Actualizarea din data: 03/12/2021

ACTE OFICIALE
1. DECRET 1262 02/12/2021
 DECRET nr. 1.262 din 2 decembrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1152 din 3 decembrie 2021
2. DECRET 1263 02/12/2021
 DECRET nr. 1.263 din 2 decembrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1152 din 3 decembrie 2021
3. DECRET 1264 02/12/2021
 DECRET nr. 1.264 din 2 decembrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1152 din 3 decembrie 2021
4. DECRET 1265 02/12/2021
 DECRET nr. 1.265 din 2 decembrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1152 din 3 decembrie 2021
5. DECRET 1266 02/12/2021
 DECRET nr. 1.266 din 2 decembrie 2021
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1152 din 3 decembrie 2021
6. ORDIN 333 02/12/2021
 ORDIN nr. 333 din 2 decembrie 2021
privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 323/2021  pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile pentru recunoaşterea societăţilor şi exploataţiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare şi autorizarea părţilor terţe pentru testarea performanţelor şi/sau evaluarea genetică

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1152 din 3 decembrie 2021
7. DISPOZIŢIE 37 24/11/2021
 DISPOZIŢIE nr. 37 din 24 noiembrie 2021
pentru abrogarea unor dispoziţii emise de către preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1150 din 3 decembrie 2021
8. ORDIN 200 24/11/2021
 ORDIN nr. 200 din 24 noiembrie 2021
pentru aprobarea Reglementărilor specifice privind cerinţele de şcolarizare şi pregătire în protecţie radiologică a personalului medical

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1152 din 3 decembrie 2021
9. ORDIN 1415 23/11/2021
 ORDIN nr. 1.415 din 23 noiembrie 2021
pentru aprobarea Programului de restructurare al Societăţii "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1150 din 3 decembrie 2021
10. ORDIN 5622 23/11/2021
 ORDIN nr. 5.622 din 23 noiembrie 2021
pentru aprobarea Reglementărilor specifice privind cerinţele de şcolarizare şi pregătire în protecţie radiologică a personalului medical

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1152 din 3 decembrie 2021
11. ORDIN 220 22/11/2021
 ORDIN nr. 220 din 22 noiembrie 2021
privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru exploatare şi a unei licenţe de concesionare pentru exploatare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1150 din 3 decembrie 2021
12. ORDIN 172 20/11/2021
 ORDIN nr. 172 din 20 noiembrie 2021
pentru aprobarea Strategiei Ministerului Afacerilor Interne  de securitate a informaţiilor în format electronic (2021-2026)

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1151 din 3 decembrie 2021
13. STRATEGIE 20/11/2021
 STRATEGIA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE din 20 noiembrie 2021
de securitate a informaţiilor în format electronic (2021-2026)

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1151 din 3 decembrie 2021
14. ORDIN 3712 16/11/2021
 ORDIN nr. 3.712 din 16 noiembrie 2021
pentru acreditarea temporară a Muzeului Municipal Curtea de Argeş

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1150 din 3 decembrie 2021
15. REGULAMENT 18 16/11/2021
 REGULAMENT nr. 18 din 16 noiembrie 2021
cu privire la procedura de retragere a notificării efectuate de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare sau administratorii de fonduri de investiţii alternative din România sau din alte state membre cu privire la distribuţia titlurilor de participare, precum şi cu privire la procedura de notificare de către administratorii de fonduri de investiţii alternative din România sau din alte state membre a activităţii de premarketing

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1150 din 3 decembrie 2021
16. HOTĂRÂRE 4 27/10/2021
 HOTĂRÂRE nr. 4 din 27 octombrie 2021
pentru modificarea Statutului Academiei Române

EMITENT: Academia Română
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1152 din 3 decembrie 2021
17. ORDIN 2195 18/10/2021
 ORDIN nr. 2.195 din 18 octombrie 2021
pentru aprobarea Reglementărilor specifice privind cerinţele de şcolarizare şi pregătire în protecţie radiologică a personalului medical

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1152 din 3 decembrie 2021
18. DECIZIE 599 30/09/2021
 DECIZIA nr. 599 din 30 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) lit. d) teza întâi  şi alin. (2) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013  privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1150 din 3 decembrie 2021
19. DECIZIE 603 30/09/2021
 DECIZIA nr. 603 din 30 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 29/2018  privind anularea unor obligaţii fiscale

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1150 din 3 decembrie 2021
20. ORDIN 548 29/09/2021
 ORDIN nr. 548 din 29 septembrie 2021
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1151 din 3 decembrie 2021
21. DECIZIE 550 14/09/2021
 DECIZIA nr. 550 din 14 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 360/2002  privind Statutul poliţistului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1150 din 3 decembrie 2021
22. DECIZIE 494 13/07/2021
 DECIZIA nr. 494 din 13 iulie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 partea introductivă din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1151 din 3 decembrie 2021
23. DECIZIE 344 20/05/2021
 DECIZIA nr. 344 din 20 mai 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020  privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1151 din 3 decembrie 2021
JURISPRUDENTA