Actualizarea din data: 04/05/2022

ACTE OFICIALE
1. HOTĂRÂRE 10 03/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 10 din 3 mai 2022
privind numirea unui consilier de conturi la Curtea de Conturi

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 3 mai 2022
2. HOTĂRÂRE 81 03/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 81 din 3 mai 2022
pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 3 mai 2022
3. HOTĂRÂRE 36 03/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 36 din 3 mai 2022
pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 3 mai 2022
4. CUANTUM TOTAL 03/05/2022
 CUANTUM TOTAL din 3 mai 2022
publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

EMITENT: Partide Politice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 3 mai 2022
5. DECRET 770 03/05/2022
 DECRET nr. 770 din 3 mai 2022
pentru revocarea din funcţie a unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 3 mai 2022
6. DECRET 771 03/05/2022
 DECRET nr. 771 din 3 mai 2022
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 3 mai 2022
7. DECRET 772 03/05/2022
 DECRET nr. 772 din 3 mai 2022
pentru numirea unui membru al Guvernului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 3 mai 2022
8. LEGE 121 02/05/2022
 LEGE nr. 121 din 2 mai 2022
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2000  privind declararea Complexului "Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara ansamblu de interes naţional

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 3 mai 2022
9. DECRET 562 02/05/2022
 DECRET nr. 562 din 2 mai 2022
privind promulgarea Legii  pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2000  privind declararea Complexului "Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara ansamblu de interes naţional

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 3 mai 2022
10. LEGE 122 02/05/2022
 LEGE nr. 122 din 2 mai 2022
pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 218/2002  privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 3 mai 2022
11. DECRET 563 02/05/2022
 DECRET nr. 563 din 2 mai 2022
privind promulgarea Legii  pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 218/2002  privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 3 mai 2022
12. LEGE 123 02/05/2022
 LEGE nr. 123 din 2 mai 2022
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2021  privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011  privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii nr. 37/2018  privind promovarea transportului ecologic

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 3 mai 2022
13. DECRET 564 02/05/2022
 DECRET nr. 564 din 2 mai 2022
privind promulgarea Legii  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2021  privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011  privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii nr. 37/2018  privind promovarea transportului ecologic

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 3 mai 2022
14. LEGE 124 02/05/2022
 LEGE nr. 124 din 2 mai 2022
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2021  pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 3 mai 2022
15. DECRET 565 02/05/2022
 DECRET nr. 565 din 2 mai 2022
pentru promulgarea Legii  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2021  pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 3 mai 2022
16. LEGE 120 02/05/2022
 LEGE nr. 120 din 2 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007  privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1.727 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 3 mai 2022
17. DECRET 561 02/05/2022
 DECRET nr. 561 din 2 mai 2022
privind promulgarea Legii  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007  privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1.727 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 3 mai 2022
18. ORDIN 1073 29/04/2022
 ORDIN nr. 1.073 din 29 aprilie 2022
privind aprobarea Convenţiei  de implementare a Programului RURAL INVEST

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 3 mai 2022
19. CONVENŢIE 29/04/2022
 CONVENŢIE din 29 aprilie 2022
de implementare a Programului RURAL INVEST

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 3 mai 2022
20. ORDIN 802 29/04/2022
 ORDIN nr. 802 din 29 aprilie 2022
privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 3 mai 2022
21. ORD DE URGENŢĂ 57 28/04/2022
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 28 aprilie 2022
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002  privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi pentru modificarea art. 3 alin. (2^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021  privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 3 mai 2022
22. HOTĂRÂRE 567 28/04/2022
 HOTĂRÂRE nr. 567 din 28 aprilie 2022
privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625- DJ 191C", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 736/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 3 mai 2022
23. REGULAMENT 6 12/04/2022
 REGULAMENT nr. 6 din 12 aprilie 2022
privind cadrul de desfăşurare a testelor de rezilienţă cibernetică TIBER-RO

