Actualizarea din data: 04/05/2022

ACTE OFICIALE
1. CUANTUM TOTAL 04/05/2022
 CUANTUM TOTAL din 4 mai 2022
publicat în temeiul Legii nr. 334/2006  privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 4 mai 2022
2. CUANTUM TOTAL 04/05/2022
 CUANTUM TOTAL din 4 mai 2022
publicat în temeiul Legii nr. 334/2006  privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 4 mai 2022
3. ORDIN 1252 03/05/2022
 ORDIN nr. 1.252 din 3 mai 2022
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006  privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 4 mai 2022
4. ORDIN 1253 03/05/2022
 ORDIN nr. 1.253 din 3 mai 2022
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006  privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 4 mai 2022
5. ORDIN 1254 03/05/2022
 ORDIN nr. 1.254 din 3 mai 2022
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021  pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021  privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare şi de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 4 mai 2022
6. HOTĂRÂRE 50 02/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 50 din 2 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 4 mai 2022
7. HOTĂRÂRE 559 28/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 559 din 28 aprilie 2022
pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Sistem integrat de management în Sistemul de asigurări sociale de sănătate"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 4 mai 2022
8. HOTĂRÂRE 578 28/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 578 din 28 aprilie 2022
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001  pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998  privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 4 mai 2022
9. ORDIN 246 27/04/2022
 ORDIN nr. 246 din 27 aprilie 2022
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017  privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 , cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 4 mai 2022
10. ORDIN 1060 26/04/2022
 ORDIN nr. 1.060 din 26 aprilie 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale "ROFERSPED" - S.A.

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 4 mai 2022
11. ORDIN 244 26/04/2022
 ORDIN nr. 244 din 26 aprilie 2022
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021  privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 4 mai 2022
12. ORDIN 245 26/04/2022
 ORDIN nr. 245 din 26 aprilie 2022
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006  privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 4 mai 2022
13. ORDIN 229 19/04/2022
 ORDIN nr. 229 din 19 aprilie 2022
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006  privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 4 mai 2022
14. ORDIN 228 19/04/2022
 ORDIN nr. 228 din 19 aprilie 2022
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021  pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021  privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare şi de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 4 mai 2022
15. ORDIN 684 18/04/2022
 ORDIN nr. 684 din 18 aprilie 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale "ROFERSPED" - S.A.

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 4 mai 2022
16. ORDIN 1000 15/04/2022
 ORDIN nr. 1.000 din 15 aprilie 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călăraşi din coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 4 mai 2022
17. ORDIN 397 12/04/2022
 ORDIN nr. 397 din 12 aprilie 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale "ROFERSPED" - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 4 mai 2022
18. HOTĂRÂRE 1 25/03/2022
 HOTĂRÂRE nr. 1 din 25 martie 2022
privind adoptarea Statutului  Colegiului Medicilor din România

EMITENT: Colegiul Medicilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 4 mai 2022
19. STATUT 25/03/2022
 STATUTUL din 25 martie 2022
Colegiului Medicilor din România

EMITENT: Colegiul Medicilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 4 mai 2022
20. ORDIN 527 21/03/2022
 ORDIN nr. 527 din 21 martie 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călăraşi din coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 4 mai 2022
21. ORDIN 55 07/03/2022
 ORDIN nr. 55 din 7 martie 2022
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călăraşi din coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 4 mai 2022
22. DECIZIE 73 03/03/2022
 DECIZIA nr. 73 din 3 martie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 4 mai 2022
23. DECIZIE 847 14/12/2021
 DECIZIA nr. 847 din 14 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003  privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 4 mai 2022
JURISPRUDENTA