Actualizarea din data: 09/05/2022

ACTE OFICIALE
1. ORDIN 1258 03/05/2022
 ORDIN nr. 1.258 din 3 mai 2022
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 12 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 476/2017  privind organizarea şi funcţionarea structurilor care acordă asistenţă medicală şi îngrijirea bolnavilor cu arsuri

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 9 mai 2022
2. ORDIN 1250 02/05/2022
 ORDIN nr. 1.250 din 2 mai 2022
pentru reorganizarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 9 mai 2022
3. ANEXĂ 27/04/2022
 ANEXE din 27 aprilie 2022
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1  la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017  privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 , cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 bis din 4 mai 2022
4. ORDIN 648 21/04/2022
 ORDIN nr. 648 din 21 aprilie 2022
privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii VGP ZONE BRAŞOV - S.R.L.

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 9 mai 2022
5. ORDIN 635 20/04/2022
 ORDIN nr. 635 din 20 aprilie 2022
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 4.003/2020  privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 461 din 9 mai 2022
6. ORDIN 493 30/03/2022
 ORDIN nr. 493 din 30 martie 2022
pentru aprobarea Procedurii  privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului „Referat privind recalcularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 9 mai 2022
7. PROCEDURĂ 30/03/2022
 PROCEDURĂ din 30 martie 2022
privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 9 mai 2022
8. DECIZIE 16 21/03/2022
 DECIZIA nr. 16 din 21 martie 2022
referitoare la interpretarea şi aplicarea art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014  privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 53 alin. (1) din Legea nr. 101/2016  privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 9 mai 2022
9. DECIZIE 8 18/01/2022
 DECIZIA nr. 8 din 18 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) lit. a)  şi ale art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020  privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 9 mai 2022
10. DECIZIE 586 23/09/2021
 DECIZIA nr. 586 din 23 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 87/2017  pentru modificarea Legii nr. 161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 9 mai 2022
JURISPRUDENTA
11. SENTINTA 8476 26/06/2019
 SENTINTA nr. 8476 din 26 iunie 2019
validare poprire
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

12. SENTINTA 11 13/06/2019
 SENTINTA nr. 11 din 13 iunie 2019
omorul (art.188 NCP)
TRIBUNALUL DAMBOVITA

13. SENTINTA 406 09/05/2019
 SENTINTA nr. 406 din 09 mai 2019
uzucapiune
JUDECATORIA MORENI

14. SENTINTA 3601 07/05/2019
 SENTINTA nr. 3601 din 07 mai 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA PLOIESTI

15. SENTINTA 728 22/04/2019
 SENTINTA nr. 728 din 22 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BISTRITA

16. SENTINTA 2005 19/04/2019
 SENTINTA nr. 2005 din 19 aprilie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA BUZAU

17. DECIZIE 149 16/04/2019
 DECIZIE nr. 149 din 16 aprilie 2019
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar
CURTEA DE APEL ALBA IULIA

18. DECIZIE 584 11/04/2019
 DECIZIE nr. 584 din 11 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL NEAMT

19. DECIZIE 916 10/04/2019
 DECIZIE nr. 916 din 10 aprilie 2019
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)
CURTEA DE APEL CRAIOVA

20. SENTINTA 3722 01/04/2019
 SENTINTA nr. 3722 din 01 aprilie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA

21. SENTINTA 1370 27/03/2019
 SENTINTA nr. 1370 din 27 martie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BAIA MARE

22. SENTINTA 165 11/03/2019
 SENTINTA nr. 165 din 11 martie 2019
pretentii
TRIBUNALUL BUZAU

23. SENTINTA 655 05/02/2019
 SENTINTA nr. 655 din 05 februarie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA PITESTI

24. SENTINTA 525 30/01/2019
 SENTINTA nr. 525 din 30 ianuarie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA BACAU