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 3 mai 2022
24. DECIZIE 11 23/02/2022
 DECIZIA nr. 11 din 23 februarie 2022
referitoare la interpretarea art. 336 alin. (1)  şi (2) din Codul penal

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 3 mai 2022
25. ORDIN 9 04/02/2022
 ORDIN nr. 9 din 4 februarie 2022
privind aprobarea modelului de notificare de deces

EMITENT: Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 3 mai 2022
26. DECIZIE 6 18/01/2022
 DECIZIA nr. 6 din 18 ianuarie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016  privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 3 mai 2022
27. DECIZIE 901 16/12/2021
 DECIZIA nr. 901 din 16 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2)  şi (3) din Legea nr. 19/2000  privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 3 mai 2022
28. DECIZIE 849 14/12/2021
 DECIZIA nr. 849 din 14 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (5) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 3 mai 2022
29. DECIZIE 832 09/12/2021
 DECIZIA nr. 832 din 9 decembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "întocmai şi literal" din cuprinsul dispoziţiilor art. 323 alin. (1) din Codul de procedură civilă , astfel cum acesta a fost modificat prin art. I pct. 35 din Legea nr. 310/2018  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă , precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 3 mai 2022
30. DECIZIE 776 18/11/2021
 DECIZIA nr. 776 din 18 noiembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 241/2005  pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 55/2021  privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005  pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 3 mai 2022
JURISPRUDENTA
31. DECIZIE 842 12/11/2019
 DECIZIE nr. 842 din 12 noiembrie 2019
recalculare pensie
CURTEA DE APEL ORADEA

32. DECIZIE 1538 20/11/2019
 DECIZIE nr. 1538 din 20 noiembrie 2019
contestatie act administrativ fiscal
CURTEA DE APEL PLOIESTI

33. SENTINTA 1809 04/12/2019
 SENTINTA nr. 1809 din 04 decembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA AIUD

34. SENTINTA 2379 12/11/2019
 SENTINTA nr. 2379 din 12 noiembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA CALARASI

35. SENTINTA 1931 11/10/2019
 SENTINTA nr. 1931 din 11 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA MEDIAS

36. SENTINTA 1077 24/10/2019
 SENTINTA nr. 1077 din 24 octombrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA GHERLA

37. SENTINTA 1183 26/11/2019
 SENTINTA nr. 1183 din 26 noiembrie 2019
exercitarea autoritatii parintesti
JUDECATORIA HUEDIN

38. SENTINTA 14099 17/12/2019
 SENTINTA nr. 14099 din 17 decembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA CONSTANTA

39. SENTINTA 1634 21/11/2019
 SENTINTA nr. 1634 din 21 noiembrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA BOLINTIN VALE

40. SENTINTA 282 19/11/2019
 SENTINTA nr. 282 din 19 noiembrie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)
TRIBUNALUL DOLJ

41. DECIZIE 4738 15/11/2019
 DECIZIE nr. 4738 din 15 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL ARGES

42. SENTINTA 2607 15/11/2019
 SENTINTA nr. 2607 din 15 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

43. DECIZIE 1588 18/11/2019
 DECIZIE nr. 1588 din 18 noiembrie 2019
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL BRASOV

44. SENTINTA 1776 29/03/2019
 SENTINTA nr. 1776 din 29 martie 2019
contestatie decizie de sanctionare
TRIBUNALUL BUCURESTI

45. SENTINTA 88 22/01/2020
 SENTINTA nr. 88 din 22 ianuarie 2020
pretentii
JUDECATORIA ALBA IULIA

46. SENTINTA 2480 10/12/2019
 SENTINTA nr. 2480 din 10 decembrie 2019
fond funciar
JUDECATORIA ALEXANDRIA

47. SENTINTA 363 29/01/2020
 SENTINTA nr. 363 din 29 ianuarie 2020
obligare emitere act administrativ
TRIBUNALUL BUCURESTI

