Actualizarea din data: 10/05/2022

ACTE OFICIALE
1. HOTĂRÂRE 613 04/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 613 din 4 mai 2022
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor suprafeţe de teren din administrarea Penitenciarului Brăila, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 10 mai 2022
2. ORDIN 878 03/05/2022
 ORDIN nr. 878 din 3 mai 2022
privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 10 mai 2022
3. PROCEDURĂ 03/05/2022
 PROCEDURĂ din 3 mai 2022
de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă către instituţiile de credit a actelor de executare silită, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 10 mai 2022
4. ORDIN 697 02/05/2022
 ORDIN nr. 697 din 2 mai 2022
pentru modificarea pct. 24 al art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 2.400/2017  privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operaţional "Iniţiativa pentru IMM"

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 10 mai 2022
5. HOTĂRÂRE 588 28/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 588 din 28 aprilie 2022
privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 466 din 10 mai 2022
JURISPRUDENTA