25. SENTINTA 1474 22/11/2019
 SENTINTA nr. 1474 din 22 noiembrie 2019
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)
JUDECATORIA ORADEA

26. SENTINTA 2276 31/10/2019
 SENTINTA nr. 2276 din 31 octombrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA DEVA

27. DECIZIE 1470 18/10/2019
 DECIZIE nr. 1470 din 18 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL TIMIS

28. SENTINTA 3813 29/11/2019
 SENTINTA nr. 3813 din 29 noiembrie 2019
furtul (art.228 NCP)
JUDECATORIA TIMISOARA

29. SENTINTA 1916 15/10/2019
 SENTINTA nr. 1916 din 15 octombrie 2019
obligatie de a face
JUDECATORIA FAGARAS

30. DECIZIE 588 24/10/2019
 DECIZIE nr. 588 din 24 octombrie 2019
fond funciar
CURTEA DE APEL TIMISOARA

31. SENTINTA 7956 27/11/2019
 SENTINTA nr. 7956 din 27 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA FOCSANI

32. DECIZIE 1823 14/11/2019
 DECIZIE nr. 1823 din 14 noiembrie 2019
actiune în raspundere patrimoniala
CURTEA DE APEL ALBA IULIA

33. DECIZIE 1684 05/12/2019
 DECIZIE nr. 1684 din 05 decembrie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL PRAHOVA

34. SENTINTA 1484 20/11/2019
 SENTINTA nr. 1484 din 20 noiembrie 2019
pretentii
TRIBUNALUL IASI

35. SENTINTA 2222 03/10/2019
 SENTINTA nr. 2222 din 03 octombrie 2019
drept de autor si drepturi conexe
TRIBUNALUL BUCURESTI

36. INCHEIERE 2132 20/09/2019
 INCHEIERE nr. 2132 din 20 septembrie 2019
validare poprire
JUDECATORIA ALBA IULIA

37. SENTINTA 741 04/12/2019
 SENTINTA nr. 741 din 04 decembrie 2019
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)
JUDECATORIA LUGOJ

38. SENTINTA 1837 19/11/2019
 SENTINTA nr. 1837 din 19 noiembrie 2019
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

39. DECIZIE 653 02/10/2019
 DECIZIE nr. 653 din 02 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL GIURGIU

40. SENTINTA 1897 05/11/2019
 SENTINTA nr. 1897 din 05 noiembrie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL CONSTANTA

41. DECIZIE 306 08/10/2019
 DECIZIE nr. 306 din 08 octombrie 2019
actiune în constatare
CURTEA DE APEL ORADEA

42. SENTINTA 505 24/10/2019
 SENTINTA nr. 505 din 24 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL PRAHOVA

43. SENTINTA 7138 20/12/2019
 SENTINTA nr. 7138 din 20 decembrie 2019
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA BACAU

44. SENTINTA 8320 28/11/2019
 SENTINTA nr. 8320 din 28 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

45. SENTINTA 9147 18/12/2019
 SENTINTA nr. 9147 din 18 decembrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

46. DECIZIE 30 15/01/2020
 DECIZIE nr. 30 din 15 ianuarie 2020
plângere contraventionala
TRIBUNALUL VASLUI

47. DECIZIE 1405 20/12/2019
 DECIZIE nr. 1405 din 20 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BACAU

48. SENTINTA 127 13/02/2020
 SENTINTA nr. 127 din 13 februarie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA VATRA DORNEI

49. DECIZIE 159 20/02/2020
 DECIZIE nr. 159 din 20 februarie 2020
drepturi banesti
CURTEA DE APEL ALBA IULIA

50. DECIZIE 4830 20/12/2019
 DECIZIE nr. 4830 din 20 decembrie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL ILFOV

51. DECIZIE 6088 23/12/2019
 DECIZIE nr. 6088 din 23 decembrie 2019
obligatie de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI

52. SENTINTA 216 06/03/2020
 SENTINTA nr. 216 din 06 martie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA VATRA DORNEI