48. DECIZIE 35 10/01/2020
 DECIZIE nr. 35 din 10 ianuarie 2020
legea 10/2001
CURTEA DE APEL BUCURESTI

49. SENTINTA 3236 19/12/2019
 SENTINTA nr. 3236 din 19 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA ALBA IULIA

50. SENTINTA 2105 05/12/2019
 SENTINTA nr. 2105 din 05 decembrie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

51. DECIZIE 22 14/01/2020
 DECIZIE nr. 22 din 14 ianuarie 2020
contestatie decizie de concediere
TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

52. SENTINTA 7338 06/12/2019
 SENTINTA nr. 7338 din 06 decembrie 2019
contestatie la executare
JUDECATORIA PITESTI

53. DECIZIE 67 13/02/2020
 DECIZIE nr. 67 din 13 februarie 2020
contestatie la executare
CURTEA DE APEL CLUJ

54. SENTINTA 950 12/02/2020
 SENTINTA nr. 950 din 12 februarie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

55. SENTINTA 175 27/02/2020
 SENTINTA nr. 175 din 27 februarie 2020
ordonanta presedintiala
JUDECATORIA RAMNICU SARAT

56. DECIZIE 48 18/02/2020
 DECIZIE nr. 48 din 18 februarie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
CURTEA DE APEL TARGU MURES

57. SENTINTA 4627 19/11/2019
 SENTINTA nr. 4627 din 19 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI

58. SENTINTA 1234 04/03/2020
 SENTINTA nr. 1234 din 04 martie 2020
validare poprire
JUDECATORIA BRASOV

59. SENTINTA 642 03/03/2020
 SENTINTA nr. 642 din 03 martie 2020
uzucapiune
JUDECATORIA SATU MARE

60. SENTINTA 317 18/02/2020
 SENTINTA nr. 317 din 18 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TURDA

61. DECIZIE 254 11/03/2020
 DECIZIE nr. 254 din 11 martie 2020
punerea în circulatie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat (art.334 NCP)
CURTEA DE APEL PLOIESTI

62. SENTINTA 596 13/03/2020
 SENTINTA nr. 596 din 13 martie 2020
uzucapiune
JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

63. SENTINTA 1748 19/03/2020
 SENTINTA nr. 1748 din 19 martie 2020
fond funciar
JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

64. SENTINTA 2930 16/12/2019
 SENTINTA nr. 2930 din 16 decembrie 2019
uzucapiune
TRIBUNALUL BUCURESTI

65. DECIZIE 779 12/12/2019
 DECIZIE nr. 779 din 12 decembrie 2019
drepturi banesti
TRIBUNALUL BACAU

66. DECIZIE 718 25/06/2019
 DECIZIE nr. 718 din 25 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL SUCEAVA

67. SENTINTA 296 29/05/2020
 SENTINTA nr. 296 din 29 mai 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

68. SENTINTA 1190 18/06/2020
 SENTINTA nr. 1190 din 18 iunie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

69. DECIZIE 1763 08/07/2020
 DECIZIE nr. 1763 din 08 iulie 2020
drepturi banesti
CURTEA DE APEL CRAIOVA

70. DECIZIE 356 23/06/2020
 DECIZIE nr. 356 din 23 iunie 2020
contestatie decizie de pensionare
CURTEA DE APEL CONSTANTA

71. SENTINTA 2406 26/06/2020
 SENTINTA nr. 2406 din 26 iunie 2020
plata asigurari sociale
TRIBUNALUL BUCURESTI

72. SENTINTA 4454 01/07/2020
 SENTINTA nr. 4454 din 01 iulie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic
JUDECATORIA CRAIOVA

73. SENTINTA 3513 02/07/2020
 SENTINTA nr. 3513 din 02 iulie 2020
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

74. SENTINTA 837 04/08/2020
 SENTINTA nr. 837 din 04 august 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA SATU MARE

75. SENTINTA 4035 10/06/2020
 SENTINTA nr. 4035 din 10 iunie 2020
actiune în constatare
JUDECATORIA IASI

76. SENTINTA 836 27/07/2020
 SENTINTA nr. 836 din 27 iulie 2020
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013
JUDECATORIA FOCSANI

