Actualizarea din data: 05/05/2022

ACTE OFICIALE
1. DECRET 773 04/05/2022
 DECRET nr. 773 din 4 mai 2022
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 4 mai 2022
2. DECRET 774 04/05/2022
 DECRET nr. 774 din 4 mai 2022
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 4 mai 2022
3. HOTĂRÂRE 601 04/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 601 din 4 mai 2022
privind eliberarea doamnei Vacaru Georgiana-Alexandra din funcţia de prefect al municipiului Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 4 mai 2022
4. HOTĂRÂRE 602 04/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 602 din 4 mai 2022
privind eliberarea domnului Niţescu Nicolae din funcţia de subprefect al judeţului Brăila

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 4 mai 2022
5. HOTĂRÂRE 603 04/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 603 din 4 mai 2022
privind eliberarea domnului Salup-Rusu Alexandru-Marian din funcţia de subprefect al judeţului Suceava

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 4 mai 2022
6. HOTĂRÂRE 604 04/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 604 din 4 mai 2022
privind numirea domnului Greblă Toni în funcţia de prefect al municipiului Bucureşti

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 4 mai 2022
7. HOTĂRÂRE 605 04/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 605 din 4 mai 2022
privind numirea doamnei Badiu Virginia-Loredana în funcţia de subprefect al judeţului Brăila

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 4 mai 2022
8. HOTĂRÂRE 606 04/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 606 din 4 mai 2022
privind numirea domnului Sinescu Florin în funcţia de subprefect al judeţului Suceava

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 4 mai 2022
9. CUANTUM TOTAL 04/05/2022
 CUANTUM TOTAL din 4 mai 2022
publicat în temeiul Legii nr. 334/2006  privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 4 mai 2022
10. DECIZIE 298 04/05/2022
 DECIZIE nr. 298 din 4 mai 2022
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Gheorghe Palade a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022
11. DECIZIE 299 04/05/2022
 DECIZIE nr. 299 din 4 mai 2022
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan Bosovici a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022
12. HOTĂRÂRE 607 04/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 607 din 4 mai 2022
privind unele măsuri necesare procesului de pregătire, organizare şi găzduire a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor ce va avea loc la Bucureşti în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 4 mai 2022
13. HOTĂRÂRE 608 04/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 608 din 4 mai 2022
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru ordonatorii principali de credite cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 4 mai 2022
14. HOTĂRÂRE 1 03/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1 din 3 mai 2022
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2008  privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 4 mai 2022
15. HOTĂRÂRE 2 03/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 2 din 3 mai 2022
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2021  privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022
16. HOTĂRÂRE 3 03/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 3 din 3 mai 2022
privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2021  pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022
17. HOTĂRÂRE 4 03/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 4 din 3 mai 2022
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2021  privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022
18. HOTĂRÂRE 5 03/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 5 din 3 mai 2022
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2021  privind constituirea Grupului PRO-America

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022
19. HOTĂRÂRE 6 03/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 6 din 3 mai 2022
pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2021  privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022
20. HOTĂRÂRE 7 03/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 7 din 3 mai 2022
privind vacantarea funcţiei de membru în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022
21. HOTĂRÂRE 1 29/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1 din 29 aprilie 2022
privind aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată, prin vot la distanţă, în data de 29 aprilie 2022

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 4 mai 2022
22. HOTĂRÂRE 2 29/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 2 din 29 aprilie 2022
privind rezultatul votului pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 4 mai 2022
23. HOTĂRÂRE 3 29/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 3 din 29 aprilie 2022
privind modificarea art. 31 din Regulamentul  de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 4 mai 2022
24. ORDIN 123 28/04/2022
 ORDIN nr. 123 din 28 aprilie 2022
privind componenţa Comitetului de audit

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 4 mai 2022
25. HOTĂRÂRE 566 28/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 566 din 28 aprilie 2022
privind aprobarea Metodologiei  de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 4 mai 2022
26. METODOLOGIE 28/04/2022
 METODOLOGIE din 28 aprilie 2022
de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 4 mai 2022
27. HOTĂRÂRE 594 28/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 594 din 28 aprilie 2022
privind trecerea unei suprafeţe de 3,95 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 4 mai 2022
28. ORDIN 359 27/04/2022
 ORDIN nr. 359 din 27 aprilie 2022
pentru aprobarea Normelor metodologice  privind înscrierea bazelor sportive în Registrul bazelor sportive omologate

EMITENT: Ministerul Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022
29. NORMĂ 27/04/2022
 NORME METODOLOGICE din 27 aprilie 2022
privind înscrierea bazelor sportive în Registrul bazelor sportive omologate

EMITENT: Ministerul Sportului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022
30. HOTĂRÂRE 548 21/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 548 din 21 aprilie 2022
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Clubului Sportiv Rapid

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 4 mai 2022
31. ORDIN 914 20/04/2022
 ORDIN nr. 914 din 20 aprilie 2022
privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 4 mai 2022
32. ORDIN 916 20/04/2022
 ORDIN nr. 916 din 20 aprilie 2022
privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 4 mai 2022
33. ORDIN 3565 13/04/2022
 ORDIN nr. 3.565 din 13 aprilie 2022
privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea medicină de laborator

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 4 mai 2022
34. ORDIN 944 07/04/2022
 ORDIN nr. 944 din 7 aprilie 2022
privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 4 mai 2022
35. ORDIN 954 31/03/2022
 ORDIN nr. 954 din 31 martie 2022
privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea medicină de laborator

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 4 mai 2022
36. HOTĂRÂRE 2 30/03/2022
 HOTĂRÂRE nr. 2 din 30 martie 2022
pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2022

EMITENT: Comisia Centrală de Rechiziţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 4 mai 2022
37. DECIZIE 850 14/12/2021
 DECIZIA nr. 850 din 14 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018  privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 4 mai 2022
38. DECIZIE 853 14/12/2021
 DECIZIA nr. 853 din 14 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin . (5), (8^1)  şi (16) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 4 mai 2022
JURISPRUDENTA