53. SENTINTA 319 05/03/2020
 SENTINTA nr. 319 din 05 martie 2020
furtul (art.228 NCP)
JUDECATORIA BRASOV

54. SENTINTA 464 13/03/2020
 SENTINTA nr. 464 din 13 martie 2020
transformare amenda
JUDECATORIA BISTRITA

55. SENTINTA 1545 09/12/2019
 SENTINTA nr. 1545 din 09 decembrie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)
JUDECATORIA BOTOSANI

56. SENTINTA 17 12/03/2020
 SENTINTA nr. 17 din 12 martie 2020
dizolvare societate
TRIBUNALUL VRANCEA

57. DECIZIE 244 17/02/2020
 DECIZIE nr. 244 din 17 februarie 2020
obligatie de a face
CURTEA DE APEL PLOIESTI

58. DECIZIE 113 03/03/2020
 DECIZIE nr. 113 din 03 martie 2020
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL CONSTANTA

59. DECIZIE 112 11/03/2020
 DECIZIE nr. 112 din 11 martie 2020
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar
CURTEA DE APEL IASI

60. SENTINTA 278 10/04/2020
 SENTINTA nr. 278 din 10 aprilie 2020
ordin de protectie
JUDECATORIA FALTICENI

61. DECIZIE 174 19/03/2020
 DECIZIE nr. 174 din 19 martie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL IASI

62. SENTINTA 8520 03/12/2019
 SENTINTA nr. 8520 din 03 decembrie 2019
obligatie de a face
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

63. DECIZIE 91 09/10/2019
 DECIZIE nr. 91 din 09 octombrie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL GIURGIU

64. SENTINTA 8152 20/11/2019
 SENTINTA nr. 8152 din 20 noiembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

65. SENTINTA 885 18/05/2020
 SENTINTA nr. 885 din 18 mai 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

66. SENTINTA 1491 04/06/2020
 SENTINTA nr. 1491 din 04 iunie 2020
obligatie de a face
TRIBUNALUL BUCURESTI

67. DECIZIE 798 04/06/2020
 DECIZIE nr. 798 din 04 iunie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL IASI

68. SENTINTA 817 12/05/2020
 SENTINTA nr. 817 din 12 mai 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL ILFOV

69. SENTINTA 2799 07/07/2020
 SENTINTA nr. 2799 din 07 iulie 2020
actiune în constatare
JUDECATORIA PITESTI

70. SENTINTA 1711 24/06/2020
 SENTINTA nr. 1711 din 24 iunie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA SIBIU

71. SENTINTA 1061 22/07/2020
 SENTINTA nr. 1061 din 22 iulie 2020
validare poprire
JUDECATORIA TULCEA

72. INCHEIERE 1986 20/07/2020
 INCHEIERE nr. 1986 din 20 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI

73. SENTINTA 4940 09/07/2020
 SENTINTA nr. 4940 din 09 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CRAIOVA

74. SENTINTA 2605 16/07/2020
 SENTINTA nr. 2605 din 16 iulie 2020
uzucapiune
JUDECATORIA BUZAU

75. DECIZIE 474 21/08/2020
 DECIZIE nr. 474 din 21 august 2020
contestatie la legea electorala
TRIBUNALUL BUZAU

76. SENTINTA 7379 10/09/2020
 SENTINTA nr. 7379 din 10 septembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA

77. SENTINTA 414 08/09/2020
 SENTINTA nr. 414 din 08 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA CAMPENI

78. SENTINTA 2537 23/07/2020
 SENTINTA nr. 2537 din 23 iulie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA SIBIU

79. SENTINTA 1870 12/08/2020
 SENTINTA nr. 1870 din 12 august 2020
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat
JUDECATORIA GIURGIU

80. INCHEIERE 2471 25/09/2020
 INCHEIERE nr. 2471 din 25 septembrie 2020
contestarea masurii asiguratorii (art.250 NCPP)
JUDECATORIA TIMISOARA