77. SENTINTA 3987 30/07/2020
 SENTINTA nr. 3987 din 30 iulie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA FOCSANI

78. SENTINTA 313 31/07/2020
 SENTINTA nr. 313 din 31 iulie 2020
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA HATEG

79. SENTINTA 2110 01/09/2020
 SENTINTA nr. 2110 din 01 septembrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CAMPINA

80. DECIZIE 1420 20/07/2020
 DECIZIE nr. 1420 din 20 iulie 2020
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL ARGES

81. SENTINTA 1091 18/09/2020
 SENTINTA nr. 1091 din 18 septembrie 2020
succesiune
JUDECATORIA HUNEDOARA

82. DECIZIE 532 24/09/2020
 DECIZIE nr. 532 din 24 septembrie 2020
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)
CURTEA DE APEL TARGU MURES

83. DECIZIE 728 05/10/2020
 DECIZIE nr. 728 din 05 octombrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)
CURTEA DE APEL CONSTANTA

84. SENTINTA 171 02/10/2020
 SENTINTA nr. 171 din 02 octombrie 2020
obligatie de a face
TRIBUNALUL MEHEDINTI

85. SENTINTA 4270 20/10/2020
 SENTINTA nr. 4270 din 20 octombrie 2020
contestatie
TRIBUNALUL BUCURESTI

86. DECIZIE 212 22/09/2020
 DECIZIE nr. 212 din 22 septembrie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata
TRIBUNALUL GIURGIU

87. SENTINTA 8815 16/10/2020
 SENTINTA nr. 8815 din 16 octombrie 2020
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA CONSTANTA

88. SENTINTA 1358 06/11/2020
 SENTINTA nr. 1358 din 06 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
JUDECATORIA TULCEA

89. SENTINTA 743 10/11/2020
 SENTINTA nr. 743 din 10 noiembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA HUEDIN

90. DECIZIE 433 12/11/2020
 DECIZIE nr. 433 din 12 noiembrie 2020
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL BUCURESTI

91. SENTINTA 3261 23/11/2020
 SENTINTA nr. 3261 din 23 noiembrie 2020
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL ARGES

92. SENTINTA 1558 18/11/2020
 SENTINTA nr. 1558 din 18 noiembrie 2020
anulare incident plata
JUDECATORIA MEDGIDIA

93. DECIZIE 1102 06/11/2020
 DECIZIE nr. 1102 din 06 noiembrie 2020
contestatie la executare
TRIBUNALUL SUCEAVA

94. SENTINTA 2198 02/12/2020
 SENTINTA nr. 2198 din 02 decembrie 2020
plângere contraventionala
JUDECATORIA BISTRITA

95. DECIZIE 2103 05/11/2020
 DECIZIE nr. 2103 din 05 noiembrie 2020
pretentii
TRIBUNALUL IASI

96. DECIZIE 788 18/11/2020
 DECIZIE nr. 788 din 18 noiembrie 2020
despagubire
CURTEA DE APEL SUCEAVA

97. DECIZIE 1313 15/12/2020
 DECIZIE nr. 1313 din 15 decembrie 2020
fond funciar
TRIBUNALUL SUCEAVA

98. SENTINTA 1516 17/12/2020
 SENTINTA nr. 1516 din 17 decembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA VASLUI

99. DECIZIE 997 02/12/2020
 DECIZIE nr. 997 din 02 decembrie 2020
actiune în daune delictuale
TRIBUNALUL SUCEAVA

100. DECIZIE 2444 02/12/2020
 DECIZIE nr. 2444 din 02 decembrie 2020
actiune in raspundere contractuala
TRIBUNALUL IASI

101. SENTINTA 2641 22/12/2020
 SENTINTA nr. 2641 din 22 decembrie 2020
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)
JUDECATORIA PETROSANI

