/03/2022
 DECIZIA nr. 9 din 21 martie 2022
referitoare la interpretarea art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 10 mai 2022
32. REZOLUŢIE 2624 28/02/2022
 REZOLUŢIE nr. 2.624 din 28 februarie 2022
adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 898-a reuniuni

EMITENT: Consiliul de Securitate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 465 din 10 mai 2022
33. ACORD 04/04/2021
 ACORD din 4 aprilie 2021
între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022
JURISPRUDENTA