81. SENTINTA 2855 09/09/2020
 SENTINTA nr. 2855 din 09 septembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BAIA MARE

82. SENTINTA 1356 02/10/2020
 SENTINTA nr. 1356 din 02 octombrie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA BRASOV

83. DECIZIE 239 05/10/2020
 DECIZIE nr. 239 din 05 octombrie 2020
contestatie decizie de sanctionare
CURTEA DE APEL CONSTANTA

84. SENTINTA 1435 09/03/2020
 SENTINTA nr. 1435 din 09 martie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

85. SENTINTA 8536 15/10/2020
 SENTINTA nr. 8536 din 15 octombrie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA IASI

86. SENTINTA 1678 22/09/2020
 SENTINTA nr. 1678 din 22 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA PETROSANI

87. SENTINTA 3821 10/06/2020
 SENTINTA nr. 3821 din 10 iunie 2020
contestatie la executare
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

88. INCHEIERE 2564 30/07/2020
 INCHEIERE nr. 2564 din 30 iulie 2020
plângere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 NCPP)
JUDECATORIA BAIA MARE

89. SENTINTA 2354 03/11/2020
 SENTINTA nr. 2354 din 03 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA BARLAD

90. DECIZIE 473 16/11/2020
 DECIZIE nr. 473 din 16 noiembrie 2020
pretentii
TRIBUNALUL VRANCEA

91. SENTINTA 139 10/08/2020
 SENTINTA nr. 139 din 10 august 2020
furtul calificat (art.229 NCP)
JUDECATORIA ALBA IULIA

92. DECIZIE 1036 16/11/2020
 DECIZIE nr. 1036 din 16 noiembrie 2020
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL ORADEA

93. DECIZIE 252 30/10/2020
 DECIZIE nr. 252 din 30 octombrie 2020
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)
CURTEA DE APEL GALATI

94. SENTINTA 1424 24/11/2020
 SENTINTA nr. 1424 din 24 noiembrie 2020
fond funciar
JUDECATORIA RACARI

95. SENTINTA 6270 17/11/2020
 SENTINTA nr. 6270 din 17 noiembrie 2020
obligatie de a face
JUDECATORIA PITESTI

96. SENTINTA 5120 09/10/2020
 SENTINTA nr. 5120 din 09 octombrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

97. SENTINTA 11680 27/11/2020
 SENTINTA nr. 11680 din 27 noiembrie 2020
pensie întretinere
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

98. DECIZIE 1557 08/12/2020
 DECIZIE nr. 1557 din 08 decembrie 2020
distrugerea din culpa (art.255 NCP)
CURTEA DE APEL CRAIOVA

99. INCHEIERE 10846 16/12/2020
 INCHEIERE nr. 10846 din 16 decembrie 2020
actiune in raspundere delictuala
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

100. SENTINTA 29 06/01/2021
 SENTINTA nr. 29 din 06 ianuarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

101. SENTINTA 6110 11/11/2020
 SENTINTA nr. 6110 din 11 noiembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

102. SENTINTA 31 26/01/2021
 SENTINTA nr. 31 din 26 ianuarie 2021
drepturi banesti
TRIBUNALUL SIBIU

103. SENTINTA 1784 16/02/2021
 SENTINTA nr. 1784 din 16 februarie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA

104. SENTINTA 1650 18/02/2021
 SENTINTA nr. 1650 din 18 februarie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

105. SENTINTA 1293 01/03/2021
 SENTINTA nr. 1293 din 01 martie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

106. DECIZIE 59 11/03/2021
 DECIZIE nr. 59 din 11 martie 2021
legea 10/2001
CURTEA DE APEL CRAIOVA

107. SENTINTA 4152 17/03/2021
 SENTINTA nr. 4152 din 17 martie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BUFTEA

108. DECIZIE 43 26/01/2021
 DECIZIE nr. 43 din 26 ianuarie 2021
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL TIMIS