102. DECIZIE 834 10/12/2020
 DECIZIE nr. 834 din 10 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

103. DECIZIE 105 21/01/2021
 DECIZIE nr. 105 din 21 ianuarie 2021
actiune în constatare
TRIBUNALUL PRAHOVA

104. SENTINTA 48 12/01/2021
 SENTINTA nr. 48 din 12 ianuarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA TURDA

105. SENTINTA 158 28/01/2021
 SENTINTA nr. 158 din 28 ianuarie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

106. SENTINTA 1394 04/02/2021
 SENTINTA nr. 1394 din 04 februarie 2021
pretentii
JUDECATORIA TIMISOARA

107. SENTINTA 5 11/01/2021
 SENTINTA nr. 5 din 11 ianuarie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BOTOSANI

108. DECIZIE 92 05/02/2021
 DECIZIE nr. 92 din 05 februarie 2021
ordonanta presedintiala
CURTEA DE APEL BRASOV

109. SENTINTA 295 03/02/2021
 SENTINTA nr. 295 din 03 februarie 2021
recalculare pensie
TRIBUNALUL SUCEAVA

110. DECIZIE 423 10/02/2021
 DECIZIE nr. 423 din 10 februarie 2021
anulare act administrativ
CURTEA DE APEL CRAIOVA

111. SENTINTA 2508 11/03/2021
 SENTINTA nr. 2508 din 11 martie 2021
pretentii
JUDECATORIA GALATI

112. DECIZIE 270 24/02/2021
 DECIZIE nr. 270 din 24 februarie 2021
anulare act
TRIBUNALUL VASLUI

113. SENTINTA 271 25/02/2021
 SENTINTA nr. 271 din 25 februarie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA BECLEAN

114. SENTINTA 2853 19/03/2021
 SENTINTA nr. 2853 din 19 martie 2021
reziliere contract
JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

115. SENTINTA 5976 16/12/2020
 SENTINTA nr. 5976 din 16 decembrie 2020
pretentii
JUDECATORIA ORADEA

116. SENTINTA 2323 25/03/2021
 SENTINTA nr. 2323 din 25 martie 2021
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA FOCSANI

117. DECIZIE 152 30/03/2021
 DECIZIE nr. 152 din 30 martie 2021
excludere asociat
TRIBUNALUL TIMIS

118. DECIZIE 630 29/03/2021
 DECIZIE nr. 630 din 29 martie 2021
recalculare pensie
TRIBUNALUL IASI

119. SENTINTA 339 22/04/2021
 SENTINTA nr. 339 din 22 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BRAILA

120. SENTINTA 290 04/02/2021
 SENTINTA nr. 290 din 04 februarie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA MEDGIDIA

121. SENTINTA 1075 23/04/2021
 SENTINTA nr. 1075 din 23 aprilie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CALARASI

122. DECIZIE 324 13/04/2021
 DECIZIE nr. 324 din 13 aprilie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
TRIBUNALUL BIHOR

123. SENTINTA 5750 20/05/2021
 SENTINTA nr. 5750 din 20 mai 2021
pretentii
JUDECATORIA IASI

124. SENTINTA 1271 20/05/2021
 SENTINTA nr. 1271 din 20 mai 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

125. DECIZIE 726 28/04/2021
 DECIZIE nr. 726 din 28 aprilie 2021
contestatie decizie de pensionare
TRIBUNALUL GALATI

126. DECIZIE 503 29/07/2021
 DECIZIE nr. 503 din 29 iulie 2021
ordonanta presedintiala
TRIBUNALUL HUNEDOARA

127. DECIZIE 544 29/07/2021
 DECIZIE nr. 544 din 29 iulie 2021
infractiuni de coruptie (Legea nr. 78/2000)
CURTEA DE APEL PITESTI

128. SENTINTA 2945 02/07/2021
 SENTINTA nr. 2945 din 02 iulie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA SIBIU

129. DECIZIE 337 23/06/2021
 DECIZIE nr. 337 din 23 iunie 2021
pretentii
TRIBUNALUL IASI

130. DECIZIE 574 11/08/2021
 DECIZIE nr. 574 din 11 august 2021
ordonanta presedintiala
TRIBUNALUL GORJ

131. SENTINTA 1373 18/06/2021
 SENTINTA nr. 1373 din 18 iunie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA GIURGIU

