Actualizarea din data: 24/11/2021

ACTE OFICIALE
1. HOTĂRÂRE 76 23/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 76 din 23 noiembrie 2021
pentru alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1115 din 23 noiembrie 2021
2. HOTĂRÂRE 77 23/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 77 din 23 noiembrie 2021
privind vacantarea unor funcţii în Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1115 din 23 noiembrie 2021
3. HOTĂRÂRE 78 23/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 78 din 23 noiembrie 2021
pentru alegerea unor membri în Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1115 din 23 noiembrie 2021
4. HOTĂRÂRE 131 23/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 131 din 23 noiembrie 2021
pentru revocarea din funcţia de preşedinte al Senatului a doamnei senator Anca Dana Dragu

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1116 din 23 noiembrie 2021
5. HOTĂRÂRE 132 23/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 132 din 23 noiembrie 2021
privind alegerea unor membri ai Biroului permanent al Senatului

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1116 din 23 noiembrie 2021
6. HOTĂRÂRE 24 23/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 24 din 23 noiembrie 2021
privind îndeplinirea atribuţiilor de preşedinte al Senatului de către unul dintre vicepreşedinţi

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1116 din 23 noiembrie 2021
7. DECIZIE 554 23/11/2021
 DECIZIE nr. 554 din 23 noiembrie 2021
privind numirea domnului Petre-Dan Cîmpean în funcţia de director al Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, cu rang de secretar de stat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1117 din 23 noiembrie 2021
8. DECIZIE 555 23/11/2021
 DECIZIE nr. 555 din 23 noiembrie 2021
privind numirea domnului Iulian Alecu în funcţia de director adjunct al directorului Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, cu rang de subsecretar de stat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1117 din 23 noiembrie 2021
9. HOTĂRÂRE 130 22/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 130 din 22 noiembrie 2021
privind numirea a 3 membri ai Adunării reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1118 din 23 noiembrie 2021
10. HOTĂRÂRE 1229 17/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.229 din 17 noiembrie 2021
privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1114 din 23 noiembrie 2021
11. HOTĂRÂRE 1235 17/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.235 din 17 noiembrie 2021
privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1114 din 23 noiembrie 2021
12. ORDIN 1230 17/11/2021
 ORDIN nr. 1.230 din 17 noiembrie 2021
pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri

EMITENT: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1118 din 23 noiembrie 2021
13. ORDIN 1231 17/11/2021
 ORDIN nr. 1.231 din 17 noiembrie 2021
pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri

EMITENT: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1118 din 23 noiembrie 2021
14. HOTĂRÂRE 1231 17/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.231 din 17 noiembrie 2021
privind aprobarea închirierii imobilului 1608, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1117 din 23 noiembrie 2021
15. HOTĂRÂRE 1230 17/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.230 din 17 noiembrie 2021
privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Concurenţei, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006  pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1117 din 23 noiembrie 2021
16. HOTĂRÂRE 1232 17/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.232 din 17 noiembrie 2021
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere şi dotare a sediului istoric al Academiei Române şi construire corp nou - aulă în incinta imobilului din Calea Victoriei nr. 125-127, sectorul 1, Bucureşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1117 din 23 noiembrie 2021
17. HOTĂRÂRE 1216 10/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 1.216 din 10 noiembrie 2021
privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1114 din 23 noiembrie 2021
18. HOTĂRÂRE 60 07/11/2021
 HOTĂRÂRE nr. 60 din 7 noiembrie 2021
privind aprobarea Procedurii  de înscriere în Registrul psihologilor acreditaţi să furnizeze serviciile de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii"

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1114 din 23 noiembrie 2021
19. PROCEDURĂ 07/11/2021
 PROCEDURĂ din 7 noiembrie 2021
de înscriere în Registrul psihologilor acreditaţi să furnizeze serviciile de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii"

EMITENT: Colegiul Psihologilor din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1114 din 23 noiembrie 2021
20. ORDIN 206 05/11/2021
 ORDIN nr. 206 din 5 noiembrie 2021
privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2022

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1114 din 23 noiembrie 2021
21. DECIZIE 21 27/09/2021
 DECIZIA nr. 21 din 27 septembrie 2021
referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 107 , art. 113 alin. (1) pct. 9  şi art. 116 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1114 din 23 noiembrie 2021
22. DECIZIE 63 27/09/2021
 DECIZIA nr. 63 din 27 septembrie 2021
referitoare la interpretarea dispozitiilor art. 27 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1115 din 23 noiembrie 2021
23. DECIZIE 577 16/09/2021
 DECIZIA nr. 577 din 16 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii" din cuprinsul art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010  privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018 , pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, şi a dispoziţiilor art. 169^2  din aceeaşi lege, precum şi a dispoziţiilor art. 519  şi ale art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1115 din 23 noiembrie 2021
24. DECIZIE 566 16/09/2021
 DECIZIA nr. 566 din 16 septembrie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 317/2004  privind Consiliul Superior al Magistraturii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1116 din 23 noiembrie 2021
25. DECIZIE 529 15/07/2021
 DECIZIA nr. 529 din 15 iulie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 185 alin. (1) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1116 din 23 noiembrie 2021
26. DECIZIE 496 13/07/2021
 DECIZIA nr. 496 din 13 iulie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală  cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. f)  din acelaşi act normativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1118 din 23 noiembrie 2021
27. DECIZIE 445 24/06/2021
 DECIZIA nr. 445 din 24 iunie 2021
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014  pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1115 din 23 noiembrie 2021
JURISPRUDENTA