109. DECIZIE 266 02/03/2021
 DECIZIE nr. 266 din 02 martie 2021
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL CLUJ

110. DECIZIE 502 23/03/2021
 DECIZIE nr. 502 din 23 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL NEAMT

111. SENTINTA 352 07/04/2021
 SENTINTA nr. 352 din 07 aprilie 2021
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013
JUDECATORIA DEVA

112. DECIZIE 136 03/02/2021
 DECIZIE nr. 136 din 03 februarie 2021
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL GIURGIU

113. SENTINTA 54 05/05/2021
 SENTINTA nr. 54 din 05 mai 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)
TRIBUNALUL IALOMITA

114. DECIZIE 553 01/04/2021
 DECIZIE nr. 553 din 01 aprilie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
CURTEA DE APEL CRAIOVA

115. SENTINTA 443 22/04/2021
 SENTINTA nr. 443 din 22 aprilie 2021
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL GALATI

116. INCHEIERE 2053 17/05/2021
 INCHEIERE nr. 2053 din 17 mai 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA TARGU MURES

117. SENTINTA 285 12/03/2021
 SENTINTA nr. 285 din 12 martie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA GHERLA

118. DECIZIE 774 13/11/2020
 DECIZIE nr. 774 din 13 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BIHOR

119. SENTINTA 560 19/05/2021
 SENTINTA nr. 560 din 19 mai 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA MEDIAS

120. DECIZIE 725 18/05/2021
 DECIZIE nr. 725 din 18 mai 2021
amenda pentru neexecutarea hotarârii judecatoresti (art.24 din Legea nr.554/2004 )
CURTEA DE APEL TIMISOARA

121. SENTINTA 812 23/06/2021
 SENTINTA nr. 812 din 23 iunie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)
JUDECATORIA ORADEA

122. SENTINTA 6885 23/07/2021
 SENTINTA nr. 6885 din 23 iulie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BRASOV

123. SENTINTA 2400 10/06/2021
 SENTINTA nr. 2400 din 10 iunie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA TARGU MURES

124. SENTINTA 3209 09/06/2021
 SENTINTA nr. 3209 din 09 iunie 2021
contestatie
TRIBUNALUL BUCURESTI

125. SENTINTA 2982 08/04/2021
 SENTINTA nr. 2982 din 08 aprilie 2021
pretentii
JUDECATORIA PLOIESTI

126. SENTINTA 4973 15/06/2021
 SENTINTA nr. 4973 din 15 iunie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA FOCSANI

127. SENTINTA 2424 27/05/2021
 SENTINTA nr. 2424 din 27 mai 2021
anulare act
TRIBUNALUL ARGES

128. SENTINTA 4530 17/05/2021
 SENTINTA nr. 4530 din 17 mai 2021
pretentii
JUDECATORIA CRAIOVA

129. INCHEIERE 4735 02/07/2021
 INCHEIERE nr. 4735 din 02 iulie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

130. DECIZIE 777 12/05/2021
 DECIZIE nr. 777 din 12 mai 2021
obligatie de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI

131. DECIZIE 654 29/06/2021
 DECIZIE nr. 654 din 29 iunie 2021
reziliere contract
TRIBUNALUL MEHEDINTI

132. SENTINTA 1523 05/07/2021
 SENTINTA nr. 1523 din 05 iulie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA ALESD

133. DECIZIE 2262 02/07/2021
 DECIZIE nr. 2262 din 02 iulie 2021
opozitie la dizolvare
TRIBUNALUL ILFOV

134. DECIZIE 121 08/06/2021
 DECIZIE nr. 121 din 08 iunie 2021
stramutare (art. 55 CPP s.u./art.72 s.u. NCPP)
CURTEA DE APEL CRAIOVA