132. SENTINTA 10670 29/06/2021
 SENTINTA nr. 10670 din 29 iunie 2021
pretentii
JUDECATORIA BUFTEA

133. SENTINTA 3707 28/06/2021
 SENTINTA nr. 3707 din 28 iunie 2021
contestatie împotriva hotarârii comitetului/adunarii creditorilor
TRIBUNALUL BUCURESTI

134. DECIZIE 556 09/07/2021
 DECIZIE nr. 556 din 09 iulie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari
TRIBUNALUL GORJ

135. SENTINTA 121 15/09/2021
 SENTINTA nr. 121 din 15 septembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)
JUDECATORIA CAMPENI

136. SENTINTA 1439 28/09/2021
 SENTINTA nr. 1439 din 28 septembrie 2021
alte cereri
TRIBUNALUL CONSTANTA

137. SENTINTA 731 01/10/2021
 SENTINTA nr. 731 din 01 octombrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA MORENI

138. DECIZIE 146 06/09/2021
 DECIZIE nr. 146 din 06 septembrie 2021
întoarcere executare
TRIBUNALUL IASI

139. DECIZIE 3039 30/09/2021
 DECIZIE nr. 3039 din 30 septembrie 2021
autorizare desfiintare lucrari (legea 50/1991)
TRIBUNALUL ILFOV

140. SENTINTA 1650 06/10/2021
 SENTINTA nr. 1650 din 06 octombrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA ZARNESTI

141. SENTINTA 10898 21/10/2021
 SENTINTA nr. 10898 din 21 octombrie 2021
ordin de protectie
JUDECATORIA IASI

142. SENTINTA 2826 22/10/2021
 SENTINTA nr. 2826 din 22 octombrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA CAMPINA

143. SENTINTA 1629 01/11/2021
 SENTINTA nr. 1629 din 01 noiembrie 2021
plângere contraventionala
JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

144. SENTINTA 4311 27/10/2021
 SENTINTA nr. 4311 din 27 octombrie 2021
recalculare pensie
TRIBUNALUL ARGES

145. DECIZIE 1136 16/11/2021
 DECIZIE nr. 1136 din 16 noiembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
CURTEA DE APEL PLOIESTI

146. SENTINTA 398 01/10/2021
 SENTINTA nr. 398 din 01 octombrie 2021
plângere solutii de neurmarire/netrimitere judecata (art.340 NCPP)
JUDECATORIA HUEDIN

147. DECIZIE 1394 20/10/2021
 DECIZIE nr. 1394 din 20 octombrie 2021
obligatie de a face
CURTEA DE APEL BUCURESTI

148. DECIZIE 803 26/10/2021
 DECIZIE nr. 803 din 26 octombrie 2021
actiune in regres
CURTEA DE APEL IASI

149. SENTINTA 1925 29/11/2021
 SENTINTA nr. 1925 din 29 noiembrie 2021
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat
JUDECATORIA BRASOV

150. SENTINTA 10114 25/11/2021
 SENTINTA nr. 10114 din 25 noiembrie 2021
pretentii
JUDECATORIA BRASOV

151. SENTINTA 11648 05/11/2021
 SENTINTA nr. 11648 din 05 noiembrie 2021
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

152. DECIZIE 1258 08/12/2021
 DECIZIE nr. 1258 din 08 decembrie 2021
reintegrare în familie
CURTEA DE APEL SUCEAVA

153. DECIZIE 1734 08/12/2021
 DECIZIE nr. 1734 din 08 decembrie 2021
actiune în raspundere patrimoniala
CURTEA DE APEL TIMISOARA

