Actualizarea din data: 09/05/2022

ACTE OFICIALE
1. DECIZIE 304 06/05/2022
 DECIZIE nr. 304 din 6 mai 2022
privind eliberarea doamnei Mirela Călugăreanu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 6 mai 2022
2. DECIZIE 305 06/05/2022
 DECIZIE nr. 305 din 6 mai 2022
privind eliberarea domnului Lucian-Ovidiu Heiuş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 6 mai 2022
3. DECIZIE 306 06/05/2022
 DECIZIE nr. 306 din 6 mai 2022
privind numirea domnului Lucian-Ovidiu Heiuş în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 6 mai 2022
4. ORD DE URGENŢĂ 61 06/05/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 mai 2022
privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 458 din 6 mai 2022
5. LEGE 125 05/05/2022
 LEGE nr. 125 din 5 mai 2022
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008  privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 6 mai 2022
6. DECRET 775 05/05/2022
 DECRET nr. 775 din 5 mai 2022
privind promulgarea Legii  pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008  privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 6 mai 2022
7. LEGE 126 05/05/2022
 LEGE nr. 126 din 5 mai 2022
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2020  privind modificarea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016  pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut  dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006 , precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 6 mai 2022
8. DECRET 776 05/05/2022
 DECRET nr. 776 din 5 mai 2022
privind promulgarea Legii  pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2020  privind modificarea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016  pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut  dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006 , precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 6 mai 2022
9. LEGE 127 05/05/2022
 LEGE nr. 127 din 5 mai 2022
pentru modificarea art. 12 alin. (8^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 6 mai 2022
10. DECRET 777 05/05/2022
 DECRET nr. 777 din 5 mai 2022
privind promulgarea Legii  pentru modificarea art. 12 alin. (8^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 6 mai 2022
11. LEGE 128 05/05/2022
 LEGE nr. 128 din 5 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002  privind introducerea sistemelor moderne de plată

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 6 mai 2022
12. DECRET 778 05/05/2022
 DECRET nr. 778 din 5 mai 2022
privind promulgarea Legii  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002  privind introducerea sistemelor moderne de plată

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 6 mai 2022
13. ORDIN 974 04/05/2022
 ORDIN nr. 974 din 4 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare  a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 6 mai 2022
14. ORDIN 1086 02/05/2022
 ORDIN nr. 1.086 din 5 mai 2022
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009  privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 6 mai 2022
15. ORD DE URGENŢĂ 58 28/04/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 28 aprilie 2022
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 6 mai 2022
16. ORDIN 1040 20/04/2022
 ORDIN nr. 1.040 din 20 aprilie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 6 mai 2022
17. ORDIN 675 13/04/2022
 ORDIN nr. 675 din 13 aprilie 2022
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009  privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 6 mai 2022
18. RECTIFICARE 955 08/04/2022
 RECTIFICARE nr. 955 din 8 aprilie 2022

referitoare la anexa nr. 4 la Procedura de implementare şi schema de ajutor de stat  asociate Programului IMM PROD, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 955/2022

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 6 mai 2022
19. ORDIN 823 07/04/2022
 ORDIN nr. 823 din 7 aprilie 2022
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009  privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 455 din 6 mai 2022
20. ORDIN 635 06/04/2022
 ORDIN nr. 635 din 6 aprilie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 6 mai 2022
21. ORDIN 487 01/04/2022
 ORDIN nr. 487 din 1 aprilie 2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 6 mai 2022
22. DECIZIE 831 09/12/2021
 DECIZIA nr. 831 din 9 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 6 mai 2022
23. HOTĂRÂRE 02/11/2021
 HOTĂRÂREA din 2 noiembrie 2021
în Cauza Tartousi împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 6 mai 2022
JURISPRUDENTA