135. DECIZIE 872 14/06/2021
 DECIZIE nr. 872 din 14 iunie 2021
reconstituire vechime
CURTEA DE APEL CLUJ

136. SENTINTA 1149 17/06/2021
 SENTINTA nr. 1149 din 17 iunie 2021
rezolutiune contract
JUDECATORIA DEVA

137. DECIZIE 246 14/07/2021
 DECIZIE nr. 246 din 14 iulie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL IASI

138. SENTINTA 3093 08/04/2021
 SENTINTA nr. 3093 din 08 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

139. SENTINTA 1394 16/08/2021
 SENTINTA nr. 1394 din 16 august 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA GAESTI

140. SENTINTA 3497 09/09/2021
 SENTINTA nr. 3497 din 09 septembrie 2021
pretentii
TRIBUNALUL BUCURESTI

141. DECIZIE 473 23/09/2021
 DECIZIE nr. 473 din 23 septembrie 2021
confirmare/modificare plan de reorganizare judiciara
CURTEA DE APEL CLUJ

142. SENTINTA 742 22/06/2021
 SENTINTA nr. 742 din 22 iunie 2021
contestatie la executare
JUDECATORIA MEDIAS

143. DECIZIE 1232 07/10/2021
 DECIZIE nr. 1232 din 07 octombrie 2021
infractiuni de coruptie (Legea nr. 78/2000)
CURTEA DE APEL CRAIOVA

144. DECIZIE 3877 12/10/2021
 DECIZIE nr. 3877 din 12 octombrie 2021
recalculare pensie
CURTEA DE APEL PITESTI

145. SENTINTA 1548 16/07/2021
 SENTINTA nr. 1548 din 16 iulie 2021
partaj judiciar
JUDECATORIA OLTENITA

146. SENTINTA 1564 23/09/2021
 SENTINTA nr. 1564 din 23 septembrie 2021
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA BOLINTIN VALE

147. DECIZIE 2695 27/10/2021
 DECIZIE nr. 2695 din 27 octombrie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
CURTEA DE APEL CRAIOVA

148. DECIZIE 158 18/10/2021
 DECIZIE nr. 158 din 18 octombrie 2021
legea 10/2001
CURTEA DE APEL GALATI

149. DECIZIE 874 20/10/2021
 DECIZIE nr. 874 din 20 octombrie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari
CURTEA DE APEL ORADEA

150. DECIZIE 443 02/11/2021
 DECIZIE nr. 443 din 02 noiembrie 2021
drepturi banesti
TRIBUNALUL MEHEDINTI

151. SENTINTA 866 24/11/2021
 SENTINTA nr. 866 din 24 noiembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL CONSTANTA

152. SENTINTA 2603 18/11/2021
 SENTINTA nr. 2603 din 18 noiembrie 2021
drepturi banesti
TRIBUNALUL GORJ

153. DECIZIE 1666 27/10/2021
 DECIZIE nr. 1666 din 27 octombrie 2021
recalculare pensie
CURTEA DE APEL CONSTANTA

154. SENTINTA 3157 03/12/2021
 SENTINTA nr. 3157 din 03 decembrie 2021
asigurari sociale
TRIBUNALUL DAMBOVITA

155. SENTINTA 3700 08/12/2021
 SENTINTA nr. 3700 din 08 decembrie 2021
anulare act administrativ
TRIBUNALUL ILFOV

156. SENTINTA 1121 13/12/2021
 SENTINTA nr. 1121 din 13 decembrie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CALAFAT

157. SENTINTA 4770 22/12/2021
 SENTINTA nr. 4770 din 22 decembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGOVISTE

158. SENTINTA 1483 19/05/2021
 SENTINTA nr. 1483 din 19 mai 2021
pretentii
JUDECATORIA TULCEA

159. SENTINTA 4 13/01/2022
 SENTINTA nr. 4 din 13 ianuarie 2022
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA LEHLIU-GARA