154. SENTINTA 1452 06/08/2021
 SENTINTA nr. 1452 din 06 august 2021
constatare nulitate act juridic
JUDECATORIA ZARNESTI

155. DECIZIE 6004 24/11/2021
 DECIZIE nr. 6004 din 24 noiembrie 2021
plata asigurari sociale
CURTEA DE APEL BUCURESTI

156. DECIZIE 33 25/01/2022
 DECIZIE nr. 33 din 25 ianuarie 2022
actiune în daune contractuale
CURTEA DE APEL CLUJ

157. DECIZIE 57 10/02/2022
 DECIZIE nr. 57 din 10 februarie 2022
închiderea procedurii
CURTEA DE APEL PITESTI

158. DECIZIE 96 20/01/2022
 DECIZIE nr. 96 din 20 ianuarie 2022
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)
CURTEA DE APEL PLOIESTI

159. DECIZIE 272 21/01/2022
 DECIZIE nr. 272 din 21 ianuarie 2022
plata asigurari sociale
TRIBUNALUL BUCURESTI

160. DECIZIE 12 14/01/2019
 DECIZIE nr. 12 din 14 ianuarie 2019
revendicare imobiliara
TRIBUNALUL DOLJ

161. DECIZIE 983 21/02/2019
 DECIZIE nr. 983 din 21 februarie 2019
drepturi banesti
CURTEA DE APEL PITESTI

162. DECIZIE 212 20/02/2019
 DECIZIE nr. 212 din 20 februarie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI

163. SENTINTA 81 15/02/2019
 SENTINTA nr. 81 din 15 februarie 2019
omorul calificat (art.189 NCP)
TRIBUNALUL ILFOV

164. DECIZIE 407 13/03/2019
 DECIZIE nr. 407 din 13 martie 2019
partide politice
CURTEA DE APEL BUCURESTI

165. SENTINTA 841 20/03/2019
 SENTINTA nr. 841 din 20 martie 2019
alte cereri
JUDECATORIA FAGARAS

166. SENTINTA 1219 21/02/2019
 SENTINTA nr. 1219 din 21 februarie 2019
sanctiune pentru neexecutare hotarâre
TRIBUNALUL BUCURESTI

167. DECIZIE 111 09/05/2019
 DECIZIE nr. 111 din 09 mai 2019
contestatie act administrativ fiscal
CURTEA DE APEL BUCURESTI

168. SENTINTA 1543 21/05/2019
 SENTINTA nr. 1543 din 21 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

169. DECIZIE 416 23/04/2019
 DECIZIE nr. 416 din 23 aprilie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)
CURTEA DE APEL CONSTANTA

170. SENTINTA 6888 25/06/2019
 SENTINTA nr. 6888 din 25 iunie 2019
pretentii
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

171. DECIZIE 2673 20/06/2019
 DECIZIE nr. 2673 din 20 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL BUCURESTI

172. SENTINTA 239 05/06/2019
 SENTINTA nr. 239 din 05 iunie 2019
drepturi banesti
TRIBUNALUL VRANCEA

173. SENTINTA 914 02/07/2019
 SENTINTA nr. 914 din 02 iulie 2019
tâlharie (art.233 NCP)
JUDECATORIA CONSTANTA

174. SENTINTA 411 21/05/2019
 SENTINTA nr. 411 din 21 mai 2019
partaj judiciar
JUDECATORIA TURNU MAGURELE

175. DECIZIE 1177 11/06/2019
 DECIZIE nr. 1177 din 11 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie
TRIBUNALUL DOLJ

176. SENTINTA 1921 08/07/2019
 SENTINTA nr. 1921 din 08 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)
JUDECATORIA IASI

177. SENTINTA 551 02/09/2019
 SENTINTA nr. 551 din 02 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA BUHUSI

178. SENTINTA 8881 25/07/2019
 SENTINTA nr. 8881 din 25 iulie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.
JUDECATORIA IASI

