Actualizarea din data: 06/05/2022

ACTE OFICIALE
1. HOTĂRÂRE 587 28/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 587 din 28 aprilie 2022
privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Mioveni din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 6 mai 2022
2. HOTĂRÂRE 592 28/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 592 din 28 aprilie 2022
privind actualizarea valorilor de inventar, adresei, denumirii, codului de clasificaţie şi modificarea datelor tehnice ale unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Sportului, prin Complexul Sportiv Naţional Izvoru Mureşului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 6 mai 2022
3. HOTĂRÂRE 586 28/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 586 din 28 aprilie 2022
privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Dolj, Tulcea, Braşov, Alba, Călăraşi, Constanţa, Cluj, Gorj şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 6 mai 2022
4. HOTĂRÂRE 571 28/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 571 din 28 aprilie 2022
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de intervenţie la Pavilionul «C» din Cazarma 734 Bucureşti, sectorul 1, Calea Plevnei nr. 134, municipiul Bucureşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 6 mai 2022
5. HOTĂRÂRE 585 28/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 585 din 28 aprilie 2022
privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în municipiul Bucureşti şi judeţele Hunedoara, Sibiu, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Buzău, Galaţi, Iaşi şi Braşov, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 6 mai 2022
6. HOTĂRÂRE 544 21/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 544 din 21 aprilie 2022
privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 6 mai 2022
7. HOTĂRÂRE 545 21/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 545 din 21 aprilie 2022
privind actualizarea valorii de inventar, modificarea şi completarea descrierii tehnice şi a adresei unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 6 mai 2022
8. HOTĂRÂRE 546 21/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 546 din 21 aprilie 2022
privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 6 mai 2022
9. HOTĂRÂRE 542 21/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 542 din 21 aprilie 2022
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul Clinic „Avram Iancu“ Oradea, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 6 mai 2022
10. HOTĂRÂRE 543 21/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 543 din 21 aprilie 2022
privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Covasna (UM 0866 Sfântu Gheorghe), ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 6 mai 2022
11. DECIZIE 8 07/03/2022
 DECIZIA nr. 8 din 7 martie 2022
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 307/2006

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 6 mai 2022
12. DECIZIE 852 14/12/2021
 DECIZIA nr. 852 din 14 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2)  şi (3) din Legea nr. 45/2009  privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi ale anexei nr. 3.25  la aceeaşi lege

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 6 mai 2022
13. DECIZIE 848 14/12/2021
 DECIZIA nr. 848 din 14 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza finală din Legea nr. 2/2013  privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă  şi ale art. 56 alin. (4) din Legea nr. 188/2000  privind executorii judecătoreşti

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 453 din 6 mai 2022
14. DECIZIE 851 14/12/2021
 DECIZIA nr. 851 din 14 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 527 alin. (2)  şi ale art. 529 alin. (1)  şi (2) din Codul civil , în interpretarea dată prin Decizia nr. 21 din 19 octombrie 2015 , pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 454 din 6 mai 2022
JURISPRUDENTA