160. DECIZIE 601 19/10/2021
 DECIZIE nr. 601 din 19 octombrie 2021
cerere de valoare redusa
TRIBUNALUL HARGHITA

161. SENTINTA 300 13/02/2019
 SENTINTA nr. 300 din 13 februarie 2019
pretentii
JUDECATORIA ALEXANDRIA

162. SENTINTA 565 28/01/2019
 SENTINTA nr. 565 din 28 ianuarie 2019
Completare/lamurire dispozitiv
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

163. SENTINTA 461 23/01/2019
 SENTINTA nr. 461 din 23 ianuarie 2019
fond funciar
JUDECATORIA IASI

164. SENTINTA 359 11/03/2019
 SENTINTA nr. 359 din 11 martie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale
JUDECATORIA SIGHISOARA

165. DECIZIE 124 01/02/2019
 DECIZIE nr. 124 din 01 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BRASOV

166. DECIZIE 487 11/04/2019
 DECIZIE nr. 487 din 11 aprilie 2019
contestatie act administrativ fiscal
CURTEA DE APEL TIMISOARA

167. SENTINTA 259 18/02/2019
 SENTINTA nr. 259 din 18 februarie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)
JUDECATORIA BISTRITA

168. SENTINTA 822 09/04/2019
 SENTINTA nr. 822 din 09 aprilie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)
JUDECATORIA GIURGIU

169. SENTINTA 2945 11/03/2019
 SENTINTA nr. 2945 din 11 martie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA CRAIOVA

170. SENTINTA 601 17/05/2019
 SENTINTA nr. 601 din 17 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA ADJUD

171. SENTINTA 2903 06/05/2019
 SENTINTA nr. 2903 din 06 mai 2019
pretentii
JUDECATORIA TARGU JIU

172. DECIZIE 718 12/06/2019
 DECIZIE nr. 718 din 12 iunie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
CURTEA DE APEL CLUJ

173. SENTINTA 2275 12/06/2019
 SENTINTA nr. 2275 din 12 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TARGU MURES

174. DECIZIE 698 16/04/2019
 DECIZIE nr. 698 din 16 aprilie 2019
actiune în constatare
TRIBUNALUL DOLJ

175. SENTINTA 8347 17/07/2019
 SENTINTA nr. 8347 din 17 iulie 2019
ordin de protectie
JUDECATORIA CONSTANTA

176. DECIZIE 311 09/07/2019
 DECIZIE nr. 311 din 09 iulie 2019
contestatie la executare
TRIBUNALUL SATU MARE

177. DECIZIE 245 12/02/2019
 DECIZIE nr. 245 din 12 februarie 2019
constatare nulitate act juridic
TRIBUNALUL CONSTANTA

178. SENTINTA 733 07/08/2019
 SENTINTA nr. 733 din 07 august 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA RUPEA

179. SENTINTA 1368 16/05/2019
 SENTINTA nr. 1368 din 16 mai 2019
fond funciar
JUDECATORIA RADAUTI

180. SENTINTA 5957 11/10/2019
 SENTINTA nr. 5957 din 11 octombrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA PITESTI

181. DECIZIE 965 09/10/2019
 DECIZIE nr. 965 din 09 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL TIMIS

182. SENTINTA 637 30/09/2019
 SENTINTA nr. 637 din 30 septembrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA SUCEAVA

183. SENTINTA 2452 26/09/2019
 SENTINTA nr. 2452 din 26 septembrie 2019
drepturi banesti
TRIBUNALUL DOLJ

184. SENTINTA 644 23/09/2019
 SENTINTA nr. 644 din 23 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA MOINESTI

185. DECIZIE 2623 06/09/2019
 DECIZIE nr. 2623 din 06 septembrie 2019
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL BUCURESTI

186. DECIZIE 210 13/08/2019
 DECIZIE nr. 210 din 13 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
TRIBUNALUL HUNEDOARA

187. SENTINTA 1205 10/07/2019
 SENTINTA nr. 1205 din 10 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA BISTRITA