179. SENTINTA 181 10/07/2019
 SENTINTA nr. 181 din 10 iulie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI

180. SENTINTA 9368 02/09/2019
 SENTINTA nr. 9368 din 02 septembrie 2019
validare poprire
JUDECATORIA CONSTANTA

181. DECIZIE 2417 25/07/2019
 DECIZIE nr. 2417 din 25 iulie 2019
încuviintare executare silita
TRIBUNALUL BUCURESTI

182. SENTINTA 1307 28/08/2019
 SENTINTA nr. 1307 din 28 august 2019
pensie întretinere
JUDECATORIA MOINESTI

183. SENTINTA 1736 01/10/2019
 SENTINTA nr. 1736 din 01 octombrie 2019
abandonul de familie (art.378 NCP)
JUDECATORIA PLOIESTI

184. SENTINTA 7968 13/09/2019
 SENTINTA nr. 7968 din 13 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii
JUDECATORIA BRASOV

185. DECIZIE 780 10/09/2019
 DECIZIE nr. 780 din 10 septembrie 2019
actiune în constatare
CURTEA DE APEL GALATI

186. SENTINTA 1516 08/08/2019
 SENTINTA nr. 1516 din 08 august 2019
tutela
JUDECATORIA HARLAU

187. DECIZIE 465 19/06/2019
 DECIZIE nr. 465 din 19 iunie 2019
actiune in constatarea darii in plata Legea 77/2016
CURTEA DE APEL BRASOV

188. SENTINTA 851 13/06/2019
 SENTINTA nr. 851 din 13 iunie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA RACARI

189. DECIZIE 2940 31/05/2019
 DECIZIE nr. 2940 din 31 mai 2019
recalculare pensie
CURTEA DE APEL BUCURESTI

190. SENTINTA 1533 08/05/2019
 SENTINTA nr. 1533 din 08 mai 2019
tâlharie (art.233 NCP)
JUDECATORIA TIMISOARA

191. SENTINTA 328 07/05/2019
 SENTINTA nr. 328 din 07 mai 2019
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)
JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

192. SENTINTA 5027 07/05/2019
 SENTINTA nr. 5027 din 07 mai 2019
încuviintarea executarii silite
JUDECATORIA BAIA MARE

193. SENTINTA 994 24/04/2019
 SENTINTA nr. 994 din 24 aprilie 2019
cerere de valoare redusa
JUDECATORIA BARLAD

194. DECIZIE 119 19/04/2019
 DECIZIE nr. 119 din 19 aprilie 2019
ordonanta presedintiala
CURTEA DE APEL TARGU MURES

195. SENTINTA 718 18/04/2019
 SENTINTA nr. 718 din 18 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)
JUDECATORIA BISTRITA

196. SENTINTA 671 10/04/2019
 SENTINTA nr. 671 din 10 aprilie 2019
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)
JUDECATORIA BRASOV

197. SENTINTA 374 09/04/2019
 SENTINTA nr. 374 din 09 aprilie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA REGHIN

198. SENTINTA 407 08/04/2019
 SENTINTA nr. 407 din 08 aprilie 2019
actiune în constatare
JUDECATORIA GURA HUMORULUI

199. DECIZIE 945 29/03/2019
 DECIZIE nr. 945 din 29 martie 2019
pretentii
TRIBUNALUL IASI

200. INCHEIERE 118 29/03/2019
 INCHEIERE nr. 118 din 29 martie 2019
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)
CURTEA DE APEL BUCURESTI

201. SENTINTA 440 27/03/2019
 SENTINTA nr. 440 din 27 martie 2019
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)
JUDECATORIA FOCSANI

202. SENTINTA 491 27/03/2019
 SENTINTA nr. 491 din 27 martie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)
TRIBUNALUL VALCEA

203. SENTINTA 28 05/03/2019
 SENTINTA nr. 28 din 05 martie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)
JUDECATORIA RAMNICU SARAT

204. SENTINTA 1064 18/02/2019
 SENTINTA nr. 1064 din 18 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

205. SENTINTA 697 04/02/2019
 SENTINTA nr. 697 din 04 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie
JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

206. SENTINTA 176 16/01/2019
 SENTINTA nr. 176 din 16 ianuarie 2019
plângere contraventionala
JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI